Szukasz ubezpieczenia na życie, gwarantującego wypłatę środków po utracie sprawności w wyniku wypadku? Zastanawiasz się, jakie opcje są dostępne na rynku i która z nich będzie najlepsza? Przybliżamy, jakie ubezpieczenia warto wybrać.

Czym jest niepełnosprawność w ubezpieczeniu na życie?

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia za niepełnosprawność można uznać każde ograniczenie lub niezdolność do prowadzenia aktywnego trybu życia przyjmowanego za typowy dla człowieka. Taki stan rzeczy może być spowodowany różnego rodzaju schorzeniami, które są wrodzone, zostały nabyte w ciągu życia lub są następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Nieszczęśliwy wypadek, który może wpłynąć na sprawność fizyczną i umysłową, może przydarzyć się wszędzie – w pracy, w domu, podczas jazdy samochodem lub w zbiorowej komunikacji. W wyniku tego zdarzenia można ponieść uszczerbek na zdrowiu, który całkowicie lub częściowo w określonym czasie albo trwale doprowadzi do niezdolności do pracy.

Uszczerbek na zdrowiu można zdefiniować jako stałe lub długotrwałe ograniczenie sprawności fizycznej czy umysłowej, które w znacznym stopniu utrudnia wykonywanie codziennych czynności oraz kontynuowanie pracy zawodowej. Taki wypadek powoduje, że osoba staje się niezdolna do wykonywania pracy zarobkowej, a, co się z tym wiążę, może poskutkować brakiem środków do życia oraz pieniędzy potrzebnych na fizjo i fizykoterapię. 

Co oznacza nieszczęśliwy wypadek w polisie na życie?

Aby uznać zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek, musi zostać spełnionych kilka warunków:

 • zdarzenie musi wydarzyć się nagle i być niezależne od ubezpieczonego,
 • wypadek musi być wywołany przez czynniki zewnętrzne, niezwiązane bezpośrednio ze stanem fizycznym i psychicznym ubezpieczonego,
 • wypadek wydarzył się podczas okresu, w którym ubezpieczony jest otoczony ochroną ubezpieczyciela.

W takim rozumieniu definicji nieszczęśliwy wypadek jest przypadkowy, niezamierzony oraz całkowicie niezależny od woli ubezpieczonego. W sytuacji, gdy występują przesłanki, aby stwierdzić, że któryś z warunków nie został spełniony, lub przedstawione dokumenty nie zgadzają się z faktycznym stanem rzeczy, odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Jaka polisa na życie chroni w razie wypadku?

Stając przed wyborem polisy na życie, można zdecydować się na dwa rozwiązania: ubezpieczenie indywidualne lub grupowe. Obie propozycje mają swoje plusy.

Indywidualne ubezpieczenie na życie

 • indywidualne dopasowanie ubezpieczenia do potrzeb,
 • wybór kwoty ubezpieczenia,
 • wybór zakresu ochrony.

Grupowe ubezpieczenie na życie:

 • tańsza opcja,
 • szeroki zakres ochrony
 • nie trzeba pamiętać o dokonaniu wpłaty na ubezpieczenie, ponieważ wykonywana jest przez pracodawcę jako potrącenie z wynagrodzenia.

Podjęcie decyzji o tym, czy wybrać ubezpieczenie indywidualne, czy grupowe zależy w dużym stopniu od indywidualnych preferencji. Warto zapoznać się z ofertą dostępną w zakładzie pracy, szczególnie że jest to często opcja bardziej przystępna cenowo. W przypadku ubezpieczeń zbiorowych wysokość składki jest dużo niższa niż w pozostałych ofertach.

Aby ubezpieczyć się na wypadek uszczerbku na zdrowiu, należy wybrać polisę od następstw niebezpiecznych wypadków (NNW). To rodzaj dodatkowej ochrony, która obejmuje zdrowie i życie ubezpieczonego. Może być jedynym wykupionym ubezpieczeniem lub dodatkowym. Pełna kwota wypłacana jest osobom upoważnionym w przypadku śmierci lub trwałych zaburzeń psychoruchowych. W innych sytuacjach często wypłaca się część zgromadzonych środków.

Na jaką pomoc z ubezpieczenia może liczyć osoba z niepełnosprawnością po wypadku?

Orzeczenie uszczerbku na zdrowiu w ramach następstwa nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło w pracy, w domu lub w szkole, jest podstawą do wypłacenia odszkodowania. Pieniądze mogą być wykorzystane na leczenie, zabiegi rehabilitacyjne lub bieżące wydatki. Ubezpieczyciel nie ingeruje w to, w jaki sposób wypłacone środki zostaną rozdysponowane.

W przypadku uszkodzeń ciała zazwyczaj orzekane są niższe sumy. Pełne odszkodowanie wypłacane jest osobie upoważnionej, gdy ubezpieczony w wyniku nieszczęśliwego wypadku poniesie śmierć lub dozna trwałych zaburzeń psychofizycznych. 

W ramach ubezpieczenia NNW można wykupić również pakiet assistance, który obejmuje zorganizowanie i opłacenie pomocy medycznej, psychologicznej, opieki nad dziećmi, zaopiekowanie się zwierzętami, a nawet zatrudnienie pomocy domowej. Takie wsparcie możliwe jest na terenie Polski. To rozwiązanie, które z pewnością pomoże poczuć się pewnie, gdy uszczerbek na zdrowiu uniemożliwia normalne funkcjonowanie.

Ile kosztuje ubezpieczenie od nieszczęśliwego wypadku?

Zasadniczo ceny ubezpieczeń różnią się od siebie w zależności od tego, na jaki pakiet ubezpieczony się zdecyduje, niektóre dodatkowe opcje będą droższe, co przełoży się na całościowy koszt pakietu. W większości przypadków można jednak podać najniższą kwotę ubezpieczenia. W poniższej tabelce znajduje się zestawienie ofert różnych ubezpieczycieli:
 

Ceny ubezpieczeń na życie w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych

TU

Miesięczny koszt polisy NNW

Nationale Nederlanden

Cena ustalana indywidualnie

Allianz

Cena ustalana indywidualnie

Compensa 

od 23 zł

ERGO Hestia

od 30 zł

Prudential

od 41 zł

PZU

od 52 zł

Generali

od 68 zł

UNIQA

od 68 zł

Tabelka 1. Opracowanie własne na podstawie danych z różnych TU.

Jak zgłosić wypadek ubezpieczycielowi?

W zależności od ubezpieczyciela, szkody można zgłaszać na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest zgłoszenie podczas rozmowy telefonicznej. W tym przypadku należy zadzwonić na numer podany w umowie ubezpieczeniowej i przekazać konsultantowi wszystkie niezbędne informacje. Doradca może poprosić o przesłanie skanów dokumentacji medycznej lub innych dowodów. Można również wysłać wiadomość SMS na specjalny numer, a konsultant oddzwoni i przyjmie zgłoszenie.

Drugi sposób to wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na stronie internetowej ubezpieczyciela. Należy przygotować numer polisy, a następnie postępować zgodnie z zaproponowanymi przez system krokami. Oczywiście istnieje również możliwość uzupełnienia tradycyjnego formularza w wersji papierowej.

Trzecią metodą jest wizyta w oddziale lub umówienie się z agentem ubezpieczeniowym na rozmowę. W ten sposób można osobiście skontaktować się z osobami, które przyjmą zawiadomienie. Jeśli tylko stan zdrowia na to pozwala, warto wybrać tę opcję, ponieważ przekazane informacje od razu zostają wprowadzone do systemu, a poszkodowany dostaje na piśmie w formie fizycznej potwierdzenie zgłoszenia wypadku i uszczerbku na zdrowiu. 

Czwartym sposobem jest skontaktowanie się z konsultantem za pomocą czatu wideo. To wygodna opcja, szczególnie gdy poszkodowany nie może wychodzić z domu, a chciałby zobaczyć swojego rozmówcę. Takie rozwiązanie również jest bardzo komfortowe. 

Piątą opcją jest wysłanie wiadomości mailowej ze zgłoszeniem. Należy pamiętać, aby do tytułu wpisać imię i nazwisko, a także numer polisy ubezpieczeniowej.

W przypadku, gdy korzysta się z ubezpieczenia grupowego, należy skontaktować się z osobą w firmie, która zajmuje się tymi polisami. Należy sporządzić protokół wypadku, uzupełnić formularz i przekazać całą dokumentację medyczną. Osoba upoważniona zajmie się wszystkim formalnościami oraz dostarczeniem akt sprawy. 

Kiedy ochrona od wypadku nie zadziała?

Każda umowa ubezpieczeniowa ma określone zasady oraz warunki, które muszą zostać spełnione, aby była ważna. Wśród nich są również wyłączenia, wpływające na to, czy odszkodowanie w ramach polisy zostanie wypłacone w całości, w części czy wcale.

Wyłączenia odpowiedzialności mogą odnosić się do:

 • zatajenia informacji podczas wypełniania wniosku,
 • odniesienia uszczerbku przed rozpoczęciem ochrony, 
 • uszczerbku odniesionego w wyniku działań wojennych, uczestnictwa w aktach terroru lub rozruchach społecznych, a także w wyniku popełnienia przestępstwa lub jego usiłowania,
 •  prowadzenia pojazdu bez potrzebnych uprawnień lub po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, leków psychotropowych oraz substancji zastępczych,
 • samookaleczenia lub próby/popełnienia samobójstwa,
 • udziału w aktywnościach sportowych i rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, jak np. wspinaczka wysokogórska czy skoki ze spadochronem.

Jak widać, w wielu przypadkach powodem niewypłacenia całości ubezpieczenia lub jego części jest nieuczciwa postawa klienta wobec ubezpieczyciela oraz zatajenie ważnych informacji na swój temat. Uczciwe i rzetelne wypełnienie dokumentów to podstawowy warunek, aby otrzymać odszkodowanie.

Gdzie znaleźć dobrą polisę na życie z ochroną w razie wypadku?

Znalezienie dobrej polisy na życie z ochroną w razie wypadku wymaga przeprowadzenia rzetelnego i dokładnego reaserchu. Warto zbadać temat, sprawdzić wszystkie dostępne opcje, przeczytać informacje na stronach towarzystw ubezpieczeniowych i podjąć decyzję w odwołaniu do własnych preferencji oraz potrzeb. Oferowane przez ubezpieczycieli rozwiązania nie zawsze muszą być najlepszymi w danym momencie życiowym. Warto pamiętać, że podpisana umowa nie jest dożywotnia, a po jej upłynięciu można zmienić polisę na inną.

Takie poszukiwania mogą być dość czasochłonne i męczące. Poszukiwania może usprawnić pomoc porównywarki ubezpieczeniowej, która dopasuje ofertę do wskazanych oczekiwań. W tym celu należy wypełnić krótki formularz i poczekać na telefon od konsultanta. W ten sposób można zaoszczędzić wiele cennego czasu, a przede wszystkim pieniądze - porównywarka może znaleźć tańsze rozwiązania, niż samemu brało się pod uwagę. 

Ważne informacje

1.    Uszczerbek na zdrowiu poniesiony w wyniku nieszczęśliwego wypadku może spowodować trwałą lub częściową niezdolność do pracy. Warto wykupić polisę NNW, z której środki mogą wesprzeć rehabilitację, leczenie lub wspomóc domowy budżet

2.    Podstawą do uznania uszczerbku na zdrowiu za powód niezdolności do pracy oraz wypłacenia odszkodowania jest rzetelne i uczciwe wypełnienie wniosku do polisy

3.    Uprawiając sporty ekstremalne lub ryzykowne warto rozważyć rozszerzone ubezpieczenie NNW. Dodatkowy pakiet da poczucie bezpieczeństwa

4.    Wybierając ubezpieczenie dobrze zapoznać się z ofertami różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki temu można zorientować się w oferowanych warunkach, porównać ceny i wybrać najlepszą opcję

FAQ - najczęściej zadawane pytania o niepełnosprawność po wypadku

 1. Czy ubezpieczenie od wypadku może objąć ochroną również bliskich?

  Ubezpieczenie od wypadku może być indywidualne oraz obejmować bliskich. Wystarczy podać ich dane podczas uzupełniania formularza, a wtedy składki zostaną obliczone również dla nich. 

 2. Czy polisa na życie może pokryć koszty rehabilitacji po wypadku?

  Świadczenie wypłacane po uznaniu orzeczenia o uszczerbku na zdrowiu może być wykorzystane do pokrycia kosztów rehabilitacji, a także leczenia. Ubezpieczyciel nie ingeruje w to, na co ubezpieczony przeznaczy środki. 

 3. Czy osoba z niepełnosprawnością może się ubezpieczyć?

  Oczywiście, nie ma żadnych przeszkód formalnych, aby osoba z niepełnosprawnością mogła się ubezpieczyć. Jednak należy pamiętać o tym, że podstawą jest rzetelne wypełnienie wniosku ubezpieczeniowego. 

 4. Czy wypadek za granicą również jest objęty ochroną?

  Świadczenie NNW wypłacane jest również za wypadek za granicą, należy jednak pamiętać, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje inną polisę NNW. W niektórych mogą występować większe ograniczenia i wykluczenia. Dlatego warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie np. turystyczne, aby czuć się pewnie i bezpiecznie podczas wyjazdu zagranicznego.