W minionym sezonie furorę na branżowych portalach robiła klauzula alkoholowa. Wprowadziło ją do swojej oferty kilka znanych towarzystw. Wyjaśniamy jak działa to rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego i w jakich sytuacjach uda nam się uzyskać odszkodowanie.

para ludzi na wakacjach
Porównaj ceny

Do niedawna w większości towarzystw ubezpieczeniowych nieszczęśliwe wypadki, jak i problemy zdrowotne, które miały miejsce, gdy u ubezpieczonego stwierdzono stan nietrzeźwości (czyli zgodnie z polskim prawem – powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi) pozostawały wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela. Oznaczało to, że jeśli ubezpieczony po wypicu alkoholu złamie sobie nogę, to towarzystwo odmówi mu pokrycia kosztów leczenia i nie wypłaci odszkodowania.

Ubezpieczyciel zapłaci za leczenie i nieszczęśliwy wypadek po alkoholu

Teraz się to zmieniło - klient przy zakupie polisy może dokupić klauzulę alkoholową. Jest to rozszerzenie standardowego ubezpieczenia turystycznego obejmujące ochroną zdarzenia, do których doszło „pod wpływem”. Klauzula alkoholowa dotyczy dwóch elementów polisy turystycznej – kosztów leczenia oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Osoby, które wykupią to rozszerzenie mogą więc liczyć na to, że towarzystwo pokryje wszelkie opłaty medyczne bez względu na poziom alkoholu we krwi.

Przykład: Ubezpieczony podczas wakacji w Egipcie trafił do szpitala z rozpoznaniem udaru. Kilka godzin wcześniej spożywał alkohol i jego poziom we krwi wyniósł 1,2  promila. Gdyby turysta nie wykupił klauzuli alkoholowej, ubezpieczyciel powiązałby udar z wypitym wcześniej alkoholem i odmówił pokrycia kosztów leczenia.

Ubezpieczyciel w ramach klauzuli wypłaci również odszkodowanie za uszczerbek poniesiony na zdrowiu w ramach ubezpieczenia NNW, nawet gdy lekarz w raporcie medycznym odnotuje stan nietrzeźwości u poszkodowanego.

Przykład: Mężczyzna wykupił polisę turystyczną z klauzulą alkoholową. Podczas pobytu na Chorwacji złamał nogę na skutek upadku do basenu. W trakcie badań okazało się, że we krwi ubezpieczonego wykryto alkohol (około 1 promila). Gdyby turysta posiadał ubezpieczenie turystyczne bez rozszerzenia o zdarzenia pod wpływem alkoholu, nie mógłby liczyć na otrzymanie odszkodowania za złamaną nogę i związane z jej leczeniem konsekwencje.

Kiedy klauzula alkoholowa nie zadziała?

Klauzula alkoholowa nie obejmuje jednak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Oznacza to, że jeśli „pod wpływem” spowodujemy wypadek, w który ucierpi osoba trzecia, to ubezpieczyciel odmówi wypłaty zasądzonego odszkodowania, nawet jeśli ubezpieczony wykupił klauzulę alkoholową.

Przykład: Turystyka w czasie wakacji zwiedzała Stany Zjednoczone. Podczas podróży do Los Angeles prowadzony przez nią samochód uległ wypadkowi. Kobieta trafiła do szpitala, lekarze stwierdzili, że turystyka była pod wpływem alkoholu. Ubezpieczyciel odmówił pokrycia kosztów leczenia i nie wypłaci odszkodowania, pomimo że kobieta posiadała polisę rozszerzoną o klauzulę alkoholową.

Klauzula alkoholowa nie ma zastosowania również w przypadku tzw. wyłączeń generalnych, takich jak zdarzenia, do których doszło w wyniku łamania prawa czy rażącego zaniedbania. Np. na klauzulę nie mogą liczyć nietrzeźwi kierowcy czy niefrasobliwi turyści robiący sobie selfie nad przepaścią - mówi Kamil Sztandera, specjalista ds. ubezpieczeń w rankomat.pl.

Klauzula alkoholowa to dodatkowy wydatek

Trzeba pamiętać, że klauzula alkoholowa to płatne rozszerzenie ochrony. Polisa z takim dodatkiem będzie więc droższa od standardowego ubezpieczenia, podniesie składkę o określony przez towarzystwo ubezpieczeniowe procent. O tym, o ile dokładnie decyduje każde towarzystwo indywidualnie, np. w Axa Assistance będzie to 20%.

Rozszerzenie od alkoholu popularne wśród narciarzy

Klauzula alkoholowa to stosunkowo nowy element ubezpieczenia turystycznego, który dopiero pojawia się w świadomości Polaków. Niemniej z danych rankomat.pl wynika, że od stycznia 2018 roku 18% ubezpieczających zdecydowało się na jego zakupienie. Aż 62% z nich wyjeżdżało za granicę na narty - najczęściej do Włoch, Austrii, Czech i Słowacji, czyli kierunków szczególnie popularnych zimą wśród naszych rodaków.

Jak zakupić klauzulę alkoholową?

Na chwilę obecną klauzulę alkoholową można dokupić między innymi w Axa Assistance, Allianz, InterRisk czy Generali. Przy wyborze polisy należy po prostu zaznaczyć, że chce się z tego dodatku skorzystać - taka opcja dostępna jest w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych na na rankomat.pl. Rosnąca popularność klauzuli każe prognozować, że w niedługim czasie takie rozszerzenie wprowadzą i inni ubezpieczyciele. Stanie się więc po chorobach przewlekłych i sportach wysokiego ryzyka i ekstremalnych kolejnym stałym, aczkolwiek dodatkowo płatnym standardem w ubezpieczeniach turystycznych.

Co warto wiedzieć?

1.  W ubiegłym roku niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadziły  do polis turystycznych klauzulę alkoholową - rozszerzenie standardowego ubezpieczenia obejmujące ochroną zdarzenia, do których doszło „pod wpływem”.

2. Klauzula alkoholowa dotyczy dwóch elementów polisy turystycznej – kosztów leczenia oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

3. Klauzula nie obejmuje jednak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

4. Klauzula jest dodatkowo płatna, podnosi składkę o kilkadziesiąt procent, w zależności od oferty danego ubezpieczyciela.

5. Z danych rankomat.pl wynika, że od stycznia 2018 roku 18% ubezpieczających zdecydowało się na zakupienie klauzuli do polisy turystycznej. 62%  takich polis dotyczyło wyjazdów narciarskich.

6. Klauzulę alkoholową można dokupić między innymi w Axa Assistance, Allianz, InterRisk czy Generali, taka opcja dostępna jest również w kalkulatorze na rankomat.pl.

Wyślij raport na maila
Proszę podać poprawny adres email
Dziękujemy za zainteresowanie

Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie