Ochrona na wypadek poważnego zachorowania to jedna z możliwości w polisie na życie. Może obejmować również zakażenie wirusem HIV. Jakie towarzystwa uwzględniają ubezpieczenie od zakażenia wirusem HIV? Czy i kiedy warto wykupić ochronę na taką okoliczność? Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze polisy?

Możliwości dzisiejszej medycyny w zakresie wirusa HIV są na bardzo wysokim poziomie i szybka diagnoza oraz rozpoczęcie leczenia zapewniają bardzo dobre prognozy. Ubezpieczenie na życie może być dodatkowym wsparciem w takiej sytuacji. Sprawdzamy, jakie możliwości mamy do wyboru.

Statystyki, które warto znać

Ludzki wirus upośledzenia (niedoboru) odporności, czyli HIV, gdy zostanie wcześnie wykryty, może być leczony i nie stanowić przeszkody w prowadzeniu normalnego, komfortowego życia. Wywoływana przez niego choroba AIDS, tj. zespół nabytego upośledzenia odporności, to nieuleczalna i przewlekła choroba, dlatego ważne jest jak najwcześniejsze podjęcie się terapii. Bez rozpoczęcia leczenia rokowania mogą być kiepskie.

Wirus atakuje głównie leukocyty, czyli komórki układu odpornościowego; wraz z rozwojem choroby zmniejsza się ich ilość, a co za tym idzie – spada odporność. Wówczas dla chorego najdrobniejsza infekcja staje się bardzo niebezpieczna. 

Do zarażenia może dojść jedną z trzech dróg:

 • poprzez kontakt seksualny; 
 • poprzez krew – gdy dostanie się ona na uszkodzoną skórę, błonę śluzową, a także używając wspólnych igieł, wykonując tatuaż w nieprofesjonalnym studiu lub podczas zabiegu medycznego;
 • z matki na dziecko w trakcie ciąży, porodu czy karmienia piersią (badanie w kierunku HIV jest jednym z podstawowych badań krwi, którym poddawane są przyszłe mamy).

Do 31 grudnia 2022 roku w Polsce notowanych było 2 380 nowych przypadków zakażeń. Chorych osób jest prawie 30 tys. (dokładnie 29 676 osób). Na leczenie ARV zdecydowało się 18 199 osób. 

Co oznacza wirus HIV dla ubezpieczyciela?

Ubezpieczenie na wypadek zakażenia wirusem HIV stanowi dodatkową formę zabezpieczenia, jaką osoba zainteresowana może wykupić do polisy na życie bądź zdrowotnej. Świadczenie to przysługuje, jeżeli do zakażenia doszło na skutek przetoczenia krwi bądź w następstwie obowiązków zawodowych wykonywanych przez ubezpieczonego. By mieć możliwość skorzystania z polisy, obecność infekcji musi zostać potwierdzona przez autoryzowane laboratorium.

Czy warto się ubezpieczyć na wypadek zdiagnozowania wirusa?

Na pytanie, czy warto ubezpieczyć się od wirusa HIV, każdy powinien odpowiedzieć sobie indywidualnie. Taki rodzaj świadczenia jest wskazany dla osób, które z tytułu wykonywanego zawodu są narażone na niebezpieczeństwo zakażenia się nim.

Osoby wykonujące zawody związane z medycyną takie jak: lekarz, stomatolog czy pielęgniarka powinny wykupywać polisy na życie z dodatkową umową w celu zabezpieczenia swojej przyszłości oraz swojej rodziny, ponieważ pomoc wynikająca z polisy może być przydatna w trakcie leczenia związanego z zakażeniem wirusem HIV. Mimo iż liczba zakażeń wciąż maleje, to wciąż należy zachować czujność i wykonywać badania, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że do zarażenia mogło dojść. 

Ewelina RatajczakEwelina Ratajczak

Kiedy może przydać Ci się ochrona?

Aby móc skorzystać z ubezpieczenia od wirusa HIV, należy najpierw mieć wykupioną podstawową polisę na życie. Z dodatkowej umowy zabezpieczenia warto skorzystać, by zabezpieczyć się w trakcie pobytu w szpitalu, transfuzji krwi czy też w przypadku, gdy jest się poddawanym licznym zabiegom chirurgicznym. Każda ze wskazanych sytuacji niestety niesie za sobą ryzyko zakażenia wspomnianym wirusem.

Dla niektórych osób wykupienie polisy na życie z dodatkową umową dotyczącą ubezpieczenia od wirusa HIV jest szczególnie zalecane, jeżeli pracują oni w zawodzie:

 • lekarza;
 • położnej;
 • pielęgniarki;
 • ratownika medycznego;
 • policjanta;
 • pracownika służby więziennej;
 • technika laboratoryjnego;
 • strażaka.

Jeżeli do możliwości zakażenia wirusem HIV doszło w którejś ze wspomnianych grup zawodowych objętych ryzykiem, wówczas należy do towarzystwa ubezpieczeniowego przekazać informację o wypadku niosącym za sobą ryzyko zakażenia wraz z ujemnym wynikiem testu wykonanego w kierunku HIV. Gdy w ciągu 6 miesięcy od zajścia dojdzie do potwierdzenia obecności infekcji HIV w autoryzowanym laboratorium, wówczas osoba, która wykupiła polisę, otrzymuje prawo do uzyskania należnego jej odszkodowania.

Co obejmuje ubezpieczenie od wirusa HIV?

Podstawą każdego ubezpieczenia jest dokument polisy, który zawiera szczegółowe warunki świadczenia. Przed podpisaniem umowy należy szczegółowo zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), które różnią się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jedne polisy przewidują jednorazową wypłatę odszkodowania, inne natomiast pokrycie kosztów pobytu w szpitalu i wsparcie finansowe przysługujące z tytułu przebytych przez chorego zabiegów chirurgicznych.

Ubezpieczenie na wypadek zarażenia wirusem HIV

TUPolisa

Sposób zakażenia

Kwota ubezpieczenia
Allianzgrupowa

w następstwie wypadku w pracy

suma do indywidualnego ustalenia z ubezpieczycielem
ERGO Hestiaindywidualna

z tytułu zakażenia HIV

do 100 000 zł
Generaliindywidualna

wskutek przetoczenia krwi lub wykonywania obowiązków zawodowych

suma zależna od decyzji ubezpieczonego
Pruindywidualna

w następstwie wypadku w pracy lub w wyniku wykonywania obowiązków zawodowych

150% sumy ubezpieczenia

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 16.01.2024 r.

Kiedy Twoja polisa może nie zadziałać?

Pomimo wykupienia dodatkowej polisy nie zawsze można skorzystać z odszkodowania wynikającego z ubezpieczenia od wirusa HIV. Kluczową rolę odgrywa także sposób, w jaki doszło do zakażenia. Wyłączeniem jest np. sytuacja, kiedy nastąpiło ono w trakcie kontaktu seksualnego (waginalnego, oralnego, analnego) z penetracją i kontaktem z materiałem osoby potencjalnie zakażonej takim jak sperma czy wydzielina z pochwy bez użycia prezerwatywy stanowiącej zabezpieczenie.

Świadczenie nie przysługuje również wtedy, gdy zakażenie wirusem HIV jest spowodowane:

 • celowym samookaleczaniem się;
 • usiłowaniem popełnienia samobójstwa;
 • przyjmowaniem leków stosowanych w celu leczenia uzależnień;
 • podskórnym lub dożylnym przyjmowaniem leków innych niż przepisane w trakcie terapii zalecanej przez lekarza prowadzącego;
 • pozostawaniem przez osobę ubezpieczoną pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających bądź innych substancji farmakologicznych (wyjątek stanowią środki użyte zgodnie z zaleceniami lekarza).

Na co zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia?

Dokonując zakupu ubezpieczenia od wirusa HIV, należy dokładnie przeanalizować umowę, by wiedzieć, jakie prawa przysługują właścicielowi polisy, jak również to, jakie on musi spełnić obowiązki, by otrzymać odszkodowanie. Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę, a wartość polisy jest jedną z pierwszych informacji mogących świadczyć o atrakcyjności danej oferty.

Suma ubezpieczenia to górna granica odpowiedzialności, jaką ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe, czyli maksymalna kwota odszkodowania. Niestety nie zawsze będzie ona pokrywać wszystkie rzeczywiste koszty. Taka sytuacja ma miejsce, gdy dojdzie do niedoubezpieczenia, dlatego ważne, by wartość polisy odpowiadała faktycznym potrzebom finansowym jej właściciela. Określa się ją w momencie podpisywania dokumentu. Wypłata świadczenia jest zależna nie tylko od sumy ubezpieczenia, ale również od wyceny szkody dokonanej przez towarzystwo. 

Kolejny kluczowy element stanowi zakres ochrony, czyli jakie konkretnie sytuacje są objęte ubezpieczeniem, ponieważ na przykład w towarzystwie ubezpieczeniowym Allianz polisa przysługuje, gdy do zakażenia doszło w następstwie wypadku w pracy.  

Ubezpieczenia na życie objęte są tak zwaną karencją – to czas, gdy właściciel polisy jest chroniony w stopniu ograniczonym bądź, mimo iż doszło do wskazanego w dokumencie zdarzenia, świadczenie pieniężne nie może zostać mu wypłacone.

Gdzie powinieneś szukać najlepszej możliwej oferty?

Obecnie na rynku istnieje wiele towarzystw ubezpieczeniowych, w których ofercie dostępna jest polisa na życie obejmująca ubezpieczenie od wirusa HIV.  Świadczenia na wypadek zakażenia się wirusem HIV oferują takie firmy jak: Ergo Hestia, Generali czy Pru. Warto jednak mieć na uwadze, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje nieco inną formę wsparcia.

Z tego właśnie powodu dobrym rozwiązaniem jest porównanie ofert. Pomóc może porównywarka polis na życie, która w prosty i szybki sposób pomoże dotrzeć nam do potrzebnych rozwiązań. Wystarczy, że wypełnimy krótki formularz, w którym zaznaczymy wszystkie parametry, jakie nas interesują, a następnie zaczekamy na kontakt konsultanta. 
 

Ważne informacje

1. Wirus HIV wywołuje niedobór odporności, który bez odpowiedniego leczenia może przekształcić się w AIDS

2. Nowoczesne metody leczenia umożliwiają normalne funkcjonowanie pomimo zakażenia wirusem

3. Ubezpieczenie może finansowo zabezpieczyć nas na wypadek zakażenia wirusem HIV

4. Porównanie ofert pozwala znaleźć najtańszą oraz najbardziej atrakcyjną ofertę

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie od zakażenia wirusem HIV

 1. Co to jest wirus HIV?

  Wirus HIV jest ludzkim wirusem niedoboru (upośledzenia) odporności. W jego wyniku może dojść do wywołania AIDS, czyli zespołu nabytego upośledzenia odporności. 

 2. Czy ubezpieczenie na życie uwzględnia zakażenia podczas zabiegu szpitalnego?

  Tak, jeżeli osoba przebywająca w szpitalu ma wykupioną podstawową polisę na życie, oraz dodatkową umowę ubezpieczenia uwzględniającą zakażenie wirusem HIV podczas zabiegu szpitalnego, operacji czy transfuzji krwi. Podstawą do wypłaty odszkodowania jest zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia.

 3. Jak polisa na życie może pomóc osobie zarażonej wirusem HIV?

  Trudno jednoznacznie określić rodzaj pomocy, jaki polisa na życie może zapewnić osobie zarażonej wirusem HIV, ponieważ zależy to od wyboru konkretnej oferty ubezpieczeniowej. Odszkodowanie bywa wypłacane w kwocie określonej w dokumencie ubezpieczeniowym, a niekiedy otrzymuje się zwrot kosztów za opiekę medyczną.

 4. Czy mogę kupić indywidualną polisę na życie, jeśli posiadam ubezpieczenie grupowe?

  Tak, można posiadać więcej niż jedną polisę na życie. Dwa ubezpieczenia mogą w przyszłości zapewnić podwójne odszkodowanie z tytułu zdarzenia, które w obu zostanie objęte ochroną.