Klauzula alkoholowa to obecnie w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych standard. Wyjaśniamy czym jest to rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego i w jakich sytuacjach uda nam się uzyskać odszkodowanie. Sprawdź, jak działa klauzula alkoholowa. 

Do niedawna w większości towarzystw ubezpieczeniowych nieszczęśliwe wypadki, jak i problemy zdrowotne, które miały miejsce, gdy u ubezpieczonego stwierdzono stan nietrzeźwości były wyłączeniem ochrony. Oznaczało to, że jeśli ubezpieczony po wypiciu alkoholu złamie sobie nogę, to towarzystwo odmówi mu pokrycia kosztów leczenia i nie wypłaci odszkodowania. Obecnie zdarzenia te to podstawowy element ubezpieczenia turystycznego większości towarzystw ubezpieczeniowych. 

Co to jest klauzula alkoholowa?

Klauzula alkoholowa rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego, które obejmuje ochroną zdarzenia, do których doszło „pod wpływem” (czyli zgodnie z polskim prawem – powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi). Klauzula alkoholowa dotyczy dwóch ważnych elementów polisy turystycznej:

 • kosztów leczenia, 
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Sprawdź ubezpieczenie turystyczne z klauzulą alkoholową

Jak działa klauzula alkoholowa?

Podróżnicy, którzy w ubezpieczeniu turystycznym posiadają klauzulę alkoholową mogą liczyć na pokrycie wszystkich kosztów opieki medycznej, także gdy w ich krwi wykryto alkohol. Co więcej, mogą również starać się o wypłatę odszkodowania z NNW – z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Poziom alkoholu we krwi ubezpieczonego sprawdza przyjmujący go lekarz.  

Z klauzuli alkoholowej można skorzystać w trakcie całego wyjazdu – o ile tylko ubezpieczony dozna szkody mieszczącej się w zakresie działania klauzuli alkoholowej (niewchodzącej w zakres wyłączeń generalnych i ograniczeń konkretnego towarzystwa).

Z tego właśnie powodu klauzula alkoholowa to ciekawa propozycja dla niemal wszystkich – zarówno na letnie, jak i zimowe wyjazdy. Pozwoli czuć się bezpiecznie i nie stresować ewentualnymi brakami w ochronie ubezpieczeniowej na skutek wypicia np. kieliszka wina lub piwa do kolacji. 

Przykład

Ubezpieczony podczas wakacji w Egipcie trafił do szpitala z rozpoznaniem udaru. Kilka godzin wcześniej spożywał alkohol i jego poziom we krwi wyniósł 0,8 promila. Gdyby nie miał klauzuli alkoholowej w polisie turystycznej, ubezpieczyciel powiązałby udar z wypitym wcześniej alkoholem i odmówił pokrycia kosztów leczenia.

Ubezpieczyciel w ramach klauzuli alkoholowej wypłaci również odszkodowanie za uszczerbek poniesiony na zdrowiu w ramach ubezpieczenia NNW, nawet gdy lekarz w raporcie medycznym odnotuje stan nietrzeźwości u poszkodowanego.

Uwaga!

Przed zakupem ubezpieczenia turystycznego z klauzulą alkoholową sprawdź w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, czy wprowadzone są jakiś limit spożycia alkoholu, do którego gwarantowana jest ochrona. To bardzo ważne, ponieważ praktyka w tym zakresie jest różna. Niektóre towarzystwa nie wprowadzają limitu spożycia alkoholu, inne wskazują go wprost.

Kiedy klauzula alkoholowa nie zadziała?

Choć klauzula alkoholowa zapewnia ubezpieczonemu szeroką, dodatkową ochronę, są też sytuacje, w których nie zadziała. Klauzula alkoholowa nie zadziała w szczególności w przypadkach tzw. wyłączeń generalnych, czyli:

 • złamania obowiązującego prawa pod wpływem alkoholu,
 • rażącego niedbalstwa,
 • niedostosowania się przez turystę do podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Wypowiedź eksperta

Klauzula alkoholowa nie ma zastosowania również w przypadku tzw. wyłączeń generalnych, takich jak zdarzenia, do których doszło w wyniku łamania prawa czy rażącego zaniedbania. Np. na klauzulę nie mogą liczyć nietrzeźwi kierowcy czy niefrasobliwi turyści robiący sobie selfie nad przepaścią.
Magdalena Kajzer, Specjalista ds. ubezpieczeń turystycznychMagdalena Kajzer, Specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych

Przykład

Turystyka w czasie wakacji zwiedzała Stany Zjednoczone. Podczas podróży do Los Angeles prowadzony przez nią samochód uległ wypadkowi. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili, że turystyka była pod wpływem alkoholu. Ubezpieczyciel odmówił pokrycia kosztów leczenia i nie wypłaci odszkodowania, pomimo że kobieta posiadała polisę rozszerzoną o klauzulę alkoholową.

To jednak nie wszystko. Klauzula alkoholowa nie obejmuje też ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Oznacza to, że jeśli „pod wpływem” spowodujemy szkodę, w której ucierpi osoba trzecia, to ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, nawet jeśli ubezpieczony wykupił klauzulę alkoholową.

W takiej sytuacji nie możesz więc liczyć na pomoc ubezpieczyciela – za szkody zapłacisz z własnej kieszeni.

Mówiąc o ograniczeniach, trzeba też pamiętać o dokładnym zapoznaniu się z OWU. Tam znajdziesz informacje np. o limitach dopuszczalnej ilości alkoholu we krwi, które są warunkiem ochrony w polisach narciarskich. 

Czy klauzula alkoholowa jest dodatkowo płatna?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje obecnie ochronę klauzuli alkoholowej w standardzie.

Jeśli jednak taki rodzaj rozszerzenie nie mieści się w podstawowej ofercie, trzeb będzie dopłacić. Polisa z takim dodatkiem będzie więc droższa od standardowego ubezpieczenia w ofercie niektórych towarzystw ubezpieczeniowych. Podniesie to składkę o określony przez towarzystwo ubezpieczeniowe procent. O tym, o ile dokładnie, decyduje każde towarzystwo indywidualnie.

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne z klauzulą alkoholową?

Jeśli ubezpieczenie turystyczne ma klauzulę alkoholową w standardzie, to cena takiej polisy również będzie "standardowa". Ubezpieczyciel nie dolicza dodatkowej składki:

Ubezpieczenie turystyczne z klauzulą alkoholową
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
30 000 eur
Ratownictwo
5 000 eur
Bagaż
300 eur
4,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 3 000 eursporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
4,53 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 20 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19rehabilitacja po powrocie do Polski: (+3,50 zł)
Signal Iduna
Koszty leczenia
40 000 eur
Ratownictwo
7 000 EUR
Bagaż
1 000 zł
4,81 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 30 000 złsporty objęte polisą: 83zdarzenia pod wpływem alkoholu sprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
6,51 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 150 000 złOC sportowe: 150 000 złsporty objęte polisą: 60 zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19

Ubezpieczenie turystyczne z klauzulą alkoholową

Ubezpieczenie turystyczne z klauzulą alkoholową
Europa Ubezpieczenia
4,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
30 000 eur
Ratownictwo
5 000 eur
Bagaż
300 eur
Dodatkowo: NNW: 3 000 eursporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
4,53 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 20 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19rehabilitacja po powrocie do Polski: (+3,50 zł)
Signal Iduna
4,81 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
40 000 eur
Ratownictwo
7 000 EUR
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 złsporty objęte polisą: 83zdarzenia pod wpływem alkoholu sprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
6,51 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 150 000 złOC sportowe: 150 000 złsporty objęte polisą: 60 zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19

Ubezpieczenie turystyczne z klauzulą alkoholową

Jak widzisz, wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe proponowane w przypadku tej konkretnie kalkulacji, w zakresie podstawowej oferty mają klauzulę alkoholową. Cena z takim rodzajem rozszerzenia nie jest wyższa niż ta "standardowa".

Uwaga!

Pamiętaj jednak, aby podczas wyboru konkretnego ubezpieczenia turystycznego nie sugerować się tylko wysokością ceny. Najważniejszy jest zakres ochrony, gdyż to od niego zależeć będzie w jakim stopniu, w problematycznej sytuacji zostanie udzielona Ci pomoc.

Jak zakupić klauzulę alkoholową?

Dokupienie klauzuli alkoholowej do standardowej polisy turystycznej jest bardzo proste. W przypadku zakupu przy pomocy naszego kalkulatora ubezpieczeń turystycznych wystarczy, że:

 • wypełnisz standardowe pola formularza służącego do przygotowania ofert. Podaj miejsce, termin i cel wyjazdu, wskaż okres ubezpieczenia i liczbę podróżników. Zaznacz, czy wszystkie wyjeżdżające osoby przebywają aktualnie w Polsce oraz podaj ich daty urodzenia. Jeśli wśród wyjeżdżających jest osoba przewlekle chora, zaznacz odpowiedni chceckbox. 
 • Po tym, gdy wyświetlą się Ci przygotowane przez system oferty, wybierz tę, której zakres i cena najbardziej Ci odpowiada. 
 • Następnie podaj numer telefonu i e-maila, uzupełnij szczegółowe dane do ubezpieczenia... i już. Po kilku minutach gotową polisę, rozszerzoną o klauzulę alkoholową otrzymasz na wskazany adres e-mail.

Zakup ubezpieczenia zaopatrzonego w klauzulę alkoholową jest szybki i nie powinien sprawić Ci trudności. Zasadniczo nie różni się też od zakupu standardowego ubezpieczenia podróżnego przy pomocy naszego kalkulatora.

Czy warto dokupić klauzulę alkoholową do ubezpieczenia?

Klauzula alkoholowa to bez wątpienia dodatek, na który powinna zdecydować się każda osoba, która nie wyklucza spożywania alkoholu w trakcie wyjazdu – także jako np. jako dodatku do posiłku, czy w formie niewinnego drinka nad basenem.

Klauzula nie legitymizuje picia alkoholu, ale zapewnia solidną ochronę w sytuacjach, w których bez tego dodatku, turysta zostałby pozbawiony wsparcia ze względu na spożycie alkoholu (nawet bardzo niewielkie).

Koszty leczenia turysty za granicą z pewnością byłyby znacznie wyższe niż kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt złotych dopłaty do standardowego ubezpieczenia turystycznego. Klauzula alkoholowa pozwala poczuć się pewniej i bezpieczniej. 

Sprawdź ubezpieczenie turystyczne z klauzulą alkoholową

Co warto wiedzieć?

 1. Większość towarzystw ubezpieczeniowych gwarantuje obecnie klauzulę alkoholową w standardzie ubezpieczenia. 
 2. Klauzula alkoholowa dotyczy dwóch elementów polisy turystycznej – kosztów leczenia oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 3. Klauzula nie obejmuje jednak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
 4. Jeśli klauzula jest dodatkowo płatna, podnosi składkę o kilkadziesiąt procent, w zależności od oferty danego ubezpieczyciela.
 5. Takie informacje znajdziesz w OWU.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy klauzula alkoholowa chroni także podczas uprawiania sportów?

  To zależy od interpretacji danego towrzystwa. Większość ubezpieczycieli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia informuje, że wyłączeniem ochrony są sytuacje, które mają znamiona przestępstwa. Jazda na nartach, rowerze po alkoholu może być zaliczona do działań niezgodnych z prawem.

 2. Czy można dokupić klauzulę alkoholową po wykupieniu polisy?

  Nie ma takiej możliwości. Dodatek dostępny jest tylko przy zakupie ubezpieczenia jako całości pakietu. Można go dodać w momencie wyboru polisy lub pominąć. Nie da się jednak zakupić go osobno już po zakończeniu transkacji.

 3. Ile kosztuje klauzula alkoholowa?

  Aktualnie większość towarzystw oferuje ten dodatek w standardowej cenie. Nie jest wymaga dodatkowa składka.

 4. Czy każdy ubezpieczyciel oferuje klauzulę alkoholową?

  Nie każdy, jednak jest to coraz popularniejszy dodatek. 

 5. Czy klauzula zadziała w przypadku uprawiania sportów?

  Tak, jednak tylko w odniesieniu do ubezpieczonego. Oznacza to, że np. narciarz, który poturbował się na stoku po wypiciu szklaneczki grzańca, może liczyć na wypłatę odszkodowania z NNW oraz pokrycie kosztów leczenia. Gdyby jednak przy tym upadku wyrządził szkodę innemu szusującemu, ubezpieczyciel odmówiłby wypłaty odszkodowania tej osobie. Koszty takiego wypadku narciarz musiałby ponieść sam.

 6. Czy pod wpływem alkoholu należy się odszkodowanie?

  Jeśli pod wpływem alkoholu spowodujemy szkodę, w której ucierpi osoba trzecia, to ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, nawet jeśli ubezpieczony wykupił klauzulę alkoholową.