Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Na zatłoczonych stokach narciarskich łatwo o wypadek, więc oprócz umiejętności i sprzętu, powinniśmy zadbać również o odpowiednie ubezpieczenie. Jednymi z najważniejszych rozszerzeń polisy są natomiast OC w życiu prywatnym i OC sportowe, które zapewniają ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej. 

wypadek na nartach
Porównaj ceny

Mimo że jakość stoków narciarskich w Europie z roku na rok jest coraz wyższa, wypadków wciąż nie brakuje. W 2018 roku podczas sezonu narciarskiego na Hali Skrzyczeńskiej ratownicy interweniowali ponad 400 razy.  Większość tych zdarzeń spowodowana była nieodpowiedzialnym zachowaniem narciarzy i snowboardzistów. 

Tymczasem, w szczególności za granicą, koszty leczenia i akcji ratowniczej potrafią być bardzo wysokie. Dla przykładu, za sam transport helikopterem ze stoku we Włoszech możemy zostać obciążeni kwotą nawet 20 tys. zł . A co jeśli okaże się, że w wypadku, który spowodowaliśmy,  ucierpi osoba trzecia? Także w tym aspekcie polisa może zabezpieczyć nas finansowo, pod warunkiem, że będzie zawierać odpowiednie rozszerzenia. 

OC w życiu prywatnym a OC sportowe

Według art. 415 Kodeksu Cywilnego “ten, kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę jest zobowiązany do jej naprawienia” Co ważne, do wypłacenia rekompensaty możemy zostać zmuszeni, nawet jeśli do szkody nie doprowadziliśmy celowo, a także podjęliśmy środki ostrożności.

Podobne regulacje obowiązują za granicą, także tam znacznie częściej dochodzi do spraw sądowych w celu uzyskania zadośćuczynienia. W przypadku poważnego wypadku taka suma może wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. Właśnie dlatego wykupując polisę na zimowy wyjazd powinniśmy pamiętać o OC w życiu prywatnym - rozszerzeniu zabezpieczającym przed szkodami wyrządzonymi osobie trzeciej lub jej mieniu. 

Przed zakupem polisy należy jednak dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU).  Zdarza się bowiem, że ubezpieczenie OC nie obejmuje w swoim zakresie ochrony szkód wyrządzonych osobie trzeciej  na stoku. W takiej sytuacji możliwe jest poszerzenie ubezpieczenia o OC sportowe (czasami nazwyane także jako OC dla narciarzy lub pakiet dla narciarzy). Zwróćmy jednak uwagę, do jakiej gwarantowanej sumy ubezpieczyciel oferuje ochronę, ponieważ w przypadku OC sportowego, kwota ta jest często dużo niższa. 

Przykład:


Pan Wojciech podczas zjazdu na nartach z dużą prędkością wpadł na inną narciarkę. W wyniku zderzenia kobieta złamała nogę, a jej sprzęt uległ uszkodzeniu. Wkrótce po powrocie do domu pan Wojciech otrzymał list z roszczeniem odszkodowania na kwotę 50 000 zł za koszty poniesione przez narciarkę w ramach ratownictwa, udzielonej pomocy medycznej i rehabilitacji.

Dodatkowo poszkodowana domagała się zwrotu sumy, którą przeznaczyła na zakup nowego sprzętu. Jednak ubezpieczalnia pana Wojciecha odmówiła wypłaty odszkodowania, ponieważ jego ubezpieczenie OC nie pokrywało szkód wyrządzonych osobom trzecim na stoku. Mężczyzna musiał więc zapłacić całą kwotę z własnej kieszeni. 

Wypadkom na stoku ulegają zarówno amatorzy, jak i doświadczeni narciarze. Jak wynika z badań opublikowanych w US National Library of Medicine wypadkom na stoku częściej ulegają średniozaawansowani narciarze (42%) niż amatorzy (35%). Rozszerzenie polisy o ubezpieczenie sportowe jest więc zalecane, niezależnie od umiejętności narciarza lub snowboardzisty.  

OC sportowe na narty - na co zwrócić uwagę? 

Dobierając OC sportowe na narty, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na sumę gwarantowaną. Powinna być ona możliwie wysoka ze względu na to, że pokrywa ona nie tylko samą kwotę rekompensaty, ale także inne opłaty, np. koszty sądowe. Sprawdźmy również, czy ubezpieczenie zakłada wkład własny, a jeśli tak, to do jakiej wysokości.  

W niektórych przypadkach ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy pokrycia kosztów, dlatego szczegółowo przyjrzyjmy się zapisanym w OWU wyłączeniom ochrony. Najczęściej zapisy te odnoszą się do nieodpowiedzialnego zachowania osoby ubezpieczonej. Jeśli więc do szkody dojdzie w wyniku naszego umyślnego działania lub będziemy w tym czasie pod wpływem środków odurzających. Wiele polis wyklucza także pomoc finansową, jeśli do wypadku doszło w wyniku nieprzestrzegania regulaminu stoku.  

O osobnym zabezpieczeniu muszą też w większości przypadków pomyśleć osoby przebywające na stoku ze względu na wykonywany zawód (np. instruktorzy narciarscy),a także zawodnicy biorący udział w zawodach. Podobnie rzecz się ma w przypadku jazdy wyczynowej - w większości polis do zapewnienia sobie pełnej ochrony wymagane jest posiadanie rozszerzenia o sporty ekstremalne.  

Na koniec pozostaje jeszcze kwestia dopełnienia formalności. Większość towarzystw ubezpieczeniowych wymaga zgłoszenia szkody tak szybko, jak to możliwe. Zbytnia zwłoka może zostać potraktowana jako celowe działanie i być podstawą do odmowy roszczenia. Najlepszym zabezpieczeniem na wypadek nieprzewidzianych okoliczności jest więc udostępnienie niezbędnych danych (numeru polisy, danych osobowych, numeru kontaktowego do ubezpieczyciela) współtowarzyszom podróży jeszcze przed wyjazdem na zimowy urlop. 

Najczęstsze powody wyłączenia ochrony w OC - kiedy ubezpieczenie nie zadziała?

 • jazda wyczynowa 

 • kwota odszkodowania wynosi mniej niż wkład własny określony w OWU 

 • jazda w związku z wykonywanym zawodem 

 • udział w zawodach 

 • jazda pod wpływem alkoholu lub innych środkach odurzających  

 • jazda niezgodna z regulaminem stoku (np. poza wyznaczonymi trasami lub w godzinach, gdy stok jest nieczynny)

 • rażące niedbalstwo lub umyślne działanie 

 • brak zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela 

Ile kosztuje ubezpieczenie z OC sportowym? 

Podstawowym parametrem ubezpieczenia jest suma gwarantowana kosztów leczenia i ratownictwa. Zdarza się jednak, że polisy opiewające na duże sumy, nie gwarantują dostatecznej ochrony w kwestii odpowiedzialności cywilnej. Tymczasem aktywność fizyczna zawsze związana jest z ryzykiem poniesienia szkody lub wyrządzenia jej osobie trzeciej. Suma przeznaczona na ubezpieczenie OC i ubezpieczenie sportowe powinna być więc odpowiednio wyższa.  

Przykładowa polisa dla jednej osoby dorosłej na 7-dniowy wyjazd na narty

Najtańsza polisa Optymalna polisaRozszerzona polisa
Koszty leczenia200 000 zł600 000 zł500 000 zł
Koszty ratownictwa200 000 zł600 000 zł100 000 zł
Assistancew ramach kosztów leczeniaw ramach kosztów leczeniaw ramach kosztów leczenia
NNW20 000 zł50 000 zł60 000 zł
OC w życiu prywatnymbrak150 000 zł200 000 zł
OC sportowebrak150 000 zł200 000 zł
Ubezpieczenie sprzętu sportowegobrak1 500 zł2 000 zł
Cena ubezpieczenia25,87 zł84,52 zł228 zł

Źródło: rankomat.pl

Warto więc przed zakupem polisy porównać ceny i zakresy ochrony - dzięki temu można dopasować najlepsze ubezpieczenie pod kątem wyjazdu, wybranego kierunku czy planowanych aktywności. 

Co warto wiedzieć?

 1. OC przyda się, jeśli podczas jazdy na nartach spowodujesz wypadek, w którym będzie poszkodowana osoba trzecia. 
 2. Suma gwarantowana OC powinna być ona możliwie wysoka ze względu na to, że pokrywa ona nie tylko samą kwotę rekompensaty, ale także inne opłaty, np. koszty sądowe.
 3. Warto też zapoznać się z wyłączeniami, czyli sytuacjami, w jakich ubezpieczyciel nie pokryje kosztów ewentualnego odszkodowania.
 4. Polisę zapewniającą OC dla narciarzy można mieć już od 6,24 zł dziennie.