Każde towarzystwo wymaga od nas innej formy zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego. Warto zatem wiedzieć odpowiednio wcześniej jak powinno wyglądać zgłoszenie roszczenia oraz wypełnienie karty wypadku. 

W trudnych życiowych momentach często zapominamy o terminach i przedłożeniu ważnych dokumentów czy nie mamy ich w zasięgu ręki, np. w czasie pobytu w szpitalu. Dlatego dobrze jest wiedzieć wcześniej jak postąpić, by otrzymać odszkodowanie.

Co to jest karta wypadku?

Karta wypadku jest formularzem, który uzupełniamy po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku. Służy ona określeniu szkody czy doznanego uszczerbku na zdrowiu, którego doznaliśmy.

Kartę wypadku wypełnia się w nieprzekraczanym czasie 14 dni od momentu jego wystąpienia. Dotyczy ona jednak osób zatrudnionych na umowie innej niż umowa o pracę, dzieci w czasie nauki szkolnej oraz poza nią, jak również wyjazdów.

PAMIĘTAJ
Karta wypadkowa powinna zawierać 3 egzemplarze – jeden zostaje z osobą poszkodowaną, drugi skierowany zostaje do ubezpieczyciela, trzeci natomiast – skierowany zostaje do ZUS-u.

Formularz wypełniony poprawnie powinien zawierać następujące informacje dotyczące płatnika:

  • PESEL,
  • NIP,
  • REGON.

Kolejne informacje dotyczą już osoby poszkodowanej, są to:

  • PESEL,
  • Tytuł ubezpieczenia wypadkowego,
  • Numer pozycji oraz pełen tytuł ubezpieczenia społecznego.

Kolejna część formularzu dotyczy już opisu zdarzenia, wypadku, który miał miejsce. Musi on określać okoliczności, przyczynę, czas i miejsce zdarzenia. Karta wypadkowa musi również zawierać informacje o doznanym urazie. W sytuacji, gdy w zdarzeniu brali udział świadkowie – taka informacja również powinna się pojawić, oraz kto zgłasza formularz.

Ostatnia część karty wypadkowej to dopełnienie formalności – podpisy, daty oraz pozostałe wymagane informacje.

To, o czym warto wspomnieć to również fakt, że wiele towarzystw ubezpieczeniowych posiada na swoich stronach gotowe formularze kart wypadkowych, co znacznie ułatwia nam samo zgłoszenie.

Zadaniem karty wypadku jest ustalenie okoliczności zajścia zdarzenia oraz uznanie zasadności co do wypłacenia należnego świadczenia. Ubezpieczyciel musi wykluczyć działanie na własną niekorzyść, działania ryzykowne, jak np. jazda pod wpływem alkoholu, czy branie czynnego udziału w bójkach lub rozruchach.

Kiedy przyda się karta wypadku? Przykładowe sytuacje

Zdarzeń objętych ochroną może być naprawdę sporo – od wypadków komunikacyjnych, przez wypadki przy pracy, jak również urazy.

Różne zdarzenia będą wymagać innych dokumentów (oczywiście forma zgłoszenia zależna jest od oczekiwań towarzystwa ubezpieczeniowego). Najczęściej używane dokumenty jednak to:

  • zgłoszenie wypadku w drodze z/do pracy,
  • zgłoszenie wypadku przy pracy,
  • protokół ustalenia okoliczność wypadku,
  • zgłoszenie wypadku przy pracy osoby niebędącej pracownikiem.

Dokumenty będą nieznacznie różniły się treścią. Część kart wypadkowych wymaga dokładnych danych osobowych, inne z kolei skupiają się na posiadanej polisie.
Istotne jest jednak ustalenie – kto ucierpiał w wypadku, w jaki sposób oraz jak doszło do zdarzenia.

Skąd pobrać kartę wypadku?

Gdy do zdarzenia doszło w zakładzie pracy – druk do wypełnienia możemy znaleźć na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

W internecie znajdziemy również inne wzory formularza, jak również gotowe wzory karty wypadkowej posiadają na swoich stronach towarzystwa ubezpieczeniowe.

Co zrobić z wypełnioną kartą wypadku?

W sytuacji, gdy samodzielnie wypełniliśmy kartę wypadku – powinniśmy przekazać ją odpowiedniej jednostce – będzie nią ZUS, jeśli nie posiadamy indywidualnego ubezpieczenia na życie oraz towarzystwo ubezpieczeniowe, gdy taką polisę posiadamy. Pamiętajmy o tym, by mieć 3 egzemplarze dokumentu oraz by zachować jeden z nich dla siebie.

Ważne informacje

1. Na zgłoszenie wypadku mamy nieprzekraczany termin 14 dni

2. Karta wypadku wymaga informacji o płatniku, poszkodowanym, jak i okolicznościach oraz przyczynach zdarzenia

3. Wzór karty wypadku możemy pobrać ze strony Państwowej Inspekcji Pracy

4. Kartę wypadku należy wypełnić w 3 egzemplarzach, a jeden z nich zachować dla siebie