Opinie o polisie mieszkaniowej są różne. Zebraliśmy te, które najczęściej pojawiają się w sieci. Co o ubezpieczeniu nieruchomości piszą użytkownicy w internecie i czy każda opinia dotycząca polisy mieszkaniowej jest prawdziwa? Sprawdzamy i wyjaśniamy.

Branża ubezpieczeniowa jest narażona na ciągłą krytykę. Dzieje się tak ze względu na kwestie finansowe, najczęściej związane z odszkodowaniem – jego wypłatą, odmową lub tylko częściowym pokryciem strat.

A co kreuje opinie ubezpieczonych? Z raportu Polskiego Instytutu Ubezpieczeń wynika, że jest to aż 13 źródeł, tyle że mają one inną siłę oddziaływania. Najbardziej opiniotwórczymi źródłami wiedzy o ubezpieczeniach są agenci stacjonarni i online (41 proc.), rodzina i przyjaciele (30 proc.), porównywarki ubezpieczeń (13 proc.) i ogólne opinie w internecie (10 proc.) – wynika z raportu PIU „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”.

Oprócz wymienionych opinie o ubezpieczeniach kreujemy na podstawie wypowiedzi ekspertów ubezpieczeniowych (9 proc.), treści na portalu branżowym (5 proc.), reklam TU i mediów społecznościowych (po 3 proc.) i programów telewizyjnych (2 proc.). Najmniejszy wpływ na kształtowanie opinii o polisach mają artykuły prasowe, wypowiedzi celebrytów, działalność organizacji pozarządowych i konsumenckich oraz audycje w radiu (po 1 proc. wskazań).

Co o polisie mieszkaniowej sądzą ubezpieczeni?

Niektóre z wymienionych źródeł mają silne podłoże komercyjne, przez co mogą być postrzegane jako nieobiektywne. Dlatego oddajmy głos samym ubezpieczonym, którzy chętnie dzielą się swoimi opiniami o polisie mieszkaniowej w przestrzeni publicznej.

Sprawdziliśmy opinie użytkowników porównywarki rankomat.pl i czytających nasze poradniki. Zebraliśmy 10 najpopularniejszych opinii z podziałem na tematykę. Opinie te w większości przypadków mają negatywny wydźwięk, częściej są nacechowane emocjami niż merytoryką i odnoszą się nie do samej porównywarki, ale relacji klient-firma ubezpieczeniową.

Gdzie szukać opinii o polisie mieszkaniowej?

Opinii na temat polis mieszkaniowych można szukać w internecie, co wydaje się najszybszym sposobem, ale ze względu na ilość stron, forów czy wątków tematycznych łatwo stracić rozeznanie. Dlatego w celu pokazania przykładowych opinii o polisach skupiliśmy się na naszych serwisach ubezpieczeniowych:

 • rankomat.pl,
 • ubezpieczeniemieszkania.pl,
 • ubezpieczeniaonline.pl,
 • ubezpieczenie.com.pl.

Nie bez znaczenia są także opinie w mediach społecznościowych i kanałach, którymi docieramy do osób szukających ubezpieczenia nieruchomości i innych polis – Facebook, Instagram czy YouTube.

Jakie są najpopularniejsze opinie o polisie mieszkaniowej?

Poniżej znajdziecie 10 najpopularniejszych opinii o polisie mieszkaniowej, jakie pojawiają się w wyżej wymienionych miejscach. Każda opinia pokazuje, czego dotyczy problem i zawiera także próbę rozwiązania problemu.

TOP 10 najpopularniejszych opinii o polisie mieszkaniowej

1 

Utrudniony kontakt z TU lub zła obsługa

2 

Polisa jest droga

3 

Polisa jest skomplikowana

4 

Za mało odszkodowania z polisy

5 

Brak odszkodowania z polisy

6 

Ubezpieczyciel nie uznał kradzieży

7 

Płacę coraz więcej za ubezpieczenie

8 

Nikt nie poinformował o wyłączeniach odpowiedzialności

9 

Nikt nie poinformował o karencji

10 

Nie wiem za co płacę

1. Utrudniony kontakt lub zła obsługa

Wybierając polisę mieszkaniową z porównywarki, zawieramy umowę z konkretnym ubezpieczycielem. Na tym etapie nie jest wymagany kontakt z agentem, za to kluczowa okaże się relacja klient-agent przy zgłoszeniu szkody. Przy poważnych szkodach TU wysyła na miejsce rzeczoznawcę, który wycenia straty i na podstawie oględzin wylicza kwotę odszkodowania.

TU oferują kilka kanałów kontaktowych, jak telefon, email, SMS czy osobiste stawienie się w oddziale. Jednak najlepszym i najszybszym jest wypełnienie e-formularza na stronie. Tam też możemy dołączyć wymaganą dokumentację, jak zdjęcia z miejsca wystąpienia szkody.

2. Polisa jest droga

Dla jednego lokatora 800 zł rocznie będzie umiarkowanym wydatkiem, a dla innego 300 zł to nadwyrężenie domowego budżetu. Polisy mieszkaniowe, choć relatywnie tanie, warto zawsze dobierać do możliwości swojego portfela. Ubezpieczenie z najtańszą składką może okazać się bardziej przydatne niż brak jakiejkolwiek ochrony finansowej.

3. Polisa jest skomplikowana

Ten zarzut zwykle odnosi się do trudnego języka branżowego, w jakim napisane jest OWU, czyli regulamin polisy. W dokumencie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wystarczy sprawdzić dwie rzeczy – zakres ochrony i wyłączenia odpowiedzialności do tych ryzyk, które chcemy wykupić.

Sam proces zakupu polisy skomplikowany już nie jest, a cała transakcja trwa kilka chwil. Zachęcamy, żeby nie spieszyć się z podjęciem decyzji i w dokonać świadomego wyboru w domowym zaciszu – tak, aby polisa sprawdziła się w momencie nieszczęśliwego zdarzenia.

4. Za mało odszkodowania z polisy

Zbyt mała wypłata odszkodowania to często powód niezadowolenia ubezpieczonych lokatorów. Powodów takiego stanu jest kilka, a najczęstszymi z nich są zbyt wąski zakres ochrony i tzw. niedoubezpieczenie.

Zbyt wąski zakres ochrony oznacza, że ubezpieczyliśmy mienie tylko w podstawie (mury i stałe elementy), podczas gdy szkoda objęła także wyposażenie.

Niedoubezpieczenie to z kolei za niska suma ubezpieczenia w umowie polisowej. Przykładowo, w chwili zawierania umowy mieszkanie, które jest warte na lokalnym rynku nieruchomości 400 000 zł, w umowie ma wartość 350 000 zł. To znaczy, że w razie szkody całkowitej dostaniemy o 50 000 zł mniej, więc nie będziemy w stanie odtworzyć mienia do stanu o wartości sprzed szkody.

5. Brak odszkodowania z polisy

Czasem ubezpieczyciel w ogóle odmówi wypłaty odszkodowania z polisy mieszkaniowej. Dzieje się tak, jeśli nie spełnimy któregoś z warunków z umowy.

Przykładowo, ubezpieczenie chroni finansowo dom na wypadek uderzenia w niego pojazdu. O ile sami ani nikt z naszych krewnych czy znajomych nie jest sprawcą zdarzenia. Podobnie jest ze szkodą wyrządzoną umyślnie czy wypadkiem pod wpływem alkoholu.

6. Ubezpieczyciel nie uznał kradzieży

Kradzież w polisie mieszkaniowej to zdarzenie, które jest dostępne w dwóch wariantach – jako kradzież z włamaniem i kradzież zwykła. Różnica dotyczy kwestii pozostawienia śladów przez włamywacza. Jeśli niepowołana osoba dostanie ukradnie mienie bez niszczenia zamka czy wybijania szyby w oknie, a nie mamy wykupionego ryzyka kradzieży zwykłej, wtedy TU nie wypłaci zadośćuczynienia.

Podobnie jest w przypadku gdy ubezpieczamy mienie na wypadek kradzieży, a nie mamy wymaganych przez TU zabezpieczeń. Mogą to być monitoring, drzwi antywłamaniowe czy zamki o konkretnych parametrach bezpieczeństwa czy rolety w oknach.

7. Płacę coraz więcej za ubezpieczenie

Składka za polisę mieszkaniową nie jest stała. O ile nie zmieni się w trakcie trwania umowy, to może wzrosnąć nawet przy kontynuacji w tym samym TU. To możliwe, jeśli doszło do wielu różnych lub wielu powtarzalnych szkód. A także na skutek zmiany polityki cenowej TU czy wartości ubezpieczonego mienia.

Z drugiej strony możemy też obniżyć składkę, jeśli znajdziemy w porównywarce lepszą ofertę konkurencyjnej firmy czy zamontujemy zabezpieczenia antywłamaniowe, za które niektóre TU naliczają zniżki przy ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem.

8. Nikt nie poinformował o wyłączeniach odpowiedzialności

Wyłączenia odpowiedzialności to lista sytuacji czy okoliczności, w których TU nie wypłaci odszkodowania. Warto, a nawet trzeba sprawdzić taki zapis w dokumencie OWU. To możliwe jeszcze przed zakupem polisy mieszkaniowej.

Wystarczy na etapie kalkulacji składek w porównywarce wyświetlić Szczegóły oferty, a następnie pobrać plik z Karta produktu lub OWU.

9. Nikt nie poinformował o karencji

To samo, co w przypadku wyłączeń odpowiedzialności. Karencja też jest takim wyłączeniem, ale czasowym i dotyczy wybranych ryzyk, np. powodzi. Przykładowo, jeśli w okolicy naszej nieruchomości występują lokalne zalania i podtopienia, a my chcemy ubezpieczyć mienie, to taka polisa może działać nawet z miesięcznym opóźnieniem licząc od daty zawarcia umowy.

Informacje o karencji również znajdują się w dokumencie OWU możliwym do pobrania jeszcze zanim kupimy polisę mieszkaniową.

10. Nie wiem za co płacę

Osoby, które kupują ubezpieczenie, często są zdezorientowane. W polisie mieszkaniowej mamy końcową składkę, na którą składa się kilka czynników, w tym wartość domu czy mieszkania. W porównywarce należy osobno podać sumę ubezpieczenia (tyle wyniesie maksymalne odszkodowanie) dla murów i stałych elementów i osobno sumę ubezpieczenia dla ruchomości. Ponadto niektóre dodatki, jak OC w życiu prywatnym, mają swoje sumy ubezpieczenia (od 20 000 do 200 000 zł), co również wpływa na cenę ubezpieczenia.

Fakty i mity o ubezpieczeniu nieruchomości

Opinie o polisie mieszkaniowej bazują na sprawdzonych lub zasłyszanych informacjach. Informacje te z kolei dzielą się na prawdziwe i fałszywe. Dwa przykłady:

PRAWDA ⇒Polisa mieszkaniowa kosztuje mniej niż 100 zł rocznie. Trzeba jednak dodać, że taka cena będzie możliwa, jeśli ubezpieczane mienie ma niską wartość, a sama polisa wąski zakres ochrony.

FAŁSZ ⇒ Polisa działa w przypadku każdego zalania. Nie, ponieważ wyjątek stanowi powódź. To zdarzenie trzeba zwykle wykupić dodatkowo do wariantu podstawowego.

Listę faktów i mitów na temat ubezpieczeń nieruchomości ułożyliśmy w formie tabeli.

Fakty i mity o polisie mieszkaniowej

PRAWDA

FAŁSZ

polisa jest droga

roczna składka zaczyna się od poniżej 100 zł, a dla przeciętnej nieruchomości kosztuje 200-300 zł za 12 miesięcy ochrony

brak odszkodowania za niektóre zdarzenia

jeśli zdarzenie znajdowało się na liście wyłączeń odpowiedzialności, np. do wypadku doszło pod wpływem alkoholu

umowa trwa minimum 2 lata

zwykle 1 rok, chyba że w porównywarce wybierzemy dłuższy czas trwania umowy

konieczne oględziny rzeczoznawcy przed zakupem polisy 

Tylko jeśli przedmiotem ubezpieczenia jest kosztowna kolekcja, sprzęt specjalistyczny o dużej wartości czy nieruchomość w niestandardowej cenie

polisa jest dla osób do 70. roku życia

nie ma górnej granicy wieku w polisie mieszkaniowej

składka rośnie z każdym rokiem

co roku składka powinna uwzględniać wzrost wartości mienia, ale też może być wyższa z uwagi na zaistnienie szkód

w polisie nie ma ochrony na wypadek burzy

 burza występuje w pakiecie zdarzeń losowych jako poszczególne zjawiska i jej konsekwencje typu ulewny deszcz, porywisty wiatr, uderzenie pioruna czy przewrócenie drzewa


 

Oprac. własne.

Gdzie kupić polisę mieszkaniową?

Najlepszy sposób do zakupu polisy mieszkaniowej to porównywarka online. W tym miejscu nie tylko sprawdzimy nawet ponad 50 ofert w 1 kalkulacji, ale też zaoszczędzimy mnóstwo czasu. Narzędzie jest bardzo intuicyjne i wymaga tylko uzupełnienia krótkiego formularza. 

PORÓWNAJ CENY

Cały zakup polisy mieszkaniowej sprowadza się do kilku czynności:

1. Wpisz do formularza kilka informacji o nieruchomości: metraż, wiek, adres, formę własności, a także wiek ubezpieczającego, historię szkód z ostatnich lat oraz termin rozpoczęcia polisy.

2. Dobierz potrzebne ryzyka – OC w życiu prywatnym, powódź, kradzież z włamaniem, stłuczenie przedmiotów szklanych.

3. Zadeklaruj sumy ubezpieczenia dla murów, elementów stałych i ewentualnie ruchomości domowych. Kwoty te odpowiadają wysokości odszkodowania.

4. Podaj zabezpieczenia antywłamaniowe, które posiadasz, gdy chcesz ubezpieczyć mienie na wypadek kradzieży z włamaniem.

5. Podaj adres email, jeśli chcesz szybko wrócić do kalkulacji i zdecydować o zakupie później.

6. Wybierz jedną z dostępnych ofert TU. Do wyboru masz polisy mieszkaniowe Proama, Generali, Link4, Wiener, Benefia, Europa, Inter Polska, mtu24.pl, Nationale-Nederlanden czy Allianz.

7. Wprowadź dane osobowe potrzebne do finalizacji transakcji zakupu polisy.

8. Wybierz formę płatności za składkę ubezpieczeniową (BLIK, przelew online, PayPo, karta płatnicza debetowa lub kredytowa, Google Pay).

Ważne informacje

1. Opinie o polisach częściej są negatywne niż pozytywne, co wynika z relacji klient-ubezpieczyciel czy kwestii wypłaty odszkodowania

2. W wyrobieniu sobie własnej opinii na temat ubezpieczeń nieruchomości pomocne mogą być treści na branżowych portalach

3. Przed zakupem polisy mieszkaniowej warto porównać kilka produktów i sprawdzić konkurencyjne ceny

4. Najlepszy sposób do zakupu polisy mieszkaniowej to porównywarka online, gdzie nie tylko sprawdzimy nawet ponad 50 ofert w 1 kalkulacji, ale też zaoszczędzimy czas

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o polisy mieszkaniowe

 1. Jak długo trwa polisa mieszkaniowa?

  Najczęściej 12 miesięcy, ale w porównywarce dostępne są też oferty trwające 2 lub nawet 3 lata.

 2. Czy za ubezpieczenie zapłacę w ratach?

  Tak, chociaż jest do nieco droższe rozwiązanie niż zapłacenie z góry całej składki. W ofertach na 2 lub 3 lata ubezpieczyciele udzielają często zniżek, jeśli zdecydujemy się zapłacić za polisę z góry.

 3. Czy polisa działa też poza ubezpieczonym domem?

  Tak, w wybranych ryzykach dodatkowych, np. rabunek, NNW lokatora czy OC w życiu prywatnym. Te i inne rozszerzenia dostępne są w porównywarce na etapie wybierania zakresu ochrony.

 4. Co z odszkodowaniem w razie kradzieży bez śladów włamania?

  Ubezpieczyciel nie uzna takiego rodzaju kradzieży, chyba że wykupimy ryzyko o nazwie kradzież zwykła.

 5. Ile kosztuje polisa mieszkaniowa?

  Ceny za rok ochrony nieruchomości są bardzo zróżnicowane – od poniżej 100 zł do powyżej 1000 zł. Wszystko zależy od paru czynników, a głównie od wartości mienia i zakresu polisy.

 6. Kiedy mogę zrezygnować z polisy mieszkaniowej?

  W każdej chwili, ale nie zawsze się to opłaca, ponieważ ubezpieczyciel może nam nie zwrócić wpłaconej składki, której część nie była wykorzystana. Najlepiej podjąć decyzję o rezygnacji z umowy w pierwszych 30 dniach od jej zawarcia. Kiedy umowa się kończy, wypowiedzenie należy zgłosić na 30 dni przed jej końcem. W przeciwnym razie TU automatycznie przedłuży polisę.

 7. Jak długo trwa zakup polisy mieszkaniowej przez internet?

  Nawet kilka minut, bo tyle trwa uzupełnienie formularza w porównywarce i wybranie najlepszej dla siebie oferty z kalkulacji online. Jeśli potrzebujemy więcej czasu do namysłu, wystarczy podać email, na który zostaną wysłane wyniki porównania.