Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Najczęściej linie lotnicze usuwają z samolotów agresywnych pasażerów, którzy spożywają własny alkohol czy palą papierosy. Jednak na pokład z powodu overbookingu może również zostać nie wpuszczona osoba z ważnym biletem, gdy jej zachowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń. Wtedy może ubiegać się o odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro.

Porównaj ceny

Overbooking, czyli tzw. nadrezerwację zgodnie z prawem stosuje większość linii lotniczych. W ten sposób chcą uniknąć strat finansowych z powodu wolnych miejsc w czasie lotu. Sprawdziliśmy, jak w takiej sytuacji uzyskać odszkodowanie, jakich zachowań na pokładzie samolotu zabraniają najwięksi przewoźnicy w Polsce, a także kiedy ubezpieczenie turystyczne będzie przydatne w razie opóźnienia lub odwołania rejsu.

Jakie zachowania są zabronione na pokładzie samolotu?

Każdy przewoźnik indywidualnie w regulaminie określa zasady przewozu pasażerów. Jednak zwykle niewiele się one od siebie różnią. Pięć największych linii lotniczych w Polsce, czyli Ryanair, LOT, Wizz Air, Lufthansa i easyJet – nie wpuści do samolotu lub wyprosi z niego osoby zachowujące się agresywnie, czyli:

 • stwarzających swoim zachowaniem zagrożenie dla innych pasażerów, załogi lub stanu technicznego samolotu,
 • obrażających słownie lub agresywnych fizycznie wobec innych pasażerów bądź członków załogi,
 • nie wykonujących poleceń załogi, jak np. spożywanie własnego alkoholu, palenie papierosów czy korzystanie ze sprzętu elektronicznego wbrew zakazowi panującemu w samolocie,
 • powodujących dyskomfort innych pasażerów (np. poprzez zbyt skąpy ubiór czy niehigieniczny zapach).

Przewoźnicy w regulaminach zastrzegają sobie również prawo do użycia w razie konieczności środków przymusu bezpośredniego (jak np. obezwładnienie),wobec agresywnie zachowujących się pasażerów. Linie lotnicze mogą też domagać się wysokich odszkodowań od osób, które spowodują konieczność nieplanowanego lądowania.

Czy używki są zakazane na pokładzie samolotu?

Najwięksi przewoźnicy w Polsce bezwzględnie zakazują w regulaminach zażywania na pokładzie samolotu środków odurzających (np. narkotyków),a także palenia tytoniu. Wizz Air precyzyjnie rozszerza ten zakaz również o e-papierosy.

Wszyscy przewoźnicy zabraniają też spożywania na pokładzie własnego alkoholu, a Ryanair także wnoszenia gorących napojów. Natomiast dozwolony jest zakup piwa czy wina u załogi. Jednak należy pić je z umiarem. Osoby nietrzeźwe mogą w ogóle nie zostać wpuszczone do samolotu, bądź zmuszone do jego opuszczenia w wyniku przymusowego lądowania spowodowanego ich agresywnym zachowaniem.

Jak korzystać ze sprzętu elektronicznego na pokładzie samolotu?

Wszyscy najwięksi przewoźnicy w Polsce pozwalają korzystać na pokładzie z aparatów słuchowych i rozruszników serca. Ryanair zezwala również na używanie podczas lotu niewielkich, przenośnych urządzeń elektronicznych o wadze do 1 kg – pod warunkiem, że będą przełączone na „tryb samolot/offline”. Natomiast większe, jak np. laptopy muszą być wyłączone w czasie startu i lądowania oraz na każdą prośbę kapitana.

Każdy z przewoźników zastrzega sobie w regulaminie prawo do nakazania pasażerom wyłączenia ze względów bezpieczeństwa wszelkich urządzeń elektronicznych (poza aparatami słuchowymi i rozrusznikami serca). Należą do nich np.:

 • telefony komórkowe,
 • laptopy,
 • przenośne odtwarzacze i urządzenia nagrywające,
 • przenośne aparaty radiowe i odtwarzacze płyt CD,
 • gry elektroniczne lub urządzenia nadawcze,
 • zabawki sterowane przez radio i krótkofalówki.

Jak uniknąć niewpuszczenia na pokład samolotu?

Przede wszystkim zarówno podczas odprawy na lotnisku, jak i w trakcie lotu zawsze należy stosować się do poleceń załogi. Wówczas podróż powinna przebiec bez żadnych zakłóceń. Unikajmy również zażywania jakichkolwiek używek z wyjątkiem niewielkich ilości alkoholu zakupionego od załogi samolotu.

Podczas lotu nie zakłócajmy również spokoju innych pasażerów. Może to zwrócić uwagę załogi, która podejmie decyzję o usunięciu nas z pokładu w wyniku nieplanowanego lądowania. W związku z tym przewoźnik może domagać się później wysokiego odszkodowania od niesfornego pasażera. Zawsze również ze względów bezpieczeństwa wyłączajmy wszelkie urządzenia elektroniczne, jeśli kapitan lub inny z członków personelu o to prosi. 

Overbooking – pasażer nie wejdzie na pokład mimo ważnej rezerwacji i wzorowego zachowania

Na pokład samolotu mogą nie zostać wpuszczone nie tylko osoby zachowujące się agresywnie czy niestosujące się do poleceń załogi. Zaskakującą przyczyną może być tzw. overbooking, który stosuje większość linii lotniczych. Polega on na tym, że przewoźnik zgodnie z prawem dokonuje nadrezerwacji miejsc na poziomie około 10%. W ten sposób zabezpiecza się na wypadek, gdyby część osób dokonujących rezerwacji nagle nie pojawiła się tuż przed wylotem. Informacje o tej praktyce można znaleźć w regulaminie przy zakupie biletu.

Jeśli liczba potencjalnych pasażerów jest większa niż wolnych miejsc w samolocie, zwykle przewoźnik szuka chętnych, którzy w zamian za alternatywny lot czy dodatkowe odszkodowanie dobrowolnie zrezygnują z rezerwacji. Jednak jeżeli takie osoby się nie znajdą, linia lotnicza może po prostu odmówić wejścia na pokład pasażerom wbrew ich woli. Co robić w sytuacji, gdy padnie na nas?

W takim wypadku przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerowi m.in. napoje i posiłki w czasie oczekiwania na kolejny lot. Jeśli rejs ma odbyć się następnego dnia, podróżnemu przysługuje również prawo do noclegu w hotelu wraz z transportem na miejsce. Jeżeli opóźnienie jest dłuższe niż 3 godziny, pechowy turysta może też ubiegać się o wypłatę odszkodowania przez linie lotnicze. Jego wysokość zgodnie z prawem unijnym może wynieść od 250 do 600 euro i jest uzależniona od trasy i długości podróży.

Wysokość odszkodowania w razie opóźnienia lotu

Opóźnienie 3-4 godziny

Ponad 4 godziny opóźnienia

Długość lotu

250 euro250 euroWszystkie loty do 1500 km lub mniej
400 euro400 euroLoty wewnątrz UE przekraczające 1500 km
400 euro400 euroLoty poza UE pomiędzy 1500 km i 3500 km
300 euro600 euroLoty poza UE przekraczające 3500 km

Źródło: Rozporządzenie europejskie WE 261/2004

W razie kilkugodzinnego opóźnienia lotu na wymarzone, kilkutygodniowe wakacje możemy dolecieć nieco później. Znacznie gorzej, gdy z powodu overbookingu pasażer nigdy nie dotrze do miejsca docelowego podróży – np. na ważny służbowy wyjazd czy weekendowy city break. W takim przypadku również może ubiegać się o wypłatę odszkodowania od 250 do 600 euro. Jego wysokość zależy od przebiegu i długości trasy:

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot?

Aby ubiegać się o odszkodowanie, należy dopilnować kilku formalności:

 • od razu na lotnisku pobrać dokument, który potwierdzi dokładny czas opóźnienia samolotu lub odwołania lotu,
 • wypełnić specjalny formularz dostępny na stronie internetowej linii lotniczych. Pasażer powinien opisać w nim całą sytuację, a także dołączyć uzyskane wcześniej potwierdzenia. Możemy to zrobić przez rok od daty odwołanego lub opóźnionego rejsu. Po upływie tego terminu, podróżny traci prawo do finansowej rekompensaty.

Linie lotnicze powinny udzielić nam odpowiedzi w ciągu 30 dni. Jeżeli przewoźnik odmówi wypłaty odszkodowania, możemy pozwać go do sądu, bądź złożyć odwołanie od tej decyzji do Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Coraz więcej pasażerów decyduje się również skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczych, które w przypadku uzyskania dla klienta rekompensaty od przewoźnika, pobierają prowizję w wysokości od 20 do nawet 50%.

Kiedy pasażerowi nie przysługuje prawo do odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot?

Niestety nie zawsze pasażer może liczyć na odszkodowanie w razie odwołania lub opóźnienia lotu. Przewoźnik nie wypłaci rekompensaty, jeżeli:

 • pasażer został poinformowany o opóźnieniu lub odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie wcześniej,
 • do opóźnienia lub odwołania lotu doszło w wyniku wystąpienia czynników zewnętrznych, takich jak strajk, złe warunki atmosferyczne czy gwałtowne zmiany polityczne,
 • pasażerowi zaproponowano zbliżone warunki ponownego odlotu, np. nowy lot w ciągu 3 godzin od pierwotnego terminu rejsu.

Ubezpieczenie turystycznie a odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Przed podróżą samolotem warto również posiadać ubezpieczenie turystyczne z zapewnioną pomocą ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego na wypadek opóźnienia lotu (zwykle musi być ono dłuższe niż 5 godzin), a także jego odwołania. W razie wystąpienia tej nieprzyjemnej sytuacji, ubezpieczyciel zwróci pasażerowi wydatki, których nie pokrywa przewoźnik. Może to być np. zakup artykułów pierwszej potrzeby, żywności czy w nagłych przypadkach nocleg. Podróżny może uzyskać odszkodowanie, gdy do opóźnienia lub odwołania rejsu dojdzie z powodu:

 • strajku,
 • awarii samolotu,
 • przyczyn technicznych,
 • przyczyn organizacyjnych z winy przewoźnika,
 • niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Jak widać, ubezpieczyciel może zapewnić pasażerowi skuteczniejszą pomoc niż przewoźnik. Pod warunkiem, że opóźnienie lotu jest dłuższe niż 5 godzin. Dokładne zasady wypłaty odszkodowania każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Zwykle aby otrzymać odszkodowanie, pasażer musi przedstawić pisemne zaświadczenie od linii lotniczych. Powinno ono dokładnie opisywać przyczyny opóźnienia lub odwołania lotu, a także zakres odpowiedzialności przewoźnika (jakie oraz w jakiej wysokości wydatki poniesione przez podróżnego pokrył). Turysta musi również zachować oryginały rachunków lub faktur za zakupione artykuły pierwszej potrzeby. Powinien też jak najszybciej skontaktować się z centrum alarmowym ubezpieczyciela.

W prosty sposób ubezpieczenie turystyczne z opcją pomocy na wypadek opóźnienia lub odwołania lotu, można od 4 zł dziennie kupić w kalkulatorze rankomat.pl. Po szybkim wypełnieniu kilku pól i wyborze interesującej nas polisy, w ciągu kilku sekund otrzymamy na wskazany adres e-mail umowę. Następnie wystarczy ją wydrukować, bądź w formacie pdf zapisać w smartfonie czy tablecie i zabrać ze sobą w podróż samolotem.

Co warto wiedzieć?

 1. Za tzw. overbooking pasażer może domagać się od przewoźnika odszkodowania w kwocie od 250 do 600 euro.
 2. Na pokładzie samolotu nie można palić papierosów, pić własnego alkoholu, a także często korzystać ze sprzętu elektronicznego.
 3. Z samolotu można zostać usuniętym za agresywne zachowanie wobec załogi lub innych pasażerów.
 4. Na wypadek opóźnienia lub odwołania lotu warto posiadać polisę turystyczną.