Paszport to przepustka do swobodnego podróżowania. Co prawda, na terenie Unii Europejskiej i Strefy Schengen już go nie potrzebujemy, niemniej jednak w przypadku dalszych wyjazdów ten dokument trzeba posiadać.

Paszport to oficjalny dokument wydawany przez odpowiednie władze państwowe, upoważniający do przekraczania granic i legalnego przebywania w innych krajach. To swoista przepustka pozwalająca odkrywać nowe miejsca, poznawać różne kultury oraz czerpać niezapomniane doświadczenia.

Sprawdź ubezpieczenie turystyczne

Gdzie złożyć wniosek o wydanie paszportu?

Wniosek o wydanie paszportu składa się w dowolnym urzędzie paszportowym w Polsce lub odpowiednim biurze administracji publicznej kraju, jeśli posiadasz inne obywatelstwo niż Polskie.

Urzędy paszportowe znajdują się przede wszystkim w miastach wojewódzkich. Możesz sprawdzić adresy i godziny otwarcia urzędów paszportowych w Twoim kraju, korzystając z oficjalnych stron internetowych.

Warto wiedzieć

Lista urzędów, w których możesz złożyć wniosek paszportowy w Polsce znajduje się na stronie https://www.bip.gov.pl/subjects/index/7489.

Kto może wnioskować o wydanie paszportu?

Wniosek o wydanie paszportu składa osoba, która chce go uzyskać lub rodzin/prawny opiekun w przypadku paszportu dla osoby nieletniej.

Uwaga!

Osoby posiadające podwójne obywatelstwo lub mieszkańcy czasowi danego kraju mogą wnioskować o wydanie paszportu, ale warto pamiętać, że niektóre kraje mogą mieć specyficzne wymagania lub ograniczenia dotyczące wydawania paszportów w takich przypadkach.

Jakie dokumenty należy przygotować, wnioskując o paszport?

Wybierając się do urzędu, w celu złożenia wniosku o paszport, zacznij przede wszystkim od organizacji odpowiednich dokumentów. 

Oficjalny Serwis Rzeczypospolitej Polskiej podaje, że aby uzyskać paszport niezbędne jest przygotowanie takich dokumentów jak:

 • wniosek o wydanie paszportu (otrzymasz go w punkcie paszportowy),

 • jedno kolorowe zdjęcie (zdjęcie musi być aktualne i przykład się do tego dużą wagę, dlatego fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; nieaktualne zdjęcie może wiązać się z wieloma problemami na lotnisku),

 • dowód opłaty za paszport (jeśli korzystasz ze zniżki powinieneś załączyć również dokument, który potwierdzi twoje prawo do ulgi - na przykład legitymacja studencka - albo całkowitego zwolnienia z opłaty),

 • ważny paszport, którego obecnie używasz lub ważny dowód osobisty, jeśli jeszcze nie posiadasz paszportu,

 • skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa (jeśli twoje nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą).

Urzędnik może poprosić Cię też o inne dokumenty (na przykład o skrócony odpisu polskiego aktu stanu cywilnego, poświadczenie obywatelstwa polskiego), jeśli będzie miał wątpliwości co do twojej tożsamości lub obywatelstw lub w dostrzeże jakąś niezgodność w danych osobowych na złożonych dokumentach.

Ile trzeba zapłacić za wydanie paszportu?

Standardowa opłata za paszport wynosi 140 złotych.

Możesz skorzystać z 50% zniżki (a więc zapłacić jedynie 70 złotych). Zniżka przysługuje Ci, gdy:

 • jesteś uczniem albo studentem,

 • jesteś emerytem, rencistą lub osobą z niepełnosprawnością,

 • utrzymuje cię twój małżonek, który jest emerytem, rencistą albo osobą z niepełnosprawnością,

 • przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,

 • dostajesz zasiłek stały z pomocy społecznej,

 • jesteś kombatantem albo ofiarą represji wojennych i okresu powojennego,

 • jesteś rodzicem albo małżonkiem rodzica w rodzinie wielodzietnej i masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Ulga w wysokości 75% (35 zł za wydanie paszportu) przysługuje:

 • osobom, które mają mniej niż 26 lat, uczą się studiują i są dziećmi z rodziny wielodzietnej (posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny),

 • dzieciom z niepełnosprawnością z rodziny wielodzietnej posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Za wydanie paszportu nie muszą płacić:

 • osoby, które ukończyły 70 lat,

 • przebywający w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, wyjeżdżający za granicę w celu długotrwałego leczenia lub  operacji,

 • otrzymujący stały zasiłek z pomocy społecznej, wyjeżdżający za granicę w celu długotrwałego leczenia lub operacji,

 • osoby, których paszport ma wadę techniczną,

 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (nie dotyczy to żołnierzy zawodowych).

Ile trwa wyrobienie paszportu i gdzie można go odebrać?

Wyrobienie paszportu trwa zazwyczaj około 30 dni, zatem musisz przygotować się na około miesiąc oczekiwania na wydanie dokumentu. Jeśli potrzebujesz paszportu pilnie, możesz zwrócić się o paszport tymczasowy, który jest wydawany tak szybko, jak to możliwe, jednak uzyskać go możesz jedynie w szczególnych okolicznościach.

Kiedy złożysz wniosek o paszport, musisz osobiście odebrać gotowy dokument w tym samym punkcie, gdzie wnioskowałeś.

Uwaga!

Podczas odbioru sprawdź, czy dane biometryczne w paszporcie są prawidłowe, czyli odciski palców i zdjęcie twarzy. Urzędnik dostarczy Ci czytnik elektroniczny, który pozwoli zweryfikować te informacje. Upewnij się, że wszystko jest zgodne z Twoimi danymi przed opuszczeniem punktu paszportowego.

Jak wyrobić paszport tymczasowy?

Paszport tymczasowy to alternatywa dla paszportu biometrycznego. Możesz go otrzymać jedynie w szczególnych okolicznościach, a czas oczekiwania na dokument jest o wiele krótszy. Krótszy jest również termin ważności, gdyż paszport tymczasowy jest ważny maksymalnie 356 dni, licząc od dnia wydania.

W jakich przypadkach możesz starać się o paszport tymczasowy?

 • Gdy czekasz na odbiór paszportu biometrycznego poza granicami Polski.

 • Jeśli tymczasowo nie można pobrać odcisków palców do paszportu biometrycznego.

 • W nagłych przypadkach związanych z powrotem do miejsca stałego pobytu, chorobą, pogrzebem członka rodziny, działalnością zawodową, nauką dzieci lub opieką nad nimi.

Warto jednak zaznaczyć, że wydanie paszportu tymczasowego w tych wypadkach zależy od indywidualnej oceny sytuacji przez odpowiednie organy i może podlegać określonym ograniczeniom czasowym.

Jak wyrobić paszport tymczasowy - krok po kroku

 1. Skontaktuj się z najbliższym konsulatem lub ambasadą w celu skonsultowania swojej sytuacji i upewnij się czy jesteś uprawniony do otrzymania paszportu tymczasowego. Możesz w tym celu sprawdzić również informacje na oficjalnym Serwisie Rzeczypospolitej.

 2. Ureguluj opłatę za wyrobienie paszportu tymczasowego. W Polsce jest to koszt 30 złotych. Zachowaj dowód opłaty, gdyż będziesz musiał dołączyć dokument do wniosku paszportowego.

 3. Zbierz wymagane dokumenty. Zgodnie z wytycznymi Twojego konsulatu lub ambasady, zbierz wszystkie niezbędne dokumenty, w tym między innymi aktualne zdjęcie paszportowe, dowód tożsamości (jeśli posiadasz), dowód dokonania opłaty za wyrobienie paszportu oraz inne dokumenty potwierdzające powody wnioskowania o paszport tymczasowy (np. zaświadczenie lekarskie, bilet powrotny do kraju itp.).

 4. Wypełnij wniosek o wydanie paszportu tymczasowego, podając wszystkie niezbędne informacje. Upewnij się, że dane są poprawne i zgodne z danymi w innych dokumentach.

 5. Dostarcz wszystkie wymagane dokumenty do punktu paszportowego (najczęściej mieszczą się w urzędach wojewódzkich) lub polskiej ambasady za granicą. Może być wymagane osobiste stawiennictwo, więc upewnij się, że masz odpowiednią ilość czasu na wizytę.

 6. Odbierz swój paszport tymczasowy. Gdy twój wniosek zostanie poddany ocenie przez odpowiednie władze konsularne i ocena będzie pozytywna, otrzymasz informacje o dacie odbioru paszportu tymczasowego. Po otrzymaniu powiadomienia staw się w punkcie, w którym składałeś wniosek, aby odebrać swoje nowe dokumenty podróży.

W przypadku wyrabiania paszportu tymczasowego dla dziecka, małoletni nie musi być oceny przy odbiorze dokumentu. Paszport może odebrać rodzic lub prawny opiekun.

Warto również pamiętać, że aby wyrobić dokument dla dziecka, konieczna jest zgoda obojga rodziców/opiekunów dołączona do wniosku o wydanie paszportu.

Jak długo ważny jest dokument?

Standardowy paszport biomedyczny jest ważny przez 10 lat od daty wydania, zaś paszport tymczasowy jest ważny maksymalnie przez 12 miesięcy od daty wydania dokumentu.

Ubezpieczenie turystyczne a paszport. Co trzeba wiedzieć?

Ubezpieczenie turystyczne to polisa, która chroni finansowo podczas podróży i zapewnia ochronę w przypadku nieprzewidzianych sytuacji. Paszport jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym tożsamość i uprawniającym do legalnego podróżowania poza granicami kraju. Obydwa aspekty są równie ważne dla bezpiecznych i udanych podróży.

Sprawdź ubezpieczenie turystyczne

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wsparcie w razie kradzieży paszportu za granicą, jeśli posiadasz ubezpieczenie turystyczne. W ramach pakietu Assitance w całodobowym centrum alarmowym/informacyjnym uzyskasz informacje, jakie kroki podjąć po kradzieży dokumentu.

Zostaniesz poinstruowany, gdzie najbliżej znajduje się posterunek policji oraz konsulat bądź ambasada, w której można uzyskać pomoc w wyrobieniu tymczasowego dokumentu paszportowego.

Wypowiedź eksperta

Niektórzy ubezpieczyciele w ramach ubezpieczenia bagażu oferują opcję ochrony dokumentów, dzięki czemu można otrzymać zwrot kosztów poniesionych za opłaty związane z wydaniem tymczasowego paszportu. Osoby, które posiadają ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów w razie kradzieży paszportu uniemożliwiającej wyjazd za granicę.
Patrycja Pałka, Specjalista ds. ubezpieczeń turystycznychPatrycja Pałka, Specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych

Takie ubezpieczenie z łatwością znajdziesz w  kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych. Wystarczy tylko porównać kilkanaście ofert i znaleźć polisę najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb i charakteru wyjazdu. 

Wakacje zagraniczne
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
mtu24.pl
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
44,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: OC: 50 000 złsporty objęte polisą: 67zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
58,52 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
40 000 eur
Ratownictwo
5 000 eur
Bagaż
500 eur
81,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 5 000 eurOC: 50 000 eurOC sportowe: 50 000 eurosporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
124,46 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Wakacje zagraniczne
mtu24.pl
44,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: OC: 50 000 złsporty objęte polisą: 67zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
58,52 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
81,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
40 000 eur
Ratownictwo
5 000 eur
Bagaż
500 eur
Dodatkowo: NNW: 5 000 eurOC: 50 000 eurOC sportowe: 50 000 eurosporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
124,46 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19

Co warto wiedzieć?

 1. O paszport może ubiegać się każdy obywatel polski, zarówno podczas pobytu w kraju, jak i za granicą.
 2. Wnioskować o paszport można w punkcie paszportowym lub w konsulacie, jeśli przebywa się poza Polską.

 3. Paszport zostanie wydany w ciągu 30 dni.

 4. Jeśli zachodzi ważna sytuacja życiowa, można ubiegać się o paszport tymczasowy, na które czeka się znacznie krócej.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy wniosek o paszport należy składać osobiście?

  Tak, jest to warunek niezbędny do otrzymania tego dokumentu. Na miejscu urzędnik pobiera odciski palców od wnioskującego. W przypadku ubiegania się o paszport dla dziecka, wniosek muszą złożyć rodzice lub opiekunowie. 

 2. Czy można wyrobić paszport szybciej niż w 30 dni?

  Tak. Wówczas należy wnioskować o paszport tymczasowy. Zostanie wydany znacznie szybciej, ale będzie ważny maksymalnie przez 12 miesięcy. Taki dokument można otrzymać w ważnych sytuacjach życiowych, jak choroba czy śmierć bliskiej osoby, podróż służbowa itp.

 3. Co zrobić, gdy ktoś ukradnie paszport podczas pobytu za granicą?

  Należy udać się do polskiej placówki dyplomatycznej. Tam można złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego, który pozwoli na swobodny powrót do kraju. 

 4. Czy można ubezpieczyć się od kradzieży paszportu?

  Niektórzy ubezpieczyciele oferują taką opcję w ramach ochrony bagażu. W ramach Assistance na infolinii centrum alarmowego można uzyskać informacje, co zrobić w razie kradzieży dokumentu. 

 5. Czy muszę zatrzymać dowód opłaty?

  Tak, musisz zatrzymać dowód opłaty za wyrobienie paszportu, gdyż będzie on wymagany przy składaniu wniosku.

 6. Czy paszport tymczasowy mogę wyrobić szybciej?

  Tak, paszport tymczasowy może zostać wydany znacznie szybciej w nagłych przypadkach związanych z powrotem do miejsca stałego pobytu, chorobą, pogrzebem członka rodziny, działalnością zawodową, nauką dzieci lub opieką nad nimi.

 7. Czy wniosek o paszport można złożyć przez Internet?

  W niektórych krajach istnieje możliwość złożenia wniosku o paszport przez Internet, jednak w Polsce zazwyczaj należy to zrobić osobiście w urzędzie paszportowym.

 8. Kto ma zniżki na wyrobienie paszportu?

  Osoby uprawnione do zniżek na wyrobienie paszportu w Polsce to uczniowie, studenci, emeryci, renciści, osoby z niepełnosprawnościami, osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, osoby utrzymywane przez emerytów, rencistów lub osoby z niepełnosprawnościami, kombatanci, ofiary represji wojennych i okresu powojennego, osoby z rodzin wielodzietnych, oraz osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny. Otrzymują oni zniżki w wysokości 50% lub 75% od standardowej opłaty za paszport. Warto jednak sprawdzić zniżki i wymagane dokumenty w danym kraju, ponieważ przepisy mogą się różnić.