Na zatłoczonych stokach narciarskich łatwo o wypadek, więc oprócz umiejętności i sprzętu, powinniśmy zadbać również o odpowiednie ubezpieczenie. Jednymi z najważniejszych rozszerzeń polisy są natomiast OC w życiu prywatnym i OC sportowe, które zapewniają ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej.  Od stycznia 2022 roku taka ochrona jest obowiązkowa na włoskich stokach.

Mimo że jakość stoków narciarskich w Europie z roku na rok jest coraz wyższa, wypadków wciąż nie brakuje. Większość tych zdarzeń spowodowana była nieodpowiedzialnym zachowaniem narciarzy i snowboardzistów. 

Tymczasem, w szczególności za granicą, koszty leczenia i akcji ratowniczej potrafią być bardzo wysokie. Dla przykładu, za sam transport helikopterem ze stoku we Włoszech możemy zostać obciążeni kwotą nawet 20 000 zł. A co jeśli okaże się, że w wypadku, który spowodowaliśmy, ucierpi osoba trzecia? Także w tym aspekcie polisa może zabezpieczyć nas finansowo, pod warunkiem, że będzie zawierać odpowiednie rozszerzenia. 

Czym jest OC sportowe?

To rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Jest częścią polisy turystycznej i gwarantuje pokrycie kosztów odszkodowania w razie spowodowania wypadku na osobie trzeciej. Jeśli podczas jazdy na na nartach, potrąci się lub wjedzie się w innego narciarza, ten może podać nas do sądu.

W czasie rozprawy może zostać zasądzone odszkodowanie rekompensujące straty, które poniosła podoba poszkodowana - tak na zdrowiu, jak i na majątku (sprzęcie narciarskim czy ubraniu). Wszystkie te koszty pokryje ubezpieczyciel w ramach OC sportowego - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w czasie uprawiania sportów.

OC w życiu prywatnym a OC sportowe - co trzeba wiedzieć?

Według art. 415 Kodeksu Cywilnego “ten, kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę jest zobowiązany do jej naprawienia” Co ważne, do wypłacenia rekompensaty możemy zostać zmuszeni, nawet jeśli do szkody nie doprowadziliśmy celowo, a także podjęliśmy środki ostrożności.

Podobne regulacje obowiązują za granicą, także tam znacznie częściej dochodzi do spraw sądowych w celu uzyskania zadośćuczynienia. W przypadku poważnego wypadku taka suma może wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. Właśnie dlatego wykupując polisę na zimowy wyjazd powinniśmy pamiętać o OC w życiu prywatnym - rozszerzeniu zabezpieczającym przed szkodami wyrządzonymi osobie trzeciej lub jej mieniu. 

Przed zakupem polisy należy jednak dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU).  Zdarza się bowiem, że ubezpieczenie OC nie obejmuje w swoim zakresie ochrony szkód wyrządzonych osobie trzeciej  na stoku. W takiej sytuacji możliwe jest poszerzenie ubezpieczenia o OC sportowe (czasami nazwyane także jako OC dla narciarzy lub pakiet dla narciarzy). Zwróćmy jednak uwagę, do jakiej gwarantowanej sumy ubezpieczyciel oferuje ochronę, ponieważ w przypadku OC sportowego, kwota ta jest często dużo niższa. 

Przykład:


Pan Wojciech podczas zjazdu na nartach z dużą prędkością wpadł na inną narciarkę. W wyniku zderzenia kobieta złamała nogę, a jej sprzęt uległ uszkodzeniu. Wkrótce po powrocie do domu pan Wojciech otrzymał list z roszczeniem odszkodowania na kwotę 50 000 zł za koszty poniesione przez narciarkę w ramach ratownictwa, udzielonej pomocy medycznej i rehabilitacji.

Dodatkowo poszkodowana domagała się zwrotu sumy, którą przeznaczyła na zakup nowego sprzętu. Jednak ubezpieczalnia pana Wojciecha odmówiła wypłaty odszkodowania, ponieważ jego ubezpieczenie OC nie pokrywało szkód wyrządzonych osobom trzecim na stoku. Mężczyzna musiał więc zapłacić całą kwotę z własnej kieszeni. 

Wypadkom na stoku ulegają zarówno amatorzy, jak i doświadczeni narciarze. Jak wynika z badań opublikowanych w US National Library of Medicine wypadkom na stoku częściej ulegają średniozaawansowani narciarze (42%) niż amatorzy (35%). Rozszerzenie polisy o ubezpieczenie sportowe jest więc zalecane, niezależnie od umiejętności narciarza lub snowboardzisty.  

Gdzie OC na narty jest obowiązkowe?

Aktualnie tylko jeden kraj w Europie wprowadził taką regulację. OC na narty jest wymagana na stokach we Włoszech. Brak takiego ubezpieczenia będzie równoznaczny z mandatem w wysokości od 100 do 150 euro, a nawet odebraniem skipassu. Na razie inne państwa nie zapowiadają takiego obowiązku.

Ile kosztuje ubezpieczenie z OC sportowym? 

Podstawowym parametrem ubezpieczenia jest suma gwarantowana kosztów leczenia i ratownictwa. Zdarza się jednak, że polisy opiewające na duże sumy, nie gwarantują dostatecznej ochrony w kwestii odpowiedzialności cywilnej.

Tymczasem aktywność fizyczna zawsze związana jest z ryzykiem poniesienia szkody lub wyrządzenia jej osobie trzeciej. Suma przeznaczona na ubezpieczenie OC i ubezpieczenie sportowe powinna być więc odpowiednio wyższa.  

Przykładowa polisa dla jednej osoby dorosłej na 7-dniowy wyjazd na narty

7-dniowy wypad na narty do Włoch
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
AXA Partners
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
59,29 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złubezpieczenie Covid-19114 sportów objętych ochronąOC sportowe: 250 000 złsprzęt sportowy
Signal Iduna
Koszty leczenia
282 448 zł
Ratownictwo
47 075 zł
Bagaż
2 000 zł
123,62 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 złOC: 470 746 złubezpieczenie Covid-19OC sportowe: : 235 373 zł7 sportów objętych ochronąsprzęt sportowy
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
1 412 238 zł
Ratownictwo
47 075 zł
Bagaż
4 705 zł
138,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 47 075 złOC: 470 746 złubezpieczenie Covid-1927 sportów objętych ochronąOC sportowe: 470 746 złsprzęt sportowy
Allianz
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
4 000 zł
190,82 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 40 000 złOC: 100 000 złubezpieczenie Covid-19126 sportów objętych ochronaOC sportowe: 100 000 zł sprzęt sportowy
7-dniowy wypad na narty do Włoch
AXA Partners
59,29 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złubezpieczenie Covid-19114 sportów objętych ochronąOC sportowe: 250 000 złsprzęt sportowy
Signal Iduna
123,62 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
282 448 zł
Ratownictwo
47 075 zł
Bagaż
2 000 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 złOC: 470 746 złubezpieczenie Covid-19OC sportowe: : 235 373 zł7 sportów objętych ochronąsprzęt sportowy
Europa Ubezpieczenia
138,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
1 412 238 zł
Ratownictwo
47 075 zł
Bagaż
4 705 zł
Dodatkowo: NNW: 47 075 złOC: 470 746 złubezpieczenie Covid-1927 sportów objętych ochronąOC sportowe: 470 746 złsprzęt sportowy
Allianz
190,82 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
4 000 zł
Dodatkowo: NNW: 40 000 złOC: 100 000 złubezpieczenie Covid-19126 sportów objętych ochronaOC sportowe: 100 000 zł sprzęt sportowy

Warto więc przed zakupem polisy porównać ceny i zakresy ochrony - dzięki temu można dopasować najlepsze ubezpieczenie pod kątem wyjazdu, wybranego kierunku czy planowanych aktywności. 

OC sportowe na narty - na co zwrócić uwagę? 

Dobierając OC sportowe na narty, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na sumę gwarantowaną. Powinna być ona możliwie wysoka ze względu na to, że pokrywa ona nie tylko samą kwotę rekompensaty, ale także inne opłaty, np. koszty sądowe. Sprawdźmy również, czy ubezpieczenie zakłada wkład własny, a jeśli tak, to do jakiej wysokości.  

 

W niektórych przypadkach ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy pokrycia kosztów. Najczęściej zapisy te, nazywane włączeniami ochrony odnoszą się do nieodpowiedzialnego zachowania osoby ubezpieczonej. Jeśli więc do szkody dojdzie w wyniku naszego umyślnego działania lub będziemy w tym czasie pod wpływem środków odurzających. Wiele polis wyklucza także pomoc finansową, jeśli do wypadku doszło w wyniku nieprzestrzegania regulaminu stoku.  

Magdalena KajzerMagdalena Kajzer

O osobnym zabezpieczeniu muszą też w większości przypadków pomyśleć osoby przebywające na stoku ze względu na wykonywany zawód (np. instruktorzy narciarscy), a także zawodnicy biorący udział w zawodach. Podobnie rzecz się ma w przypadku jazdy wyczynowej - w większości polis do zapewnienia sobie pełnej ochrony wymagane jest posiadanie rozszerzenia o sporty ekstremalne.  

Na koniec pozostaje jeszcze kwestia dopełnienia formalności. Większość towarzystw ubezpieczeniowych wymaga zgłoszenia szkody tak szybko, jak to możliwe. Zbytnia zwłoka może zostać potraktowana jako celowe działanie i być podstawą do odmowy roszczenia.

Najlepszym zabezpieczeniem na wypadek nieprzewidzianych okoliczności jest więc udostępnienie niezbędnych danych (numeru polisy, danych osobowych, numeru kontaktowego do ubezpieczyciela) współtowarzyszom podróży jeszcze przed wyjazdem na zimowy urlop. 

Najczęstsze powody wyłączenia ochrony w OC - kiedy ubezpieczenie nie zadziała?

 • jazda wyczynowa 

 • kwota odszkodowania wynosi mniej niż wkład własny określony w OWU 

 • jazda w związku z wykonywanym zawodem 

 • udział w zawodach 

 • jazda pod wpływem alkoholu lub innych środkach odurzających  

 • jazda niezgodna z regulaminem stoku (np. poza wyznaczonymi trasami lub w godzinach, gdy stok jest nieczynny)

 • rażące niedbalstwo lub umyślne działanie 

 • brak zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela 

Co warto wiedzieć?

 1. OC przyda się, jeśli podczas jazdy na nartach spowodujesz wypadek, w którym będzie poszkodowana osoba trzecia. 
 2. Suma gwarantowana OC powinna być ona możliwie wysoka ze względu na to, że pokrywa ona nie tylko samą kwotę rekompensaty, ale także inne opłaty, np. koszty sądowe.
 3. Warto też zapoznać się z wyłączeniami, czyli sytuacjami, w jakich ubezpieczyciel nie pokryje kosztów ewentualnego odszkodowania.
 4. Polisę zapewniającą OC dla narciarzy można mieć już od 6,24 zł dziennie. 

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czym jest OC sportowe?

  Jest to element polisy narciarskiej, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zapewniające ochronę w czasie uprawiania sportów.

 2. W jaki sposób działa OC sportowe?

  Jeśli podczas jazdy na nartach lub uprawiania innej dyscypliny sportowej spowodujemy wypadek, w którym ucierpią inne osoby, to ewentualne roszczenia poszkodowanych zostaną pokryte w ramach OC sportowego. Ubezpieczycieli wypłaci odszkodowanie za poniesione straty na zdrowiu oraz za zniszczone mienie.

 3. Jaką sumę gwarantowaną OC sportowego wybrać?

  Zasada jest prosta - im wyższa suma, tym większe bezpieczeństwo. Nigdy nie jesteśmy w stanie oszacować, jakie ewentualnie straty może ponieść przez nas poszkodowany narciarz. Najlepiej, by suma gwarantowana była wyższa niż 100 000 zł.

 4. Kiedy OC sportowe może nie zadziałać?

  Ubezpieczyciele wyłączają ochronę, jeśli do wypadku doszło na skutek celowego działania lub sprawca zdarzenia złamał prawo lub nie zachował zasad bezpieczeństwa, np. jadąc nadmierną prędkością lub po spożyciu alkoholu. OC sportowe nie będzie aktywne również w razie udziału w zawodach.

 5. Czy OC na narty jest gdzieś obowiązkowe?

  Tak, posiadanie takiego ubezpieczenia jest wymagane we Włoszech. Narciarz bez ważnej polisy z OC może zostać ukarany grzywną lub odebraniem skipassu.

 6. Czy każda polisa zawiera OC sportowe?

  Nie. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne pakiety. W tych mniej rozbudowanych zwykle nie ma OC sportowego lub jest tylko samo OC w życiu prywatnym. Przed zakupem ubezpieczenia należy sprawdzić, czy na pewno polisa zapewnia pełną ochronę.