Ciekawym rozwiązaniem jest ochrona na wypadek pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia, jest to jednak opcja wyłącznie skierowana do najmłodszych. Takie rozwiązanie oferuje polisa NNW dla dziecka. Dorosły może liczyć na odszkodowanie za pogryzienie, jeśli dojdzie do pobytu w szpitalu, założenia szwów lub operacji chirurgicznej.

Poniżej dowiesz się, jak wysokie świadczenie można dostać za pogryzienie, kiedy można ubiegać się o świadczenie za ukąszenie kleszcza oraz jak znaleźć odpowiednie ubezpieczenie. Warto pamiętać również o tym, że za pogryzienie może również zostać ukarany właściciel psa.

TU SPRAWDZISZ CENY UBEZPIECZENIA

Jaka polisa chroni na wypadek pogryzienia?

Ubezpieczenie na życie dla osób dorosłych nie uwzględnia takich zdarzeń, jak pogryzienie przez psa czy ukąszenie kleszcza. Jeśli jednak Twoja ochrona ubezpieczeniowa uwzględnia hospitalizację, operację chirurgiczną lub założenie szwów - a pogryzienie przez psa wymaga interwencji medycznej, możesz ubiegać się o świadczenie. Właściciel zwierzęcia również może odpowiedzieć za powstałe szkody, jednak taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy zgłosisz właściciela psa na policję.

Pobyt w szpitalu związany z chorobami odkleszczowymi również może stanowić podstawę do odszkodowania. Jednak samo ukąszenie kleszcza już nie. Podobnie sytuacja dotyczy użądlenia, np. przez osy - jeśli w wyniku reakcji alergicznej trafiłeś do szpitala i wymagałeś leczenia - możesz starać się o świadczenie. Odszkodowanie za pogryzienie przez psa może dotyczyć np. rany, która wymagała szycia.

Świadczenie przyznawane za uszkodzenie ciała

Rodzaj uszkodzenia

Wysokość w oparciu kwotę SU

rany głowy powyżej 6 do 10 cm długości

3%

rany powyżej 10 cm długości

8%

rany skóry twarzy od 2 do 5 cm długości

1%

rany skóry twarzy powyżej 10 cm długości

10%

rany skóry szyi do 2 cm długości

0,5%

rany skóry powyżej 10 cm długości klatki piersiowej, pleców, grzbietu

2%

rany skóry powyżej 10 cm długości powłok jamy brzusznej

2%

rany brzucha leczone operacyjnie z otwarciem jamy otrzewnowej

5%

rany dłoni i śródręcza powyżej 3 cm długości

1%

rany skóry uda lub pośladka powyżej 6 cm długości

2%

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie OWU TU UNIQA z dnia 20.06.2024 r.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku pogryzienia przez psa, które dotyczy dzieci, ponieważ polisy szkolne obejmują ochroną takie zdarzenia.

Standardowa polisa szkolna NNW z podstawowym zakresem ochrony zwykle chroni na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków, np. wstrząśnienia mózgu, złamania, hospitalizacji lub śmierci rodzica. Coraz więcej jednak dostępnych jest ofert, które zapewniają szerszy zakres ochrony. 

Jeśli jednak dziecku zdarzy się pogryzienie przez psa - konsekwencje mogą być bardzo poważne. Konieczna może być wizyta u lekarza lub na oddziale SOR, gdzie lekarz obejrzy i opatrzy ranę.

Właściciel psa nie zawsze jest znany, ponadto może nie poczuwać się do naprawienia wyrządzonej krzywdy. W takim przypadku można liczyć na ubezpieczyciela. Pogryzienie przez psa, ukąszenie przez kleszcza lub użądlenie osy może skutkować nawet pobytem w szpitalu. W takiej sytuacji można ubiegać się o odszkodowanie. Nie oznacza to jednak, że jeśli znasz właściciela psa to nie uzyskasz przynajmniej częściowego naprawienia zniszczeń oraz pokrycia kosztów leczenia. Właściciel psa może zostać ukarany mandatem za jego zachowanie, ale może również zostać pociągnięty do dalszych odpowiedzialności, jeśli są poważne konsekwencje zdarzenia.

Pogryzienie, ukąszenie i użądlenie

Polisa szkolna NNW może uwzględnić pogryzienie przez psa. Oczywiście, szkody wyrządzone przez psa podlegają pod odpowiedzialność właściciela psa. Ten jednak może uciekać od odpowiedzialności cywilnej i w takim przypadku sprawa może skierować się nawet do sądu.

Jeśli jednak dziecko posiada ubezpieczenie szkolne, warto zwrócić uwagę na to, czy pogryzienie przez psa zapewni dziecku świadczenie. Może ono pokryć koszty leczenia - np. niezbędnej antybiotykoterapii.

Ubezpieczenie szkolne NNW może również obejmować ochroną ukąszenie przez kleszcza lub żmiję, a także użądlenia przez owady. W przypadku diagnostyki boreliozy lub chorób odkleszczowych możesz liczyć na pokrycie kosztów badań oraz antybiotykoterapii lub jednorazowe świadczenie.  

Ile można dostać odszkodowania za pogryzienie?

Wysokość zadośćuczynienia jest przyznawana w oparciu o doznaną krzywdę oraz z uwzględnieniem posiadanej polisy. Zazwyczaj za pogryzienie przez psa można otrzymać 200 - 400 zł. Tutaj jednak niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe stosują rozróżnienie na pogryzienie przez psa, zdiagnozowanie boreliozy lub ukąszenie przez żmiję. W takim przypadku kwoty mogą się różnić. Dodatkowo - część firm ubezpieczeniowych wylicza świadczenie w oparciu o sumę ubezpieczenia.

Poniżej w tabeli przedstawiliśmy, ile można otrzymać w przypadku pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia.

CO OFERUJE POLISA SZKOLNA NNW

TU

Pogryzienie, ukąszenie, użądlenie

Pobyt w szpitalu (za każdy dzień)

TUZ Ubezpieczenia

100 – 300 zł z tytułu pogryzienia przez psa, 300 zł z tytułu zdiagnozowania boreliozy

20 – 100 zł

UNIQA

od 400 zł do 500 zł pokrycie kosztów wizyty i usunięcia kleszcza; 400 – 500 zł na organizację i pokrycie kosztów badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów; 400 – 500 zł na refundację kosztów antybiotykoterapii

20 – 130 zł

Wiener

400 zł (min. 24 h w szpitalu)
kleszcz - 1 000 zł (jeśli zdiagnozowana borelioza lub zapalenie opon mózgowych)

100 zł

Signal Iduna

SU 12 000 – 50 000 zł

60 – 100 zł

Generali

200 – 300 zł

40 – 100 zł

Allianz

400 zł, 500 zł świadczenia assistance z tytułu ukąszenia kleszcza

0 – 100 zł

PZU

do 10% sumy ubezpieczenia jeżeli ubezpieczony w związku z pogryzieniem, pokąsaniem, ukąszeniem był hospitalizowany

0 zł

BeeSafe

200 zł

30 zł

Compensa

200 zł

20 – 100 zł

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie danych z kalkulacji z dnia 20.06.2024 r.

Z tytułu pogryzienia przez psa odszkodowanie może różnić się w zależności w związku z doznanymi urazami oraz przebiegu procesu gojenia ran. Jeśli dziecko trafi do szpitala, występują rany fizyczne wymagające szycia lub inna interwencja medyczna - świadczenie może być znacznie wyższe niż te, które przedstawione jest w tabeli. Dzieje się tak ze względu na to, że kilka różnych świadczeń zsumuje się (np. pogryzienie przez psa, pobyt w szpitalu i operacja chirurgiczna).

Do odpowiedzialności cywilnej warto również pociągnąć właściciela zwierzęcia. Pies, który przebywał pod jego nadzorem nigdy nie powinien zaatakować, a rodzic ma prawo żądać całkowitego pokrycia kosztów leczenia i może kierować roszczenia na drogę sądową z tytułu ciężkiego uszczerbku dziecka.

Jakie ubiegać się o odszkodowanie?

Aby otrzymać odszkodowanie za pogryzienie przez psa lub ukąszenie kleszcza musisz skompletować dokumentację medyczną, która potwierdzi wystąpienie zdarzenia oraz dalszego leczenia. Możesz zebrać wypisy lub faktury z placówek medycznych, w których dziecko uzyskało pomoc, a następnie wniosek z dokumentami przesłać ubezpieczycielowi.

Wypowiedź eksperta

Towarzystwo ubezpieczeniowe, by wypłacić świadczenie będzie potrzebowało kompletu dokumentacji medycznej oraz dobrze wypełnionego wniosku. Brak danych np. dotyczących numeru polisy lub informacji o doznanej szkodzie może skutkować wydłużeniem procedury. Wówczas ubezpieczyciel poprosi nas o uzupełnienie wniosku, a wypłata odszkodowania nieco się opóźni.
Michał Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń nieruchomościMichał Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń nieruchomości

Z powodu pogryzienia przez psa odszkodowanie z polisy szkolnej może nie być wysokie, jednak warto ubiegać się również o odszkodowanie od właściciela psa. Wszelkie szkody materialne, wszelkiego rodzaju uszczerbki niematerialne, straty psychiczne, które miały miejsce na skutek pogryzienia mogą stanowić podstawę do tego, by dochodzić swoich praw. Opiekun zwierzęcia w tym przypadku powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Posiadanie psa zobowiązuje do tego, by pilnować zachowania zwierzęcia i zapewnić bezpieczeństwo innym. Z tytułu spuszczenia psa ze smyczy właściciel psa może otrzymać mandat w wysokości nawet 5 000 zł. 

W oparciu o art. 10a. ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt:

"zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna."

Zgodnie z kodeksem wykroczeń, w którym artykuł 77 mówi, ze kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega grzywnie do 1 000 zł. Właściciel psa zobowiązany jest do przestrzegania przepisów.

Ile kosztuje ubezpieczenie szkolne NNW?

W przypadku polisy NNW dla dziecka, składka opłacana jest jednorazowo - raz na 12 miesięcy. Najtańsza dostępna oferta to polisa towarzystwa ubezpieczeniowego UNIQA, która kosztuje 38 zł (400 zł za pogryzienie przez psa), z kolei najdroższa dostępna oferta to polisa towarzystwa Wiener (400 zł za pogryzienie przez psa, jeśli dziecko spędziło min. 24 godziny w szpitalu oraz 1 000 zł, jeśli została zdiagnozowana borelioza lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych).

ILE KOSZTUJE POLISA NNW DLA DZIECKA

TU

Cena składki

TUZ Ubezpieczenia

46 – 237 zł

UNIQA

38 – 279 zł

Wiener

52 – 368 zł

Signal Iduna

38 – 166 zł

Generali

39 – 215 zł

Allianz

41 – 295 zł

PZU

98 – 190 zł

BeeSafe

49 – 76 zł

Compensa

79 – 199 zł

Tabela 3. Opracowanie własne na podstawie danych z kalkulacji z dnia 20.06.2024 r.

TU SPRAWDZISZ CENY NNW

Gdzie warto szukać odpowiedniej ochrony?

Zarówno ubezpieczenie na życie dla dorosłych, jak i polisa NNW dla dziecka to polisy, dla których ofert jest bardzo dużo. Samodzielnie trudno jest porównać wszystkie dostępne opcje i wybrać jedną najlepszą. Dlatego właśnie warto skorzystać z pomocy porównywarki ubezpieczeń. Jej zadaniem jest znalezienie odpowiedniego ubezpieczenia w oparciu o udzielone informacje.

Porównanie ofert pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Z porównywarką dotrzesz do bardziej atrakcyjnych ofert, które często są tańsze od tych, które brałeś pod uwagę wcześniej. Ułatwia również kontakt z agentem, dzięki czemu możesz umówić spotkanie w dogodnym dla Ciebie terminie.

TU SPRAWDZISZ CENY UBEZPIECZENIA

Co warto wiedzieć?

1. Ubezpieczenie na życie nie uwzględnia zdarzeń takich, jak pogryzienie przez psa lub ukąszenie kleszcza, jeśli jednak ochrona obejmuje hospitalizację lub zabiegi chirurgiczne, a zdarzenie skutkowało takim przebiegiem spraw, to można ubiegać się o odszkodowanie

2. Polisa NNW dla dziecka za pogryzienie przez psa, ukąszenie lub użądlenie wypłaca świadczenie, uwzględnia również pobyt w szpitalu oraz zabiegi chirurgiczne

3. Koszt polisy szkolnej to wydatek zaczynający się od 38 zł rocznie

4. Porównanie ofert pozwala dotrzeć do najlepszych dostępnych rozwiązań, a ponadto pozwala zaoszczędzić

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie za pogryzienie

 1. Ile można dostać odszkodowania za pogryzienie przez psa?

  Pogryzienie przez psa w polisie na życie nie jest osobnym zdarzeniem, które zapewni odszkodowanie. Jeśli jednak po takim zdarzeniu konieczny był pobyt w szpitalu i leczenie, ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie właśnie z takiego tytułu. Polisa NNW dla dziecka uwzględnia pogryzienie przez psa i może wypłacić 200 - 400 zł za samo pogryzienie, a dodatkowo należeć się może świadczenie z tytułu hospitalizacji lub operacji chirurgicznej.

 2. Jak uzyskać odszkodowanie za pogryzienie przez psa?

  Aby otrzymać odszkodowanie za pogryzienie przez psa, musisz skompletować dokumenty, które potwierdzą zdarzenie (np. notatka policyjna, wypis ze szpitala), a następnie przesłać wniosek do ubezpieczyciela. Odszkodowanie za pogryzienie jest wyliczane w oparciu o zakres ochrony o wysokość doznanej krzywdy. Warto również pociągnąć do odpowiedzialności właściciela psa, który może pokryć koszty leczenia, szkody materialne oraz straty emocjonalne, jakie zwierzę poczyniło. Właściciel psa oprócz tego, że może zostać ukarany mandatem, może również zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej.

 3. Ile odszkodowania za szwy?

  Odszkodowanie za szwy jest zależne od doznanej rany oraz posiadanej polisy. Przykładowo TU UNIQA w ubezpieczeniu uwzględniającym szycie rany przewiduje od 0,5% do 10% sumy ubezpieczenia.

 4. Ile odszkodowania za ukąszenie kleszcza?

  Za ukąszenie kleszcza nie zawsze wypłacane jest odszkodowanie. Towarzystwa ubezpieczeniowe z polisy NNW dla dziecka częściej wypłacają świadczenie, gdy zdiagnozowana została borelioza lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych. W przypadku towarzystwa Wiener może to być do 1 000 zł, z kolei PZU przewiduje z tego tytułu do 10% sumy ubezpieczenia.

 5. Ile wynosi odszkodowanie za boreliozę?

  Zdiagnozowanie boreliozy może zapewnić odszkodowanie z polisy NNW dla dziecka, które wyliczane jest indywidualne i może sumować się z pobytem w szpitalu. Dziecko może otrzymać od 300 zł (TUZ Ubezpieczenia) do 1 000 zł z tytułu zdiagnozowania boreliozy (Wiener) lub 10% sumy ubezpieczenia (PZU).