Liczba opóźnionych lotów z roku na rok wzrasta. W 2020 roku na czas nie odleciało ponad 16% wszystkich pasażerów. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że przewoźnicy mają obowiązek wypłacić odszkodowanie, jeśli klient złoży stosowną skargę. Poza tym każdy pasażer może ubezpieczyć się indywidualnie i uzyskać dodatkową rekompensatę.

Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych do standardowych polis turystycznych dodaje także ochronę od odwołanego lub opóźnionego lotu. Sprawdziliśmy, co dokładnie zapewnia takie ubezpieczenie, jak je wybrać i w razie potrzeby ubiegać o odszkodowanie.

Jakie są najczęstsze przyczyny opóźnień i anulacji lotów?

Zwykle opóźnione lub odwołane loty są z winy przewoźnika - wiąże się to z problemami technicznymi, oczekiwaniem na załogę, dokumentację, bez której maszyna nie może unieść się w powietrze czy z brakami kadrowymi. Prawie 30% lotów jest opóźnionych z powodu nieterminowego przylotu samolotu, który ma wykonywać kolejny kurs.

Na trzecim miejscu znalazły się opóźnienia z powodu przedłużenia kontroli bezpieczeństwa (zagrożenie atakiem terrorystycznym powoduje bardziej restrykcyjne sprawdzanie pasażerów i pokładu). 

przyczyny opóźnień lotów

Opóźnienie lub odwołanie lotu może nastąpić także z powodu przepełnionych lotnisk lub braku komunikacji pomiędzy rożnymi przewoźnikami. Tylko 2,5% nieterminowych lotów ma związek ze złymi warunkami atmosferycznymi – duża mgła, oblodzona płyta lotniska czy pył wulkaniczny ograniczający widoczność to przyczyny, dla których samolot nie może bezpiecznie opuścić lotniska.

To wiąże się z przesunięciem godziny wylotu lub całkowitym anulowaniem podróży. Opóźnione loty zdarzają się, gdy obsługa lotniska strajkuje, albo gdy w kraju docelowym dochodzi do zamieszek czy protestów. 

Jakie prawa ma pasażer w przypadku opóźnienia/odwołania lotu?

Jeśli opóźnienie jest dłuższe niż 5 godzin, wówczas pasażer ma prawo otrzymać zwrot kosztów biletu, jeśli rezygnuje z lotu. Sytuacja ta jednak nie obejmuje nadzwyczajnych okoliczności, do których są zaliczane:

 • katastrofy naturalne,
 • strajki,
 • stany wyjątkowe,
 • wojna,
 • inne zdarzenia, które występują na skutek działania tzw. siły wyższej. 

Linie lotnicze mają także obowiązek zapewnić opiekę pasażerom czekającym na opóźniony lot. Powinny zatem zorganizować:

 • wyżywienie i napoje na cały czas oczekiwania na samolot,
 • możliwość skorzystania ze środków komunikacji, jak telefon czy e-mail,
 • nocleg,
 • alternatywne połączenie, dzięki któremu będzie możliwe szybkie dotarcie do miejsca docelowego.

Co zrobić, gdy samolot się spóźnia?

W takiej sytuacji mamy dwa wyjścia - zrezygnować z lotu i ubiegać się o zwrot kosztów biletu lub oczekiwać na lotnisku. Obsługa portu ma obowiązek na bieżąco informować o sytuacji, a przedstawiciel linii lotniczych w przypadku przedłużającego się opóźnienia o kolejnych krokach. Jeśli samolot przyleci z bardzo dużym poślizgiem, wówczas lepiej zdecydować się na nocleg. 

Jeśli opóźnienie przekroczyło wymagany przepisami czas - mamy prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tego tytułu. Należy przygotować odpowiednie pismo i przesłać je liniom lotniczym.

 Co, gdy linia lotnicza nie chce wypłaci odszkodowania za lot?

Jeśli przewoźnik mimo spełnienia wszystkich warunków dotyczących opóźnienia nie chce wypłacić odszkodowania, można zwrócić się o radę do Rzecznika Praw Konsumenta. Specjaliści pomogą w napisaniu odwołania oraz poinstruują o dalszych krokach. W ostateczności swoich praw można dochodzić przed sądem cywilnym.

Co zapewnia ubezpieczenie za opóźniony lub odwołany lot?

Czas oczekiwania na lotnisku wiąże się nie tylko z przymusową zmianą w prywatnych czy służbowych planach podróży. Trzeba liczyć się także z wydatkami – co prawda ewentualny nocleg i posiłek zapewniają linie lotnicze, ale to tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy opóźnienie jest naprawdę wysokie (około 12-24 godzin). Zakup jedzenia, przyborów toaletowych – to wszystko kosztuje.

Ubezpieczenie za opóźniony lub odwołany lot w ramach polisy turystycznej gwarantuje odszkodowanie rekompensujące te poniesione wydatki. Oczywiście dotyczy to lotów odwołanych lub opóźnionych powyżej określonej liczby godzin – każdy ubezpieczyciel ma w tym względzie własne regulacje.

Patrycja PałkaPatrycja Pałka

ile musi trwać opóźnienie lotu aby dostać odszkodowanie

Jak otrzymać odszkodowanie za opóźniony lot?

W pierwszej kolejności należy zgłosić zdarzenia do centrum alarmowego lub informacyjnego ubezpieczyciela - i to najlepiej od razu po upłynięciu wskazanej w OWU dopuszczalnej granicy opóźnienia. Konsultant poinformuje, co należy zrobić dalej i jakie kroki podjąć. Koniecznienależy też zachować wszystkie faktury oraz rachunki, a nawet zaświadczenie o opóźnieniu lotu, jeśli takie wyda przewoźnik.

Niektórzy ubezpieczyciele, jak np. Uniqa czy AxaAssistance wypłacają odszkodowanie na podstawie zaświadczenia o opóźnionym locie. Nie potrzebne są faktury ani rachunki. Wystarczy, że samolot nie odleciał zgodnie z planem. 

Ile wynosi odszkodowanie za opóźniony lot?

Towarzystwo ubezpieczeniowe takie odszkodowanie za wydatki poniesione z tytułu opóźnionego lub odwołanego lotu wypłaca na podstawie zachowanych rachunków i faktur. Zwykle w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jest też określona kwota maksimum, do jakiej będzie wypłacane odszkodowanie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe zwracają za wydatki poniesione na wyżywienie, zakup niezbędnych środków kosmetycznych bądź odzież, czasami  można otrzymać też rekompensatę za koszty noclegu (jeśli nie zapewnił tego przewoźnik) oraz transportu z lotniska i na lotnisko (jeśli oczekiwało się poza portem).

za co zwróci firma ubezpieczeniowa

Kiedy zostanie wypłacone odszkodowanie za opóźniony lot?

Ubezpieczyciel w OWU zastrzegają, ile czasu mają na rozpatrzenie zgłoszenia ubezpieczeniowego. Zwykle jest to czas do 30 dni roboczych. Można jednak liczyć na wcześniejszą wypłatę odszkodowania. Nie można jednak zapomnieć, że ubezpieczyciele mogą wymagać dodatkowych dokumentów lub faktur potwierdzających opóźnienie lotu i poniesione z tego tytułu wydatki.

Kiedy ubezpieczenie za opóźniony lot nie zadziała?

Tak jak w każdym innym rodzaju ochrony, również i w tym ubezpieczyciele określają szereg wyłączeń. Na podstawie wszystkich OWU można wnioskować, że pasażerowie nie otrzymają odszkodowania za opóźniony i odwołany lot, jeśli:

 • opóźnienie będzie krótsze niż granica odpowiedzialności towarzystwa,
 • ubezpieczony nie dostarczy rachunków ani faktur potwierdzających poniesione koszty,
 • opóźnienie lub anulacja dotyczy lotu czarterowego,
 • kwota wydatków była wyższa niż ta, którą jako maksymalną gwarantowaną wyznaczył ubezpieczyciel,
 • opóźnienie lub odwołanie lotu zostało spowodowane przez czynniki znajdujące się w generalnych włączeniach odpowiedzialności, np. wojnę, atak terrorystyczny, katastrofę ekologiczną, strajki, zamieszki itp.

Co jeszcze powinna zapewniać polisa turystyczna?

Ubezpieczenie od opóźnienia lub odwołania lotu jest tylko jednym z elementów polisy turystycznej. Nie da się go wykupić samodzielnie. Pełna polisa zapewnia przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i ubezpieczenie NNW. Dodatkowo można ochroną objąć też aktywności fizyczne i obowiązki służbowe, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, bagaż i sprzęt sportowy czy wydarzenia, do których dojdzie pod wpływem alkoholu. 

Warto zadbać, by polisa zapewniała również wsparcie w razie zachorowania na Covid-19. Obecnie taką ochronę w mniejszym lub większym stopniu gwarantuje większość ubezpieczycieli. 

Prezentujemy przykładowe ceny ubezpieczenia z ochroną w razie opóźnienia lotu. Jest to propozycja polisy na jeden dzień dla jednej dorosłej osoby:

Polisa turystyczna z ubezpieczeniem od opóźnienia lotu
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Allianz
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
3,74 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 14 000 złubezpieczenie Covid-19opóźnienie lotu o 6 h - suma ubezpieczenia 600 zł49 sportów objętych ochroną
AXA Assistance
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
3,92 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 20 000 złubezpieczenie Covid-19opóźnienie lotu o 6 h - suma ubezpieczenia 200 zł119 sportów objętych ochroną
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
300 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
9,19 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 25 000 złOC: 150 000 złubezpieczenie Covid-19opóźnienie lotu o 6 h - suma ubezpieczenia 2 000 zł60 sportów objętych ochronąOC sportowe: 150 000 zł
Polisa turystyczna z ubezpieczeniem od opóźnienia lotu
Allianz
3,74 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 14 000 złubezpieczenie Covid-19opóźnienie lotu o 6 h - suma ubezpieczenia 600 zł49 sportów objętych ochroną
AXA Assistance
3,92 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 20 000 złubezpieczenie Covid-19opóźnienie lotu o 6 h - suma ubezpieczenia 200 zł119 sportów objętych ochroną
Nationale-Nederlanden
9,19 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
300 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
Dodatkowo: NNW: 25 000 złOC: 150 000 złubezpieczenie Covid-19opóźnienie lotu o 6 h - suma ubezpieczenia 2 000 zł60 sportów objętych ochronąOC sportowe: 150 000 zł

Taką polisę można zakupić w naszym kalkulatorze ubezpieczeń podróżnych – najtańszy wariant z ubezpieczeniem opóźnienia lotu kosztuje zaledwie 3,74 zł za dzień. 

Co warto wiedzieć?

 1. Przewoźnicy mają obowiązek wypłacić odszkodowanie, jeśli klient złoży stosowną skargę z tytułu opóźnionego lub odwołanego lotu.
 2. Każdy pasażer ma prawo dodatkowo ubezpieczyć się indywidualnie od opóźnienia lub odwołania lotu.
 3. Taka polisa zrekompensuje wydatki poniesione w czasie oczekiwania na samolot - zakup jedzenia, środków kosmetycznych, noclegu itp.
 4. Ubezpieczenie z taką ochroną można mieć już od 3,74 zł dziennie.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeśli lot będzie odwołany przez pandemię?

  To zależy do przewoźnika. Najprawdopodobniej jednak nie. Opóźnienia spowodowane tzw. siłą wyższą nie podlegają odszkodowaniom.

 2. Czy można dostać odszkodowanie, jeśli zrezygnowało się samemu z lotu?

  Jeśli samolot odleciał planowo lub opóźnienie nie przekroczyło określonej prawem liczby godzin, to nie. Zwrot kosztów rezygnacji z biletu może pokryć ubezpieczyciel, jeśli posiada się stosowną polisę i określony powód odwołania podróży.

 3. Czy odszkodowanie od opóźnienia lotu zapewnia też wsparcie w razie zagubienia bagażu przez linie lotnicze?

  Nie, to inny rodzaj ochrony. W razie zagubienia bagażu przez linie lotnicze można ubiegać się o odszkodowanie zarówno w liniach lotniczych, jak i ubezpieczyciele (o ile oczywiście posiada się ubezpieczenie od opóźnienia bagażu).