Ochrona na wypadek poważnego zachorowania to jedna z możliwości w polisie na życie. Takie zabezpieczenie jest możliwe poprzez zakup odpowiedniej umowy dodatkowej. Sprawdźmy, jak może nam pomóc polisa z ochroną na wypadek zakażenia wirusem HIV.

Zakażenie wirusem HIV oznacza, że w organizmie pojawił się wirus, który prowadzi do niedoboru i upośledzenia odporności całego organizmu. Początkowo zarażenie nie ujawnia żadnych objawów, a brak leczenia może prowadzić do choroby, jaką jest AIDS.

AIDS jest z kolei zespołem niedoboru odporności i jest to końcowy etap mocno rozwiniętego w organizmie wirusa HIV atakującego chorego poprzez różnego rodzaju infekcje oraz nowotwory.

Obecnie medycyna potrafi leczyć wirus HIV na tyle, by móc żyć bez większych komplikacji. Nowoczesne leczenie może ponadto prowadzić do stanu niewykrywalności wirusa, co oznacza, że osoba zakażona nie zarazi nim kolejnych osób. Jednak wciąż nie ma skutecznego leku na wirusa HIV, co oznacza, że pomimo leczenia i dobrych wyników, osoba zakażona wciąż musi wykonywać regularne badania oraz stosować się do zaleceń lekarza.

Statystyki zakażeń HIV

Wirus HIV wciąż dotyka wielu ludzi na całym świecie. W 2019 roku do zakażenia wirusem HIV doszło u blisko dwóch milionów osób. Osób żyjących i zakażonych wirusem na całym świecie w 2019 było aż 38 mln. Spośród tych osób 25,4 mln osób poddaje się terapii antyretrowirusowej - wynika z najnowszych statystyk portalu unaids.org.

Dla porównania w tym samym roku 2019 około 690 000 osób zmarło w wyniku chorób powiązanych z AIDS. Natomiast od 2010 r. śmiertelność związana z AIDS spadła o 39%. Z kolei około 7,1 mln ludzi w 2019 roku nie wiedziało, że są zakażeni wirusem HIV. 

Co oznacza zakażenie wirusem HIV w polisie na życie?

W każdej polisie na życie, która zawiera rozszerzenie od poważnych zachorowań, w tym wirusa HIV, znajduje się odpowiednia definicja tego zdarzenia. Brzmi ona podobnie, ale może różnić się szczegółami kluczowymi z punktu widzenia ubezpieczonego. Przykładowo, dla TU Generali zakażenie wiąże się z przetoczeniem krwi, a samo zdiagnozowanie (za które towarzystwo wypłaca świadczenia z polisy) musi nastąpić pod pewnymi warunkami, jak:

 • do zakażenia doszło w okresie ubezpieczenia,
 • ubezpieczony nie był leczony z powodu hemofilii;
 • do serokonwersji doszło w ciągu 6 miesięcy po przetoczeniu;
 • obecność infekcji HIV została potwierdzona w autoryzowanym laboratorium.

Od zakażenia wirusem HIV może ubezpieczyć się także lekarz czy stomatolog, pielęgniarka, ratownik medyczny, strażak lub policjant. Wtedy warunki do uznania wirusa HIV nieco inne. W polisie Generali, myślą o życiu PLUS jest kilka warunków do spełnienia, aby móc ubiegać się o odszkodowanie:

 • zakażenie przez zakłucie się igłą w czasie wykonywania obowiązków zawodowych;
 • wypadek, który mógł być przyczyną zakażenia zdarzył się w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej i został zgłoszony do towarzystwa wraz z ujemnym wynikiem testu w kierunku HIV, wykonanym po wypadku;
 • do serokonwersji doszło w ciągu 6 miesięcy od wypadku;
 • obecność infekcji HIV została potwierdzona w autoryzowanym laboratorium.
UWAGA!
Ubezpieczeniowa definicja wirusa HIV może nie dotyczyć przypadków zakażenia, do których doszło np. drogą kontaktów seksualnych lub dożylnego stosowania środków odurzających. Towarzystwo posiada prawo dostępu do wyników badań krwi ubezpieczonego i do zlecania niezależnych badań kontrolnych.

Kto może być ubezpieczony od zakażenia wirusem HIV?

Ubezpieczenie na wypadek zakażenia wirusem HIV jest możliwe dla każdego, kto zdecyduje się na podstawową polisę na życie, wymaga jednak zakupu odpowiedniej umowy dodatkowej, która obejmie ochroną również tę chorobę.

polisa na życie zabezpiecza finansowo ubezpieczonego na wypadek zakażenia wirusem HIV:

 • podczas pobytu w szpitalu, 
 • podczas zabiegów chirurgicznych, 
 • w trakcie transfuzji krwi. 

Ochronę na wypadek zakażenia wirusem HIV można nabyć jako pacjent, ale również zabezpieczyć się może lekarz, który obawia się zachorowania spowodowanego codziennym kontaktem z chorymi. 

W jakim ubezpieczeniu można kupić ochronę od zakażenia wirusem HIV?

Ochronę na wypadek zakażenia wirusem HIV możemy mieć w ramach polisy indywidualnej, jak i grupowej. W przypadku polisy oszczędnościowej, gdzie nasza składka rozdzielana jest na ochronę oraz oszczędności – sami decydujemy o tym, na jaką okoliczność chcemy uzyskać ochronę oraz na jaką sumę. 

Przykładowo – decydując się na zakup ubezpieczenia posagowego w PZU, otrzymujemy szansę zakupu umowy Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób. Jest to produkt, który obejmuje ochroną również wirusa HIV. Podobnie, gdy chcemy zdecydować się na zakup Ubezpieczenia NNW dla każdego w PZU. Do polisy podstawowej możemy dokupić umowę Problemy zdrowotne lub śmierć, która również gwarantuje świadczenie z tytułu zakażeń wirusowych, w tym również AIDS i WZW. Z kolei polisa PZU Gwarantowane Jutro, która łączy w sobie zarówno ochronę, jak i możliwość oszczędzania umożliwia nam zakup umowy dodatkowej – Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób czyli ten sam produkt, który można zakupić do standardowej polisy indywidualnej.

W ERGO Hestia zakresem ochrony objęte są:

 • zwrot kosztów poniesionych w okresie ubezpieczenia na badania na obecność wirusów HIV lub WZW – zgodnie z wybranym wariantem;
 • koszt leczenia antyretrowirusowego - zgodnie z wybranym wariantem
 • jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV;
 • jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW typu C;
 • jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW typu B.

W polisie grupowej na życie Allianz Rodzina ubezpieczony ma możliwość uzyskania świadczenia za zakażenie wirusem HIV w następstwie wypadku przy pracy w związku z udzielaniem przez ubezpieczonego świadczeń zdrowotnych pomimo przejścia leczenia antyretrowirusowego. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje kosztów leczenia, transportu medycznego, pomocy w podróży Ubezpieczonego za granicą i innych usług, powstałych z powodu lub w następstwie zakażenia wirusem HIV. Allianz nie odpowiada także za zarażenie dziecka ubezpieczonego wirusem HIV w okresie zarodkowym lub płodowym.

W Prudential polisa obejmuje zakażenie wirusem HIV podczas wykonywania obowiązków służbowych w określonych grupach zawodowych. W pozostałych przypadkach dotyczy transfuzji i przeszczepu (pod warunkiem przeżycia 21 dni od dnia zabiegu).

Taką możliwość daje też Insurance Expert, które oferuje 5 wariantów ochronnych zabezpieczających na wypadek zakażenia wirusem HIV oraz WZW. Polisa obejmuje również ochroną koszty leczenia oraz NNW. Ubezpieczony lekarz może liczyć na jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia od w zależności od wybranego wariantu. 

Innym rozwiązaniem jest polisa oferowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz i jest to umowa dodatkowa oc Dla branży medycznej. Jak definiuje zakażenie wirusem ubezpieczyciel? Jest to podejrzenie o zakażenie lub zakażenie wirusem HIV, HCV, HBV u ubezpieczonego.

Przykład ochrony od zakażenia wirusem HIV w polisie na życie

TUSzczegóły
Ergo Hestia
 • zwrot kosztów poniesionych w okresie ubezpieczenia na badania na obecność wirusów HIV lub WZW – do 1000 zł
 • koszt leczenia antyretrowirusowego – do 50000 zł
 • jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV - 50 000 albo 100 000 zł
 • jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW typu C – do 20 000 zł
 • jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW typu B – do 10 000 zł
Aviva
 • do 800 000 zł
 • zwrot kosztów za opiekę medyczną
Generali
 • SU zależna od decyzji ubezpieczonego
MetLife
 • zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi
 • zakażenie HIV w wyniku narażenia zawodowego
Unum
 • zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi
 • zakażenie HIV w wyniku narażenia zawodowego
 • karencja 180 dni
Allianz
 • jako wypadek przy pracy
Prudential
 • ochrona finansowa dla lekarza, lekarza stomatologii, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, strażaka, policjanta, technika laboratoryjnego zatrudnionego w placówce medycznej oraz pracownika służby więziennej
 • warunkiem wypłaty świadczenia jest przeżycie 21 dni od dnia diagnozy
 • 150% SU za zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji lub przeszczepu
Insurance Expert
 • SU 10 000 zł do 100 000 zł
 • koszt polisy wynosi od 89 zł do 199 zł miesięcznie

Tabela 1. Opracowanie własne

Rozwiązania, jak widać, mogą być bardzo różne. Warto poświęcić trochę wolnego czasu na znalezienie jak najlepszej oferty ubezpieczeniowej. Dzięki temu zyskamy pewność na przyszłość, że mamy zapewnione zabezpieczenie na wiele życiowych trudności.

W jakich sytuacjach ubezpieczenie od zakażenia wirusem HIV nie działa?

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zakażenie HIV lub WZW, jeżeli do jego powstania doszło wskutek:

 • przyjmowania leków stosowanych w leczeniu uzależnień,
 • samobójstwa, jego usiłowania, 
 • celowego samookaleczenia,
 • pozostawania przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu lub pod wpływem narkotyków, środków odurzających albo innych substancji farmakologicznych o podobnym działaniu, chyba że zostały one zażyte zgodnie z zaleceniami uprawnionego lekarza,
 • działania ubezpieczonego po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, po zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających albo innych substancji farmakologicznych, chyba że zostały one zażyte zgodnie z zaleceniami uprawnionego lekarza, 
 • dożylnego lub podskórnego przyjmowania przez ubezpieczonego leków innych niż leki przepisane w toku terapii zaleconej przez lekarza.

Obecność wirusa HIV u niektórych ubezpieczycieli może ponadto oznaczać brak świadczenia za wystąpienie nowotworów łagodnych, nowotworów skóry i innych nowotworów.

Ważne informacje

1. Wirus HIV wywołuje niedobór odporności, który bez odpowiedniego leczenia może przekształcić się w AIDS

2. Nowoczesne metody leczenia umożliwiają normalne funkcjonowanie pomimo zakażenia wirusem

3. Ubezpieczenie może finansowo zabezpieczyć nas na wypadek zakażenia wirusem HIV

4. Porównanie ofert pozwala znaleźć najtańszą oraz najbardziej atrakcyjną ofertę