Nie ma takiej pracy, w której bylibyśmy całkiem bezpieczni, ale dzięki ubezpieczeniu na życie możemy poczuć się pewniej. Ochrona finansowa w razie wypadku to w praktyce wypłata odszkodowania potrzebnego na opłacenie kosztownego leczenia czy długotrwałej rehabilitacji. Sprawdziliśmy, w jakich sytuacjach polisa na życie może okazać się przydatna.

Każdego roku w Polsce wypadkom w miejscu zatrudnienia ulega ponad 80 000 osób, a obrażenia i urazy spowodowane wypadkiem skutkują zwolnieniem lekarskim, na które przeznaczamy łącznie prawie 4 mln dni – wynika z raportu GUS. Co piąty wypadek występował w miejscu pracy – w biurach, siedzibach firm, placówkach naukowych czy zakładach usługowych. Przyczyną wypadków najczęściej było nieprawidłowe zachowanie pracownika i wynosiło aż 60% wszystkich przypadków. Czynnik materialny czy jego nieodpowiednie użytkowanie to kolejno 8,4% i 7,3% wszystkich wypadków.

Czym jest wypadek przy pracy w polisie na życie?

Nie każde zdarzenie może być traktowane jako podstawa do odszkodowania. Tym samym nie każdy wypadek będzie upoważniał nas do otrzymania świadczenia z polisy na życie.

Wypadek w pracy musi wystąpić w czasie pracy lub w drodze do lub z miejsca pracy, przy czym droga ta musi stanowić najkrótszą przewidywaną trasę z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia. W sytuacji, gdy tuż po pracy udamy się na zakupy lub spotkanie ze znajomymi i nasza droga powrotna będzie oznaczała inną trasę – wystąpienie wypadku może nie być uznane jako wypadek w drodze z pracy.

Przykładowo, PZU za wypadek przy pracy uznaje nieszczęśliwe zdarzenie, które nastąpiło podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach istniejącego stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego, w ramach którego opłacane są składki na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Brzmi skomplikowanie? Łatwiej będzie zrozumieć, kiedy za wypadek przy pracy nie należy się odszkodowanie. To kilka sytuacji:

  • wykonywanie pracy bez kwalifikacji lub uprawnień,
  • przebywanie w pracy lub w trakcie dojazdu czy powrotu w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych itp.,
  • brak związku przyczynowo – skutkowego z wykonywaną pracą zawodową.
PAMIĘTAJ!
Wypadek w pracy to zdarzenie, które miało charakter nagły, wywołany przyczyną zewnętrzną. Konsekwencją takiego zdarzenie jest uraz, trwałe kalectwo lub śmierć.

W jaki sposób zawód wpływa na koszt ubezpieczenia?

Istnieją zawody bardziej i mniej narażone na wypadki, jednak warto podkreślić, że nie ma grupy zawodowej, całkowicie pozbawionej ryzyka wypadku. Niebezpieczne może być zarówno upadek z rusztowania, jak i upadek z biurowych schodów. Każda profesja ma jednak inną specyfikę i innego wypadku doznać może taksówkarz, innego kucharz, lekarz, nauczyciel, a innego operator wózka widłowego.

Kupując dla siebie ubezpieczenie na życie warto pamiętać o ryzyku ubezpieczeniowym. Wyższe ryzyko to wyższa składka, ponieważ towarzystwa biorą pod uwagę m.in. zakres ochrony, wysokość odszkodowania, ale również wiek, hobby i wykonywany zawód. Dlatego osoba zatrudniona w przemyśle wydobywczym może zapłacić za taką samą polisę nieco więcej, niż pracownik administracyjny.

Podpierając się statystykami, niektóre branże można zakwalifikować jako mniej lub bardziej niebezpieczne. W 2018 roku najbardziej narażeni na wypadek byli górnicy, następnie  zatrudnieni w przetwórstwie przemysłowymi oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (10 wypadków). Nieco mniej zdarzeń wypadkowych zanotowano wśród kierowców i magazynierów (8),a także w grupie rolników, rybaków i leśników (7).

Wypadkom ulega średnio 6 na 1000 budowlańców i prawie tyle samo (5) pracowników administracji publicznej i obrony narodowej. W branży hotelarskiej i gastronomicznej jest trochę "bezpieczniej" (4 wypadki),a wśród naukowców i informatyków zdarza się tylko odpowiednio 2 i 1 wypadek przy pracy na 1000 zatrudnionych.

Jakie jest prawdopodobieństwo wypadku w pracy

Kiedy dochodzi do wypadku przy pracy?

Wypadki w pracy mogą dotyczyć różnych sytuacji – upadku, uderzenia, zranienia się narzędziem, obsługą maszyn itd. Wiążą się one zazwyczaj z poruszaniem się (złamania i zwichnięcia),przenoszeniem rzeczy (urazy i uszkodzenie ciała) czy użyciem narzędzi (zranienie). 

Najczęściej do wypadków dochodzi w wyniku poruszania się – dotyczą one zarówno upadków ze schodów, jak i potknięcia się czy przewrócenia. Stanowią one aż 35,8% wszystkich wypadków. Kolejnym najczęstszym powodem jest niewłaściwe użytkowanie przedmiotów (17,5% wypadków). Spore zagrożenie wynika również z transportu rzeczy, czyli przenoszenia oraz dźwigania przedmiotów w nieodpowiedni sposób (15,1%).

Używanie narzędzi ręcznych to 12,7% wypadków przy pracy, nieco mniej (9,4%) stanowi obsługa maszyn, a 6,6% kierowanie i jazda środkami transportu. Tylko w wyniku obecności zatrudnionych w miejscu pracy 2,8% z nich odnosi obrażenia.

Kiedy dochodzi do wypadku przy pracy

Jakie części ciała są narażone na uraz w wypadku przy pracy?

Skoro najczęściej dochodzi do wypadków z powodu poruszania się – jedną z najbardziej narażonych części ciała są kończyny. Górne stanowią 43,8% wszystkich urazów, a dolne to 35% urazów w wypakach. 

Obrażenia głowy dotyczą z kolei 9,7% wypadków. Kręgosłup, szyja oraz grzbiet to kolejne 5,8% tego typu zdarzeń. Mniejsze ryzyko dotyczy innych części ciała, jak tułowia i organów wewnętrznych (3,5%),szyi i tej części kręgosłupa (3,3%) oraz grzbietu z kręgosłupem (2%).

Które części ciała są narażone podczas wypadku przy pracy

Co powoduje wypadek w miejscu pracy?

Wydarzeń powodujących uraz pracownika jest kilka, ale najgroźniejsze stanowi uderzenie w przedmiot poruszający się lub nieruchomy. To aż 52,3% wszystkich przypadków.

Wypadek powoduje również ukłucie i otarcie (19,1%) czy obciążenie fizyczne bądź psychiczne (15%). Rzadziej do wypadku dochodzi na skutek uwięzienia i zmiażdżenia (7,1%),poparzenia przed prąd, wysoką temperaturę lub substancję (3,6%) oraz agresji zwierzęcia bądź człowieka (2,6%). Tylko w 0,1% przypadków wydarzeniem powodującym wypadek przy pracy było utonięcie.

Jakie zdarzenie w trakcie pracy powoduje uraz

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Nie każde zdarzenie może być traktowane jako podstawa do odszkodowania. Tym samym nie każdy wypadek będzie upoważniał nas do otrzymania świadczenia z polisy na życie.

Po spisaniu protokołu wypadkowego pracownik może oczekiwać odszkodowania wypłacanego przez ZUS. ZUS ustala procent uszczerbku, na podstawie którego oblicza kwotę odszkodowania. Te najczęściej bywają zaniżone. Mamy oczywiście prawo do odwołania się od decyzji ZUS-u, jednak to zwiększa czas oczekiwania na odszkodowanie.

W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest właśnie ubezpieczenie na życie. Wystarczy zgłosić ubezpieczycielowi fakt wystąpienia wypadku oraz przedstawić niezbędne dokumenty. Maksymalnie do 30 dni można otrzymamy odszkodowanie na konto bankowe. Odszkodowanie możemy uzyskać z kilku źródeł. Przykładowo, mając w pracy polisę grupową oraz wykupując wariant indywidualny, za to samo zdarzenie otrzymamy dwa świadczenia.  

Ważne informacje

1. Najczęściej do wypadków dochodzi wśród pracowników fizycznych, budowa jest pod tym względem dość bezpiecznym miejscem pracy

2. Najwięcej wypadków dotyczy poruszania się, w związku z czym na uraz narażone są ręce i nogi

3. Wypadek poprzedza z reguły uderzenie w przedmiot nieruchomy bądź ruchomy

4. Polisa na życie obejmująca wypadek przy pracy to gwarancja dodatkowych środków na leczenie