Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Liczba opóźnionych lotów z roku na rok wzrasta. W 2018 roku na czas nie odleciało ponad 300 milionów pasażerów. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że przewoźnicy mają obowiązek wypłacić odszkodowanie, jeśli klient złoży stosowną skargę. Poza tym każdy pasażer może ubezpieczyć się indywidualnie i uzyskać dodatkową rekompensatę.

mężczyzna czekający na spóźniony samolot
Porównaj ceny

Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych do standardowych polis turystycznych dodaje także ochronę od odwołanego lub opóźnionego lotu. Sprawdziliśmy, co dokładnie zapewnia takie ubezpieczenie, jak je wybrać i w razie potrzeby ubiegać o odszkodowanie.

Jakie są najczęstsze przyczyny opóźnień i anulacji lotów?

Zwykle opóźnione lub odwołane loty są z winy przewoźnika - wiąże się to z problemami technicznymi, oczekiwaniem na załogę, dokumentację, bez której maszyna nie może unieść się w powietrze czy z brakami kadrowymi. Prawie 30% lotów jest opóźnionych z powodu nieterminowego przylotu samolotu, który ma wykonywać kolejny kurs.

Na trzecim miejscu znalazły się opóźnienia z powodu przedłużenia kontroli bezpieczeństwa (zagrożenie atakiem terrorystycznym powoduje restrykcyjniejsze sprawdzanie pasażerów i pokładu). 

Opóźnienie lub odwołanie lotu może nastąpić także z powodu przepełnionych lotnisk lub braku komunikacji pomiędzy rożnymi przewoźnikami. Tylko 2,5% nieterminowych lotów ma związek ze złymi warunkami atmosferycznymi – duża mgła, oblodzona płyta lotniska czy pył wulkaniczny ograniczający widoczność to przyczyny, dla których samolot nie może bezpiecznie opuścić lotniska.

To wiąże się z przesunięciem godziny wylotu lub całkowitym anulowaniem podróży. Opóźnione loty zdarzają się, gdy obsługa lotniska strajkuje, albo gdy w kraju docelowym dochodzi do zamieszek czy protestów. 

Co zapewnia ubezpieczenie za opóźniony lub odwołany lot?

Czas oczekiwania na lotnisku wiąże się nie tylko z przymusową zmianą w prywatnych czy służbowych planach podróży. Trzeba liczyć się także z wydatkami – co prawda ewentualny nocleg i posiłek zapewniają linie lotnicze, ale to tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy opóźnienie jest naprawdę wysokie (około 12-24 godzin). Zakup jedzenia, przyborów toaletowych – to wszystko kosztuje.

Ubezpieczenie za opóźniony lub odwołany lot w ramach polisy turystycznej gwarantuje odszkodowanie rekompensujące te poniesione wydatki. Oczywiście dotyczy to lotów odwołanych lub opóźnionych powyżej określonej liczby godzin – każdy ubezpieczyciel ma w tym względzie własne regulacje.

Jak otrzymać odszkodowanie za opóźniony lot?

W pierwszej kolejności należy zgłosić zdarzenia do centrum alarmowego lub informacyjnego ubezpieczyciela - i to najlepiej od razu po upłynięciu wskazanej w OWU dopuszczalnej granicy opóźnienia. Konsultant poinformuje, co należy zrobić dalej i jakie kroki podjąć. Koniecznie należy też zachować wszystkie faktury oraz rachunki, a nawet zaświadczenie o opóźnieniu lotu, jeśli takie wyda przewoźnik.

Niektórzy ubezpieczyciele, jak np. AXA czy Axa Assistance wypłacają odszkodowanie na podstawie zaświadczenia o opóźnionym locie. Nie potrzebne są faktury ani rachunki. Wystarczy, że samolot nie odleciał zgodnie z planem. 

Za co zwróci ubezpieczyciel?

Towarzystwo ubezpieczeniowe takie odszkodowanie za wydatki poniesione z tytułu opóźnionego lub odwołanego lotu wypłaca na podstawie zachowanych rachunków i faktur. Zwykle w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jest też określona kwota maksimum, do jakiej będzie wypłacane odszkodowanie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe zwracają za wydatki poniesione na wyżywienie, zakup niezbędnych środków kosmetycznych bądź odzież, czasami  można otrzymać też rekompensatę za koszty noclegu (jeśli nie zapewnił tego przewoźnik) oraz transportu z lotniska i na lotnisko (jeśli oczekiwało się poza portem).

Kiedy ubezpieczenie za opóźniony lot nie zadziała?

Tak jak w każdym innym rodzaju ochrony, również i w tym ubezpieczyciele określają szereg wyłączeń. Na podstawie wszystkich OWU można wnioskować, że pasażerowie nie otrzymają odszkodowania za opóźniony i odwołany lot, jeśli:

  • opóźnienie będzie krótsze niż granica odpowiedzialności towarzystwa,
  • ubezpieczony nie dostarczy rachunków ani faktur potwierdzających poniesione koszty,
  • opóźnienie lub anulacja dotyczy lotu czarterowego,
  • kwota wydatków była wyższa niż ta, którą jako maksymalną gwarantowaną wyznaczył ubezpieczyciel,
  • opóźnienie lub odwołanie lotu zostało spowodowane przez czynniki znajdujące się w generalnych wyłączeniach odpowiedzialności, np. wojnę, atak terrorystyczny, katastrofę ekologiczną, strajki, zamieszki itp.

Co jeszcze powinna zapewniać polisa turystyczna?

Ubezpieczenie od opóźnienia lub odwołania lotu jest tylko jednym z elementów polisy turystycznej. Nie da się go wykupić samodzielnie. Pełna polisa zapewnia przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i ubezpieczenie NNW. Dodatkowo można ochroną objąć też aktywności fizyczne i obowiązki służbowe, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, bagaż i sprzęt sportowy czy wydarzenia, do których dojdzie pod wpływem alkoholu. 

Taką polisę można zakupić w naszym kalkulatorze ubezpieczeń podróżnych – najtańszy wariant z ubezpieczeniem opóźnienia lotu kosztuje zaledwie 3,11 zł za dzień. 

Co warto wiedzieć?

  1. Przewoźnicy mają obowiązek wypłacić odszkodowanie, jeśli klient złoży stosowną skargę z tytułu opóźnionego lub odwołanego lotu.
  2. Każdy pasażer ma prawo dodatkowo ubezpieczyć się indywidualnie od opóźnienia lub odwołania lotu.
  3. Taka polisa zrekompensuje wydatki poniesione w czasie oczekiwania na samolot - zakup jedzenia, środków kosmetycznych, noclegów itp.
  4. Ubezpieczenie z taką ochroną można mieć już od 3,1 zł dziennie.