Kupiłeś pakiet polis OC i AC, więc na drodze czujesz się bezpiecznie? Niestety, jeżeli tylko pobieżnie zapoznałeś się z warunkami ochrony ubezpieczeniowej, możesz się mocno rozczarować. Pułapek – zwłaszcza przy ubezpieczeniu AC – jest sporo.

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia, nie są opasłym dokumentem. Drobny druk w połączeniu z brakiem czasu może jednak spowodować, że tylko pobieżnie przejrzysz jego treść lub w ogóle tego nie zrobisz. Może to mieć poważne konsekwencje – gdy dojdzie do szkody, możesz otrzymać niższe odszkodowanie niż oczekiwałeś lub odmowę jego wypłaty.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Pijani kierowcy płacą za spowodowane szkody z własnej kieszeni

Zasada ta dotyczy zarówno OC, jak i AC. Każdy kierowca, który prowadzi pojazd po spożyciu alkoholu, automatycznie pozbawia się ochrony, jaką zapewniają ubezpieczenia komunikacyjne. Co więcej, żaden ubezpieczyciel nie rezygnuje z tego ograniczenia.

Ubezpieczenia komunikacyjne chronią osoby poszkodowane przez kierowców, którzy spowodowali wypadki pod wpływem alkoholu - uzyskają oni odszkodowanie od ich ubezpieczyciela. Jednak ubezpieczycielowi przysługuje w tej sytuacji prawo żądania zwrotu wypłaconych środków od sprawcy (tzw. regres ubezpieczeniowy). W skrajnych przypadkach dla kierowcy może to oznaczać dług do końca życia

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Inne zapisy dotyczące regresu lub wyłączeń od odpowiedzialności (odpowiednio w OC i AC) które można znaleźć w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych lub OWU AC, odnoszą się do ucieczki z miejsca kolizji lub wypadku czy spowodowania szkód przez osobę bez uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Na wyrozumiałość firm ubezpieczeniowych nie mogą też liczyć kierowcy, którzy spowodowali wypadek, korzystając z samochodu bez ważnego badania technicznego (to dotyczy tylko AC).

Zgubiłeś kluczyk lub kartę? Ubezpieczyciel nie odpowie w AC za kradzież auta

Ze względu na wartość samochodu kupujesz ubezpieczenie AC? W umowie znajdzie się informacja o liczbie posiadanych przez Ciebie kluczy (kart kodowych, pilotów) do samochodu. Gdy zgubisz jeden z kluczyków, powinieneś poinformować o tym firmę ubezpieczeniową. Jeżeli tego nie zrobisz, pozbawisz się odszkodowania w razie kradzieży pojazdu lub wyposażenia (np. fotelika dziecięcego czy radia). Powód? Nie będziesz w stanie przedstawić wszystkich zadeklarowanych kompletów kluczy.

Przykład:  Większość ubezpieczycieli wymaga powiadomienia o utracie lub uszkodzeniu klucza w terminie 7 dni, licząc od momentu, w którym właściciel auta się o tym dowiedział. Dodatkowo firmy wymagają, aby kierowca do momentu naprawy lub wymiany zamka zabezpieczył pojazd przed kradzieżą.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe proponują rozszerzenie ochrony na wypadek takiej sytuacji – pokryją koszt wymiany zamka.

Ochrona AC nie działa w każdym kraju

Być może samochód użytkujesz intensywnie i wybierasz się też w dłuższe trasy, np. do Hiszpanii czy Ukrainy. Czy wiesz, że nie w każdym kraju polisa AC będzie obejmować auto ochroną? Najczęściej ubezpieczyciele nie odpowiadają za szkody kradzieżowe, do których doszło na terenie: Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Co więcej, w niektórych firmach ubezpieczeniowych nie ma możliwości rozszerzenia zakresu ochrony nawet za dodatkową opłatą. Inne z kolei przystają na poniesienie wyższego ryzyka.

Przykład:  InterRisk to jeden z ubezpieczycieli, którzy za dodatkową składkę rozszerzą umowę ubezpieczenia AC o szkody kradzieżowe powstałe na terenie Mołdawii i Ukrainy. Aby skorzystać z tej możliwości, klient musi skontaktować się z firmą ubezpieczeniową.

Z reguły ograniczenia dotyczą wyłącznie AC kradzieżowego. Jeżeli uszkodzisz swój samochód podczas wycieczki po Ukrainie, nie powinieneś mieć problemu z uzyskaniem odszkodowania.

Zielona Karta może być bardzo kosztowna

Z pewnością nie raz słyszałeś, że przy zakupie OC możesz kierować się ceną, bo zakres ochrony jest regulowany ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Nie dotyczy to jednak Zielonej Karty, którą musisz posiadać, planując samochodowy wyjazd do Albanii czy Turcji. O wydanie tego dokumentu musisz wystąpić do ubezpieczyciela na kilka tygodni przed planowanym wyjazdem. Nie zawsze dostaniesz go bez ponoszenia kosztów – niektóre firmy ubezpieczeniowe żądają opłaty, której wysokość może Cię zaskoczyć.

Zorientowałeś się, że firma ubezpieczeniowa, w której kupiłeś OC, pobiera wysokie opłaty za wydanie Zielonej Karty? Pamiętaj, że alternatywą jest ubezpieczenie graniczne.

Udział własny w ubezpieczeniu? Spodziewaj się niższego odszkodowania

Pozornie tanie AC może okazać się bardzo drogie, gdy przydarzy Ci się szkoda. Jednym z częstszych metod obniżenia składki autocasco jest wprowadzenie przez ubezpieczyciela udziału własnego w szkodzie. Godząc się na udział własny:

 • Deklarujesz, że część szkody pokryjesz z własnej kieszeni – ta deklaracja najczęściej dotyczy każdej zgłoszonej szkody, nie tylko pierwszej
 • Upoważniasz firmę ubezpieczeniową do obniżenia wysokości odszkodowania o kwotę (procent) wskazany w umowie ubezpieczenia

Najczęściej udział własny wynosi 500 zł, ale czasem jest o wiele wyższy – może to być choćby 1500 zł. Niektóre firmy ubezpieczeniowe wyrażają udział własny procentowo, np. 10 proc. wartości szkody.

Przykład: Benefia jest jednym z ubezpieczycieli stosujących udział własny w szkodzie. Jeżeli klient zgadza się na udział własny, Benefia ustala go w wysokości 10 proc. wartości każdej zgłoszonej szkody.

Młody kierowca za kółkiem może oznaczać nie tylko wyższą składkę

Firmy ubezpieczeniowe są wyczulone na młodych kierowców. Twoim samochodem jeździ początkujący, nastoletni kierowca? Musisz przygotować się na to, że zapłacisz wyższą składkę. Jednocześnie to nie cena AC jest pułapką, ale zapisy OWU, zgodnie z którymi firma ubezpieczeniowa może wprowadzić dodatkowy udział własny, którego zniesienie będzie niemożliwe lub bardzo kosztowne.

Przykład:  Link4 zaznacza, że jeśli młody kierowca przy zawieraniu umowy nie zostanie zgłoszony do ubezpieczenia, to po wypadku ma zastosowanie dodatkowy udział własny w wysokości 2000 zł, chyba że szkoda nie powstanie z jego winy.

Jak działa ubezpieczenie AC z udziałem własnym? Przekonała się o tym pani Alicja. Po szkodzie, której naprawa została wyceniona na 2000 zł, kobieta otrzymała z warsztatu wezwanie do zapłaty opiewające na 500 zł. Właśnie tyle wyniósł jej udział własny w szkodzie.

Przytrafiła Ci się szkoda? Powiadom ubezpieczyciela w terminie

Ubezpieczenie AC może zapewniać odszkodowanie zarówno w razie drobnych szkód (zarysowanie lakieru), jak i szkody całkowitej (kradzież pojazdu). Czy wiesz jednak, że nieprzekazanie firmie ubezpieczeniowej informacji o szkodzie w terminie zapisanym w OWU działa na Twoją niekorzyść? Możesz wówczas dostać niższe odszkodowanie.

Najczęściej w OWU AC wyznaczane są dwa terminy zgłoszenia szkody – dotyczą one odpowiednio:

 • Uszkodzeń, zniszczeń pojazdu – najczęściej termin wynosi 7 dni
 • Kradzieży – termin jest krótszy i u niektórych ubezpieczycieli wynosi zaledwie 24 godziny, licząc od momentu zauważenia braku samochodu

W drugim przypadku firmy ubezpieczeniowe wymagają też szybkiego powiadomienia policji o kradzieży.

Przykład: Na swojej stronie internetowej Link4 informuje: Każde towarzystwo określa własne terminy, w jakich powinno zgłaszać się szkody z polisy takiej jak ubezpieczenie Autocasco. W przypadku LINK4 jest to 7 dni od momentu wystąpienia szkody. W przypadku kradzieży Twojego auta masz 2 dni na poinformowanie o tym fakcie LINK4. Im szybciej dokonasz zgłoszenia, tym szybciej zostanie uruchomiona procedura wypłaty odszkodowania.

Za korzystanie z samochodu zastępczego możesz dostać wysoki rachunek

Ubezpieczenie AC zapewnia kierowcy dostęp do samochodu zastępczego w razie szkody. Gdzie tkwi pułapka, w którą łatwo wpaść? Jest nią nieodpowiedni wybór samochodu zastępczego – z wyższego segmentu niż ten ubezpieczony. Wówczas firma ubezpieczeniowa nie ma obowiązku pokryć całego rachunku wystawionego przez wypożyczalnię samochodów.

Zastanawiasz się, jak uniknąć dodatkowych kosztów? To proste – wystarczy, że po szkodzie:

 • Skontaktujesz się z ubezpieczycielem i dopytasz o segment pojazdu zastępczego lub
 • Zajrzysz do OWU AC otrzymanego wraz z umową ubezpieczenia

Pamiętaj, że samochód zastępczy nie przysługuje wyłącznie z polisy AC. Jeżeli masz assistance, to również w ramach tego ubezpieczenia możesz otrzymać auto zastępcze.

Uwaga! Większość ubezpieczycieli zapewnia pojazd zastępczy zakwalifikowany do tego samego segmentu rynkowego co pojazd ubezpieczony – maksymalnie segment D. Dodatkowo towarzystwa zastrzegają, że nie zapewnią takiego samego wyposażenia, a wynajem auta może być uzależniony od tego, czy ubezpieczony wpłaci kaucję.

Co warto wiedzieć

 • Pułapki w OC dotyczą ograniczeń odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Przykładem mogą być szkody, które kierowca spowodował po spożyciu alkoholu.
 • W AC, pułapek na kierowców czeka więcej – ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania np. gdy właściciel nie zgłosi zgubienia kluczyków i następnie dojdzie do kradzieży auta.
 • Szczególną uwagę na pułapki w OC i AC powinni zwrócić kierowcy podróżujący autem za granicę. Zielona Karta może być kosztowna, a AC może nie zapewniać ochrony przed kradzieżą poza granicami kraju.
 • Ostrożnością powinni wykazać się kierowcy, którzy otrzymali propozycję zakupu AC na korzystnych finansowo warunkach. To może oznaczać np. wysoki udział własny.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy to prawda, że niezapięte pasy bezpieczeństwa mogą obniżyć odszkodowanie z OC sprawcy o 30 procent?

  Jeżdżąc bez pasów bezpieczeństwa, narażasz się nie tylko na mandat w razie kontroli drogowej, ale również na obniżenie odszkodowania z OC sprawcy. Dlaczego? Lekceważenie przepisów jest traktowane jako przyczynienie się do powstania szkód. To, o ile zostanie pomniejszone odszkodowanie zależy od polityki danej firmy oraz od konsekwencji niezapięcia pasów (stopnia przyczynienia się do rozmiarów powstałej szkody).

 2. Gdzie mam szukać informacji o kosztach wystawienia Zielonej Karty?

  Tego, czy i ile będziesz musiał zapłacić za wystawienie Zielonej Karty, dowiesz się od wybranego ubezpieczyciela. Skontaktuj się z infolinią firmy ubezpieczeniowej lub zapytaj Agenta, który proponuje Ci zawarcie umowy OC (lub u którego kupiłeś taką polisę).

 3. Na co mam uważać, kupując ubezpieczenie AC na raty?

  Gdy zdecydowałeś się rozłożyć składkę AC na raty, powinieneś wykazać się dużą ostrożnością. W OWU AC często znajduje się zapis, zgodnie z którym ubezpieczyciel w tej sytuacji wyznacza 7-dniowy termin na zapłatę składki. Jeżeli w tym okresie nie uregulujesz płatności, jego odpowiedzialność ustanie – w razie szkody nie otrzymasz odszkodowania.

 4. Czy to prawda, że gdy do szkody dojdzie za granicą, to naprawa może być jedynie prowizoryczna?

  Niektóre firmy przewidują taką możliwość. Jeżeli do szkody doszło poza granicami Polski, skontaktuj się z ubezpieczycielem – od pracownika firmy ubezpieczeniowej otrzymasz informację, jak postępować. Naprawa prowizoryczna oznacza tyle, że będziesz mógł bezpiecznie kontynuować podróż, a gruntownie samochód zostanie naprawiony już w kraju.