Biura podróży i linie lotnicze oferują swoim klientom ubezpieczenie turystyczne na czas podróży. Nie oznacza to jednak, że proponowany przez nich zakres ochrony będzie wystarczający. Porównaliśmy polisy oferowane przez touroperatorów i przewoźników z ubezpieczeniem indywidualnym.

Choć zdarza się, że konsultanci linii lotniczych i biur podróży zapewniają, że polisa dodawana jako dodatek do biletu w zupełności wystarczy, to nie zawsze tak jest. Minimalny zakres ochrony i niskie gwarantowane sumy ubezpieczenia mogą nie zapewnić wsparcia w razie problemów podczas zagranicznego wyjazdu. Sprawdź, jak wybrać ubezpieczenie turystyczne na czas podróży, które będzie stanowiło pierwszą pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

Znajdź ubezpieczenie turystyczne na swój wyjazd

Dlaczego EKUZ nie wystarczy?

Na samym początku warto zastanowić się, po co nam polisa, skoro możemy wyrobić EKUZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest podstawowym dowodem potwierdzającym ubezpieczenie obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w kraju zamieszkania.

Upoważnia ona do otrzymania nieodpłatnej pomocy medycznej w trakcie zagranicznych wyjazdów. EKUZ obowiązuje we wszystkich krajach UE, a także na terenie państw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wystawiana jest osobno dla każdej osoby ubezpieczonej na NFZ, niezależnie od jej wieku. 

Uwaga!

Ochrona lekarska zapewniana przez Kartę jest jednak znacznie ograniczona. W uproszczeniu – obejmuje tylko te najważniejsze, najczęściej podstawowe usługi medyczne. Turyści posiadający EKUZ, w ramach ubezpieczenia gwarantowanego przez polski NFZ będą mogli skorzystać z darmowej pomocy tak naprawdę tylko w kilku przypadkach.


Warto także pamiętać, że posiadanie Karty pozwala otrzymać bezpłatne świadczenia na zasadach takich, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju, w którym odbywa się leczenie.

Z nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach EKUZ możemy skorzystać głównie w nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji lekarskiej sytuacjach, jak na przykład wypadek, kontuzja czy konieczność uzyskania pomocy z powodu nagłego zachorowania.

Jeżeli zdarzy się, że naszemu życiu będzie zagrażało bezpośrednie niebezpieczeństwo i w związku z tym konieczna będzie nagła pomoc medyczna, w większości przypadkach EKUZ pozwoli skutecznie uniknąć związanych z taką sytuacją kosztów. 

Karta zagwarantuje jednak dostęp do publicznej, podstawowej opieki jedynie pod warunkiem, że zagraniczna placówka, w której odbywa się leczenie, posiada podpisaną umowę z lokalną kasą chorych. W ramach tego typu ochrony będziemy także mogli liczyć na częściowy zwrot kosztów wynikających z realizacji wystawionych przez lekarza recept.

Nie można jednak zapomnieć, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest tożsama z turystyczną polisą ubezpieczeniową.

Uwaga!

Ubezpieczenie turystyczne zapewnia szerszy zakres pomocy medycznej, w tym refundację poniesionych kosztów leczenia w placówkach prywatnych, co bywa kluczowe. Zapewnia też szereg dodatkowych elementów objętych ochroną ubezpieczeniową, innych niż koszty leczenia – w tym m.in. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenie w przypadku rezygnacji, transport medyczny do kraju, czy ubezpieczenie bagażu.


Niezależnie więc od tego, gdzie i na jak długo się wybieramy, podczas zagranicznego wyjazdu musimy zadbać o dodatkowe zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia. Można wskazać wiele sytuacji, w których podstawowa ochrona zdrowotna zapewniana przez EKUZ nie wystarczy dla uzyskania bezpłatnego leczenia poza granicami Polski.

Kiedy EKUZ to za mało?

Publiczna opieka medyczna, do jakiej dostęp zapewnia EKUZ, często bywa niewystarczająca, gdy dojdzie do nieszczęścia czy choroby. Nie zapewnia ona na przykład leczenia stomatologicznego, które za granicą bywa naprawdę bardzo drogie.

 • Karta w żadnym stopniu nie pokryje także leczenia prywatnego, niezależnie od sytuacji. Jeśli więc podczas urlopu czy wyjazdu przytrafi nam się nieszczęśliwy wypadek i będziemy zmuszeni udać się do lekarza prywatnego, obowiązek opłacenia kosztów spadnie w całości na nas.

 • EKUZ nie refunduje także usługi, jaką jest transport medyczny osoby poszkodowanej. Oznacza to, że jeśli naszemu życiu nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo i nie wystąpiły inne ważne wskazania, za przejazd karetką do szpitala także będziemy zmuszeni zapłacić samodzielnie. Jeszcze większym problemem – i bardziej kosztownym – będą koszty transportu powrotnego do kraju. EKUZ również ich nie pokryje, tymczasem koszt takiej usługi może sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

 • Uważać powinni także narciarze i osoby, które planują aktywnie spędzać czas w górach lub planują uprawianie sportów innego rodzaju. Praktycznie wszędzie poza Polską ratownictwo górskie jest nie tylko płatne, ale także bardzo drogie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zwróci kosztów, które mogą wynieść aż kilkaset tysięcy złotych – aby obowiązek opłacenia części kosztów lub ich całości nie spadł na nas, niezbędne jest ubezpieczenie kosztów ratownictwa.

Gdzie można ubezpieczyć się na podróż? 

Wyjazd, zwłaszcza zagraniczny, wymaga więc dodatkowego zabezpieczenia, które uchroni nas na wypadek nieszczęśliwych, nieprzewidzianych zdarzeń. To, jakie ubezpieczenie turystyczne wybierzemy, powinno zależeć nie tylko od ceny, ale także kierunku i długości planowanego urlopu.

Większość biur podróży oferuje podstawowe ubezpieczenie już na etapie zakupu wycieczki (imprezy turystycznej). Taka polisa jest najczęściej wliczona w cenę wyjazdu. To wygodne rozwiązanie dla osób podróżujących z biurem podróży, jednak trzeba pamiętać o ograniczonym zakresie ochrony tego typu polisy.

O dodatkową ochronę można zadbać  także na etapie wyboru przewoźnika. Linie lotnicze oferują ubezpieczenie turystyczne jako dodatek do biletu. Nie zawsze jednak zakres ubezpieczenia jest taki sam, choć zwykle i tak jest szerszy niż oferty biur podróży. Ostatecznie może jednak nie spełniać wszystkich najważniejszych wymogów ochrony w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

Dlatego też najbezpieczniejszą, najbardziej pewną i – najczęściej również najtańszą opcją – będzie zakup ubezpieczenia turystycznego bezpośrednio od ubezpieczyciela. Dzięki temu polisa będzie nie tylko lepiej dopasowana do naszych wymagań, ale także zapewni szersze wsparcie w o wiele większym zakresie.

Ubezpieczenie turystyczne zakupione indywidualnie daje największą pewność, że trudna sytuacja, jaka może przydarzyć się w każdej podróży zagranicznej, będzie objęta ochroną ubezpieczeniową.

Dodatkowo – ubezpieczenie zakupione za pośrednictwem dobrej internetowej porównywarki może okazać się tańsze. Można wykupić je w kilka chwil, bez wychodzenia z domu.

Co zapewnia ubezpieczenie z biura podróży?

Polisa z biura podróży w podstawowej wersji dostępna jest w cenie wycieczki. Z pewnością jednak nie wystarczy na pokrycie wysokich kosztów leczenia ewentualnego wypadku. Sumy gwarantowane, do których będzie zapewniona ochrona są niskie. To około 5 000 - 10 000 Euro przy ubezpieczeniu kosztów leczenia czy 500–1000 euro przy ubezpieczeniu NNW, chroniącym następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Przykład

Tygodniowy pobyt w szpitalu w Hiszpanii to koszt ponad 10 000 zł, nie licząc zabiegów i kupna leków. Koszty transportu medycznego z powrotem do kraju zamieszkania – samolotem w asyście lekarza i pielęgniarki – może sięgnąć nawet 15 000 zł. Łączne koszty leczenia mogą wynieść zatem około 25 000 - 30 000 zł. To w Europie, bo poza naszym kontynentem te sumy mogą być zdecydowanie wyższe.

Polisa z biura podróży jak wygląda

Zaleca się, by w przypadku wyjazdów do krajów europejskich minimalna suma ubezpieczenia kosztów leczenia wynosiła 30 000 euro, a do pozaeuropejskich znacznie więcej – przynajmniej 40 000 euro. Oczywiście, polisy z lepszym zakresem i wyższymi sumami ubezpieczenia można zakupić także w biurze podróży dodatkowo. Zwykle jednak cena za takie ubezpieczenie podróżne jest wyższa niż zakupionego samodzielnie.

Poniżej prezentujemy zakres ubezpieczenia turystycznego zawarty w cenie imprezy turystycznej wykupionej w jednym z trzech popularnych biur podróży. Za polisę o takim zakresie ubezpieczenia turysta nie musi dopłacać.

 • Biuro podróży Rainbow: koszty leczenia, transportu, powrotu do kraju oraz Assistance (60 000 zł); koszty leczenia ambulatoryjnego w USA, Kanadzie, Japonii i Australii (4 000 zł); koszty ratownictwa (10 000 zł); ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – uszczerbek na zdrowiu (5 000 zł); ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – śmierć (2 500 zł); bagaż podróżny – zniszczenie, utrata (500 zł).

 • TUI: ubezpieczenie kosztów leczenia (40 000 zł); koszty poszukiwań i ratownictwa (22 000 zł); NNW (20 000 zł); NNW na wypadek śmierci (10 000 zł); ubezpieczenie bagażu podróżnego (500 zł); ubezpieczenie sportowe (sporty rekreacyjne).

 • Itaka: koszty leczenia i transportu medycznego (20 000 EUR), NNW: trwały uszczerbek na zdrowiu (5 000 zł); NNW: na wypadek śmierci (2 500 zł); Assistance podstawowe.

Jak widać, szczególną uwagę zwraca nie tylko niewielki zakres ochrony, ale przede wszystkim – niskie sumy gwarantowane poszczególnych ryzyk, w tym kosztów leczenia. Poleganie na tego typu – bardzo ograniczonych – polisach rodzi ryzyko, że w razie nieszczęśliwego wypadku część kosztów leczenia turysta będzie musiał pokryć z własnych środków.

Uwaga!

Tymczasem nie o to chodzi – warto, abyś zdecydował się na ofertę, która pozwoli uzyskać refundację poniesionych kosztów w całości.

Czego nie znajdziesz w ubezpieczeniu z biura podróży?

Niskie sumy gwarantowane to nie jedyna wada, jaką ma ubezpieczenie turystyczne zawarte w cenie imprezy turystycznej. Polisy oferowane przez biura podróży nie należą również do szczególnie rozbudowanych.

Jeśli zdecydujesz się na polisę z biura podróży, to nie można liczyć na pomoc w razie pogorszenia się stanu zdrowia ze względu na choroby przewlekłe – cukrzycę, nadciśnienie czy inną chorobę przewlekłą. Ubezpieczenie nie zadziała również, jeśli ulegniesz się wypadkowi pod wpływem alkoholu.

Bez dodatkowej polisy nie powinniśmy też skakać na bungee, jeździć na skuterach wodnych, czy płynąć jachtem. W podstawowej polisie z biura podróży nie ma rozszerzeń od uprawiania sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka.

Ubezpieczenie podróżne wliczone w cenę wycieczki zazwyczaj nie zapewnia ochrony bagażu w razie kradzieży. Ubezpieczenie sprzętu sportowego również się w nim nie zawiera, co stanowi poważną niedogodność np. dla osób wybierających się na narty. Obecnie wiele ofert zawartych w cenie imprezy turystycznej wymaga również dopłat do ochrony na wypadek zachorowania na COVID 19.

Za wszystkie te elementy trzeba dopłacić. Poniżej zestawienie propozycji: oferty zawartej w cenie imprezy turystycznej, jednej z propozycji dodatkowo płatnych (na przykładzie biura podróży TUI) oraz oferty z naszego kalkulatora ubezpieczeń turystycznych.

Podstawowe ubezpieczenie z biura podróży

Rodzaj ubezpieczenia

Zakres ochrony

Cena ubezpieczenia dla 1 osoby za 1 dzień

Podstawowe ubezpieczenie z biura podróży

ubezpieczenie kosztów leczenia (40 000 zł); koszty poszukiwań i ratownictwa (22 000 zł); NNW (20 000 zł); NNW na wypadek śmierci (10 000 zł); ubezpieczenie bagażu podróżnego (500 zł); ubezpieczenie sportowe (sporty rekreacyjne)

w cenie wycieczki

Dodatkowo płatne ubezpieczenie z biura podróży

koszty leczenia, transportu i reparacji (250 000 zł); ubezpieczenie bagażu podróżnego + sprzęt elektroniczny (2 000 zł); choroby przewlekłe (TAK); ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (100 000 zł); Assistance (standardowy); NNW (50 000 zł – pakiet podstawowy + standardowy); NNW (30 000 zł – wypadki w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub sportów zimowych)

około 12 zł

Ubezpieczenie turystyczne z rankomat.pl

koszty leczenia (600 000 zł); OC (250 000 zł); bagaż (3 000 zł), NNW: (50 000 zł); OC sportowe (250 000 zł); sporty objęte polisą (114); ratownictwo (600 000 zł); zdarzenia pod wpływem alkoholu (TAK); sprzęt sportowy(1 500 zł); COVID 19 (TAK); rehabilitacja po powrocie do Polski: (+3,50 zł)

8,89 zł

Źródło: opracowanie własne rankomat.pl

Co zapewnia ubezpieczenie z linii lotniczych?

Ubezpieczenie z linii lotniczych można mieć już od kilku złotych dziennie – jako dodatek do biletu. Przewoźnik, współpracując z firmą ubezpieczeniową, zwykle proponuje podróżującym dwa, trzy warianty ubezpieczenia – jeden podstawowy, a pozostałe bardziej rozbudowane.

Wybór jest więc mocno ograniczony. Na plus zasługują wysokie sumy gwarantowane kosztów leczenia, ubezpieczenie od anulacji lotu czy ochrona bagażu.

polisa z linii lotniczych

Przykład

Polisa oferowana pasażerom Ryanaira zapewnia w wersji standardowej koszty leczenia na 150 000 euro, ubezpieczenie rzeczy osobistych do 1 500 euro oraz ubezpieczenie odwołania podróży ze względu na nieoczekiwane okoliczności – do 5 000 euro. Dodatkowo przewoźnik proponuje tzw. ubezpieczenie plus, rozszerzone o zwrot kosztów biletów oraz opcję polisy rocznej.

Ofertę dla klientów – bardziej rozbudowaną niż ma to miejsce w przypadku tanich linii – mają również polskie linie PLL LOT. Co ważne, przewoźnik ubezpiecza pasażerów bezpośrednio u ubezpieczyciela – PZU. Turyści mogą skorzystać z trzech wariantów:

 • ubezpieczenie anulowania i skrócenia podróży,
 • ubezpieczenie podróżne bez ubezpieczenia anulowania podróży
 • lub ubezpieczenie podróżne wraz z anulowaniem podróży.

W dwóch ostatnich suma gwarantowana kosztów leczenia wynosi 500 000 zł. Propozycje zawierają też elementy takie jak m.in. nieszczęśliwy wypadek (45 000 zł), bagaż: (4 500 zł), opóźnienie albo rezygnacja z podróży (350 zł za każde 12 h opóźnienia, nie więcej niż 1400 zł – opóźnienie podróży), rezygnacja z podróży (2 250 zł), czy OC w życiu prywatnym (500 000 zł).

Większość linii lotniczych nadal zapewnia możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczeń turystycznych o odwołanie lub przesunięcie terminu lotów w przypadku zachorowania na COVID-19 lub konieczności odbycia kwarantanny. Najczęściej nie zapewniają one jednak kompleksowej ochrony w przypadku zachorowania na koronawirusa, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnego ubezpieczenia turystycznego. 

Warto mieć to na uwadze, jeśli obawiamy się zachorowania podczas podróży zagranicznej i zależy nam, aby ubezpieczenie turystyczne zapewniało w tym obszarze kompletną ochronę.

Czego nie gwarantuje polisa oferowana przez przewoźnika?

Ubezpieczenie oferowane jako dodatek do biletu lotniczego ma nieco bogatszą ofertę niż podstawowa polisa zakupiona łącznie z wycieczką z biurem podróży. Niemniej – zwykle nie jest ono wystarczające.

Jeśli wykupimy taką ochronę, zwłaszcza w tanich liniach, najczęściej nie będziemy mogli liczyć na pomoc w razie wypadku w górach, na morzu czy jeziorze, bo polisa nie zapewnia pokrycia kosztów ratownictwa.

Nie będzie można też ubiegać się o odszkodowanie za poniesione straty na zdrowiu czy sprzęcie, bo w polisach z linii lotniczych często nie ma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Z taką ochroną nie powinno się również planować żadnych ryzykownych aktywności (jak choćby safari, płynięcie bananem czy lot balonem, bo w z polisy wyłączone są wypadki podczas uprawiania ryzykownych sportów).

Ryzykowane może być też spożywanie alkoholu – ubezpieczenie nie obejmuje pomocy w razie zdarzeń, do których doszło pod wpływem. Często niemożliwe jest też rozszerzenie o ubezpieczenie kosztów rezygnacji.

Sporą niedogodnością przy zakupie ubezpieczenia w liniach lotniczych jest również fakt, że w większości przypadków cenę za polisę poznajemy dopiero na etapie rezerwacji konkretnego biletu. Zależy ona m.in. od od celu, miejsca wyjazdu, czasu jej trwania, wybranego pakietu, wieku i stanu zdrowia podróżnika.

Poniżej porównanie najtańszego ubezpieczenia oferowanego z linii Ryanair, opcji droższej tego samego przewoźnika oraz propozycji z porównywarki rankomat.pl.

Rodzaj ubezpieczenia

Zakres ochrony

Cena ubezpieczenia dla 1 osoby za 1 dzień

Podstawowe ubezpieczenie z linii lotniczych

koszty leczenia (150 000 euro), ubezpieczenie rzeczy osobistych (1500 euro), ubezpieczenie odwołania podróży ze względu na nieoczekiwane okoliczności (5 000 euro).

od kilkudziesięciu do kilkuset złotych; dokładną cenę można poznać na etapie rezerwacji konkretnego biletu; na stronie internetowej przewoźnika brak cennika dot. ubezpieczenia

Dodatkowo płatne ubezpieczenie z linii lotniczych

koszty leczenia (150 000 Euro), ubezpieczenie rzeczy osobistych (1500 Euro), ubezpieczenie odwołania podróży ze względu na nieoczekiwane okoliczności (5 000 Euro); zwrot kosztów biletów.

od kilkudziesięciu do kilkuset złotych; dokładną cenę można poznać na etapie rezerwacji konkretnego biletu; na stronie internetowej przewoźnika brak cennika dot. ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne z rankomat.pl

koszty leczenia (200 000 zł), ratownictwo (200 000 zł), NNW (20 000 zł), sporty objęte polisą: 114, zdarzenia pod wpływem alkoholu, zachorowanie COVID 19, rehabilitacja po powrocie do Polski: (+3,50 zł)

4,53 zł

Co zapewnia polisa kupiona samodzielnie? 

Poza podstawowymi elementami, takimi jak koszty leczenia, koszty ratownictwa, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), czy odpowiedzialność cywilna (OC), wykupiona indywidualnie polisa turystyczna pozwala zabezpieczyć się również na wypadek zniszczenia lub zgubienia bagażu i sprzętu sportowego.

Zakupując polisę samodzielnie, zdecydować się można również na ubezpieczenie kosztów rezygnacji. Dodatkowo, osoba ubezpieczona może skorzystać z ważnych rozszerzeń, takich jak:

 • Ubezpieczenie dla aktywnych – klauzula sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka

 • Ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle (następstwa chorób przewlekłych)

 • Ubezpieczenie dla pracujących za granicą

 • Klauzula alkoholowa

 • Ochrona sprzętu sportowego

 • Odszkodowanie w razie opóźnienia samolotu

 • Koszty rezygnacji – ubezpieczenie kosztów rezygnacji

Niezwykle istotne jest również zabezpieczenie na wypadek zachorowania na COVID 19. Większość towarzystw ubezpieczeniowych wciąż oferuje w tym zakresie na przykład:

 • Leczenie chorego

 • Pokrycie kosztów testu

 • Przedłużony pobyt opiekuna z powodu zachorowania dziecka

 • Koszty zakwaterowania, wyżywienie i transport powrotny w przypadku kwarantanny

Dlaczego warto kupić polisę indywidualnie?

Dzięki samodzielnemu zakupowi ubezpieczenia można osobiście zadecydować o zakresie ochrony oraz wybranych dodatkach, nic nie jest z góry narzucone przez biuro podróży lub linie lotnicze. Można porównać różne pakiety, oferty kilkunastu firm ubezpieczeniowych oraz ceny.

Najtańsze ubezpieczenie na terenie Europy dostępne jest już od ok. 4,50 dziennie, a poza naszym kontynentem – od ok. 6 zł dziennie.

Wypowiedź eksperta

Ubezpieczenie turystyczne, które zakupimy samodzielnie, daje nam większą kontrolę nad zakresem polisy. Dzięki temu możemy lepiej dopasować je do swoich potrzeb, uzupełniając podstawowe elementy jak koszty leczenia, koszty transportu, NNW i ratownictwo o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie kosztów rezygnacji, uprawianie sportów lub szereg innych dodatków. Równocześnie samodzielny zakup sprawia, że nie płacimy za elementy, z których nie skorzystamy, jak to bywa w polisach narzuconych przez przewoźników lub biura podróży.
Patrycja Pałka, Specjalista ds. ubezpieczeń turystycznychPatrycja Pałka, Specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych

To duża zaleta w porównaniu z ubezpieczeniami oferowanymi przez biura podróży i linie lotnicze, które najczęściej proponują jedynie podstawowe, niezmienne co do szczegółów polisy turystyczne. Ubezpieczenia turystyczne zakupione samodzielnie, choć wymagają zaangażowania na etapie wyboru, mają szereg zalet.

Jak działa porównywarka ubezpieczeń turystycznych?

Porównywarka ubezpieczeń turystycznych to proste, a zarazem niezwykle przydatne narzędzie, które ułatwi wybór polisy najlepiej dostosowanej do naszych indywidualnych potrzeb i kierunku podróży. Kalkulator, na podstawie podanych przez nas podstawowych informacji, zestawi ze sobą wiele ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych, pomagając wybrać tę najbardziej korzystną.

W jaki korzystać z porównywarki?

 1. Wchodzimy na stronę rankomat.pl i wybieramy interesującą nas sekcję – w tym przypadku będzie to „ubezpieczenie podróży”.
 2. Po wyborze otrzymujemy możliwość porównania cen polis w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Aby to zrobić, klikamy zielony przycisk "porównaj ceny".
 3. Wybieramy interesujące nas parametry i ewentualne opcje dodatkowe, takie jak: 
 • Kontynent i kraj, który planujemy odwiedzić. Możliwy jest wybór kilku kierunków, z wyróżnieniem jednego z nich jako docelowego.

 • Cel wyjazdu – do wyboru są różne opcje, takie jak wypoczynek i zwiedzanie, praca fizyczna,  sporty ekstremalne, narty i snowboard, czy nurkowanie.

 • Okres ubezpieczenia, czyli początkową i końcową datę planowanego wyjazdu.

 • Liczbę osób, których ma dotyczyć ubezpieczenie.

4. Po porównaniu cen i oferty kilkunastu zaproponowanych polis, wybieramy jedną z nich. Aby szybko i wygodnie zakupić ją przez internet, klikamy przycisk "kup online".

5. W kolejnym kroku uzupełniamy swoje dane osobowe. W tym miejscu musimy podać na przykład numer telefonu, który posłuży do dalszego kontaktu w sprawie polisy. Na numer te otrzymamy również potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia, numer polisy oraz telefon do centrum alarmowego ubezpieczyciela (ostatecznie polisa wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami zostanie wysłana również na nasz adres e-mail).

6. Ostatnim krokiem jest wybór sposobu i metody płatności. Możliwa jest automatyczna płatność szybkim przelewem lub kartą płatniczą.

7. To już prawie koniec - po zaksięgowaniu płatności otrzymamy wykupioną polisę oraz wszystkie niezbędne dokumenty i ważne informacje na podany wcześniej adres e-mail.

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne?

To, ile będzie kosztowała indywidualna polisa na wyjazd, jest uzależnione od wielu czynników. Znacznie ma przede wszystkim kierunek i długość wyjazdu oraz zakres ochrony. Cena ubezpieczenia wzrośnie wraz ze wzrostem gwarantowanych sum, na przykład przy elementach takich jak koszty leczeniach czy koszty transportu medycznego.

Ważne są także dodatkowe elementy zabezpieczające oraz ewentualne rozszerzenia – im jest ich więcej, tym wyższa będzie cena, ale i ochrona podczas podróży. Za polisę więcej zapłacić będą musiały także osoby przewlekle chore, osoby, które będą chciały otrzymać rekompensatę w przypadku rezygnacji oraz te, które w trakcie urlopu planują uprawiać sporty ekstremalne.

Poniżej prezentujemy przykładowe kwoty ubezpieczenia na wakacyjny wyjazd:

Wakacje zagraniczne
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
mtu24.pl
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
44,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: OC: 50 000 złsporty objęte polisą: 67zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
58,52 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
40 000 eur
Ratownictwo
5 000 eur
Bagaż
500 eur
81,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 5 000 eurOC: 50 000 eurOC sportowe: 50 000 eurosporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
124,46 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Wakacje zagraniczne
mtu24.pl
44,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: OC: 50 000 złsporty objęte polisą: 67zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
58,52 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
81,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
40 000 eur
Ratownictwo
5 000 eur
Bagaż
500 eur
Dodatkowo: NNW: 5 000 eurOC: 50 000 eurOC sportowe: 50 000 eurosporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
124,46 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19

Kiedy polisa z biura podróży i linii lotniczych nie wystarczy?

Biuro podróży ma obowiązek ubezpieczyć swoich klientów, linie lotnicze robią to dobrowolnie, niejako stwarzając okazję do kupna polisy. Warto jednak sprawdzić, na ile jest się chronionym przez takie ubezpieczenie dodawane do innej usługi. Bo może okazać się, że w razie konieczności leczenia albo wypadku będzie trzeba dokładać z własnej kieszeni.

Lepiej uniknąć tego zawczasu i samemu zakupić ubezpieczenie turystyczne w pełnym zakresie. Tych kilkunastu czy kilkudziesięciu złotych dołożonych do wycieczki nawet się nie odczuje, w przeciwieństwie do kilkudziesięciu tysięcy euro za pobyt w szpitalu. Zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia jest niezbędne na każdą podróż zagraniczną.

Dwa ubezpieczenia jednego wyjazdu – co robić?

Wykupienie więcej niż jednej polisy na podróż zagraniczną jest możliwe. W praktyce zwykle zdarza się to, gdy turysta decyduje się na zakup imprezy turystycznej w biurze podróży i w związku z tym otrzymuje polisę zawartą w cenie wycieczki, a następnie dokupuje dodatkowe ubezpieczenie – już we własnym zakresie. Najczęściej to dopiero ta druga polisa zapewnia pełną ochronę.

Jeśli to Twój przypadek – nie musisz niczego robić. Jeśli przydarzy się nieszczęśliwy wypadek, zgłoszenie szkody należy skierować do tego ubezpieczyciela, który zapewnił pokrycie kosztów lub innego rodzaju ochronę na wypadek wystąpienia tego zdarzenia (na mocy zawartej umowy).

Najczęściej będzie to ubezpieczyciel, u którego polisę nabyliśmy indywidualnie, ponieważ te zakupione z biurem podróży zwykle mają bardzo ograniczony zakres ochrony. Każdy tego rodzaju przypadek może jednak wymagać osobnej, pełniejszej analizy.

Warto też pamiętać, że aby uzyskać refundację poniesionych kosztów z ubezpieczenia, należy skontaktować się z centrum alarmowym ubezpieczyciela i wypełnić formularz, który zwykle określa się jako zgłoszenie szkody. Następnie trzeba przesłać go na adres wskazany w formularzu, łącznie z dokumentacją medyczną i dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty – konsultant centrum alarmowego dokładnie poinformuje o koniecznych do podjęcia krokach.

Uwaga!

Pamiętaj, by w razie nagłego zachorowania lub innych nieszczęśliwych sytuacji w podróży, zachować wszelką dokumentację, faktury, rachunki itp.

Znajdź ubezpieczenie turystyczne na swój wyjazd

Co warto wiedzieć?

1. Biura podróży oraz linie lotnicze oferują dodatkowe ubezpieczenia turystyczne przy zakupie wycieczki oraz biletu.

2. Polisa z biura podróży w wersji podstawowej zapewnia minimalną ochronę - przede wszystkim - w zakresie kosztów leczenia i NNW.

3. Ubezpieczenie oferowane przez linie lotnicze  również nie gwarantuje pełnej ochrony – w skład polisy wchodzi zwykle wyłącznie pokrycie kosztów leczenia, odpowiedzialność cywilna, ochrona bagażu i anulacja biletu.

4. Polisa zakupiona indywidualnie gwarantuje pokrycie kosztów leczenia, ubezpieczenie NNW i OC oraz ochronę bagażu, a także szereg rozszerzeń i dodatków.

5. Dobre ubezpieczenie podróżne możemy kupić samodzielnie już za ok. 4,50 zł za dzień ochrony.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można ubezpieczenie na podróż kupić już w czasie wakacji?

  Tak, każdy turysta tak naprawdę może wykupić ubezpieczenie w dowolnym momencie. Wystarczy dostęp do internetu i wybór odpowiedniej porównywarki, która daje możliwość zakupu polisy online. Decydując się na taki krok trzeba mieć jednak na uwadze fakt, iż większość towarzystw ubezpieczeniowych przewiduje tak zwany okres karencji, czyli moment (najczęściej około 3 dni), w którym ubezpieczenie - już po jego wykupieniu - jeszcze nie obowiązuje. Karencja zapobiega sytuacjom, w których turysta wyjeżdżający za granicę bez ważnej polisy, usiłuje „wyłudzić” odszkodowanie za nieszczęśliwe zdarzenie, zgłaszając jego wystąpienie chwilę po podpisaniu umowy ubezpieczeniowej, już podczas pobytu na wakacjach.

 2. Czy można mieć kilka polis na jeden wyjazd?

  Wykupienie więcej niż jednej polisy na podróż jest możliwe, ale nie zawsze musi być potrzebne. Dodatkowe zabezpieczenie w formie ubezpieczenia turystycznego zalecane jest dla osób, które posiadają już ważną polisę, na przykład z biura podróży lub od przewoźnika. W takiej sytuacji, aby zapewnić sobie kompleksową ochronę w trakcie wyjazdu, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie bezpośrednio u ubezpieczyciela.

 3. Czym kierować się przy wyborze ubezpieczenia?

  Przy wyborze odpowiedniej polisy liczy się przede wszystkim cena i zakres ochrony. Choć ten pierwszy element jest istotny, warto jednak zadbać o to, by gwarantowane sumy ubezpieczenia były odpowiednio wysokie, dostosowane do docelowego miejsca wyjazdu i na pewno dawały nam możliwość bezpłatnego leczenia. Trzeba pamiętać, że czasami drobna , praktycznie nieodczuwalna dla naszego portfela dopłata znacznie zwiększa zakres ochrony, co zmniejsza ryzyko ponoszenie często ogromnych kosztów będących wynikiem ewentualnych konsekwencji wypadków czy chorób. 

 4. Czy ubezpieczenie z biura podróży wystarczy?

  Ubezpieczenie zawarte w cenie imprezy turystycznej wykupionej w jednym z biur podróży może nie wystarczyć. Takie polisy cechują się niską sumą gwarantowaną kosztów leczenia, co bywa bardzo problematyczne w razie nagłego zachorowania.

 5. Ile kosztuje ubezpieczenie w biurze podróży?

  To zależy od konkretnego biura podróży i jego aktualnej oferty. Ubezpieczenie oferowane przez biuro podróży może kosztować od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych za jeden dzień objęcia ochroną ubezpieczeniową.

 6. ​​​​​​​Gdzie najlepiej wykupić ubezpieczenie podróżne?

  Ubezpieczenie podróżne najlepiej wykupić online – w przejrzystym i prostym w obsłudze kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych. Nie zajmie to więcej niż kilka minut, a może oszczędzić wielu nerwów i niepotrzebnego stresu!

 7. Czy warto wykupić ubezpieczenie na wakacje?

  Zdecydowanie tak. Każda osoba objęta ochroną ubezpieczeniową nie musi martwić się, że wysokie rachunki z tytułu kosztów leczenia poza granicami Polski będzie musiała ponieść z własnej kieszeni – opłaci je ubezpieczyciel. To w zasadzie jedyny sposób, aby w razie nagłego zachorowania lub innych nieszczęśliwych zdarzeń czuć się bezpiecznie pod kątem finansowym.