Stany Zjednoczone to kraj z największą Polonią na świecie. Od 11 listopada 2019r. Polacy mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz, po uzyskaniu zezwolenia wjazdu za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization (ESTA).

Chociaż podróż do USA możliwa jest bez wizy, to w konkretnych przypadkach, jak na przykład wyjazd na studia, czy do pracy - będziesz potrzebował tego dokumentu.

Zobacz, jak wygląda procedura składania wniosków, na jakie opłaty się przygotować i o czym koniecznie pamiętać, planując podróż do USA. 

Podróż do USA – jakie dokumenty są potrzebne?

Przygotowanie do podróży do USA wymaga przede wszystkim skrupulatnego przygotowania pod kątem wypełnienia konkretnych dokumentów. Dlatego już na początkowym etapie planowania podróży, upewnij się, że posiadasz je wszystkie. Jeśli chcesz przekroczyć granicę  USA, musisz posiadać paszport, którego data ważności nie może wygasać w dniu przekraczania granicy z USA.

W przypadku, kiedy posiadasz dwa paszporty (jeden z ważną wizą ) musisz w czasie wylotu do USA przedstawić urzędnikowi oba dokumenty. Jeśli wiza w starym paszporcie (którego data ważności już upłynęła) jest niezniszczona i wciąż ważna, urzędnik w nowym (ważnym) paszporcie przybije pieczęć z adnotacją tzw VIOPP (visa in other passport).

Jak uzyskać zezwolenie ETSA na wjazd?

Jak podaje komunikat na oficjalnej stronie esta-online:

ESTA to komputerowy system umożliwiający podróżowanie do Stanów Zjednoczonych bez wizy.

Osoby z 40 krajów uczestniczących w "Programie bezwizowym" otrzymują 90-dniowe pozwolenie na pobyt w Stanach Zjednoczonych dzięki "Elektronicznemu systemowi autoryzacji podróży".

Jako obywatel Polski, możesz podróżować z ESTA, jeśli:

 • posiadasz ważny paszport biometryczny (e-paszport), którego ważność nie wygaśnie w czasie podróży
 • nie posiadasz ważnej wizy turystycznej
 • nie planujesz pozostać w Stanach Zjednoczonych dłużej niż 90 dni
 • planujesz podróż do Stanów Zjednoczonych dla przyjemności lub w celu odbycia krótkiej podróży służbowej
Jeśli podróżujesz do USA na podstawie rejestracji w systemie ESTA musisz posiadać paszport zgodny z programem Visa Waiver. Od października 2022 r. musisz ubiegać się o ESTA, aby wjechać do USA, nawet jeśli podróżujesz drogą lądową.

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA pobiera opłatę w wysokości 21 USD za złożenie wniosku o ESTA. Opłata nie jest pobierana za zgłoszenie, ale za wniosek o ESTA. Koszty pozostają takie same dla dzieci, studentów, emerytów itp.

Podróż do USA w celach zarobkowych – jak wiza jest potrzebna?

Osoby udające się do Stanów Zjednoczonych z zamiarem podjęcia pracy tymczasowej, w ustalonym wcześniej miejscu pracy powinny posiadać wizy pozwalające na okresowe zatrudnienie. Osoby podróżujące do Stanów Zjednoczonych z wizą turystyczną lub biznesową nie mogą podejmować pracy.

Jeśli wybierasz się do Stanów Zjednoczonych z zamiarem podjęcia pracy tymczasowej w ustalonym wcześniej miejscu pracy powinieneś posiadać wizy typu H:

 • Wizy H-1B przeznaczone są dla osób wykonujących zawody specjalistyczne, udających się do Stanów Zjednoczonych, aby podjąć zatrudnienie u konkretnego pracodawcy. Aby kwalifikować się do uzyskania wizy, musisz wykazać się tytułem licencjata, tytułem równoważnym  lub wyższym w dziedzinie, w której zatwierdzono zatrudnienie. 
 • Wizy H-2 przeznaczone są dla pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, udających się do pracy tymczasowej lub sezonowej do Stanów Zjednoczonych w zawodzie, na który istnieje w USA zwiększone zapotrzebowanie. 
 • Wizy H-3 przeznaczone są dla osób udających się do Stanów Zjednoczonych na staż, zorganizowany przez pracodawcę w dziedzinie innej niż uzyskane wykształcenie lub szkolenie. 
 • Wizy H-4 przeznaczone są dla małżonków i dzieci w stanie wolnym poniżej 21 roku życia zamierzających towarzyszyć lub dołączyć w USA do posiadaczy wiz H-1B, H-2, lub H-3. 

Zatrudnienie powinno być uprzednio zatwierdzone przez Urząd Imigracyjny (USCIS) na podstawie petycji złożonej na formularzu I-129H przez pracodawcę z USA. 

Podróż do USA na studia – czy wiza jest potrzebna?

Chcąc kontynuować naukę lub rozpocząć studia w USA, musisz uzyskać zezwolenie na pobyt dla studentów. Istnieją trzy główne typy wiz studenckich w USA, o które można ubiegać się w ambasadach i konsulatach USA, a koszt złożenia wniosku o wizę studencką - niezależnie od typu - wynosi 160$. Wizy studenckie są najczęściej wieloletnie, a okres ich ważności odpowiada co najmniej przewidywanemu okresowi studiów. Wyjątkiem są kilkumiesięczne międzynarodowe wymiany naukowe, w których otrzymuje się dokumenty jedynie na kilka miesięcy. Aby jednak ubiegać się o taki rodzaj wizy, musisz posiadać odpowiednie dokumenty wysłane uprzednio przez Amerykańską uczelnię. 

Rodzaje wiz studenckich: 

 • Wiza F-1 - najpopularniejszy rodzaj wizy studenckiej. Przyznawana uczniom lub studentom, którzy albo sami pokrywają koszty swojej edukacji, albo mogą poświadczyć odpowiednie finansowanie ze źródeł prywatnych i instytucji edukacyjnych.
 • Wiza M-1 - starać się o nią mogą np. studenci dwuletnich szkół technicznych lub zawodowych, a także Ci, którzy podjęli praktykę zawodową. 
 • Wiza J-1 - przeznaczone są dla studentów, którzy otrzymali środki na studia od fundacji rządowych (np. stypendium Fulbrighta) i prywatnych albo biorą udział w międzynarodowych wymianach naukowych lub kursach językowych.

Starając się o przyznanie wizy do USA na studia, pamiętaj również o posiadaniu odpowiednich dokumentów:

 • Ważny paszport ,
 • Formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160),
 • Potwierdzenie opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę nieimigracyjną (160 dolarów),
 • Jedno zdjęcie o wymiarach jedno zdjęcie 2” x 2” (51 mm x 51 mm). Zdjęcie powinno być wykonane w ciągu ostatniego pół roku.
 • Zatwierdzony formularz I-20.

Ubezpieczenie na podroż do USA – jak je wybrać?

Dobrze dopasowane do potrzeb i indywidualnej sytuacji ubezpieczenie turystyczne podczas podróży do USA to podstawa. Polisa turystyczna zapewni Ci efektywną ochronę na wypadek problematycznej sytuacji, która może skutecznie nie tylko popsuć Ci plany wyjazdowe, ale i narazić na spory wydatek.

Stany Zjednoczone słyną z wysokich kosztów leczenia. Koszt doby w szpitalu zaczyna się od 500 dolarów, a za pojedynczą wizytę u lekarza zapłacić trzeba nawet  100 dolarów. Im dłuższa hospitalizacja, tym wyższe koszty, jakie trzeba ponieść w przypadku leczenia. Jeśli dodamy do tego wydatki związane ze specjalistycznymi badaniami, opatrunkami, zabiegami oraz lekami, kwota leczenia wzrasta kilku, a nawet kilkunastokrotnie. Jeśli więc wybierasz się w podróż do USA pamiętaj o ubezpieczeniu turystycznym. Pamiętaj również, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) nie gwarantuje w Stanach Zjednoczonych żadnej ochrony w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłej choroby.

Magdalena KajzerMagdalena Kajzer

Także Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina: 

Bezwzględnie zalecamy wykupienie ubezpieczenia turystycznego, pokrywającego koszty leczenia i hospitalizacji w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem i transportu medycznego.

Jeden dzień ochrony ubezpieczenia turystycznego do USA nie jest drogi w porównaniu do kosztów leczenia, jakimi możesz zostać obarczony, w przypadku nawet z pozoru niegroźnej sytuacji.

14-dniowy pobyt w USA
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
1 330 010 zł
Ratownictwo
44 334 zł
Bagaż
4 433 zł
261,00 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 44 334 złOC: 443 337 złOC sportowe: 443 337 złsporty objęte polisą: 27zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Generali
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
4 000 zł
381,00 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 300 000 złzdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
AXA Partners
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
398,58 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 150 000 złOC: 1 500 000 złOC sportowe: 1 500 000 złsporty objęte polisą: 114 zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
541,54 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 300 000 złOC sportowe: 300 000 złsporty objęte polisą: 60 zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
14-dniowy pobyt w USA
Europa Ubezpieczenia
261,00 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
1 330 010 zł
Ratownictwo
44 334 zł
Bagaż
4 433 zł
Dodatkowo: NNW: 44 334 złOC: 443 337 złOC sportowe: 443 337 złsporty objęte polisą: 27zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Generali
381,00 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
4 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 300 000 złzdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
AXA Partners
398,58 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
Dodatkowo: NNW: 150 000 złOC: 1 500 000 złOC sportowe: 1 500 000 złsporty objęte polisą: 114 zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
541,54 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 300 000 złOC sportowe: 300 000 złsporty objęte polisą: 60 zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19

Pamiętaj jednak, aby to nie cena była elementem decydującym o wyborze konkretnego ubezpieczenia. Najważniejszy jest zakres ochrony i to, co gwarantuje Ci polisa. Dobre ubezpieczenie turystyczne do USA zapewnia:

Pamiętaj  też o rozszerzeniu ubezpieczenia, które pozwoli jeszcze lepiej dopasować zakres ochrony do planów podczas podróży, indywidualnej sytuacji oraz stanu zdrowia. Rozszerzenia, na które szczególnie warto zwrócić uwagę, to:

 • Klauzula alkoholowa - uprawnia do organizacji usług Assistance i do zwrotu kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, którego ofiara jest nietrzeźwa.
 • Choroby przewlekłe - towarzystwa ubezpieczeniowe w większości przypadków, informują w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), że turyści z tego typu schorzeniami muszą wykupić dodatkową ochronę.
 • Sporty wysokiego ryzyka - pozwala na uzyskanie zwrotów kosztów leczenia, którym turysta musi się poddać w wyniku uprawiania sportu. Pamiętaj, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma w tym zakresie własne regulacje i to, co dla jednego ubezpieczyciela będzie sportem wysokiego ryzyka, ale innego może być już sportem ekstremalnym. Dlatego zanim zdecydujesz się na konkretny rodzaj polisy, koniecznie zapoznaj się z OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia). 

Posługując się kalkulatorem ubezpieczeń turystycznych, porównasz oferty 19 ubezpieczycieli. Ułatwia to znacznie wybór najlepszej oferty i pozwala przed zakupem polisy, na zapoznanie się z OWU i dokładną weryfikację zakresu ochrony. 

Podróż do USA a COVID-19 – czy już można wjechać bez obostrzeń?

Na teren USA mogą wjechać zaszczepieni bez żadnych obostrzeń.

Co warto wiedzieć?

 1. Wiza do USA nie jest wymagana.
 2. Aby wyjechać do USA musisz uzyskać zezwolenie wjazdu za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization [ESTA])
 3. Jadąc do USA w celach zarobkowych lub na studia - musisz starać się o wizę. 
 4. Wybierając się do USA zadbaj koniecznie o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne. 
 5. Koszt polisy turystycznej do USA nie jest wysoki, szczególnie w porównaniu z kosztami leczenia za granicą. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wizę do USA

 1. Czy Polacy muszą mieć wizy do USA?

  Aktualnie Polacy podróżujący do USA na okres do 90 dni w celach turystycznych lub biznesowych nie potrzebują wizy. Konieczne jest jednak zezwolenie na wyjazdu w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży (ESTA - Electronic System for Travel Authorization)

 2. Ile kosztuje ESTA do USA?

  Opłata wnoszona za złożenie wniosku ESTA wynosi 21 dolarów amerykańskich, czyli około 21 euro. 

 3. Czy trudno dostać wizę do USA?

  Proces uzyskania wizy do USA jest wieloetapowy, ale jeśli przygotujesz odpowiednio wcześniej dokumenty, nie powinny pojawić się problemy podczas procedury. Problem z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku mogą mieć m.in.: osoby bezrobotne, osoby samotne, nieposiadające rodziny, osoby karane oraz osoby, które będąc kiedyś w USA przekroczyły termin dozwolonego pobytu. 

 4. Jakie wizy są potrzebne do USA?

  Jeśli wybierasz się w celach zarobkowych będzie potrzebna Ci wiza do USA, a także w celach studenckich. 

 5. Czy ubezpieczenie jest obowiązkowe do USA

  Nie jest ono obowiązkowe, ale Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca zakup ubezpieczenia turystycznego. Odpowiednia polisa zapewni Ci ochronę na wypadek problematycznej sytuacji oraz zwrot kosztów leczenia, jeśli pojawi się sytuacja, w której trzeba będzie skorzystać z usługi medycznej. Koszt polisy turystycznej nie jest drogi, szczególnie jeśli porównasz go z opłatami za wizytę lekarską, czy hospitalizację w USA.