W Unii Europejskiej zajmujemy wysokie trzecie miejsce pod względem liczby psów. 1 pies przypada na 5 Polaków i w tej klasyfikacji również jesteśmy na podium. Oprócz nas tylko w Portugalii, Czechach, Słowacji, Hiszpanii, Irlandii i Grecji więcej jest psów niż kotów. Reszta woli koty.

Psy i koty to zwierzęta, z którymi najczęściej mieszkamy - wynika z badania GfK z 2015 r. przeprowadzonego na lokatorach w 22 krajach, także w Polsce. 33% ankietowanych mieszkańców wskazało na psa, 23% na kota, 12% na rybki akwariowe, a 6% na ptaki.

Popularność psów i kotów jest inna w zależności od kraju. Za pomocą serwisu statista.com i Eurostatu sprawdziliśmy, jak to wygląda w Unii Europejskiej. Do tego celu zestawiliśmy dane liczbowe psów i kotów w stosunku do liczby mieszkańców 23 krajów UE.

Psy najbardziej popularne w Rumunii, najmniej w Grecji

Statystycznie najwyższy współczynnik liczby psów do liczby obywateli jest w Rumunii – 1 pies przypada na 4,8 mieszkańców. Podobnie jest w Portugalii (1 na 4,9). W Polsce ex aequo z Litwą co piąty mieszkaniec ma psa. Wynik ten jest zbliżony do innych naszych sąsiadów – w Czechach 1 na 5,3, na Słowacji 1 na 6, ale już w Niemczech to 1 pies na 8,8 mieszkańców. 

Psy są znacznie mniej popularne w Irlandii, gdzie 1 zwierzę przypada na 11 mieszkańców. W Grecji współczynnik wynosi 1 do 16,2 mieszkańców i jest najniższy spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Koty najmilej widziane w Austrii i Słowenii

Pod względem popularności kotów Polska z wynikiem 1 na 5,9 już nie jest tak wysoko, jak w przypadku psów. Na czele zestawienia są Austria ze Słowenią (1 kot na 4,3 mieszkańców), Rumunia (1 kot na 4,5 mieszkańców) i Litwa (1 na 4,6). Wyprzedzają nas jeszcze Estonia, Węgry, Francja, Łotwa, Belgia i Niemcy.

Koty są najmniej popularne w Danii (1 zwierzę na 13,1 mieszkańców), Hiszpanii (1 kot przypada 15 mieszkańców), Irlandii (1 na 15,2) i Grecji (1 na 17,8), która ponownie notuje ostatnie miejsce w rankingu.

Europa psia i Europa kocia

Liczba psów i kotów przekłada się na populację danego kraju Unii Europejskiej. Im bardziej zaludniony kraj, tym więcej zwierząt domowych. W Niemczech psów jest najwięcej - 9,4 mln, w Polsce 7,6 mln, a we Włoszech 7 mln. Najmniej w Estonii – 210 tys. Prawie taka sama kolejność występuje w przypadku kotów: Niemcy (14,5 mln), Francja (13,5 mln) i Włochy (7,3 mln) z zamykającą zestawienie Estonią (285 tys.).

Na 23 kraje UE w 16 jest przewaga kotów, a tylko w 7 psów. Polska zalicza się do krajów psiarzy razem z Portugalią, Czechami, Słowacją, Hiszpanią, Irlandią i Grecją. 

Przewaga psów nad kotami w Polsce jest wyraźna i wynosi 7,6 mln do 6,4 mln, ale nie wszędzie stosunek ten jest taki sam. Przykładowo, w Hiszpanii różnica jest dwukrotna (6,2 do 3,1 mln), a w Grecji minimalna (660 do 600 tys.). Wśród krajów kociarzy największą różnicę notują Niemcy (14,5 mln kotów do 9,4 mln psów) i Francja (13,5 do 6,9 mln). We Włoszech jest tylko 300 tys. więcej kotów niż psów (7,3 do 7 mln).

Psa i kota możesz chronić z polisy mieszkaniowej

Skoro większość trzymanych w domu zwierząt to psy i koty, warto pomyśleć o wykupieniu dla nich ochrony. Zwłaszcza gdy na rasowego psa i kota wydaliśmy kilka tysięcy złotych. Psy i koty są uznawane przez towarzystwa jako… część wyposażenia i podlegają ochronie w podobnym zakresie, np. pożar i zalanie. Dlatego wystarczy polisa mieszkaniowa z rozszerzeniem na ruchomości domowe. Właściciele psów powinni też uwzględnić w polisie inne dodatki, jak:

  • kradzież z włamaniem - ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za kradzież czy otrucie psa;
  • OC w życiu prywatnym - polisa pokryje szkody, gdy pies pogryzie na spacerze przechodnia;
  • Home Assistance - umożliwia skorzystanie z bezpłatnej wizyty u weterynarza w nagłych wypadkach.

Roczny koszt ubezpieczenia psa lub kota z polisy mieszkaniowej to wydatek od 236 zł 648 zł. Przy okazji chronimy też cały dom o powierzchni 120 m2 o wartości 350 000 zł z maksymalnym odszkodowaniem za ruchomości domowe do 35 000 zł. Ceny polis mogą się różnić w zależności od wybranych szczegółów, jak wartość nieruchomości, suma ubezpieczenia czy zakres ochrony.

Ubezpieczenie psa i kota – przykładowe oferty

TUskładka rocznaodszkodowanie w ramach OC w życiu prywatnym

inne dodatki w zakresie polisy

Link4

236 zł

do 50 000 zł

Home Assistance
przepięcie

Inter Polska

314 zł

do 50 000 zł

Home Assistance
przepięcie

Generali

495 zł

do 50 000 zł

Home Assistance
przepięcie
powódź

Proama

648 zł

do 60 000 zł

    Home Assistance
przepięcie
powódź
(AllRisk)

Źródło: rankomat.pl (stan na: 13.07.2020 r.).