W 2018 roku, co godzinę ubezpieczyciele wypłacali statystycznie 1 mln złotych odszkodowań z OC komunikacyjnego. Sprawdziliśmy ile pieniędzy i na co wydały towarzystwa ubezpieczeniowe.

Wśród polskich kierowców pokutuje przekonanie, że ubezpieczyciele pobierają zbyt wysokie składki z tytułu ubezpieczenia OC. Tymczasem wydatki towarzystw są zdecydowanie większe. Finansują bowiem nie tylko naprawę uszkodzonego auta, ale również pokrywają koszty związane z leczeniem i rehabilitacją po wypadku. Wypłacone świadczenia i odszkodowania pochłaniają rocznie ok. 57% wszystkich ponoszonych przez nie kosztów.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Na podstawie najnowszych raportów PIU i KNF wyliczyliśmy, jakie dokładnie wydatki ponoszą towarzystwa na likwidację szkód.

ubezpieczenia komunikacyjne

Ile kosztuje wypadek lub kolizja drogowa?

Osoby, które posiadają długą i bezszkodową historię w OC, płaciły w 2018 roku kilkaset złotych za polisę. Tymczasem jednostkowe koszty kolizji drogowej lub wypadku mogą być nawet kilkanaście razy wyższe. Na wypłaty, jakie otrzymują każdego dnia poszkodowani, składa się więc wiele składek, zebranych z ubezpieczenia OC.

Z kalkulacji użytkowników porównywarki rankomat.pl wynika, że w ubiegłym roku średni koszt ubezpieczenia OC wyniósł 741 złotych. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły natomiast 9 mld zł, a więc statystycznie, złożyło się na nie ok. 12 mln właścicieli pojazdów.

Na koniec 2018 roku Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) wyliczyła, że:

 • z OC komunikacyjnego średnio co godzinę wypłacano poszkodowanym 1 mln złotych,
 • właściciele pojazdów otrzymali 566 tys. zł co godzinę z polis AC,
 • łącznie, w ubiegłym roku towarzystwa ubezpieczeniowe wypłaciły 41,7 mld zł odszkodowań i świadczeń. Przykładowo, na taką wypłatę wszyscy mieszkańcy Wrocławia musieliby pracować rok.

Warto pamiętać, że korzyści jakie otrzymamy w związku z ochroną pojazdu, są znacznie większe niż zapłacona składka. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, posiadacz polisy OC zyskuje gwarancję pokrycia kosztów za spowodowany przez niego wypadek lub kolizję do kwoty 5,21 mln euro za szkody osobowe i 1,05 mln euro za szkody majątkowe.

Co prawda, do wyczerpania tak wysokich sum gwarancyjnych jeszcze w historii ubezpieczeń nie doszło, to jednak zdarzają się bardzo wysokie kwoty odszkodowań (np. w 2017 roku 2,7 mln złotych dla poszkodowanego w wypadku), które dzięki polisie OC nie obciążają konta sprawcy kolizji lub wypadku.

Odszkodowania z OC i AC są coraz droższe

Każdego roku rosną koszty ponoszone przez ubezpieczycieli na likwidację szkód majątkowych i osobowych. To efekt coraz droższych cen części wykorzystanych do naprawy uszkodzonych pojazdów oraz usług (robocizny, holowania auta po wypadku czy też wynajmu samochodu zastępczego).

Największe zasoby finansowe zakładów ubezpieczeń pochłania jednak likwidacja szkód osobowych, w tym:

 • koszty leczenia i rehabilitacji ofiar wypadków,
 • zwroty za utracone dochody i korzyści,
 • zadośćuczynienia za doznane krzywdy (ból i cierpienie).

W ciągu ostatnich 6 lat, sumy wypłaconych odszkodowań i świadczeń z tytułu OC i AC zwiększyły się prawie o 58%

odszkodowania i świadczenia wypłacone z ubezpieczeń komunikacyjnych

Jaki jest realny koszt prowadzenia działalności ubezpieczeniowej?

W ubiegłym roku obowiązkową lub dobrowolną umową ubezpieczenia (OC i AC) zostało objętych ponad 24 mln pojazdów. Z samych składek z polis komunikacyjnych ubezpieczyciele zebrali 23,5 mld złotych. Do kieszeni poszkodowanych w wypadkach trafiło 13,9 mld złotych. Najprościej byłoby więc wyliczyć, że zysk towarzystw wyniósł ok. 9,6 mld zł. Bilans zysków i strat ubezpieczycieli wygląda jednak zupełnie inaczej*.

 • W trakcie roku 2018 zakłady ubezpieczeń uzyskały łączne przychody w wysokości 79,57 mld zł. Złożyły się na nie głównie przychody z tytułu składki przypisanej brutto (w 2018 r. było to ok. 78% przychodów ogółem) oraz z działalności lokacyjnej (ok. 13%). Bardzo niepokojący jest fakt, że w obu przypadkach odnotowano spadek ich wartości, w porównaniu do 2017 roku (w sumie o 4,55%).

 • Łączne koszty zakładów ubezpieczeń w 2018 roku wyniosły 73,01 mld zł. W strukturze kosztów dominowały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto, jednak nie były to jedyne wydatki ponoszone przez ubezpieczycieli.

koszty działalności firm ubezpieczeniowych

Każdego roku rosną koszty ponoszone przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W porównaniu 2018 do 2017 r.:

 • wartość odszkodowań i świadczeń wynikających z umów ubezpieczenia zwiększyła się o 4,61%,
 • koszty działalności ubezpieczeniowej (koszty akwizycji, koszty administracyjne oraz prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów) wzrosły o 4,01%,
 • koszty działalności lokacyjnej wzrosły o 99,02%.

Taka tendencja, przy równoczesnym spadku przychodów ubezpieczycieli, może w przyszłości być powodem podwyższenia cen ubezpieczeń.

Nie jest to wykluczone szczególnie na rynku OC. Zdaniem J. Grzegorza Prądzyńskiego, prezesa zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń: “Wypłaty z ubezpieczeń komunikacyjnych są wyższe niż rok wcześniej. Dodatkowo ostatni kwartał 2018 r. pokazał, że rosną one coraz dynamiczniej. Jednocześnie widzimy wyhamowywanie wzrostu składki w ubezpieczeniach obowiązkowych OC. Rentowność rynku OC nie przekracza 3 proc., a ogromna presja na wzrost wypłat ze strony warsztatów naprawczych i firm odszkodowawczych, czyni rynek nieprzewidywalnym (...)”.

* W podsumowaniu uwzględniliśmy ogólny wynik finansowy ubezpieczycieli, ponieważ wiele firm nie ogranicza się wyłącznie do sprzedaży polis komunikacyjnych, a ewentualne straty na jednym obszarze, rekompensuje sobie zyskami w innych.

Źródła danych:

PIU: 42 mld zł dla poszkodowanych #dziękiubezpieczeniom „Ubezpieczenia w liczbach 2018"

KNF: Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2018 roku

Co warto wiedzieć

 • W 2018 roku zakłady ubezpieczeń obejmowały ochroną OC lub AC ponad 24 mln pojazdów.
 • Na wypłaty z OC komunikacyjnego i polis autocasco towarzystwa wydały ok. 14 mld złotych.
 • Koszty ubezpieczycieli z tytułu odszkodowań i świadczeń z polis komunikacyjnych wzrosły w ciągu ostatnich 6 lat o ok. 58%
 • Najwięcej, bo aż 57% wszystkich wydatków zakładów ubezpieczeń stanowiły w 2018 r. odszkodowania i świadczenia, wypłacane osobom poszkodowanym lub ich bliskim.