Nawet 300 000 złotych turysta może zapłacić z własnej kieszeni w razie wypadku lub choroby za granicą. Ubezpieczenia oferowane przez biura podróży często posiadają bowiem zbyt niskie sumy gwarantowane kosztów leczenia.

Zgodnie z prawem touroperatorzy mają obowiązek ubezpieczenia każdego klienta kupującego zagraniczną wycieczkę w zakresie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jednak ustawodawca nie określił minimalnych limitów sum gwarantowanych. W efekcie zazwyczaj turyści w pakiecie otrzymują jedynie podstawowy zakres ochrony, ponieważ biura podróży nie chcą zwiększać ceny wyjazdu. Aby posiadać optymalną polisę turystyczną, należy samodzielnie dokupić dodatkowe rozszerzenia.

Podstawowe ubezpieczenie turystyczne z biura podróży jest niewystarczające

Największe biura podróży rekomendują na firmowych  stronach internetowych rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczenia turystycznego, ponieważ podstawowa polisa zawarta w cenie wyjazdu może okazać się niewystarczająca. Jednak nadal wielu turystów lekceważy te ostrzeżenia.

Podstawowy pakiet ubezpieczeń turystycznych w największych biurach podróży

Zakres ochronyItakaRainbow ToursTUI Allianz
Koszty leczenia

20 000 euro

(około 86 000 zł)

100 000 zł (około 23 255 euro) w Europie i Basenie Morza Śródziemnego

140 000 zł (około 32 558 euro) w pozostałych państwach świata

250 000 zł

(około 58 139 euro)

Koszty ratownictwa20 000 zł22 000 zł
NNW (Uszczerbek na zdrowiu)5000 zł10 000 zł30 000 zł
OC w życiu prywatnym100 000 zł
Ubezpieczenie bagażu1000 zł2000 zł

Źródło: Itaka, Rainbow Tours, TUI Allianz

To, że ubezpieczenie z biura podróży może nie wystarczyć, potwierdzają historie polskich turystów za granicą.

 • Przykład 1: Podczas wakacji w Portugalii turysta przebywał w ambulatorium. Następnie został przetransportowany do Polski. Towarzystwo sfinansowało udzieloną mu pomoc medyczną w kwocie 92 000 zł. Turysta  posiadał jednak dodatkową polisę turystyczną. Gdyby poszkodowany ograniczył zakres ochrony jedynie do podstawowego ubezpieczenia, z sumą gwarantowaną kosztów leczenia w wysokości 20 000 euro (około 86 000 zł), to z własnych środków musiałby dopłacić około 6000 zł.

Źródło: Signal Iduna dla rankomat.pl

 • Przykład 2: Przed wyjazdem do  Tajlandii turysta wykupił dodatkowe ubezpieczenie podróżne. Podczas wakacji  uległ wypadkowi samochodowemu. W efekcie został poddany hospitalizacji, a następnie przetransportowany do Polski. Towarzystwo sfinansowało udzieloną pomoc medyczną w kwocie ponad 170 000 zł. Gdyby poszkodowany ograniczył zakres ochrony i kupił podstawową polisę z sumą gwarantowaną kosztów leczenia w wysokości 100 000 zł, to z własnych środków musiałby dopłacić ponad 70 000 zł.

Źródło: Signal Iduna dla rankomat.pl

 • Przykład 3: Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych turysta zachorował na sepsę. Towarzystwo za udzieloną mu pomoc medyczną zapłaciło 316 000 zł. Poszkodowany posiadał dodatkowe ubezpieczenie turystyczne. Gdyby kupił polisę o podstawowym zakresie, z sumą gwarantowaną kosztów leczenia w wysokości 250 000 zł, to z własnych środków musiałby dopłacić 66 000 zł.

Źródło: Mondial Assistance

Najważniejszym elementem ubezpieczenia turystycznego są koszty leczenia, których kwotę należy dostosować do miejsca i celu wyjazdu. Należy pamiętać, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) refunduje wyłącznie podstawowe świadczenia medyczne w państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) w publicznych placówkach. W przeciwieństwie do polisy, EKUZ nie pokrywa wydatków związanych z transportem pacjenta do Polski, a także akcji ratowniczej lub poszukiwawczej.

W przypadku podróży po Europie,rekomendowana suma gwarantowana kosztów leczenia powinna wynosić co najmniej 30 000 euro, a poza Starym Kontynentem minimum 60 000 euro.Turyści wyjeżdżający do Australii, Kanady lub Stanów Zjednoczonych powinni jednak zakupić polisę z nielimitowaną kwotą ubezpieczenia, ponieważ doba pobytu w szpitalu w jednym z tych krajów może kosztować nawet kilka tysięcy euro.

Dodatkowe rozszerzenia ochrony w ubezpieczeniu turystycznym

Podstawowe polisy turystyczne oferowane przez biura podróży, zwykle posiadają wyłącznie niskie sumy gwarantowane kosztów leczenia i NNW. Warto samodzielnie dokupić pakiet z szerszym zakresem ochrony u touroperatora lub w towarzystwie ubezpieczeniowym. Można go również rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC), które będzie przydatne gdy z naszej winy urazu dozna osoba trzecia oraz w przypadku zaginięcia lub kradzieży bagażu.

Dodatkowe rozszerzenie polisy wymagane jest również, jeśli podczas zagranicznego wyjazdu planujemy aktywności, które przez ubezpieczycieli są zaliczane do sportów ekstremalnych (np. jazda na quadach) lub jeśli turysta cierpi na choroby przewlekłe, choć  touroperatorzy często nie pytają o to przed zakupem wycieczki.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe jazdę na quadzie i inne tym podobne aktywności podejmowane okazjonalnie w trakcie wakacji, traktują jako uprawianie sportu. Powinniśmy wówczas zwrócić uwagę, czy polisa zawiera odpowiednie rozszerzenie ochrony i przeanalizować jeszcze przez zakupem polisy szczegóły oferty bądź ogólne warunki ubezpieczenia – komentuje Tomasz Masajło, dyrektor ds. marketingu i e-commerce w rankomat.pl.

Niektórzy ubezpieczyciele oferują również za dopłatą tzw. klauzulę alkoholową, która ochroną obejmuje dwa elementy ubezpieczenia turystycznego – koszty leczenia i NNW. Oznacza to, że w razie doznania urazu towarzystwo pokryje wszelkie opłaty medyczne bez względu na stan trzeźwości. Turyści wybierający się do krajów, w których panuje niepewna sytuacja polityczna, jak Egipt czy Turcja, powinni dodatkowo rozszerzyć polisę na wypadek ataków terrorystycznych.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu turystycznym w biurze podróży?

 1. Uważaj, ubezpieczenia turystyczne dołączone w pakiecie do wycieczki przez biura podróży zawierają zwykle jedynie podstawowy zakres ochrony!
 2. Za transport do Polski czy leczenie sepsy za granicą pacjent z podstawową polisą może dopłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych z własnych środków.
 3. Najważniejszym elementem ubezpieczenia turystycznego są koszty leczenia, których wysokość należy dostosować do miejsca i celu wyjazdu.
 4. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe lub uprawiające sporty ekstremalne powinny dodatkowo rozszerzyć zakres ochrony polisy turystycznej.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy biuro podróży ma obowiązek ubezpieczyć wyjeżdżających za granicę?

  Tak, każdy organizator wyjazdu musi zapewnić w cenie wycieczki podstawową ochronę.
 2. Dlaczego polisa z biura podróży może nie wystarczyć?

  W cenie oferowane są podstawowe pakiety, z minimalnymi sumami gwarantowanymi oraz niewielkim zakresem ochrony. Takie ubezpieczanie może nie wystarczyć na pokrycie kosztów leczenia za granicą czy na powrót do kraju.
 3. Czy można zakupić dodatkowe ubezpieczenie do polisy z biura podróży?

  Każdy wyjeżdżający za granicę ma prawo zakupić indywidualną polisę. Dzięki temu zwiększy zakres ochrony, w razie zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku będzie mógł liczyć na większe odszkodowanie i pełne pokrycie poniesionych kosztów.