Bez względu na to, czy organ prowadzący szkołę dopełni wszelkich możliwych starań, by zadbać o bezpieczeństwo podopiecznych, musisz pamiętać o tym, że wypadki uczniów w placówce szkolnej po prostu się zdarzają. W sprawie bezpieczeństwa szkoła może zrobić dużo, jednak dziecko nigdy nie będzie bezpieczne w pełni.

Jako rodzic lub opiekun prawny możesz dopilnować, by dziecko zyskało dodatkową ochronę z polisy szkolnej NNW. Takie rozwiązanie może zagwarantować wysokie świadczenie oraz szereg usług, które będą ważną pomocą w trudnych chwilach wynikających z tytułu wypadków.

PORÓWNAJ CENY NNW

Jak brzmi definicja nieszczęśliwego wypadku w szkole?

Definicja nieszczęśliwego wypadku w szkole jest uregulowana przez przepisy prawne wydane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, dotyczące bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych:

„Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą”.

Podobną definicję stosują różne towarzystwa ubezpieczeniowe. Za taki wypadek w szkole można uznać m.in. upadek ze schodów, złamanie ręki w trakcie zajęć szkolnych czy innego rodzaju uszkodzenia ciała w czasie pozostawania ucznia w szkole.


Przykładowa definicja z dokumentu OWU towarzystwa ubezpieczeniowego UNIQA:
nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe, nagłe zdarzenie powstałe w  okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, wywołane przyczyną zewnętrzną (w  tym spowodowane przez zwierzęta, np. pogryzienia przez psa, ukąszenia lub użądlenia), niezależne od woli ani od stanu zdrowia Ubezpieczonego oraz odpowiednio rodzica Ubezpieczonego; za nieszczęśliwy wypadek nie uznaje się następstw zdrowotnych przeciążenia, wysiłku, dźwignięcia, pochylenia, a także zawału serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet jeśli wystąpiły nagle 

Jaką ochronę oferuje polisa szkolna NNW?

Ubezpieczenie NNW z reguły zapewnia ochronę w zakresie następstw nieszczęśliwego wypadku ucznia, jednak obecnie na rynku ubezpieczeniowym jest wiele form ochrony, dzięki czemu znaleźć można naprawdę bardzo różnorodne opcje ochrony dla dziecka.

Polisa szkolna NNW może chronić na wypadek:

 • urazu ciała,
 • uszczerbku na zdrowiu,
 • pobytu w szpitalu,
 • leczenia w szpitalu,
 • pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia kleszcza,
 • zaginięcia dziecka,
 • śmierci rodzica,
 • cyberprzemocy.

Ubezpieczenie NNW obejmować może również odbudowę zębów, operacje plastyczne konieczne po wypadku ucznia, pokrycie kosztów naprawy okularów oraz wiele innych wypadków, na które wpływ miało nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną.

SPRAWDŹ: Bezpieczna droga do szkoły - co obejmuje polisa szkolna?

Kiedy należy się odszkodowanie za wypadek w szkole?

Odszkodowanie za wypadek w szkole należy się, gdy do doszło do urazu ciała lub trwałego uszczerbku na zdrowiu ucznia w czasie pozostawania ucznia w placówce szkolnej. Jeśli zdarzenie spowodowało rozstrój zdrowia dziecka będącego pod opieką szkoły, możesz jako rodzic lub opiekun wnioskować o wypłatę odszkodowania.


Ochrona, jaką zapewnia ubezpieczenie szkolne NNW, może różnić się w zależności od wybranej polisy. Część ofert zapewnia podstawowy zakres ochrony, inne mogą gwarantować szeroki wachlarz świadczeń oraz usług. Przed zakupem sprawdź Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dokument OWU), by zapoznać się z wytycznymi ochrony polisowej. Taki dokument informuje również o tym, jak zgłaszać roszczenie, czy koniecznie jest sporządzenie protokołu lub dołączenie pełnej dokumentacji medycznej. 

Wypowiedź eksperta

Dziecko może liczyć na wsparcie ubezpieczyciela, gdy dojdzie do złamania nogi, zwichnięcia kostki czy poparzenia, ale również wtedy, gdy padnie ofiarą hejtu w sieci. Dziecko może liczyć na pomoc prawną, psychologiczną oraz informatyczną.
Michał Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń nieruchomościMichał Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń nieruchomości

Jak ubiegać się o świadczenie za wypadek w szkole?

Postępowanie powypadkowe jest uzależnione od rodzaju zdarzenia. Do wypadków uczniów dochodzi w bardzo różnych okolicznościach. Mniejsze zdarzenia, których konsekwencje nie są poważne, zgłaszane są do dyrektora szkoły. Przy poważnych urazach ciała skutki zdarzenia mogą zahaczyć o kuratora oświaty. 

Zgłoszenie do ubezpieczyciela, np. złamania ręki musi zostać potwierdzone dokumentacją medyczną. Na podstawie doznanego trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz wysokości sumy ubezpieczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe obliczy należną kwotę wypłaty i zrealizuje świadczenie. Wypadek dziecka na terenie szkoły może zapewnić wysokie świadczenie, gdy zaistniało ciężkie uszkodzenie ciała, konieczny był pobyt w szpitalu oraz rehabilitacja.

Ile kosztuje ochrona na wypadek nieszczęśliwego wypadku w szkole?

Ceny ubezpieczenia NNW nie są wysokie, ponieważ składka opłacana jest w systemie rocznym. Dzięki jednorazowej składce nie będziesz co miesiąc odczuwał obciążenia swojego budżetu, a dziecko zyska solidną ochronę w wielu różnych, trudnych chwilach.

Najtańsze ubezpieczenie NNW szkolne to koszt roczny wynoszący około 38 zł, co oferuje towarzystwo ubezpieczeniowe Signal Iduna. Najdroższym rozwiązaniem jest z kolei polisa szkolna NNW towarzystwa Wiener, która kosztuje już 368 zł na rok. Zakres ochrony w przypadku obu rozwiązań jest jednak bardzo różny, dlatego warto porównać wiele opcji, by wybrać tę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb dziecka.

CO OFERUJE POLISA NNW DLA DZIECKA

TU

SU

Uszczerbek na zdrowiu

Pobyt w szpitalu (za każdy dzień)

Cena składki

TUZ Ubezpieczenia

10 000 – 100 000 zł

100 – 1 000 zł

20 – 100 zł

28 – 237 zł

UNIQA

20 000 – 100 000 zł

120 – 700 zł

20 – 130 zł

38 – 279 zł

Wiener

10 000 – 100 000 zł

100 – 1 000 zł

40 – 100 zł

37 – 368 zł

Signal Iduna

12 000 – 75 000 zł

240 – 1 500 zł

60 – 100 zł

38 – 166 zł

Generali

15 000 – 55 000 zł

100 – 500 zł

40 – 100 zł

39 – 250 zł

Allianz

15 000 – 100 000 zł

150 – 1 000 zł

0 – 100 zł

41 – 295 zł

PZU

15 000 – 80 000 zł

150 – 800 zł

0 zł

48 – 190 zł

Beesafe

25 000 – 50 000 zł

150 – 420 zł

30 zł

49 – 76 zł

Compensa

50 000 – 100 000 zł

400 – 1 000 zł

20 – 100 zł

69 – 189 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie danych z kalkulacji ofert dnia 25.03.2024 r.

PORÓWNAJ CENY NNW

Sprawdź, gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie szkolne NNW

Twoje dziecko prowadzi aktywny tryb życia, uprawia sport, a w wolnym czasie trudno za nim nadążyć? A może jest fanem bardziej statycznych form spędzania wolnego czasu i częściej przebywa w domu? 

Polisa szkolna NNW powinna być w pełni dopasowana do Twojego dziecka. Bezpieczeństwo uczniów jest kluczowe, jednak każde dziecko jest inne. Ryzyko uszkodzenia ciała w placówkach edukacyjnych dotyczy oczywiście wszystkich dzieci, ale dziecko, które trenuje różnego rodzaju sporty ma większe ryzyko, ze dozna trwałego uszczerbku niż te, które jest znacznie mniej aktywne.

Zanim zdecydujesz się na konkretne ubezpieczenie szkolne NNW, porównaj dostępne opcje. Pomóc może Ci w tym porównywarka ubezpieczeniowa. Jest to narzędzie, które ułatwi Ci dotarcie do najbardziej atrakcyjnych ofert. Po wybraniu polisy, skontaktuj się z agentem oraz zapoznaj się z dokumentem OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). 

PORÓWNAJ CENY NNW

ZOBACZ: Bergamo - 10 największych atrakcji

Ważne informacje

1. Wypadek w szkole z definicji oznacza zdarzenie nagłe, wywołane czynnikami zewnętrznymi, które powodują uraz ciała lub śmierć dziecka

2. Ubezpieczenie szkolne NNW obejmuje ochroną zarówno wypadki w szkole, jak i te po zajęciach lekcyjnych

3. Ochrona polisowa może być dopasowana do indywidualnych potrzeb dziecka, jego wieku, zainteresować oraz sposobu spędzania wolnego czasu

4. Przed zakupem polisy szkolnej NNW warto porównać wszystkie dostępne opcje, by nie podjąć zbyt pochopnej decyzji 

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o nieszczęśliwy wypadek w szkole

 1. Co zalicza się do nieszczęśliwego wypadku?

  Do nieszczęśliwego wypadku ucznia zaliczyć można każde nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz.

 2. Za co można dostać odszkodowanie w szkole?

  Ubezpieczenie działa zarówno w trakcie pozostawania dziecka w szkole, jak i podczas powrotu do domu oraz poza lekcjami. Ochrona działa też w niepublicznych szkołach. Szkolne NNW obejmuje wstrząśnienie mózgu, złamanie kości oraz inne urazy ciała dziecka.

 3. Ile jest czasu na zgłoszenie wypadku w szkole?

  Wypadek w szkole należy zgłosić jak najszybciej, tj. w ciągu 7 dni od zdarzenia. Część towarzystw ubezpieczeniowych kontakt uznaje po zakończonym leczeniu lub konkretnym etapie leczenia. Wypadek ucznia to sytuacja, którą należy rozpatrywać indywidualnie ze względu na konsekwencje, jakie niesie za sobą zdarzenie oraz to, w jakim stanie zdrowia znajduje się uczeń. Pamiętaj, że dołączyć musisz dokumentację wypadkową, protokół powypadkowy oraz opis, jak dziecko ucierpiało w nieszczęśliwym wypadku ze strony szkoły.

 4. Ile można dostać z ubezpieczenia szkolnego?

  W kierunku bezpieczeństwa uczniów wiele placówek edukacyjnych oferuje możliwość zakupu taniego ubezpieczenia szkolnego NNW. Warto jednak przyjrzeć się takiej ofercie i zastanowić, czy jest ona odpowiednia dla Twojego dziecka. Część ofert możesz kupić za mniej niż 100 lub nawet 50 zł na rok, jednak istnieją również bardziej rozbudowane polisy, które kosztować będą 200, a nawet 300 zł rocznie.

 5. Co obejmuje polisa szkolna NNW?

  Z tytułu ubezpieczenia NNW możesz liczyć na różne formy wsparcia dla dziecka. Ochrona obejmować może podstawowy zakres ochrony oraz następstwa wypadku dziecka. Może jednak również dotyczyć zdarzeń, do których doszło w szczególnych okolicznościach, gdy bezpieczeństwo ucznia zostało zagrożone. Ochroną nie zawsze objęte jest wyczynowe uprawianie sportu, o czym warto pamiętać.