Wraz z początkiem sezonu wakacyjnego 2022 coraz więcej linii lotniczych strajkuje, a liczby opóźnionych i odwołanych lotów wzrastają. Kolejne państwa odwołują loty, pozostawiając pasażerów mocno zdezorientowanych. Należy pamiętać, że strajk to jedno z wyłączeń w ubezpieczeniu turystycznym, a ubezpieczyciel w takiej sytuacji ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych do standardowych polis turystycznych dodaje także ochronę od odwołanego lub opóźnionego lotu. Sprawdziliśmy, co dokładnie zapewnia takie ubezpieczenie, jak je wybrać i w razie potrzeby ubiegać o odszkodowanie, a także czy strajk podlega ochronie ubezpieczenia?

Jakie są najczęstsze przyczyny opóźnień i anulacji lotów?

Zwykle opóźnione lub odwołane loty są z winy przewoźnika - wiąże się to z problemami technicznymi, oczekiwaniem na załogę, dokumentację, bez której maszyna nie może unieść się w powietrze czy z brakami kadrowymi. Prawie 30% lotów jest opóźnionych z powodu nieterminowego przylotu samolotu, który ma wykonywać kolejny kurs.

Na trzecim miejscu znalazły się opóźnienia z powodu przedłużenia kontroli bezpieczeństwa (zagrożenie atakiem terrorystycznym powoduje bardziej restrykcyjne sprawdzanie pasażerów i pokładu). 

przyczyny opóźnień lotów

Opóźnienia i odwołania lotu z powodu strajków

Na przełomie maja i czerwca linie British Airways i easyJet odwołały ponad 300 lotów do i z Wielkiej Brytanii. British Airways zapowiedziały odwołanie 1500 lotów w lipcu z największych londyńskich lotnisk: Heathrow i Gatwick. 30 czerwca 2022 paryskie lotnisko Charles de Gauelle odwołało 10% swoich lotów. W związku z protestem i demonstracjami w dniu 17.07.2022 we Włoszech odwołano 600 lotów.  

Ogólny chaos, opóźnienia, dezorientacja i w wielu przypadkach niespodziewana zmiana planów wakacyjnych - to jednak dopiero wierzchołek góry lodowej. Protesty wynikające z braków kadrowych w liniach lotniczych, obsłudze lotnisk, ale i wśród personelu obsługi naziemnej dotykają największych linii lotniczych na terenie całej Europy. Pomimo mobilizacji rządów danych państw, trzeba przygotować się na każdą ewentualność. Tym bardziej, że strajki to jedno z wyłączeń ochrony w ubezpieczeniu turystycznym - ubezpieczyciel może odmówić wypłaty ubezpieczenia w takiej sytuacji.  

Kiedy ubezpieczenie za odwołany lot nie zadziała?

Tak jak w każdym innym rodzaju ochrony, również i w tym ubezpieczyciele określają szereg wyłączeń. Na podstawie wszystkich OWU można wnioskować, że pasażerowie nie otrzymają odszkodowania za opóźniony i odwołany lot, jeśli: 

 • opóźnienie będzie krótsze niż granica odpowiedzialności towarzystwa, 
 • ubezpieczony nie dostarczy rachunków ani faktur potwierdzających poniesione koszty, 
 • opóźnienie lub anulacja dotyczy lotu czarterowego, 
 • kwota wydatków była wyższa niż ta, którą jako maksymalną gwarantowaną wyznaczył ubezpieczyciel, 
 • opóźnienie lub odwołanie lotu zostało spowodowane przez czynniki znajdujące się w generalnych włączeniach odpowiedzialności, np. wojnę, atak terrorystyczny, katastrofę ekologiczną, strajki, zamieszki itp.

Jakie prawa ma pasażer w przypadku opóźnienia/odwołania lotu? 

Jeśli opóźnienie jest dłuższe niż 5 godzin, wówczas pasażer ma prawo otrzymać zwrot kosztów biletu, jeśli rezygnuje z lotu. Sytuacja ta jednak nie obejmuje nadzwyczajnych okoliczności, do których są zaliczane: 

 • katastrofy naturalne, 
 • strajki, 
 • stany wyjątkowe, 
 • wojna, 
 • inne zdarzenia, które występują na skutek działania tzw. siły wyższej.  

Linie lotnicze mają także obowiązek zapewnić opiekę pasażerom czekającym na opóźniony lot. Powinny zatem zorganizować: 

 • wyżywienie i napoje na cały czas oczekiwania na samolot, 
 • możliwość skorzystania ze środków komunikacji, jak telefon czy e-mail, 
 • nocleg, 
 • alternatywne połączenie, dzięki któremu będzie możliwe szybkie dotarcie do miejsca docelowego,
 • wyżywienie i napoje na cały czas oczekiwania na samolot, 
 • możliwość skorzystania ze środków komunikacji, jak telefon czy e-mail, 
 • nocleg, 
 • alternatywne połączenie, dzięki któremu będzie możliwe szybkie dotarcie do miejsca docelowego. 

Co zrobić, gdy samolot się spóźnia? 

W takiej sytuacji mamy dwa wyjścia - zrezygnować z lotu i ubiegać się o zwrot kosztów biletu lub oczekiwać na lotnisku. Obsługa portu ma obowiązek na bieżąco informować o sytuacji, a przedstawiciel linii lotniczych w przypadku przedłużającego się opóźnienia o kolejnych krokach. Jeśli samolot przyleci z bardzo dużym poślizgiem, wówczas lepiej zdecydować się na nocleg.  

Jeśli opóźnienie przekroczyło wymagany przepisami czas - mamy prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tego tytułu. Należy przygotować odpowiednie pismo i przesłać je liniom lotniczym. 

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie z tytułu opóźnienia lotu z powodu strajku? 

Zakłócenia lotów z powodu strajku pracowników linii lotniczej kwalifikują się do odszkodowania, jako że każdy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za zatrudnione przez siebie osoby – tak orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu w 2018 roku.  

W wyniku usystematyzowania sytuacji każda linia lotnicza ma obowiązek wypłaty odszkodowań pasażerom za zakłócenia lotów powstałe z jej winy. Obejmuje to również zakłócenia lotów powstałe wskutek strajku pracowników.  

Odszkodowanie za lot, który został zakłócony przez strajk linii lotniczych należy się pasażerowi jeśli: 

 • lot został zakłócony w wyniku strajku pracowników linii lotniczej,
 • lot był opóźniony 3 godziny lub dłużej bądź został odwołany później niż 14 dni przed planowanym odlotem,
 • lot miał rozpocząć się na terytorium UE lub odbyć się linią lotniczą zarejestrowaną w UE i zakończyć się na terytorium UE, 
 • pasażer posiada potwierdzenie rezerwacji lotu, 
 • zakłócenie lotu miało miejsce w przeciągu ostatnich 3 lat.

Strajki pracowników linii lotniczych to strajki  pilotów, członków załogi pokładowej, mechaników oraz innych osób zatrudnionych bezpośrednio przez daną linię lotniczą. Jeśli więc lot został zarezerwowany, a następnie uległ zakłóceniu z powodu strajku – przewoźnik może być Ci winny odszkodowanie. Dzięki rozporządzeniu Unii Europejskiej WE 261 każda linia lotnicza ma obowiązek wypłaty odszkodowań pasażerom za zakłócenia lotów powstałe z jej winy, a do takich zakłóceń zalicza się również strajk pracowników linii lotniczych 

Magdalena KajzerMagdalena Kajzer

Co, gdy linia lotnicza nie chce wypłaci odszkodowania za lot? 

Jeśli przewoźnik mimo spełnienia wszystkich warunków dotyczących opóźnienia nie chce wypłacić odszkodowania, można zwrócić się o radę do Rzecznika Praw Konsumenta. Specjaliści pomogą w napisaniu odwołania oraz poinstruują o dalszych krokach. W ostateczności swoich praw można dochodzić przed sądem cywilnym. 

Co zapewnia ubezpieczenie za opóźniony lub odwołany lot? 

Czas oczekiwania na lotnisku wiąże się nie tylko z przymusową zmianą w prywatnych czy służbowych planach podróży. Trzeba liczyć się także z wydatkami – co prawda ewentualny nocleg i posiłek zapewniają linie lotnicze, ale to tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy opóźnienie jest naprawdę wysokie (około 12-24 godzin). Zakup jedzenia, przyborów toaletowych – to wszystko kosztuje. 

Ubezpieczenie za opóźniony lub odwołany lot w ramach polisy turystycznej gwarantuje odszkodowanie rekompensujące te poniesione wydatki. Oczywiście dotyczy to lotów odwołanych lub opóźnionych powyżej określonej liczby godzin – każdy ubezpieczyciel ma w tym względzie własne regulacje. Dlatego podstawą podczas kupna ubezpieczenia jest dokładne zapoznanie się z dokumentem Ogólnych warunków Ubezpieczenia.  

Kiedy zostanie wypłacone odszkodowanie za opóźniony lot? 

Ubezpieczyciel w OWU zastrzegają, ile czasu mają na rozpatrzenie zgłoszenia ubezpieczeniowego. Zwykle jest to czas do 30 dni roboczych. Można jednak liczyć na wcześniejszą wypłatę odszkodowania. Nie można jednak zapomnieć, że ubezpieczyciele mogą wymagać dodatkowych dokumentów lub faktur potwierdzających opóźnienie lotu i poniesione z tego tytułu wydatki. 

Jak otrzymać odszkodowanie za opóźniony lot?

W pierwszej kolejności należy zgłosić zdarzenia do centrum alarmowego lub informacyjnego ubezpieczyciela - i to najlepiej od razu po upłynięciu wskazanej w OWU dopuszczalnej granicy opóźnienia. Konsultant poinformuje, co należy zrobić dalej i jakie kroki podjąć. Koniecznie należy też zachować wszystkie faktury oraz rachunki, a nawet zaświadczenie o opóźnieniu lotu, jeśli takie wyda przewoźnik.

Ile wynosi odszkodowanie za opóźniony lot?

Towarzystwo ubezpieczeniowe takie odszkodowanie za wydatki poniesione z tytułu opóźnionego lub odwołanego lotu wypłaca na podstawie zachowanych rachunków i faktur. Zwykle w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jest też określona kwota maksimum, do jakiej będzie wypłacane odszkodowanie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe zwracają za wydatki poniesione na wyżywienie, zakup niezbędnych środków kosmetycznych bądź odzież, czasami  można otrzymać też rekompensatę za koszty noclegu (jeśli nie zapewnił tego przewoźnik) oraz transportu z lotniska i na lotnisko (jeśli oczekiwało się poza portem).

Co jeszcze powinna zapewniać polisa turystyczna? 

Ubezpieczenie od opóźnienia lub odwołania lotu jest tylko jednym z elementów polisy turystycznej. Nie da się go wykupić samodzielnie. Pełna polisa zapewnia przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i ubezpieczenie NNW.  

Dodatkowo można ochroną objąć też aktywności fizyczne i obowiązki służbowe, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, bagaż i sprzęt sportowy czy wydarzenia, do których dojdzie pod wpływem alkoholu.  

Warto zadbać, by polisa zapewniała również wsparcie w razie zachorowania na COVID-19. Obecnie taką ochronę w mniejszym lub większym stopniu gwarantuje większość ubezpieczycieli.  

Prezentujemy przykładowe ceny ubezpieczenia z ochroną w razie opóźnienia lotu. Jest to propozycja polisy na jeden dzień dla jednej dorosłej osoby: 

Polisa turystyczna z ubezpieczeniem od opóźnienia lotu
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Allianz
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
3,74 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 14 000 złubezpieczenie Covid-19opóźnienie lotu o 6 h - suma ubezpieczenia 600 zł49 sportów objętych ochroną
AXA Partners
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
4,31 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 20 000 złubezpieczenie Covid-19opóźnienie lotu o 6 h - suma ubezpieczenia 200 zł119 sportów objętych ochroną
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
300 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
8,99 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 25 000 złOC: 150 000 złubezpieczenie Covid-19opóźnienie lotu o 6 h - suma ubezpieczenia 2 000 zł60 sportów objętych ochronąOC sportowe: 150 000 zł
Generali
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
11,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 30 000 złOC: 50 000 złubezpieczenie Covid-19opóźnienie lotu o 6 h - suma ubezpieczenia 100 euro
Polisa turystyczna z ubezpieczeniem od opóźnienia lotu
Allianz
3,74 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 14 000 złubezpieczenie Covid-19opóźnienie lotu o 6 h - suma ubezpieczenia 600 zł49 sportów objętych ochroną
AXA Partners
4,31 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 20 000 złubezpieczenie Covid-19opóźnienie lotu o 6 h - suma ubezpieczenia 200 zł119 sportów objętych ochroną
Nationale-Nederlanden
8,99 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
300 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
Dodatkowo: NNW: 25 000 złOC: 150 000 złubezpieczenie Covid-19opóźnienie lotu o 6 h - suma ubezpieczenia 2 000 zł60 sportów objętych ochronąOC sportowe: 150 000 zł
Generali
11,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 30 000 złOC: 50 000 złubezpieczenie Covid-19opóźnienie lotu o 6 h - suma ubezpieczenia 100 euro

Taką polisę można zakupić w naszym kalkulatorze ubezpieczeń podróżnych – najtańszy wariant z ubezpieczeniem opóźnienia lotu kosztuje zaledwie 3,74 zł za dzień. 

Co warto wiedzieć?

 1. Przewoźnicy mają obowiązek wypłacić odszkodowanie, jeśli klient złoży stosowną skargę z tytułu opóźnionego lub odwołanego lotu.
 2. Każdy pasażer ma prawo dodatkowo ubezpieczyć się indywidualnie od opóźnienia lub odwołania lotu.
 3. Taka polisa zrekompensuje wydatki poniesione w czasie oczekiwania na samolot - zakup jedzenia, środków kosmetycznych, noclegu itp.
 4. Ubezpieczenie z taką ochroną można mieć już od 3,74 zł dziennie.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeśli lot będzie odwołany przez pandemię?

  To zależy do przewoźnika. Najprawdopodobniej jednak nie. Opóźnienia spowodowane tzw. siłą wyższą nie podlegają odszkodowaniom.

 2. Czy można dostać odszkodowanie, jeśli zrezygnowało się samemu z lotu?

  Jeśli samolot odleciał planowo lub opóźnienie nie przekroczyło określonej prawem liczby godzin, to nie. Zwrot kosztów rezygnacji z biletu może pokryć ubezpieczyciel, jeśli posiada się stosowną polisę i określony powód odwołania podróży.

 3. Czy odszkodowanie od opóźnienia lotu zapewnia też wsparcie w razie zagubienia bagażu przez linie lotnicze?

  Nie, to inny rodzaj ochrony. W razie zagubienia bagażu przez linie lotnicze można ubiegać się o odszkodowanie zarówno w liniach lotniczych, jak i ubezpieczyciele (o ile oczywiście posiada się ubezpieczenie od opóźnienia bagażu).