Czy może być tak, że zawarcie umowy ubezpieczenia OC na Twój samochód nie powoduje jeszcze rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela? Odpowiedź jest bardzo krótka: może.

Już sam fakt zawarcia ubezpieczenia może powodować pewne zamieszanie, ponieważ ważne są data zawarcia ubezpieczenia, data opłacenia składki, data rozpoczęcia odpowiedzialności. Terminy te mogą występować w różnych konfiguracjach. Zawarcie umowy ubezpieczenia na Twój samochód nie powoduje jeszcze rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel będzie odpowiadał za Twoje szkody od momentu, gdy spełnisz dodatkowe warunki.

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Kiedy zaczyna się odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu OC?

Abyś był chroniony polisą OC musisz zawrzeć umowę. Możesz to zrobić u agenta, który ma prawo do działania w imieniu danego towarzystwa ubezpieczeniowego, lub kupić OC przez Internet. 

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie może Ci odmówić ochrony, jeśli zawarłeś umowę, a nie opłaciłeś składki za OC. Nie oznacza to jednak, że jesteś bezkarny. Uchylając się od obowiązku zapłaty składki za polisę ubezpieczeniową, narażasz się na konsekwencje związane z windykacją należności. Najpierw towarzystwo wezwie Cię do zapłaty zaległej składki, potem odda sprawę firmie windykacyjnej, a na końcu odwiedzi Cię komornik. W przypadku szkody - towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje szkodę, ale może np. wstrzymać wypłatę odszkodowania do momentu uregulowania składki

mówi Stefania Stuglik, ekspert Rankomat.plmówi Stefania Stuglik, ekspert Rankomat.pl

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK reguluje kwestie związane z tym, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkody z OC. Są to cztery sytuacje. Zakład nie odpowiada za

 • szkody wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu,
 • szkody wyrządzone w pojeździe należącym do tej samej osoby,
 • zniszczenie lub skażenie środowiska,
 • utratę biżuterii, gotówki, papierów wartościowych itd,
 • Wyłączenia odpowiedzialności "wyjmują" cię spod ochrony towarzystwa ubezpieczeniowego.

Nieopłacenie raty OC

Brak wpłaty z tytułu kolejnej raty w OC nie oznacza ustania odpowiedzialności towarzystwa za szkodę. Nawet, gdyby w tym czasie doszło do kolizji z twojej winy, ubezpieczyciel udzieli pomocy finansowej poszkodowanym przez ciebie. Najpierw jednak upomni się o wpłatę zaległej składki.

Bankructwo towarzystwa ubezpieczeniowego

Firma, która nie istnieje, nie może Cię objąć ochroną ubezpieczeniową. To logiczne. Wewnętrzne prawo każdego kraju oraz Unii Europejskiej reguluje kwestie związane z wypłacalnością każdego twoarzystwa ubezpieczeniowego. Firmy ubezpieczeniowe są zobowiązane rozliczać się ze swoich finansów oraz przechowywać środki wystarczające do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

W momencie . Taka sytuacja miała miejsce np. w przypadku towarzystwa Gefion, które straciło prawo do sprzedaży ubezpieczeń i w konsekwencji ogłosiło upadłość. 

Czytaj także: Kłopoty Gefionu pod lupą KNF. Co z Twoim ubezpieczeniem OC?

Koniec polisy OC

Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych kończy się natomiast:

 • z nadejściem określonego terminu – jeśli jest to ubezpieczenie krótkoterminowe lub przejęte od zbywcy pojazdu,

 • z ostatnim dniem trwania umowy całorocznej, w przypadku jej wypowiedzenia na koniec okresu obowiązywania,

 • w momencie wyrejestrowania pojazdu.

Pamiętaj, że ubezpieczenie OC jest przedłużane automatycznie na kolejny rok polisowy. Jeśli masz zamiar wypowiedzieć dotychczasową umowę, powinieneś zrobić to najpóźniej na jeden dzień przed końcem jej obowiązywania.Ubezpieczenie OC nie ulegnie automatycznemu przedłużeniu, jeśli polisa nie została opłacona lub nie zapłacono którejś raty. 

Co warto wiedzieć

 • Zawarcie polisy oznacza rozpoczęcie ochrony z dniem rozpoczęcia okresu ochrony. Dzień zawarcia polisy nie zawsze jest dniem początku ochrony.
 • Ochrona ubezpieczeniowa kończy się, gdy pojazd zostanie wyrejestrowany, zezłomowany lub z końcem ochrony polisy przejętej od sprzedającego. 
 • Ochrona kończy się także wtedy, kiedy przed końcem obowiązywania umowy złożysz dyspozycję o nieprzedłużaniu jej na kolejny okres. 
 • Twoje OC nie zostanie automatycznie przedłużone, jeśli nie zapłacisz składki lub raty.
 • OC wygaśnie i nie przedłuży się automatycznie także wtedy, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe ogłosi upadłość. Wówczas UFG przejmie jego obowiązki na okres 90 dni. W tym czasie musisz wykupić nowe OC na cały rok.