Polisa na życie w banku od 4 zł miesięcznie to z całą pewnością jedna z najtańszych możliwych ofert ubezpieczeniowych. ING Bank Śląski oferuje kilka opcji ubezpieczeń na życie, a my sprawdzamy, czy takie rozwiązania będą nam się opłacać i na co zwracać uwagę przy zakupie polisy.

Zakup ubezpieczenia w banku jest wygodnym rozwiązaniem, ale ma swoje plusy i minusy, o których warto pamiętać przed podjęciem decyzji. Dzięki temu unikniemy zbyt pochopnego zakupu. 

Co oferuje bank ING? 

Ubezpieczenie na życie można nabyć nie tylko w biurze wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, ale również za pośrednictwem banku. Taka forma ochrony jest rozwiązaniem podobnym do polisy grupowej – określony zakres ochrony w przystępnej cenie i o niewysokiej sumie ubezpieczenia. 

Ofertę ubezpieczeniową posiada również ING Bank Śląski. Umożliwia zakup ochrony w razie nieszczęśliwych wypadków, zdiagnozowania nowotworu oraz ubezpieczenie dla dziecka. Oprócz ochrony życia i zdrowia ING oferuje również polisę OC, mieszkaniową oraz ubezpieczenia pod kredyt.

Kto ubezpiecza – bank czy TU? 

Bank zwykle nie jest ubezpieczycielem, a jedynie pośrednikiem. Oznacza to, że na zasadzie współpracy z wybraną firmą ubezpieczeniową sprzedaje produkty ubezpieczeniowe. 

W przypadku Banku Śląskiego ING ubezpieczycielem w polisach na życie jest towarzystwo ubezpieczeniowe Nationale Nederlanden

Bank obsługuje rocznie około 4,3 mln klientów detalicznych oraz 504 tys. klientów korporacyjnych. Oznacza to, że jest jedną z najczęściej wybieranych instytucji finansowych przez Polaków. 

Nationale Nederlanden jest z kolei liderem branży ubezpieczeniowej – na całym świecie ubezpiecza blisko 17 mln ludzi. W Polsce firma działa już od 1994 roku i ubezpieczenia ponad pół miliona Polaków.
Jakie ubezpieczenie na życie oferuje ING? 

Bank Śląski ING w swojej ofercie posiada trzy produkty ochrony na życie. Są to:

•    ubezpieczenie wypadkowe NNW,
•    ubezpieczenie na wypadek nowotworu,
•    ubezpieczenie dziecka.

Pozostałe polisy zapewniają ochronę samochodu, mieszkania, konta, karty lub kredytu. Można zatem dopasować ofertę również do innych potrzeb. Skupmy się jednak na ofercie, która ma na celu zabezpieczenia naszego życia i zdrowia.

Co zapewnia ubezpieczenie NNW wypadkowe w ING? 

Polisa wypadkowa NNW może zapewnić nawet 240 000 zł świadczenia. Oferta dostępna jest w czterech wariantach cenowych, które uwzględniają te same zdarzenia polisowe. Polisa jest dostępna dla klientów banku ING, a kwota składki jest pobierana z konta ING, dzięki czemu nie trzeba pamiętać o terminach płatności.

Do zakupu polisy mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat, ale nie ukończyły 70 roku życia. Umowa z ubezpieczycielem jest zawierana na 5 lat.
 

Ubezpieczenie wypadkowe NNW w ING

ZdarzenieWariant Oszczędny - 4 zł

Wariant Optymalny - 19 zł

Wariant Rozszerzony - 29 złWariant Premium 39 zł

Trwałe, całkowite lub częściowe inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Śmierć w wyniku NW

10 000 zł70 000 zł120 000 zł160 000 zł

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

10 000 zł100 000 zł170 000 zł240 000 zł
Śmierć

100 zł

300 zł400 zł500 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na www.ing.pl

Warto mieć na uwadze fakt, że są sytuacje, w których ubezpieczyciel może odstąpić od warunków umowy i nie wypłacić należnych pieniędzy pomimo wystąpienia zdarzenia. Należą do nich zachowania uznawane za ryzykowne oraz świadome działanie na własną niekorzyść, zaliczane są do nich również śmierć, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu powstałe wskutek:

 • działań wojennych,
 • skażenia biologicznego, 
 • chemicznego bądź radioaktywnego, 
 • udziału w aktach przemocy, zamieszkach, 
 • pozostawania pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 
 • popełnienia przestępstwa, 
 • prowadzenia środka transportu bez uprawnień bądź jeżeli ten pojazd nie spełniał kryteriów dopuszczenia do ruchu, 
 • amatorskiego bądź zawodowego uprawiania sportów wysokiego ryzyka, 
 • wykonywania zawodów wysokiego ryzyka, 
 • samobójstwa popełnionego w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

Co zapewnia ubezpieczenie na wypadek nowotworu w ING? 

Polisa na wypadek zdiagnozowania nowotworu jest rozwiązaniem dostępnym w dwóch wariantach cenowych. Ubezpieczenie może zapewnić oprócz wsparcia finansowego również assistance medyczny. Ochrona może obejmować również inne poważne zachorowania.

Do zakupu ubezpieczenia mogą przystąpić osoby między 18 a 65 rokiem życia. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia ochrony.
 

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

Zdarzenie

Wariant Podstawowy

Wariant Rozszerzony

Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego

50 000 zł80 000 zł

Zdiagnozowanie innych poważnych chorób

-50 000 zł

Bezpłatny assistance medyczny

TakTak

Śmierć

5 000 zł-

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na www.ing.pl

Poważne zachorowania w przypadki oferty ING dotyczą następujących przypadków:

 • zawał serca,
 • niewydolność nerek,
 • udar mózgu,
 • przeszczep narządów,
 • operacja bypass.

Warto zwrócić uwagę na to, że polisa na wypadek nowotworu może zapewnić również wsparcie w ramach pakietu assistance. Taka opcja może zapewnić m.in.:

 • transport medyczny, 
 • dostarczenie leków, 
 • organizację procesu rehabilitacyjnego oraz pokrycie kosztów wizyt, 
 • organizację wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 
 • organizację i pokrycie kosztów wizyt lekarskich w placówce medycznej lub zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdów i honorariów lekarza, 
 • organizację i pokrycie kosztów dojazdów i honorariów pielęgniarki.

Co zapewnia ubezpieczenie dla dziecka w ING? 

Ubezpieczenie NNW dla dziecka to polisa ochronna, która zapewni świadczenie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Taki rodzaj polisy można nabyć w szkole, do której uczęszcza nasza pociecha lub wybrać samodzielnie odpowiedni produkt, który będzie odpowiadał naszym oczekiwaniom. Można również zakupić dwa ubezpieczenia, dzięki czemu zwiększy się zakres ochrony oraz zapewni podwójne odszkodowanie w razie wystąpienia zdarzenia polisowego. 

Umowa zawierana jest na 12 miesięcy, a składka opłacana jest jednorazowo. Wiek dziecka w chwili zakupu polisy nie może przekraczać 18 roku życia. 
 

Ubezpieczenie NNW dla dziecka

Zdarzenie

Standard

OptimumPremium
Złamania

900 zł

900 zł900 zł

Skręcenia

-900 zł900 zł

Zwichnięcia

-900 zł900 zł

Oparzenia

--3 000 zł

Rany wymagające szycia

--900 zł

Urazy

--900 zł

Składka roczna

55 zł129 zł159 zł

Tabela 3. Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na www.ing.pl

Jak wszystkie polisy, również ochrona dla dziecka w ING posiada swoje wyłączenia odpowiedzialności. Należą do nich m.in. urazy powstałe w wyniku przebywania dziecka pod wpływem alkoholu.

Czy polisa na życie kupiona w banku to dobry pomysł? 

Czy powyższą ofertę można uznać za korzystne rozwiązanie, w które warto zainwestować? To zależy od kilku ważnych czynników. Klienci są różni, tak samo jak ich oczekiwania względem ubezpieczenia. Musimy zastanowić się nad tym, jakie są nasze potrzeby i możliwości finansowe. Warto również sprawdzić, jakie możliwości oferuje nam konkurencja.

Jakie są plusy ubezpieczenia w banku:

•    niska cena składki,
•    składkę odprowadza bank,
•    łatwy wybór oferty.

Jakie są minusy ubezpieczenia w banku:

•    brak możliwości wyboru i porównania,
•    krótki czas ochrony,
•    wąski zakres ochrony.

Zanim więc zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia w ING Banku Śląskim, warto rozważyć powyższe wady i zalety tego rozwiązania. Z całą pewnością zakup polisy jest łatwy, podobnie jak wybór spośród kilku wariantów cenowych. 

Ubezpieczenie może być korzystne dla tych osób, które nie posiadają żadnej innej ochrony. W sytuacji, gdy zastanawiamy się nad wyborem indywidualnej polisy na życie, zakup ubezpieczenia w banku może zapewnić nam szybką i prostą ochronę, dodatkowo w przystępnej cenie. Może to być również rozwiązanie dla tych osób, które posiadają już inne ubezpieczenie i chcą w ten sposób zwiększyć swój zakres ochrony lub zapewnić sobie podwójne odszkodowanie.

Dla części osób oferta może nie być wystarczająca. Nie możemy w żaden sposób modyfikować polisy, wybrać wyższej sumy ubezpieczenia czy szerszego zakresu ochrony. Nie będzie to również dobre rozwiązanie dla tych osób, którym zależy na długim okresie ochrony. Umowę należy dość często odnawiać.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy na życie? 

Przed zawarciem umowy, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych punktów w umowie, by uniknąć w przyszłości zaskoczenia. Znajomość umowy przed zakupem to podstawa, ale należy wiedzieć, które punkty mogą być dla nas w przyszłości najbardziej znaczące.

Koniecznie sprawdźmy:

•    karencję,
•    wyłączenia odpowiedzialności,
•    limity świadczeń.

Karencja to okres między podpisaniem umowy, a rozpoczęciem pełnej ochrony w danym zakresie. Przykładowo: w przypadku Ubezpieczenia na wypadek nowotworu, ubezpieczyciel zaznacza, że w czasie pierwszych 90 dni po zawarciu umowy za zdiagnozowanie nowotworu złośliwego wypłacony zostanie 1% sumy ubezpieczenia.

Wyłączenia odpowiedzialności określają z kolei okoliczności zdarzenia polisowego, kiedy ubezpieczyciel może odstąpić od warunków umowy z klientem. Oznacza to, że pomimo wystąpienia zdarzenia objętego ochroną, możemy nie otrzymać należnych pieniędzy. Dzieje się tak najczęściej w sytuacjach, gdy ubezpieczony działał świadomie na własną niekorzyść. Przykładowo: śmierć lub uszczerbek na zdrowiu powstałe w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Limity świadczeń określają z kolei ile razy w ciągu roku polisowego ubezpieczony może otrzymać świadczeń. W przypadku ubezpieczenia na wypadek nowotworu w sytuacji, gdy dojdzie do dwóch lub więcej zdarzeń polisowych, ubezpieczyciel wypłaci tylko jedno świadczenie.

Gdzie możemy znaleźć dobre ubezpieczenie na życie? 

Przed zakupem ubezpieczenia na życie warto porównać dostępne możliwości. Konkurencyjne firmy mogą zaoferować nam wyższe kwoty odszkodowania za podobne zdarzenie lub więcej zdarzeń polisowych w podobnej cenie. 

Porównanie ofert pozwoli nam zaoszczędzić lub znaleźć ofertę dopasowaną do naszych indywidualnych potrzeb. Najłatwiejszym sposobem, by szybko porównać oferty, jest skorzystanie z pomocy porównywarki polis. Wystarczy w tym celu wypełnić krótki formularz i poczekać na kontakt z konsultantem. 
 

Ważne informacje

1. Maksymalna suma ubezpieczenia, jaką oferuje ING w ubezpieczeniu na życie to 240 000 zł

2. Ubezpieczenie na wypadek chorób nowotworowych uwzględnia również inne poważne zachorowania jak np. zawał serca czy udar mózgu

3. Polisa ochronna dla dzieci jest skierowana do dzieci przed 18 rokiem życia

4. Zakup polisy powinno poprzedzać porównanie ofert – w podobnej cenie możemy znaleźć lepszy zakres ochrony, dłuższy czas umowy czy warunki dopasowane do naszych potrzeb
 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie w ING

 1. Czy trzeba być klientem banku, by móc kupić ubezpieczenie?

  Tak, zakup powyższych ofert jest dostępny wyłącznie dla klientów banku ING. Osoby, które posiadają rachunek bankowy w innym banku, nie będą mogły przystąpić do zakupu ubezpieczenia.

 2. Czy mogę kupić polisę w ING, jeśli posiadam już inne ubezpieczenie?

  Oczywiście, można posiadać więcej niż jedno ubezpieczenie na życie. Dotyczy to zarówno ochrony na wypadek nowotworu, jak i ubezpieczeń NNW. Dwa ubezpieczenia mogą zapewnić podwójne odszkodowanie w przyszłości.

 3. Czy mogę ubezpieczyć współmałżonka w polisie ING?

  Polisa w ING Banku Śląskim umożliwia ubezpieczenie jednej osoby. Jeśli chcielibyśmy, by nasz partner lub współmałżonek został objęty ochroną, najlepszym rozwiązaniem będzie zakup osobnej polisy.

 4. Gdzie i kiedy obowiązuje ochrona z polisy ING?

  Ochrona z polisy ING obowiązuje przez całą dobę i na całym świecie. Bez względu na to, czy zdarzenie polisowe będzie miało miejsce w domu, czy w trakcie pobytu za granicą – możemy liczyć na odszkodowanie. 

 5. W jakim wieku można przystąpić do zakupu ubezpieczenia w ING?

  W przypadku polisy NNW możemy przystąpić do zakupu między 18 a 70 rokiem życia. Wówczas umowa zawierana jest na 5 lat. Polisa na wypadek nowotworu jest skierowana do osób między 18 a 65 rokiem życia. Te ubezpieczenie może objąć nas ochroną na 12 miesięcy. Z kolei NNW dla dziecka jest produktem dla dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Ochrona z polisy trwa 12 miesięcy.