Płacić czy nie płacić abonament RTV? Niektóre osoby mają ten dylemat z głowy, bo ich odpłatne korzystanie z radia i telewizji nie dotyczy. Sprawdź, czy jesteś zwolniony z opłacania abonamentu i ile kosztuje abonament rtv 2023.

Opłacanie abonamentu RTV w Polsce to temat, który co jakiś czas powraca, głównie za sprawą polityków. W efekcie na prawie 2,4 mln płatników zobowiązanych do płacenia za abonament RTV, robi to tylko nieco ponad 800 tys. – wynika z raportu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

Problem ten można rozpatrywać w kategoriach moralnych czy finansowych, a ostatnio także technicznych, ponieważ programy telewizyjne czy radiowe są dostępne na wielu urządzeniach (w tym GSM) i do końca nie wiadomo, czy pobieranie opłat za oglądanie np. meczu na telefonie podpada pod abonament RTV skoro i tak płacimy abonament u operatora. 

Czym jest abonament RTV?

Abonament RTV to stała opłata za użytkowanie radia i telewizji. Środki te mają, przynajmniej w teorii, umożliwić realizację tzw. misji publicznej radia i telewizji.

W Polsce abonament RTV dotyczy osób, które nie tylko użytkują radio czy telewizor, ale także posiadają sprzęt odpowiedni do obioru sygnału nadawczego.

Podstawę prawną dla abonamentu radiowo-telewizyjnego stanowi Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Dokument liczy 16 artykułów prawnych, z czego wybraliśmy 5 kluczowych i zarazem najciekawszych punktów:

1. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.

2. Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna.

3. Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach operatora publicznego

4. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych.

5. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej.

Ile wynosi abonament RTV 2023?

Abonament RTV nie jest stały i jego cena zmienia się co pewien czas, jednak zawsze w górę. KRRiT na swojej stronie podaje stawki abonamentu z lat 2017-2023 r.

Przykładowo, roczny abonament za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy wynosił:

 • 245,15 zł (w roku 2017, 2018, 2019, 2020),
 • 264,60 zł (w roku 2021 i 2022),
 • 294,90 zł (w roku 2023).

Opłata w 2023 r. uwzględnia zniżkę w wysokości 10%, jeśli zapłacisz za abonament za cały rok z góry.

Naliczanie abonamentu RTV dotyczy samego odbiornika radiowego, samego odbiornika telewizyjnego i obu tych urządzeń. Przy czym obowiązują 2 stawki:

 • za odbiornik radiowy,
 • za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy.

Miesięczny abonament RTV 2023

Przy miesięcznym opłacaniu abonamentu RTV zapłacisz od 8,70 zł (odbiornik radiowy) do 27,30 zł (odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy)

Jeśli opłacasz abonament RTV co miesiąc, nie możesz liczyć na zniżkę. Ta jest naliczana dopiero od opłacania w trybie dwumiesięcznym i wynosi 3%.

Kwartalny abonament RTV 2023

Przy kwartalnym opłacaniu abonamentu RTV zapłacisz od 25,10 zł (odbiornik radiowy) do 78,70 zł (odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy)

Jeśli opłacasz abonament RTV co kwartał, możesz liczyć na zniżkę w wysokości 4%.

Półroczny abonament RTV 2023

Przy półrocznym opłacaniu abonamentu RTV zapłacisz od 49,60 zł (odbiornik radiowy) do 78,70 zł (odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy)

Jeśli opłacasz abonament RTV co kwartał, możesz liczyć na zniżkę w wysokości 4%.

Roczny abonament RTV 2023

Przy rocznym opłacaniu abonamentu RTV zapłacisz od 94 zł (odbiornik radiowy) do 294,90 zł (odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy)

Jeśli opłacasz abonament RTV za 12 miesięcy z góry, możesz liczyć na zniżkę w wysokości 10%.

Kto nie płaci abonamentu radiowo-telewizyjnego?

Niektóre osoby są zwolnione z płacenia opłat abonamentowych. Sprawdź, czy należysz do jednej z 4 grup społecznych.

1. Osoby starsze niż 75 lat, w tym:
2. Osoby z I grupą inwalidzką, w tym:

 • całkowicie niezdolne do pracy,
 • ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • z trwałą lub okresową całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym

3. Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
4. Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%
5. Bezrobotni, zarejestrowani w Urzędzie Pracy
6. Osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego
7. Weterani wojenni lub wojskowi, w tym:

 • inwalidów wojennych i wojskowych,
 • kombatantów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • członków rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

8. Osoby po 60 roku życia z prawem do emerytury, o ile jej wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Aby skorzystać ze zwolnienia opłacania abonamentu RTV, musisz przedstawić w placówce poczty dokument, który upoważnia cię do takiego uprawnienia. Wystarczy dowód osobisty, zaświadczenie o byciu inwalidą czy weteranem wojennym – w zależności od przynależności do grupy zwolnionej z abonamentu RTV.

Oprócz dokumentu należy w urzędzie Poczty Polskiej złożyć wypełnione oświadczenie, którego wzór znajdziesz poniżej.

Pobierz dokument za darmo

Jaka kara za brak opłat abonamentowych RTV?

Za brak opłaty abonamentowej są też przewidziane kary finansowe. Warto jednak pamiętać, że zaległości z tytułu opłat abonamentowych przedawniają się po upływie 5 lat, od końca roku w którym upłynął termin płatności.

Nieopłacenie abonamentu RTV może wiązać się z karą finansową. Wynosi ona 819 zł zł, a więc30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej. Jeśli zarejestrowałeś odbiornik, ale przestałeś płacić abonament, musisz opłacić zaległy rachunek wraz z odsetkami. Po otrzymaniu wezwania do zapłaty masz na to 7 dni. W przypadku braku wpłaty sprawą zajmuje się Urząd Skarbowy.

WAŻNE!
W 2023 r. niezarejestrowanie telewizora to 819 zł kary. Brak rejestracji radia wynosi 261 zł.

Wątpliwości związane z abonamentem radiowo-telewizyjnym

Z pewnością nie raz natrafiłeś na dyskusję o zasadności opłacania abonamentu RTV. W teorii jest to obowiązek podparty ustawą, ale często teoria rozmija się z praktyką, bo właściwie nie wiadomo, kto ma kontrolować lokatorów domów i mieszkań oraz ich urządzenia do odbioru radia czy telewizji.

I znów, teoretycznie uprawnieni są do tego pracownicy Poczty Polskiej, ale praktycznie nie mogą wejść do lokalu bez zgody jego właściciela czy najemcy. Poza tym ewentualna kara za brak regulowania abonamentu RTV wiąże się z używaniem odbiornika, a nie jego posiadania, co rodzi kolejne zawiłości.

Dla kogo zniżka za abonament RTV?

Za abonament RTV zapłacisz mniej, jeśli zdecydujesz się wnosić opłatę w określonej częstotliwości co 2 miesiące, co 3 miesiące, co 6 miesięcy i co 12 miesięcy. Wtedy zniżka wyniesie odpowiednio 3%, 4%, 5% i 10% bez względu na rodzaj używanych odbiorników.

Niektóre instytucje mogą liczyć na zniżki w postaci opłacania jednego abonamentu za wszystkie urządzenia RTV. Tak jest w przypadku:

 • podmiotów leczniczych, które nie mają charakteru przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
 • sanatoriów,
 • żłobków,
 • publicznych i niepublicznych jednostek oświaty,
 • publicznych i niepublicznych uczelni,
 • domów pomocy społecznej.

Na zniżkę nie mogą liczyć pozostałe jednostki centralne, przedsiębiorstwa, instytucje, podmioty prowadzące działalność. Te zobowiązane są do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych.

Gdzie opłacać abonament RTV?

Pamiętaj, że abonament RTV musisz zapłacić zaraz po zarejestrowaniu odbiornika. Przykładowo, jeśli telewizor zarejestrowałeś czerwcu, to abonament należy płacić już od lipca.

Opłatę abonamentową należy wnieść z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego na rachunek Poczty Polskiej. Opłacanie abonamentu później spowoduje naliczanie odsetek.

Abonament RTV opłacisz we wszystkich placówkach Poczty Polskiej i w pozostałych placówkach finansowych, np. punktach poboru opłat, w banku itp. na rachunek bankowy.

WAŻNE!
Aby opłacić abonament radiowo-telewizyjny, musisz posiadać numer identyfikacyjny abonenta.

Gdzie ubezpieczę telewizor i inny sprzęt RTV?

Jeśli masz już telewizor, warto go ubezpieczyć, przy czym będzie to rozwiązanie znacznie tańsze niż roczna opłata abonamentowa.

Do wyboru masz polisę dedykowaną (tzw. przedłużoną gwarancję, o ile sprzęt jest nowy) i polisę mieszkaniową – sprawdź w naszym poradniku o ubezpieczeniu telewizora, które rozwiązanie jest dla ciebie bardziej korzystne!

Najtańszym sposobem jest ubezpieczenie telewizora i innego sprzętu RTV czy AGD w ramach tzw. ruchomości domowych. Taka ochrona kosztuje już od 80 zł rocznie i pozwala zabezpieczyć finansowo domową elektronikę, a wiec także laptop, smartfon, lodówkę czy piekarnik, na wypadek skutków pożaru, zalania, wybuchu i wielu innych zdarzeń losowych

Leszek Drozdalski, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości rankomat.pl

PORÓWNAJ CENY

Ubezpieczenie telewizora bezpłatnie porównasz w kalkulatorze – 1 kalkulacja to nawet kilkadziesiąt ofert na okres 1 roku, 2 i 3 lat. Taka polisa może dotyczyć wyłącznie wyposażenia, ale też elementów zamontowanych na stałe czy ścian w domu lub mieszkaniu.

Podsumowanie

1. Abonament RTV kosztuje od 8,70 zł miesięcznie

2. W gospodarstwach domowych obowiązuje jedna opłata abonamentowa bez względu na liczbę odbiorników

3. Maksymalna zniżka za abonament RTV wynosi 10% przy płatności za 12 miesięcy z góry

4. Sprzęt RTV w domu czy wykorzystywany w formie można ubezpieczyć z polisy mieszkaniowej od 80 zł rocznie

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o abonament RTV

 1. Kiedy zarejestrować telewizor lub radio po zakupie?

  Jeśli kupisz telewizor, masz 14 dni na zarejestrowanie sprzętu lub innego odbiornika RTV. Możesz to zrobić w placówce Poczty polskiej lub na stronie internetowej https://rtv.poczta-polska.pl/?action=GetRegFrm. Do zgłoszenia odbiornika wystarczy podać dane adresowe i dane osobowe, w tym bumer PESEL.

 2. Jak zrezygnować z abonamentu RTV?

  Aby zrezygnować z abonamentu RTV należy wyrejestrować odbiornik. Można to zrobić osobiście w placówce Poczty Polskiej, jak i przez stronę internetową https://rtv.poczta-polska.pl/?action=Delete.

 3. Czy trzeba płacić opłatę abonamentową za komputer do oglądania TV?

  Szeroko pojęty komputer umożliwia natychmiastowy odbiór programu radiowo-telewizyjnego, więc też podlega pod abonament RTV. Zgodnie z ustawą, opłaty abonamentowe pobierane są za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, gdzie odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym jest każde urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu. Komputer w warunkach domowych, jako wyposażenie gospodarstwa domowego, podlega jednej wspólnej opłacie abonamentu RTV dla wszystkich tego typu urządzeń.

 4. Jak sprawdzić swoje konto abonenckie?

  Informacje o abonamencie RTV, o nadpłatach i zaległościach możesz sprawdzić telefonicznie Infolinia Poczty Polskiej: (+48) 43 842 06 06 w dni robocze, w godz. 8:00 - 20:00. A także mailowo rtv.eod@poczta-polska.pl. W obu przypadkach należy podać indywidulany numer abonencki.

 5. Jakie zniżki przysługują posiadaczom telewizorów i odbiorników radiowych?

  Zniżki związane z abonamentem RTV dotyczą częstotliwości opłacania. Bez względu na to, czy płacimy jedynie za używanie odbiornika radiofonicznego, czy tylko telewizyjnego lub obu urządzeń, zniżka wynosi 3% przy płatności za 2 miesiące z góry 4% za 3 miesiące z góry, 5% za pół roku z góry i 10% za rok z góry.

 6. Ile odbiorników obejmuje abonament RTV?

  W jednym gospodarstwie domowym jedna opłata abonamentowa dotyczy wszystkich posiadanych odbiorników radiowych i telewizyjnych. Dotyczy to również wybranych instytucji – sanatoriów, żłóbków, uczelni publicznych i niepublicznych, szpitali czy domów pomocy społecznej. W przypadku firmy opłata abonamentowa dotyczy każdego użytkowanego odbiornika radiofoniczny i telewizyjny, z odbiornikami radiofonicznymi w samochodach służbowych włącznie.