Wypadek przy pracy może przytrafić się bez względu na miejsce zatrudnienia. I chociaż zawód górnika jest najbardziej niebezpieczny, także pracownicy innych branż powinni liczyć się z zagrożeniem życia i zdrowia. Dotyczy to nawet osób, które pracują w domu, bo aż 11 spośród 15 zgłoszonych wypadków podczas pracy zdalnej okazało się śmiertelnych.

Zarówno pracownicy fizyczni, jak i osoby, które pracują zdalnie, nie są w pełni bezpieczne podczas swojej pracy. Porównujemy statystyki wypadków przy pracy wśród różnych grup zawodowych. Sprawdź, czy też jesteś zagrożony. 

Na podstawie danych, które opublikował Główny Urząd Statystyczny, przeanalizowaliśmy ryzyko wypadków. Dane z pierwszego półrocza 2021 roku są zaskakujące.

Co to jest praca zdalna?

Wiele grup zawodowych wraz z nadejściem pandemii przestało korzystać z biura i rozpoczęło wykonywanie swoich obowiązków zdalnie.

Praca zdalna jest możliwa wtedy, gdy swoje zdania możemy wykonać w domu i mamy dostęp do narzędzi, które są potrzebne do wykonania naszej pracy – oprogramowania, sprzętu czy dokumentacji lub innych materiałów. Pracodawca jest zobowiązany do tego, by zapewnić nam niezbędne narzędzie oraz powinien określić, jak mamy wykonywać swoje obowiązki w miejscu zamieszkania.

Kto pracuje zdalnie?

Przed pandemią praca zdalna wykonywana była w zdecydowanie  mniejszej skali, a w domu pracowały głównie osoby prowadzące własną działalność lub posiadające wolne zawody – np. graficy, tłumacze czy copywriterzy. 

Obecnie w domu pracuje wiele różnych grup zawodowych. Zdalnie mogą pracować lektorzy, analitycy, pracownicy działów call center, HR czy marketingu. Również nauczyciele, gdy rozpoczęła się nauka online, mogli prowadzić lekcje przez internet. 

Online możemy zatem prowadzić księgowość, odbywać rozmowy rekrutacyjne, dokonywać sprzedaży, uczyć oraz realizować różne projekty. Wielu pracodawców dostosowało się do sytuacji na świecie i stworzyło możliwości do tego, by w domu mieć dostęp do niezbędnych narzędzi.

Kto jest najbardziej zagrożony wypadkiem przy pracy?

Łączna liczba zgłoszeń wypadków przy pracy jest naprawdę duża. W pierwszym półroczu 2021 roku, jak podaje GUS, wypadki przy pracy dotyczyły ponad 27 tys. pracowników.
 
Branżą, w której najczęściej dochodzi do wypadków, jest górnictwo oraz wydobycie surowców. Skala jest naprawdę spora, ponieważ na 1000 pracujących osób, aż 6,41 doznało wypadków. Na wypadki narażona jest również branża zajmująca się dostawą wody oraz zagospodarowaniem ściekami – aż 4,98 wypadków na 1000 pracowników. Również służba zdrowia i pomocy społecznej jest grupą, w której wypadki pojawiają się bardzo często – aż 3,36 zgłoszeń na 1000 pracujących.
 
Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o wypadki śmiertelne. Wśród pracowników stacjonarnych odnotowano 95 wypadków śmiertelnych. Wypadki, które zakończyły się zgonem pracownika najczęściej zdarzały się w branży przemysłowej – aż 20 takich przypadków. Następną branżą z dużym ryzykiem śmierci podczas wypadku jest budownictwo, według danych GUS-u dotyczyło 19 osób. Z kolei spośród wszystkich wypadków, jakie zostały zgłoszone przez górników, 9 wypadków śmiertelnych dotyczyło 9 z nich. 

najbardziej ryzykowne zawody

Jakie wypadki pracowników w pracy zdalnej? 

Wydawać by się mogło, że praca zdalna jest najbardziej bezpieczną formą wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Samych zgłoszeń wypadków było 15. Należy jednak zaznaczyć, że wśród tych zdarzeń, aż 11 dotyczyły wypadków ze skutkiem śmiertelnym.
 
W tym miejscu warto podkreślić, że były to najczęściej przypadki medyczne, które dotyczyły nagłego pogorszenia się samopoczucia. Wpływ na zgon może mieć również to, że część pracowników podczas pracy zdalnej przebywa w domu samotnie, ponieważ pozostali domownicy w tym czasie znajdują się w szkole lub pracy. Gdyby do podobnego wypadku doszło w biurze, osoby te mogłyby liczyć na szybkie udzielenie pomocy.
 
Pozostałe 4 zgłoszenia wypadków obejmowały obrażenia ciężkie, które wynikały m.in. z upadku w toalecie lub związane były z przemieszczaniem się poza miejscem zamieszkania (odbiór sprzętu służbowego). Z kolei jeden z przypadków dotyczył przygotowania jedzenia w czasie przerwy – pracownik przeciął sobie palec.
 
Oznacza to, że aż 73% wszystkich wypadków, które miały miejsce podczas pracy w domu, jest wypadkami śmiertelnymi. To bardzo duży procent, o którym warto pamiętać. Teoria, że najbardziej bezpieczni jesteśmy w swoim domu, w tym przypadku się nie sprawdza.

wypadki przy pracy zdalnej

Kiedy najczęściej dochodzi do wypadku w pracy?

Wypadki, jakim ulegamy podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych, mogą mieć różne przyczyny i są również zależne od tego, jaki rodzaj pracy wykonujemy. Najczęściej do wypadków dochodzi podczas przemieszczania się – zarówno podczas dojazdu do lub z pracy, jak i poruszania się po miejscu zatrudnienia – to 40,3% spośród wszystkich zgłoszonych wypadków. Pozostałe mają miejsce podczas operowania różnymi przedmiotami – 16,7% oraz transportowania ręcznego czyli przenoszenia rzeczy – 14,4%, jak podaje GUS.
 
Warto zatem w czasie pracy mieć na uwadze zasady BHP dotyczące naszego stanowiska pracy. Pośpiech, ale również rutyna mogą doprowadzić do sytuacji, w której dojdzie do niepotrzebnej kontuzji.

Które części ciała pracowników najbardziej narażone na urazy?

W swoich statystykach GUS podaje również informacje o tym, jakie części ciała najczęściej ulegają wypadkowi. Przede wszystkim największe ryzyko dotyczy naszych rąk (kończyny górne 43% zgłoszonych wypadków). Następnie na kontuzje w dużym stopniu narażone są nasze nogi (kończyny dolne to 35,6% wszystkich zgłoszeń). Podczas upadku, przemieszczania się lub podnoszenia przedmiotów musimy również uważać na głowę. Jej urazy to 9,7% zdarzeń, z kolei tułów i organy wewnętrzne stanowią 3,7% wypadków. Najrzadziej wypadkom ulega szyja oraz kręgosłup, spośród wszystkich zgłoszeń 1,4% urazów. 

jakie części ciała są najbardziej narażone na uraz

Odszkodowanie za wypadek przy pracy - ZUS i polisa na życie

Za wypadek podczas pracy możemy otrzymać świadczenie z ZUS, jednak jest to kwota wynosząca 1033 zł za 1% powstałego uszczerbku. W przypadku stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy po wypadku, ZUS przyznaje jednorazowo 18 086 zł. Z kolei z tytułu zgonu pracownika świadczenie ZUS-u wynosi 93 014 zł. Pieniądze te wypłacane są małżonkowi lub dzieciom zmarłego. Podane stawki stanowią maksymalne świadczenia i dotyczą okresu od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest posiadanie ubezpieczenia na życie. Zarówno indywidualne polisa, jak i grupowa, mogą zapewnić świadczenie z tytułu wypadku przy pracy. Wypadek, który doprowadzi do hospitalizacji lub operacji chirurgicznej może stanowić dodatkową podstawę do wypłaty odszkodowania. 

Świadczenie z tytułu wypadku przy pracy może dotyczyć różnych zdarzeń objętych ochroną polisową. Polisa, która kosztuje 100 zł na miesiąc, może zapewnić np. 200 zł za każdy dzień hospitalizacji, 3000 zł z tytułu przebytej operacji oraz 700 zł za każdy stwierdzony 1% uszczerbku na zdrowiu. Z kolei śmierć ubezpieczonego wynikająca z wypadku przy pracy może zapewnić rodzinie zmarłego nawet 195 000 zł

– wyjaśnia Alicja Orłowska, ekspert Rankomat.pl

odszkodowanie za wypadek przy pracy

Gdzie kupić ubezpieczenie na wypadek przy pracy?

Polisa na życie jest zatem świetnym rozwiązaniem zarówno, gdy chcemy zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek, gdyby nas zabrakło, jak również wtedy, gdy chcemy chronić swoją przyszłość na wypadek nieprzewidzianych sytuacji losowych.

Świadczenie uzyskane z tytułu wypadku może być potrzebne do specjalistycznego leczenia, długotrwałej rehabilitacji, ale możemy je również przeznaczyć na dowolnie wybrany cel. 

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje nam nieco inny model ochrony, stąd tak ważne jest, by przed ostatecznym wyborem polisy, dokonać porównania różnych produktów. Dzięki temu znajdziemy tańsze rozwiązania, ale również ubezpieczenia, które będą odpowiadały naszym indywidualnym potrzebom. 

Ważne informacje

1. W pierwszym półroczu 2021 roku doszło do ponad 27 000 wypadków przy pracy

2. Najbardziej narażoną na wypadki branżą jest górnictwo

3. Na 15 zgłoszonych przypadków podczas pracy zdalnej 11 okazało się śmiertelnych

4. Ubezpieczenie na życie może zapewnić odszkodowanie, które pozwoli leczyć skutki wypadku lub zabezpieczy naszych bliskich na wypadek, gdyby nas zabrakło
 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie od wypadków przy pracy

 1. Czy polisa obejmuje wypadek, który miał miejsce podczas wyjścia na kawę?

  Polisa, która ochroną obejmuje wypadki przy pracy, może nie wypłacić odszkodowania, jeśli odstąpiliśmy od wykonywania obowiązków w czasie pracy. Jeśli jednak nasza polisa uwzględnia nieszczęśliwe wypadki, to ochrona działa przez całą dobę na całym świecie.
   

 2. Czy można otrzymać dwa odszkodowania, jeśli posiada się dwa ubezpieczenia?

  Tak, pod warunkiem, że obie polisy uwzględniają zdarzenie polisowe, jakim jest wypadek przy pracy. W sytuacji, gdy opłacamy dwa ubezpieczenia i jedno z nich ma podstawowy zakres ochrony, może okazać się, że dostaniemy tylko jedno świadczenie.
   

 3. Kto otrzyma pieniądze z polisy z tytułu śmierci w wyniku wypadku przy pracy, jeśli ubezpieczony nie wskazał uposażonych?

  Ubezpieczony może wskazać na uposażonych dowolne osoby – zarówno swoich krewnych, jak i znajomych, sąsiadów czy nawet bank. Jeśli uposażony nie został wskazany w umowie, pieniądze trafiają do bliskich zgodnie z kolejnością prawa do dziedziczenia: współmałżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa.