Podróże samolotem stały się nieodłączną częścią współczesnego stylu życia, ale niestety, w trakcie podróży czasami nieuniknione są nieprzewidziane opóźnienia lub odwołania lotów. Wiąże się to niekiedy zakłóceniem Twoich planów i niedogodnościami, ale nie należy się załamywać. W takiej sytuacji zazwyczaj nietrudno zorganizować alternatywny plan, a posiadanie ubezpieczenia na wypadek opóźnionych lub odwołanych lotów może stanowić istotną ochronę dla podróżnych, którzy mogą ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot.

Jak otrzymać odszkodowanie za opóźniony lot lub za jego odwołanie? Jak możesz zabezpieczyć się przed ewentualnymi stratami finansowym? Z poniższego artykułu dowiesz się, jakie są Twoje prawa i obowiązki jako pasażera linii lotniczych, jakie korzyści oferują ubezpieczenia podróżne oraz jak ubezpieczenie może pomóc w rekompensacie za utracone koszty.

Najczęstsze przyczyny opóźnienia lub anulowania lotu

Odwołaniu lotu lub jego opóźnieniu zazwyczaj towarzyszą szczególne okoliczności. Pozwolenie na startowanie samolotu to za każdym razem duża odpowiedzialność dla pracowników lotniska, którzy czuwają nad bezpieczeństwem.

Jakie są najczęstsze przyczyny opóźnień lotów lub ich anulowania?

 • Problemy związane z obsługą lotniska – opóźnienia często wynikają z problemów operacyjnych na lotnisku, np. niewłaściwe zarządzanie ruchem lotniczym, problemy z odprawą czy opóźnienia w dostawie paliwa.

 • Opóźnienia w przylocie lub odlocie poprzednich lotów – jeśli poprzednie loty, z których pasażerowie przesiadają się na następny lot są opóźnione, załoga zobligowana jest zaczekać na "spóźnialskich". Spóźniony samolot może być również tym, który wyrusza zaraz w kolejną trasę i wówczas również nie pozostaje nic innego jak oczekiwanie.

 • Warunki atmosferyczne – niekorzystne warunki pogodowe, takie jak burze, silne wiatry, gęsta mgła czy opady śniegu, mogą spowodować opóźnienia lub odwołanie lotu. Są to zdarzenia losowe, które warto mieć na uwadze.

 • Problemy techniczne – awarie mechaniczne, usterki samolotu lub innego sprzętu lotniczego mogą prowadzić do opóźnień, gdy konieczne jest przeprowadzenie napraw lub wymiana sprzętu Czasem problemy techniczne mogą wiązać się również z całkowitym anulowaniem lotu, jeśli naprawa sprzętu jest bardziej wymagająca.

 • Strajki – strajki pilotów, personelu pokładowego lub obsługi lotniskowej mogą powodować anulowanie lotów.

 • Decyzje administracyjne i prawne – decyzje administracyjne lub prawne, takie jak zamknięcie przestrzeni powietrznej, zakaz lotów do określonych regionów to "siła wyższa", która uniemożliwia odbycie lotu.

Przyczyn anulowania lotu lub jego opóźnień jest naprawdę wiele. Czasem zdarza się nawet tak, że linia odwołuje lot ze względu na zbyt małe zainteresowanie. Warto zatem zapoznać się z prawami pasażerów, gdy zdarzają się takie sytuacje.

Międzynarodowe przepisy dotyczące opóźnionych lotów: Konwencja Montrealska

Konwencja Montrealska to międzynarodowe porozumienie dotyczące odpowiedzialności przewoźników lotniczych za szkody wyrządzone pasażerom i ich bagażowi w międzynarodowych przewozach lotniczych. Podpisane zostało przez 120 krajów, które przyjmują postulaty porozumienia. Określa ona m.in. limity odpowiedzialności przewoźników za śmierć, obrażenia ciała, utratę lub uszkodzenie bagażu pasażerów.

Konwencja wprowadza także odpowiedzialność przewoźników za opóźnienia lotów, przy czym limity odszkodowania nie są ściśle określone. Celem konwencji jest zapewnienie ochrony i rekompensaty pasażerom w przypadku szkód podczas podróży lotniczych. Jak zatem widać, odszkodowanie za opóźniony lot stanowi niezbywalne prawa pasażerów.

Prawa i przywileje pasażera w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu: co musi zapewnić linia lotnicze?

To, co dokładnie przysługuje Ci jako rekompensata za opóźniony lot lub odwołanie lotu zależy od długości lotu, tego ile wynosi opóźnienie lotu oraz tego, co wywołało utrudnienia.

Warto bowiem zaznaczyć, że w przypadku nadzwyczajnych okoliczności jak katastrofy naturalne, złe warunki atmosferyczne czy wybuch wojny lub strajku nie przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Są to bowiem zdarzenia wywołanie tzw. "siłą wyższą". Odszkodowanie przysługuje bowiem tylko wtedy, gdy winę za utrudnienia ponosi linia lotnicza.

Prawa pasażera w przypadku opóźnienia/odwołania lotu:

 • Prawo do informacji na temat przyczyn i zmian w harmonogramie lotu,

 • Prawo do opieki i wsparcia, takiego jak zakwaterowanie, wyżywienie i transport,

 • Prawo do organizacji alternatywnej podróży innym lotem lub innym środku transportu,

 • Prawo do zwrotu kosztów biletu lub przekierowania na inną trasę,

 • Prawo do odszkodowania, jeśli przysługuje ono zgodnie z przepisami prawnymi lub warunkami umowy przewozowej.

Standardowo pasażer ma prawo do zwrotu pieniędzy za bilet czy odszkodowania, gdy lot opóźniony jest o więcej niż 3 godziny, jednak regulacje te są różne w zależności od okoliczności (czasem jest to 5 godzin). Istotne jest również to, jakie regulacje w tej kwestii zawiera ubezpieczenie turystyczne, które posiadasz na ten wyjazd.

Co zrobić, gdy następuje opóźnienie lotu?

Gdy samolot się spóźnia, zaleca się:

 1. Sprawdzenie informacji o lotach na stronie internetowej przewoźnika.

 2. Skontaktowanie się z liniami lotniczymi w celu uzyskania rzetelnych informacji o rozwiązaniach problemu.

 3. Dostosowanie swoich planów podróży na podstawie informacji od linii lotniczych (jeśli masz umówiony transport pomiędzy lotniskiem docelowym a hotelem na konkretną godzinę, spróbuj to przełożyć).

 4. Zachowaj dokumentację, która potwierdza wystąpienie opóźnienia (może się przydać do reklamacji).

 5. Monitoruj sytuację i nie panikuj.

 6. Zgłoś roszczenie lub reklamację, jeśli za opóźnieniem stoi linia lotnicza i jej problemy, a opóźnienie trwa więcej niż 3 godziny.

Ważne jest zachowanie spokoju, śledzenie informacji i dostosowanie się do nowych warunków. Opóźnienie lotu wcale nie musi popsuć Twoich wakacyjnych planów!

Opóźnienie na pasie startowym – co powinienem zrobić?

Opóźnienie lotu liczy się do momentu, w którym samolot wystartuje, a nie wtedy, gdy wsiądziesz na jego pokład. Zatem jeśli wsiadłeś na pokład samolotu, a oczekiwanie na start jest zbyt długie, to również możesz ubiegać się o rekompensaty finansowe czy posiłek. Załoga powinna również pozwolić na opuszczenie pokładu pasażerom, jeśli opóźnienie na pasie startowym przekroczy pięć godzin.

Co zapewnia ubezpieczenie za opóźniony lot lub odwołany lot?

Ubezpieczenie za opóźniony lub odwołany lot w ramach polisy turystycznej gwarantuje odszkodowanie rekompensujące wydatki poniesione w związku z opóźnieniem lotu. Może to być zarówno koszt noclegu, transportu, jedzenia czy środków higienicznych, które były niezbędne podczas oczekiwania na lot.

Oczywiście, dotyczy to lotów odwołanych lub opóźnionych powyżej określonej liczby godzin – każdy ubezpieczyciel ma w tym względzie własne regulacje. Zatem jeśli nasze ubezpieczenie podróże gwarantuje ochronę od 3 godzin opóźnienia, wówczas za opóźnienie dwugodzinne nie otrzymasz rekompensaty. Linie lotnicze również są zobligowane do pokrycia kosztów noclegu, jednak przewoźnik lotniczy zazwyczaj pokrywa takie koszty przy naprawdę długich, kilkunastogodzinnych opóźnieniach.

Kiedy ubezpieczenie za opóźniony lot nie zadziała? 

Każde ubezpieczenie podróży zawiera wyłączenia, w przypadku których ubezpieczyciel nie wypłaci Ci pieniędzy za opóźniony lot. W jakich przypadkach nie możesz starać się o rekompensatę finansową od towarzystwa ubezpieczeniowego?

 • gdy opóźnienie będzie krótsze niż granica odpowiedzialności towarzystwa,

 • gdy ubezpieczony nie dostarczy dokumentów (np. paragonów/faktur) potwierdzających poniesione koszty związane z opóźnieniem,

 • gdy opóźnienie lub anulacja dotyczy lotu czarterowego (połączenia lotnicze organizowane przez biura podróży i touroperatorów w porozumieniu z firmami zajmującymi się wynajmem samolotów),

 • kwota wydatków związanych z opóźnieniami lotu była wyższa niż zapewniona w ubezpieczeniu suma gwarantowana,

 • opóźnienie lub odwołanie lotu zostało spowodowane przez czynniki znajdujące się w generalnych włączeniach odpowiedzialności, np. wojnę, atak terrorystyczny, katastrofę ekologiczną, strajki, zamieszki itp.

Odszkodowanie za opóźniony lot lub odwołany lot – kiedy można się o nie ubiegać?

O odszkodowanie za opóźniony lot możesz ubiegać się, gdy opóźnienie przekroczy czas trzech godzin (możesz wówczas złożyć reklamację, którą przyjmie większość linii lotniczych) lub przekroczy czas określony w umowie z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Pamiętaj, że opóźnienie nie może być wywołanie "siłami wyższymi" (jak zła pogoda, stan wojny itp.) oraz miej na uwadze, że musisz posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą niedogodności wynikające z opóźnienia.

Złożenie reklamacji w przypadku opóźnionego/odwołanego lotu

 1. Zbierz dokumentację. Zachowaj wszelkie dokumenty związane z lotem, takie jak bilety lotnicze, potwierdzenia rezerwacji, karty pokładowe itp. Jest to kluczowy dowód w sprawie.

 2. Sprawdź przepisy prawne. Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi odszkodowań za opóźnione loty w Twoim kraju, sprawdź dokładnie regulamin linii lotniczych oraz jeszcze raz przeczytaj OWU, aby upewnić się, co ci przysługuje i czy okoliczności opóźnienia kwalifikują się do wypłaty odszkodowania..

 3. Złóż wniosek o rekompensatę do Twojego ubezpieczyciela i/lub linii lotniczych. Skomunikuj się z liniami lotniczymi, które obsługiwały Twój lot i zgłoś roszczenie o odszkodowanie. Wymagane mogą być informacje takie jak numer lotu, daty podróży, szczegóły opóźnienia oraz dane osobowe i kontaktowe. Podobne zgłoszenie wyślij również do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Kiedy zostanie wypłacone odszkodowanie za opóźniony lot?

Ubezpieczyciele w OWU, czyli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, zastrzegają ile czasu mają na rozpatrzenie zgłoszenia ubezpieczeniowego. Zwykle jest to czas do 30 dni roboczych, zatem możemy liczyć na otrzymania zwrotu należności w terminie maksymalnie miesiąca. Zdarza się jednak, że rozpatrzenie reklamacji ma miejsce o wiele szybciej, i wówczas szybciej możemy spodziewać się otrzymania odszkodowania.

Ile wynosi odszkodowanie za opóźniony lot?

Jeśli chodzi o odszkodowanie od linii lotniczych, to niezależnie od długości opóźnienia za wszystkie spóźnione loty do 1500 km lub mniej przysługuje pasażerom kwota rekompensaty w wysokości 250 euro. Za loty wewnątrz Unii Europejskiej przekraczające 1500 km lub za loty poza Unią Europejską pomiędzy 1500 km a 3500 km kwota odszkodowania wynosi 400 euro (niezależnie od czasu opóźnienia). Odszkodowanie za spóźnione lub odwołanie loty poza Unią Europejską przekraczające 3500 km możemy otrzymać kwotę odszkodowania w wysokości 600 euro (lub 400 euro, jeśli opóźnienie wynosi między 3 a 4 godziny).

Jeśli zaś chodzi o rekompensatę za opóźniony/odwołany lot od towarzystwa ubezpieczeniowego, jest to zależne od warunków polisy. Różne towarzystwa oferują różne kwoty. Zazwyczaj jest to kwota odszkodowania rzędu 200 euro (wypłacana w przypadku osiągnięcia ustalonego w umowie polisy czasu opóźnienia).

Co zrobić gdy linia lotnicza nie chce wypłacić odszkodowania za opóźniony lot? Jak zgłosić roszczenie?

Gdy linia lotnicza wystosowuje dokument wypłaty odszkodowania za lot, można podjąć następujące kroki:

 • Skontaktuj się z liniami lotniczymi i przedstaw roszczenie.

 • Prześlij formalne pismo reklamacyjne, zawierające wszystkie szczegóły, dane lotu (numer, data itp.) i dowody.

 • Skonsultuj się z organem regulacyjnym lub organizacją konsumencką (np. organ lotnictwa cywilnego lub organizacja konsumencka)

 • Skorzystaj z pomocy prawnika lub mediacji, jeśli konieczne.

Pamiętaj o zachowaniu dokumentacji i utrzymywaniu komunikacji w piśmie. Trwaj w swoim dążeniu do uzyskania odszkodowania, gdyż proces reklamacyjny może wymagać czasu, ale wytrwałość może przynieść pozytywne rezultaty.

Koszt ubezpieczenia turystycznego zależy od celu podróży, terminu, stanu zdrowia podróżnych i wielu innych czynników. Zazwyczaj dobra polisa, zawierająca pełen zakres ochrony (w tym ubezpieczenie na wypadek odwołania/opóźnienia lotu), to koszt zaledwie kilku złotych za dzień ochrony dla jednej osoby dorosłej.

Co jeszcze powinna zapewniać polisa turystyczna? 

Ubezpieczenie od opóźnienia lub odwołania lotu jest tylko jednym z elementów polisy turystycznej. Nie da się go wykupić samodzielnie. Pełna polisa zapewnia przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i ubezpieczenie NNW.  

Dodatkowo można ochroną objąć też aktywności fizyczne i obowiązki służbowe, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, bagaż i sprzęt sportowy czy wydarzenia, do których dojdzie pod wpływem alkoholu.  

Prezentujemy przykładowe ceny ubezpieczenia z ochroną w razie opóźnienia lotu. Jest to propozycja polisy na jeden dzień dla jednej dorosłej osoby: 

Polisa turystyczna z ubezpieczeniem od opóźnienia lotu
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Signal Iduna
Koszty leczenia
86 025 zł
Ratownictwo
30 109 zł
Bagaż
-
3,07 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 15 000 złsporty objęte polisą: 83zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19opóźnienie lotu o 5 h - 250 euro
AXA Partners
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
8,89 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19opóźnienie lotu o 6h - 350zł
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
7 000 zł
Bagaż
1 000 zł
9,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 100 000 złOC sportowe: 100 000 eurosporty objęte polisą: 10 zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19 opóźnienie lotu - 200 euro
Generali
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
11,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złzdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19opóźnienie lotu o 6 h - 100 euro
Polisa turystyczna z ubezpieczeniem od opóźnienia lotu
Signal Iduna
3,07 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
86 025 zł
Ratownictwo
30 109 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 15 000 złsporty objęte polisą: 83zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19opóźnienie lotu o 5 h - 250 euro
AXA Partners
8,89 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19opóźnienie lotu o 6h - 350zł
Europa Ubezpieczenia
9,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
7 000 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 100 000 złOC sportowe: 100 000 eurosporty objęte polisą: 10 zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19 opóźnienie lotu - 200 euro
Generali
11,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złzdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19opóźnienie lotu o 6 h - 100 euro

Taką polisę można zakupić w naszym kalkulatorze ubezpieczeń podróżnych – najtańszy wariant z ubezpieczeniem opóźnienia lotu kosztuje zaledwie 3,74 zł za dzień. Wystarczy, że posługując się narzędziem, podasz kraj docelowy, swój wiek oraz zaplanowane aktywności (np. wspinaczka, czy jazda na nartach). Kalkulator prezentuje najlepsze oferty posegregowane od najtańszej do najdroższej oraz porównuje zakresy ochrony w jasny i czytelny sposób. 

Co warto wiedzieć?

 1. Linie lotnicze zobowiązane są do wypłaty odszkodowania w przypadku lotów opóźnionych o więcej niż 3 godziny lub w przypadku odwołania lotu. Wysokość odszkodowania zależy od długości trasy oraz czasu oczekiwania.

 2. Uzyskanie rekompensaty finansowej za czas opóźnienia nie jest możliwe, gdy powodem opóźnienia są działania tzw. "siły wyższej" (np. złe warunki atmosferyczne).

 3. Wypłata odszkodowania odbywa się na podstawie kopii paragonów, faktur lub innych dokumentów potwierdzających opóźnienie.

 4. Towarzystwa ubezpieczeniowe również posiadają w swojej ofercie polisy, których elementem jest ochrona na wypadek opóźnienia lotów. Warto wykupić ubezpieczenie turystyczne przed wyjazdem, aby zapewnić sobie komfort i bezpieczeństwo nie tylko podczas opóźnionych lotów.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Co zrobić w chwili spóźnienia lub odwołania samolotu?

  Przede wszystkim nie panikować, uważnie śledzić komunikaty oraz zbierać dokumenty, które poświadczają wystąpienie opóźnienia. Możesz również spróbować zmienić organizację wyjazdu (np. godzinę transportu z lotniska do hotelu) w czasie oczekiwania.

 2. Jak obliczane jest opóźnienie lotu?

  Opóźnienie lotu to różnica czasu między godziną, o której mieliśmy dotrzeć do celu a godziną, o której drzwi samolotu otworzyły się w miejscu docelowym.

 3. Czym dokładnie jest czas przybycia do miejsca docelowego?

  Czas przybycia do miejsca docelowego to dokładna godzina, o której drzwi samolotu otwierają się na lotnisku w kraju, do którego lecimy.

 4. Co jeszcze przysługuje pasażerom w razie opóźnionego lotu?

  Oprócz rekompensaty finansowej może przysługiwać Ci np. ciepły posiłek.

 5. Kiedy nie przysługuje odszkodowanie za lot?

  W przypadku, gdy opóźnienie powodowane jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności (zła pogoda, komunikaty rządowe o odwołaniu lotów, wybuch wojny), a nie problemami linii lotniczej.