Koszty leczenia w Polsce są wysokie z powodu niewydolności Narodowego Funduszu Zdrowia, przez co coraz częściej korzystamy z prywatnej opieki lekarskiej. Za niewielką opłatą miesięczną możemy zyskać wiele korzyści, w tym zwrot kosztów za zakupione leki.

Problem staje się szczególnie dotkliwy, gdy chorujemy przewlekle lub spotykają nas problemy, które lubią nawracać lub dotyczą kilkutygodniowego lub nawet kilkumiesięcznego leczenia - tarczyca, wrzody żołądka, cukrzyca, dodatkowa suplementacja diety, problemy hormonalne, problemy skórne oraz wiele innych. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być ubezpieczenie lekowe.

Ubezpieczenie lekowe TU Zdrowie – podstawowe informacje

Jedną z firm ubezpieczeniowych, która oferuje ubezpieczenie lekowe jest TU Zdrowie. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zwrot kosztów nabycia leków poniesionych przez ubezpieczonego w związku z koniecznością leczenia choroby. 

Ubezpieczenie lekowe jest rozszerzeniem ochrony, więc może je nabyć osoba, która posiada polisę zdrowotną w grupie TU Zdrowie.

Koszt takiej polisy jest niewielki – może wynosić od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie, obliczane na podstawie wieku, ryzyka zachorowania osoby ubezpieczonej i wybranej sumy ubezpieczenia.

WAŻNE!
Zwrot kosztów poniesionych za leki dotyczy przede wszystkim prawidłowo wypisanej recepty i leków wymienionych w Katalogu Leków.

Umowa z ubezpieczycielem zawierana jest na 12 miesięcy i może zostać kontynuowana przez kolejne lata, wymaga jednak przedłużenia umowy.

Składka płatna jest miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. W TU Zdrowie składkę lub pierwszą ratę składki należy zapłacić na minimum 5 dni przed wybraną datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie lekowe – wyłączenia i karencja

Jak w każdym ubezpieczeniu, również w tym przypadku stosowane są wyłączenia odpowiedzialności. TU Zdrowie stosuje wyłączenia ogólne, jak:

 • wojna, stan wyjątkowy i stan wojenny,
 • wada fizycznej lub psychiczna ujawniona przed 1 rokiem życia spowodowana chorobami genetycznymi, wcześniactwem lub uszkodzeniem okołoporodowym;
 • spożycie przez ubezpieczonego alkoholu, środków odurzających lub uzależniających; 
 • leczenia i diagnozowanie niepłodności; 
 • zły stan zdrowia, którego objawy wystąpiły, lub były leczone przed zawarciem umowy ubezpieczenia i nie zostały zgłoszone, lub zostały zgłoszone niezgodnie z prawdą. 

Szczegółowe wyłączenia związane bezpośrednio z lekami dotyczą braku odpowiedzialności towarzystwa za koszty nabycia leków nie wymienionych w Katalogu Leków, w tym:

 • leków stosowanych w leczeniu chorób psychicznych - depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, 
 • leków stosowanych przy leczeniu uzależnień i upośledzeń,
 • hormonów płciowych;
 • testów alergicznych i substancji odczulających;
 • witamin, odżywek i preparatów zastępujących mleko;
 • materiałów opatrunkowych, 
 • strzykawek, 
 • testów diagnostycznych. 
PAMIĘTAJ!
Ochroną ubezpieczeniową objęte są jedynie koszty nabycia leków przepisanych przez lekarza do wysokości górnej granicy odpowiedzialności (GGO) określonej dla każdego opakowania leku.

Oprócz wyłączeń jest jeszcze karencja, czyli czasowe wyłączenia odpowiedzialności. W polisie lekowej TU Zdrowie zwrot za leki jest możliwy wtedy, gdy zostały one przepisane co najmniej 4 miesiące od zawarcia umowy. Karencja dotyczy jednak tylko Wariantu II, gdzie dostępnych jest znacznie więcej leków, niż w Wariancie I – tu karencji nie ma.

Ubezpieczenie lekowe – wypłata świadczenia

Zwrot kosztów leczenia dotyczy dowolnej placówki medycznej w Polsce. Mając polisę zdrowotną TU Zdrowie ubezpieczony może korzystać z usług medycznych w dowolnie wybranej placówce w kraju.

A co z przychodniami i gabinetami, z którymi TU Zdrowie nie ma podpisanej umowy?

 • za usługę, należy zapłacić bezpośrednio w placówce lub u lekarza, prosząc o wystawienie rachunku lub faktury na swoje nazwisko,
 • rachunek / fakturę wraz z wypełnionym wnioskiem o wypłatę świadczenia należy przesłać do TU ZDROWIE z dopiskiem „wypłata świadczenia”,
 • TU ZDROWIE w ciągu 30 dni od daty otrzymania ww. dokumentów wypłaci kwotę świadczenia na podany we wniosku numer rachunku bankowego.

Przyznane świadczenie pieniężne (zwrot kosztów przesłany na rachunek Ubezpieczonego) ograniczone jest przez Górną Granicę Odpowiedzialności (GGO - górny limit) i jest wypłacane dla konkretnej usługi medycznej objętej zakresem ubezpieczenia.

CO NA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA LEKOWEGO?


1)    Nazwa Pracodawcy/Ubezpieczającego
2)    Ubezpieczony
3)    PESEL
4)    Data urodzenia
5)    Adres do korespondencji
6)    E-mail
7)    Telefon komórkowy
8)    Dane do przelewu (nazwa banku i numer konta)

Wniosek o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia Polisa LEKOWA powinien być przysłany do Towarzystwa Ubezpieczeń w ciągu 30 dni od dokonania zakupu na adres TU, najlepiej z dopiskiem „polisa lekowa”.

Aby otrzymać zwrot kosztów leczenia, czyli zwrot za zakupione leki, należy do wniosku dołączyć:

 • wniosek z kopią recepty,
 • paragon, rachunek lub fakturę (otrzymane w aptece)

Ubezpieczenie lekowe PZU Opieka Medyczna – polisa grupowa

Podobną ofertę posiada grupa ubezpieczeniowa PZU, dla której ubezpieczenie lekowe jest również rozszerzeniem ochrony. Ubezpieczyciel zapewnia m.in.:

 • 80% dofinansowania do leków na receptę,
 • dofinansowanie już w chwili zakupu w ponad 7 tys. aptek partnerskich PZU,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia w każdej aptece w Polsce.

Polisa lekowa PZU może być kupiona jako indywidualna kontynuacja ubezpieczenia grupowego (P i P Plus).

Skorzystanie z dofinansowania PZU jest bardzo proste. W aptece partnerskiej, których jest blisko 8000 w całej Polsce, wystarczy pokazać Kartę Lekową PZU i receptę. Dofinansowanie zostanie naliczone od razu podczas zakupu leków.

W każdej innej aptece wystarczy po zapłaceniu za leki wystąpić o zwrot kosztów – na 4 sposoby: przez aplikację mobilną, formularz internetowy, listownie lub osobiście w oddziale.

W ofercie PZU są 2 produkty różniące się między sobą liczbą pozycji lekowych – PZU Antybiotyk ma ich prawie 2700, a PZU Cztery Pory Roku ponad 3200.

Katalog leków - TU Zdrowie i PZU

PolisaTU Zdrowie*

PZU Antybiotyk**
PZU Cztery Pory Roku**

Jednostka chorobowa
 • wrzody i refluks
 • drogi żółciowe i wątroba
 • cukrzyca (w tym insulina)
 • biegunka
 • choroba wieńcowa
 • nadciśnienie
 • padaczka
 • alergia
 • Parkinson
 • mukowiscydoza
 • niedokrwistość
 • łuszczyca
 • zaburzenia rytmu serca
 • nowotwór
 • zapalenie oskrzeli
 • choroba wrzodowa,
 • nadkwasota
 • wzdęcia
 • grzybica
Inne leki
 • okulistyczne
 • stosowane w dnie moczanowej
 • poprawiające mineralizację kości
 • zaburzenia krzepliwości
 • przeciwpasożytnicze
 • przeciwzapalne
 • choroby nosa
 • urologiczne
 • ginekologiczne
 • dermatologiczne
 • zmniejszające poziom lipidów
 • przeciwbólowe
 • hormony (z wyłączeniem hormonów płciowych i insuliny)
 • przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybiczne
 • okulistyczne
 • otologiczne 
 • preparaty stosowane do nosa
 • przeciw pierwotniakom
 • cytostatyki
 • przeciwprątkowe
 • przeciwbakteryjne działające ogólnie
 • ginekologiczne przeciwzakaźne i antyseptyczne
 • przeciwtrądzikowe
 • preparaty stomatologiczne
 • antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane w dermatologii
 • kortykosteroidy i preparaty dermatologiczne
 • przeciwtrądzikowe

*w zależności od wariantu (i lub II) Katalog Leków zmienia się co 2 miesiące zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia.

**PZU zastrzega sobie zmiany w zakresie leków wynikających z regulacji rynkowych, tj. dodanie, wykreślenie lub przekwalifikowane na leki dostępne wyłącznie bez recepty w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tabela 1. Opracowana na podstawie dokumentów OWU.

Ważne informacje

1. Niektóre polisy zdrowotne mają możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie lekowe

2. Ubezpieczenie lekowe może w całości zwracać koszty poniesione z tytułu zakupu leków

3. Polisa lekowa jest dobrym rozwiązaniem dla osób chorujących przewlekle

4. Brak porównania może sprawić, że kupimy polisę lekową, która obejmuje niewielki zakres potrzebnych nam leków