Aktywności fizyczne powszechnie uznawane za najbardziej niebezpieczne nie zawsze takie są. Choć wydawać by się mogło, że skok na bungee jest mniej bezpieczny niż jazda na rowerze, w rzeczywistości jest całkiem odwrotnie.

Na niebezpieczeństwo jesteśmy narażeni nie tylko podczas uprawiania sportu. Nasze zdrowie i życie może być zagrożone w wyniku niezdrowego stylu życia czy ze względu na sposób spędzania wolnego czasu. Które aktywności są dla człowieka najbardziej niebezpieczne?

Które sporty są najbardziej niebezpieczne? 

Uprawianie sportu nie zawsze jest bezpieczne. Prawdopodobieństwo śmierci w trakcie jazdy na rowerze jest około 2,5 razy większe (1 na 140 865 przypadków kończy się zgonem), niż skok na bungee (1 na 500 000). Kajakarstwo jest bezpieczniejsze od nurkowania.

Z kolei wyścigi samochodowe są 10 razy bardziej niebezpieczne niż ściganie się motocyklem.Najbardziej niebezpieczną letnią aktywnością fizyczną są skoki spadochronowe z budynków.

prawdopodobieństwo śmierci podczas uprawiania sportu

Które sporty górskie są najbardziej niebezpieczne? 

W przypadku jazdy na nartach 1 na 1,4 mln przypadków kończy się zgonem. Bardziej bezpieczny jest snowboard (1 na 2,2 mln). Najbardziej niebezpiecznym sportem górskim jest natomiast himalaizm (10-12,6 na 100).

prawdopodobieństwo śmierci w górach

Które aktywności amatorskie są najbardziej niebezpieczne? 

Również rozrywka może źle się skończyć, choć zdecydowanie rzadziej niż aktywność sportowa. Najbardziej niebezpieczny okazuje się być taniec. Podczas tej zabawy ginie średnio 1 na 100 000 osób. W trakcie gier planszowych śmierć ponosi średnio 1 na 100 milionów osób, podobnie podczas gier komputerowych.  

rozrywka a prawdopodobieństwo śmierci

Jak styl życia wpływa na prawdopodobieństwo śmierci? 

Tragiczny w skutkach może być również niezdrowy styl życia. Połowa osób palących papierosy umrze przed 70. rokiem życia. Wśród palaczy obu płci mężczyźni są 22 razy bardziej narażeni na śmierć z powodu raka płuc niż osoby niepalące, a kobiety 12 razy. Aż połowa osób palących papierosy przez całe swoje dorosłe życie, umiera przed ukończeniem 70 r.ż.  

Innym czynnikiem bezpośrednio przekładającym się na większe prawdopodobieństwo śmierci jest otyłość. Dzieci między 5. a 15. rokiem życia cierpiące z powodu nadwagi, są w przyszłości 2 razy bardziej narażone na śmierć niż osoby, które w dzieciństwie nie miały problemu z otyłością. 

Osoby, które cierpiały na nadwagę po przekroczeniu 15 roku życia, są trzy razy bardziej narażone na przedwczesną śmierć niż osoby, które takiego problemu nie doświadczyły. 

styl życia a prawdopodobieństwo śmierci

 Czy niebezpieczne aktywności trzeba ubezpieczyć?

Osoby, które mają zamiar wykonywać  niebezpieczne aktywności, powinny wcześniej odpowiednio się ubezpieczyć. Dzięki temu w przypadku powstania jakiegokolwiek urazu, ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia czy ratownictwa. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka, należy rozszerzyć zakres ochrony o odpowiednią klauzulę - sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka.

Jest to wymagane, aby ubezpieczyciel poniósł odpowiedzialność. Bez wykupienia odpowiednich klauzul, będzie mógł się od niej uchylić. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia  (OWU) poszczególnych towarzystw, znajdują się informację, które aktywności przyporządkowane są do danej grupy.

Uprawianie niebezpiecznych aktywności fizycznych wpływa na wysokość składki ubezpieczenia turystycznego. W przypadku sportów wysokiego ryzyka cena polisy może wzrosnąć o 200%, a ekstremalnych dyscyplin o 300%. Dzieje się tak, ponieważ sporty ekstremalne wymagają ponadprzeciętnych umiejętności w danej dyscyplinie, a tym samym generują jeszcze wyższe ryzyko.

Robert Pelczar, ekspert ds. ubezpieczeń turystycznych

Jakie aktywności są uznawane za wysokiego ryzyka?  

Sporty wysokiego ryzyka jedna z wyróżnianych przez ubezpieczycieli kategorii sportów (obok sportów ekstremalnych). Można uprawiać je zarówno amatorsko, jak i zawodowo.

Sporty wysokiego ryzyka charakteryzują się tym, że często uprawia się je w warunkach zagrożenia życia. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jakie sporty uważa za wysokiego ryzyka. Przykłady poniżej.  

Sporty wysokiego ryzyka – definicja  

Przykłady sportów wysokiego ryzyka 

Sporty wysokiego ryzyka uprawiane są w sposób wyczynowy, amatorsko lub zawodowo. Wymagają dodatkowego rozszerzenia ochrony o klauzulę sportów wysokiego ryzyka.   

Narciarstwo, jazda konna, freediving, kitesurfing, narty wodne, nurkowanie przy wykorzystaniu aparatów oddechowych, rafting, żeglarstwo morskie, wspinaczka, wysokogórska i skałkowa, sztuki walki, myślistwo lub strzelectwo, hokej na lodzie, łyżwiarstwo, jazda na quadach. 

Jakie aktywności są uznawane za ekstremalne? 

Sporty ekstremalne to kategoria bardziej „zaawansowana” niż sporty wysokiego ryzyka. Wymagają odpowiednich umiejętności fizycznych, nierzadko także wytrzymałości psychicznej. Uprawia się je w trudnych warunkach – pod wodą, w powietrzu, w górach.

Generują większe ryzyko szkody materialnej lub osobowej niż w przypadku sportów wysokiego ryzyka. Każdy ubezpieczyciel w OWU zamieszcza listę sportów uznawanych przez siebie za ekstremalne.  

Sporty ekstremalne – definicja  

Przykłady sportów ekstremalnych  

Sporty ekstremalne uprawiane są w warunkach wysokiego ryzyka. Wymagają wymagają ponadprzeciętnych umiejętności. 

Paralotniarstwo, skoki na bungee, sporty powietrzne, speologia, jazda na nartach poza wyznaczonymi szlakami, ewolucja akrobatyczne, parkour, freerun, alpinizm i himalaizm, sporty uprawiane na wysokości powyżej 4 500 m n.p.m. lub w trudnych warunkach klimatycznych lub terenowych, skoki narciarskie, wspinaczka lodowa, kolarstwo górskie, heliskiing, heliboarding, bobsleje.  

Kiedy ubezpieczenie od sportów ekstremalnych i ryzykownych nie zadziała?  

Podstawą pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia i ratownictwa – w przypadku szkód powstałych w trakcie uprawiania sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka – jest rozszerzenie polisy o właściwą klauzulę. Jest to kluczowe, jednak warto podkreślić ten fakt raz jeszcze. W ferworze emocji towarzyszących podróży turyści często o nim zapominają. Bez dokupienia tej klauzuli ochrona po prostu nie zadziała.  

Nawet jednak, jeśli podróżnik będzie pamiętał o właściwym rozszerzeniu i dokupi klauzulę – może zdarzyć się, że towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi pokrycia kosztów. Może być tak w szczególności w przypadkach:  

 • Uprawiania sportu w ekstremalnych warunkach klimatycznych lub przyrodniczych. „Ekstremalne warunki klimatyczne lub przyrodnicze” to m.in. pustynia, tundra, tajga, dżungla, tereny wysokogórskie powyżej 5500 m n.p.m. oraz tereny śnieżne, na których poruszanie się jest możliwe tylko z wykorzystaniem sprzętu asekuracyjnego. Wielu ubezpieczycieli zastrzega, że jeśli szkoda powstanie w jednym z tych miejsc, to może być wyłączona spod odpowiedzialności towarzystwa. Dlatego tak ważna jest dokładna lektura ogólnych warunków ubezpieczenia.  

 • Survivalu. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych nie odpowiada za szkody powstałe w trakcie obozów i wypraw survivalowych. 

Warto też pamiętać o „standardowych” wyłączeniach ochrony, mających zastosowanie do wszystkich polis turystycznych (z klauzulami wysokiego ryzyka lub sportów ekstremalnych oraz bez nich). Są to m.in. przypadki, w których ubezpieczony złamie prawo, nie poinformuje centrum alarmowego ubezpieczyciela o zdarzeniu, nie dopełni odpowiednich formalności umożliwiających wypłatę odszkodowania lub pokrycie kosztów leczenia, a także wykaże się rażącym niedbalstwem lub umyślnym działaniem.  

Ile kosztuje ubezpieczenie dla aktywnych?   

Ubezpieczenie dla aktywnych – uprawiających sporty zaliczane do kategorii ekstremalnych lub wysokiego ryzyka – zawsze będzie kosztowało więcej, niż w przypadku turystów, którzy planują jedynie zwiedzać i leniuchować na plaży. To całkowicie zrozumiałe.

Aktywności ekstremalne lub wysokiego ryzyka generują po stronie ubezpieczyciela dużo większe ryzyko wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, a tym samym – konieczności pokrycia kosztów leczenia, ratownictwa, czy wypłaty odszkodowania.  

Zwyżka w przypadku sportów wysokiego ryzyka może wynosić 200%, a w przypadku dyscyplin ekstremalnych nawet 300 %. Nadal jednak nie są to kwoty, które zrujnują budżet podróżnika – ceny ubezpieczenia rozpoczynają się już od ok. 12 złotych za jeden dzień ochrony.

To ważne, tym bardziej, że koszty leczenia, czy ratownictwa poza granicami kraju, są horrendalnie wysokie. Zdecydowanie bezpieczniej jest więc wykupić polisę i nie przejmować się ewentualną koniecznością zapłaty kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych z własnej kieszeni.  

Poniżej kilka przykładów cen ubezpieczeń odnalezionych przy pomocy naszej wyszukiwarki. Propozycje dotyczą jednej osoby dorosłej, która nie cierpi na żadne choroby przewlekłe.  

Typ wyjazdu 

Sport (typ) 

Towarzystwo ubezpieczeniowe 

Zakres  
ubezpieczenia  

Cena za 1 dzień ochrony 

7-dniowy do Włoch  

Kitesurfing (sport wysokiego ryzyka)  

AXA 

Koszty leczenia: 200 000 zł 
Koszty ratownictwa: 200 000 zł  
Ochrona COVID-19: tak, zakres 3/7 
NNW: 20 000 zł 
Assistance: w ramach kosztów leczenia 

11,76 zł 

14-dniowy do Tajlandii 

Nurkowanie (sport wysokiego ryzyka)  

Europa Ubezpieczenia 

Koszty leczenia: 1 399 916 zł 
Koszty ratownictwa: 46 664 zł  
Ochrona COVID-19: tak, zakres 7/7 
NNW: 46 664 zł 
OC: 466 639 zł  
OC sportowe: 466 639 zł 
Bagaż: 4 664 zł  
Ubezpieczenie sprzętu sportowego: 1 000 Euro w ramach ubezpieczenia bagażu 
Assistance: wariant The Best  

19,57 zł  

10-dniowy do Peru     

Alpinizm i himalaizm  
(sport ekstremalny) 

Allianz 

Koszty leczenia: 50 000 zł 
Koszty ratownictwa: 50 000 zł 
Ochrona COVID-19: tak, zakres 6/7 
NNW: 40 000 zł 
OC: 100 000 zł 
OC sportowe: 100 000 zł 
Bagaż: 4 000 zł 
Ubezpieczenie sprzętu sportowego: 4 000 zł, w ramach ubezpieczenia bagażu 
Assistance: w ramach kosztów leczenia 

40,44 zł 

Tygodniowy wyjazd do Egiptu na nurkowanie bez tlenu dla jednej osoby
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
AXA Partners
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
124,46 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 zł181 sportów objętych ochroną, w tym freedivingzdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
1 296 089 zł
Ratownictwo
43 203 zł
Bagaż
4 320 zł
127,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 43 203 złOC: 432 030 złOC sportowe: 432 030 złsporty objęte polisą: 27zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
152,82 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 300 000 złOC sportowe: 300 000 złsporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
ERGO Ubezpieczenia Podróży
Koszty leczenia
432 030 zł
Ratownictwo
21 601 zł
Bagaż
2 000 zł
140,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 40 000 złOC: 432 030 złOC sportowe: 172 812 złsporty objęte polisą: 25zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowy
Tygodniowy wyjazd do Egiptu na nurkowanie bez tlenu dla jednej osoby
AXA Partners
124,46 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 zł181 sportów objętych ochroną, w tym freedivingzdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
127,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
1 296 089 zł
Ratownictwo
43 203 zł
Bagaż
4 320 zł
Dodatkowo: NNW: 43 203 złOC: 432 030 złOC sportowe: 432 030 złsporty objęte polisą: 27zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
152,82 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 300 000 złOC sportowe: 300 000 złsporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
ERGO Ubezpieczenia Podróży
140,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
432 030 zł
Ratownictwo
21 601 zł
Bagaż
2 000 zł
Dodatkowo: NNW: 40 000 złOC: 432 030 złOC sportowe: 172 812 złsporty objęte polisą: 25zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowy

Cena najtańszego ubezpieczenia turystycznego z rozszerzeniem o sporty wysokiego ryzyka (na wyjazd na terytorium Europy dla osoby dorosłej) wynosi 9,84 zł dziennie. W przypadku rozszerzenia o sporty ekstremalne najniższa cena wynosi 11,74 zł za jeden dzień ochrony. 

Zakres ochrony warto dopasować indywidualnie do kierunku i charakteru wyjazdu. W prosty sposób można to zrobić w kalkulatorze rankomat.pl.

Co warto wiedzieć?

 1. Skok na bungee jest bezpieczniejszy niż jazda na rowerze.
 2. Snowboard jest bezpieczniejszy niż jazda na nartach.
 3. Ponad połowa palaczy umrze przed 70. rokiem życia.
 4. Taniec jest 1000 razy niebezpieczniejszy niż gry komputerowe i planszowe.
 5. Ubezpieczenie należy rozszerzyć o sporty ekstremalne lub wysokiego ryzyka.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Które sporty są najniebezpieczniejsze na świecie?

  Za najbardziej niebezpieczny sport statystycznie uchodzą skoki spadochronowe z budynków (base jumping). Wysokim stopniem śmiertelności charakteryzują się również dyscypliny takie jak nurkowanie, czy wspinaczka górska.  

 2. Czy niebezpieczne aktywności trzeba dodatkowo ubezpieczyć?

  Tak. „Standardowe” ubezpieczenie turystyczne nie zadziała, jeśli zamierzamy spędzać czas, uprawiając sporty, które ubezpieczyciele zaliczają do ekstremalnych lub wysokiego ryzyka. Listę sportów uznawanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za ekstremalne lub wysokiego ryzyka można w prosty sposób znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Listy mogą odrobinę różnić się w zależności od wybranego ubezpieczyciela.  

 3. Czym się różnią sporty ekstremalne od sportów wysokiego ryzyka?

  Sporty ekstremalne charakteryzują się tym, że do ich uprawiania niezbędne są  ponadprzeciętne umiejętności w danej dziedzinie. Uprawia się je w warunkach jeszcze większego zagrożenia niż sporty wysokiego ryzyka. 

 4. Ile więcej zapłaci się za ubezpieczenie dla aktywnych?

  Zwyżka w przypadku sportów wysokiego ryzyka może wynosić 200%, a w przypadku dyscyplin ekstremalnych nawet 300 %. Obiektywnie jednak ceny ubezpieczenia dla aktywnych nadal nie są wysokie. Naprawdę dobrą polisę dla osoby uprawiającej sporty wysokiego ryzyka można kupić już od ok. 12 zł za jeden dzień ochrony.