Polski turysta wypoczywający w ubiegłym roku na Majorce poczuł ostry ból głowy. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że cierpi na tętniaka mózgu. Schorzenie zaliczane przez ubezpieczycieli do chorób przewlekłych. Za leczenie za granicą mógł zapłacić z własnych środków 680 000 zł.

Znaczna większość ubezpieczeń turystycznych nie obejmuje ochroną chorób przewlekłych. Przed zakupem polisy osoby cierpiące na tego typu schorzenia muszą poinformować o tym towarzystwo ubezpieczeniowe. Wówczas ubezpieczyciel dodatkowo rozszerzy zakres polisy za dopłatą.

Czym są choroby przewlekłe?

Najbardziej powszechną chorobą przewlekłą jest nadciśnienie tętnicze krwi, na które cierpi 9,5 mln Polaków. Około 2 mln z nas zmaga się też z cukrzycą. Do tego typu schorzeń zaliczane są również m.in. nowotwory, choroby układu krążenia i oddechowego (astma), niewydolność serca, reumatoidalne zapalenie stawów bądź celiakia. Ubezpieczyciele mogą za nie uznać także inne zaburzenia, których objawy utrzymują się dłużej niż 3 miesiące lub nawracają się po czasie.

Towarzystwa od osób ze zdiagnozowaną chorobą przewlekłą, przyjmujących leki lub pozostających pod stałą opieką lekarza, wymagają wykupienia dodatkowej ochrony. W ocenie ubezpieczycieli wzrasta u nich ryzyko zachorowania podczas pobytu za granicą. W efekcie przed zakupem ubezpieczenia turystycznego, należy poinformować firmę ubezpieczeniową o schorzeniu, na które cierpimy.

Jak sprawdzić, które schorzenia są na liście chorób przewlekłych?

Zwykle ubezpieczenie turystyczne nie chroni osób cierpiących na choroby przewlekłe. Towarzystwa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) umieszczają informację, że turyści z tego typu schorzeniami muszą wykupić dodatkową ochronę.

choroby przewlekłe wymagają dodatkowej ochrony

Ograniczenia ochrony dla osób przewlekle chorych i kobiet w ciąży

Towarzystwo ubezpieczenioweOsoby przewlekłe choreKobiety w ciąży
AllianzZakres ochrony nigdy nie obejmuje skutków leczenia lub zaostrzenia i powikłań chorób przewlekłych (nawet za dodatkową dopłatą).Obejmuje ochroną koszty leczenia związane z ciążą i porodem do zakończenia 32 tygodnia ciąży (maksimum 2 wizyty lekarskie kosztujące do 6000 zł).
AvivaOchrona jest ograniczona. W przypadku wystąpienia skutków nagłego zachorowania wynikającego z choroby przewlekłej, limit odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 10% sumy ubezpieczenia (po dopłacie składki ten limit może wzrosnąć do 100% sumy ubezpieczenia).Ubezpieczenie obejmuje leczenie związane z ciążą do końca jej trwania i poród, jeśli nastąpił nie później niż 2 miesiące przed przewidywanym terminem, maksymalnie do wysokości kosztów leczenia.
UniqaWymaga rozszerzenia polisy turystycznej o skutki chorób przewlekłych.Nie obejmuje ochroną jakichkolwiek powikłań po 26 tygodniu ciąży oraz porodu.
Wymaga rozszerzenia polisy turystycznej o skutki chorób przewlekłych.Obejmuje ochroną związane z powikłaniami ciąży do 32 tygodnia oraz przedwczesnym porodem, który nastąpił nie później niż w 32 tygodniu ciąży (także koszty opieki medycznej nad noworodkiem), w tym koszty pobytu w szpitalu, honoraria lekarskie oraz badania i zabiegi zalecone przez lekarza prowadzącego leczenie.
GothaerWymaga rozszerzenia polisy turystycznej o skutki chorób przewlekłych.

Ochrona nie obejmuje kosztów porodu, który nastąpił po25 tygodniu ciąży, oraz wszelkich kosztów związanych z leczeniem i opieką nad matką i dzieckiem po odbytym porodzie.

Nationale NederlandenWymaga rozszerzenia polisy turystycznej o skutki chorób przewlekłych.

Ochroną objęty jest poród, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży i związane z nim koszty opieki matki i dziecka do limitu 10 000 zł.

Signal IdunaWymaga rozszerzenia polisy turystycznej o skutki chorób przewlekłych.Obejmuje ochroną koszty porodu do 32 tygodnia ciąży i leczenia powikłań, o ile przed rozpoczęciem podróży one nie występowały.
TU EuropaWymaga rozszerzenia polisy turystycznej o skutki chorób przewlekłych.Ochrona obejmuje koszty przedwczesnego porodu, który nastąpił nie później niż w 32 tygodniu ciąży, pokrywając koszty opieki medycznej matki jak i noworodka łącznie, w ramach sumy ubezpieczenia.

Źródło: rankomat.pl (stan na 19.07. 2018 r.)

Oprócz turystów cierpiących na choroby przewlekłe, o rozszerzeniu ochrony powinny pamiętać kobiety ciężarne, które wybierają się za granicę. Niektóre towarzystwa nie obejmują ochroną ciąży po upływie 25-26 tygodnia, a inne tylko do 32 tygodnia.

Przed zakupem polisy turystycznej należy sprawdzić, jakie schorzenia dane towarzystwo zalicza do chorób przewlekłych. Ich definicja znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Z dokumentem powinny dokładnie zapoznać się także kobiety w zaawansowanej ciąży. Niektórzy ubezpieczyciele całkowicie wykluczają je bowiem z ochrony ubezpieczeniowej – komentuje Patryk Juchniewicz, Dyrektor ds. rozwoju sprzedaży rankomat.pl.

Leczenie choroby przewlekłej za granicą może kosztować ponad 600 000 zł

Nierozszerzenie ochrony polisy turystycznej może być bardzo kosztowne. Potwierdza to kilka przykładów polskich turystów cierpiących na choroby przewlekłe za granicą. Gdyby nie posiadali optymalnie dobranego ubezpieczenia, za udzieloną pomoc medyczną musieliby zapłacić z własnych środków.

Przykład 1:

Podczas wakacji na Majorce stan zdrowia polskiego turysty gwałtownie się pogorszył z powodu tętniaka mózgu. Został hospitalizowany, a następnie przeprowadzono dwie operacje. Po zakończeniu leczenia, pacjenta przetransportowano helikopterem do Polski. W ramach polisy turystycznej ubezpieczyciel za udzieloną pomoc medyczną zapłacił 680 000 zł.

Źródło: Mondial Assistance

Przykład 2:

W czasie pobytu w Kenii polski turysta doznał ataku drgawek. Ich przyczyną był guz mózgu. Na miejscu przeprowadzono badania, które wykazały mnogie zmiany wewnątrzczaszkowe. Następnie w asyście lekarza przetransportowano pacjenta do Polski śmigłowcem. W ramach ubezpieczenia turystycznego towarzystwo za opiekę medyczną zapłaciło 310 000 zł.

Źródło: Mondial Assistance

Przykład 3:

Podczas urlopu we Włoszech polski turysta doznał zawału serca. Jego przyczyną było nadciśnienie tętnicze. Łączne koszty leczenia za granicą wyniosły 53 000 zł. Ubezpieczyciel pokrył je w całości w ramach polisy turystycznej.

Źródło: TU Europa

koszty leczenia przy chorobach przewlekłych

Ubezpieczenie turystyczne od kilku złotych dziennie

W porównaniu do wysokich kosztów leczenia, które osoby cierpiące na choroby przewlekłe mogą ponieść za granicą, zakup ubezpieczenia turystycznego z rozszerzeniem ochrony jest niewielkim wydatkiem. Im dłuższy wyjazd, tym jest ono tańsze. Średnio najmniej za polisę zapłacą osoby wypoczywające 8-14 dni (4,33 zł za dzień), a także 15-30 dni (4,65 zł za dzień). Cena wzrośnie w przypadku krótszych podróży na okres 4-7 dni (4,88 zł dziennie), jak i do 3 dni (6,82 zł dziennie). 

ile kosztuje polisa turystyczna

W prosty sposób turyści mogą porównać ze sobą polisy turystyczne różnych towarzystw za pomocą kalkulatora rankomat.pl. W jednym z pól wystarczy zaznaczyć, że jest się osobą przewlekle chorą, a na ekranie komputera, smartfona czy tableta wyświetli się kilkanaście ofert wyłącznie z rozszerzeniem ochrony.