Klauzula alkoholowa to jeden z najpopularniejszych dodatków w polisie podróżnej. Wprowadziło ją do swojej oferty kilka znanych towarzystw. Wyjaśniamy jak działa to rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego i w jakich sytuacjach uda nam się uzyskać odszkodowanie.

Do niedawna w większości towarzystw ubezpieczeniowych nieszczęśliwe wypadki, jak i problemy zdrowotne, które miały miejsce, gdy u ubezpieczonego stwierdzono stan nietrzeźwości (czyli zgodnie z polskim prawem – powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi) pozostawały wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela. Oznaczało to, że jeśli ubezpieczony po wypicu alkoholu złamie sobie nogę, to towarzystwo odmówi mu pokrycia kosztów leczenia i nie wypłaci odszkodowania.

Ubezpieczyciel zapłaci za leczenie i nieszczęśliwy wypadek po alkoholu

Teraz się to zmieniło - klient przy zakupie polisy może dokupić klauzulę alkoholową. Jest to rozszerzenie standardowego ubezpieczenia turystycznego obejmujące ochroną zdarzenia, do których doszło „pod wpływem”. Klauzula alkoholowa dotyczy dwóch elementów polisy turystycznej – kosztów leczenia oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Osoby, które wykupią to rozszerzenie mogą więc liczyć na to, że towarzystwo pokryje wszelkie opłaty medyczne bez względu na poziom alkoholu we krwi.

Przykład: Ubezpieczony podczas wakacji w Egipcie trafił do szpitala z rozpoznaniem udaru. Kilka godzin wcześniej spożywał alkohol i jego poziom we krwi wyniósł 1,2  promila. Gdyby turysta nie wykupił klauzuli alkoholowej, ubezpieczyciel powiązałby udar z wypitym wcześniej alkoholem i odmówił pokrycia kosztów leczenia.

Ubezpieczyciel w ramach klauzuli wypłaci również odszkodowanie za uszczerbek poniesiony na zdrowiu w ramach ubezpieczenia NNW, nawet gdy lekarz w raporcie medycznym odnotuje stan nietrzeźwości u poszkodowanego.

Przykład: Mężczyzna wykupił polisę turystyczną z klauzulą alkoholową. Podczas pobytu na Chorwacji złamał nogę na skutek upadku do basenu. W trakcie badań okazało się, że we krwi ubezpieczonego wykryto alkohol (około 1 promila). Gdyby turysta posiadał ubezpieczenie turystyczne bez rozszerzenia o zdarzenia pod wpływem alkoholu, nie mógłby liczyć na otrzymanie odszkodowania za złamaną nogę i związane z jej leczeniem konsekwencje.

Kiedy klauzula alkoholowa nie zadziała?

Klauzula alkoholowa nie obejmuje jednak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Oznacza to, że jeśli „pod wpływem” spowodujemy wypadek, w który ucierpi osoba trzecia, to ubezpieczyciel odmówi wypłaty zasądzonego odszkodowania, nawet jeśli ubezpieczony wykupił klauzulę alkoholową.

Przykład: Turystyka w czasie wakacji zwiedzała Stany Zjednoczone. Podczas podróży do Los Angeles prowadzony przez nią samochód uległ wypadkowi. Kobieta trafiła do szpitala, lekarze stwierdzili, że turystyka była pod wpływem alkoholu. Ubezpieczyciel odmówił pokrycia kosztów leczenia i nie wypłaci odszkodowania, pomimo że kobieta posiadała polisę rozszerzoną o klauzulę alkoholową.

W takiej sytuacji nie można więc liczyć na pomoc ubezpieczyciela - za szkody będzie trzeba zapłacić z własnej kieszeni.

Klauzula alkoholowa nie ma zastosowania również w przypadku tzw. wyłączeń generalnych, takich jak zdarzenia, do których doszło w wyniku łamania prawa czy rażącego zaniedbania. Np. na klauzulę nie mogą liczyć nietrzeźwi kierowcy czy niefrasobliwi turyści robiący sobie selfie nad przepaścią.

Kamil Sztandera, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.plKamil Sztandera, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Klauzula alkoholowa to dodatkowy wydatek

Trzeba pamiętać, że klauzula alkoholowa to płatne rozszerzenie ochrony. Polisa z takim dodatkiem będzie więc droższa od standardowego ubezpieczenia, podniesie składkę o określony przez towarzystwo ubezpieczeniowe procent. O tym, o ile dokładnie decyduje każde towarzystwo indywidualnie, np. w Axa Assistance będzie to 20%.

Rozszerzenie od alkoholu popularne wśród "zwykłych" turystów

Klauzula alkoholowa to stosunkowo nowy element ubezpieczenia turystycznego, który dopiero pojawia się w świadomości Polaków. Niemniej z danych rankomat.pl wynika, że od stycznia 2021 roku 32% ubezpieczających zdecydowało się na jego zakupienie. Zdecydowana większość z nich (79%) planowała klasyczny urlop - zwiedzanie połączone z odpoczynkiem.

klauzula alkoholowa - grafika

Jak widać, tylko niewielka grupa turystów wybierająca klauzlę alkoholową zaplanowała też inny cel podróży - uprawianie sportów czy pracę fizyczną.

Jak zakupić klauzulę alkoholową?

Na chwilę obecną klauzulę alkoholową można dokupić między innymi w Axa Assistance, Allianz, InterRisk czy Generali. Przy wyborze polisy należy po prostu zaznaczyć, że chce się z tego dodatku skorzystać - taka opcja dostępna jest w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych na na rankomat.pl.

osnąca popularność klauzuli każe prognozować, że w niedługim czasie takie rozszerzenie wprowadzą i inni ubezpieczyciele. Stanie się więc po chorobach przewlekłych i sportach wysokiego ryzyka i ekstremalnych kolejnym stałym, aczkolwiek dodatkowo płatnym standardem w ubezpieczeniach turystycznych.

Co warto wiedzieć?

1.  W ubiegłym roku niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadziły  do polis turystycznych klauzulę alkoholową - rozszerzenie standardowego ubezpieczenia obejmujące ochroną zdarzenia, do których doszło „pod wpływem”.

2. Klauzula alkoholowa dotyczy dwóch elementów polisy turystycznej – kosztów leczenia oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

3. Klauzula nie obejmuje jednak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

4. Klauzula jest dodatkowo płatna, podnosi składkę o kilkadziesiąt procent, w zależności od oferty danego ubezpieczyciela.

Najczęściej zadawane pytania

  1. Kto może zakupić klauzulę alkoholową?

    Każdy kupujący ubezpieczenie turystyczne, pod warunkiem, że w wybranej ofercie taki dodatek się znajduje. Konieczne będzie także opłacenie wyższej składki. 

  2. Czy klauzula alkoholowa chroni także podczas uprawiania sportów?

    To zależy od interpretacji danego towrzystwa. Większość ubezpieczycieli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia informuje, że wyłączeniem ochrony są sytuacje, które mają znamiona przestępstwa. Jazda na nartach, rowerze po alkoholu może być zaliczona do działań niezgodnych z prawem.

  3. Czy można dokupić klauzulę alkoholową po wykupieniu polisy?

    Nie ma takiej możliwości. Dodatek dostępny jest tylko przy zakupie ubezpieczenia jako całości pakietu. Można go dodać w momencie wyboru polisy lub pominąć. Nie da się jednak zakupić go osobno już po zakończeniu transkacji.