Mieszkanie komunalne należy do gminy, która jest właścicielem, a lokator najemcą. Sprawdziliśmy, jak wygląda kwestia polisy dla mieszkań komunalnych, jakie ryzyka powinna zawierać i ile kosztuje przykładowe ubezpieczenie mieszkania komunalnego.

Polisy mieszkaniowe są dedykowane nie tylko właścicielom nieruchomości, ale również lokatorom bez prawa własności. Dotyczy to zarówno zwykłego komercyjnego najmu, jak i mieszkań komunalnych. Mało tego, oferty skierowane do najemców są często atrakcyjniejsze cenowo. Zanim jednak przejdziemy do samych ubezpieczeń, wyjaśnimy, czym w ogóle są mieszkania komunalne.

TU SPRAWDZISZ CENY

Co to jest mieszkanie komunalne?

Mieszkania komunalne należą do gminy, na której obszarze się znajdują, i to gmina nimi zarządza, przydzielając je osobom, które spełniają określone kryteria. Jest to specyficzna forma pomocy społecznej, ponieważ lokatorzy, czyli najemcy, płacą niewielkie czynsze, konkurencyjne w stosunku do stawek rynkowych. Żeby móc ubiegać się o mieszkanie komunalne, trzeba spełniać minimum dwa podstawowe kryteria:

1. Nie posiadać praw do żadnej innej nieruchomości
2. Wykazywać się stałym dochodem, co jest gwarancją terminowego opłacania czynszu

Szczegółowe kryteria, czyli m. in. wysokość dochodu umożliwiająca najem mieszkania komunalnego, ustalane są na poziomie samorządu i mogą być różne w różnych lokalizacjach. 

Uzyskanie mieszkania komunalnego nie jest łatwe. Szacuje się, że tylko 16% zainteresowanych finalnie otrzymuje prawo do najmu, jak podaje portal przewodnikubezpieczeniowy.pl. 

WAŻNE!
Mieszkań komunalnych nie wolno mylić z mieszkaniami socjalnymi – te drugie przeznaczone są dla najuboższych.

Od czego ubezpieczyć mieszkanie komunalne?

Osoby mieszkające w lokalach komunalnych są najemcami, a nie właścicielami tych nieruchomości. Dedykowane są więc im polisy mieszkaniowe dla najemców o nieco węższym zakresie ochrony. 

Lokatorzy powinni skupić się na ochronie swojego mienia oraz ewentualnie mienia, które może zostać zniszczone z ich winy. Dlatego też w polisie dla lokatorów warto uwzględnić:

 • pożar i inne podstawowe zdarzenia losowe – liczba zdarzeń losowych w podstawowej wersji polisy może być różna, najczęściej jest ich kilka bądź kilkanaście;
   
 • ruchomości domowe – czyli m. in. meble, sprzęt RTV/AGD poza zabudową, gotówka, biżuteria, komputery, aparaty fotograficzne, rowery czy rzeczy osobiste. Z definicji są to prawie wszystkie przedmioty znajdujące się na obszarze ubezpieczonej nieruchomości, które można swobodnie wynieść, bez konieczności demontowania ich siłą lub przy użyciu narzędzi;
   
 • kradzież z włamaniem – ma zastosowanie w momencie, w którym złodzieje pozostawią wyraźne ślady swojej obecności, czyli np. wyważone drzwi czy zbitą szybę;
   
 • dewastacja i wandalizm – mienie lokatorów może zostać nie tylko skradzione, ale i zniszczone przez celowe działanie osób trzecich;
   
 • powódź – podtopienia mogą zniszczyć niemal wszystkie przedmioty, które przechowujemy w domu;
   
 • ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych – towarzystwa niekiedy umożliwiają najemcom ubezpieczenie tzw. nakładów inwestycyjnych, czyli środków, które ci włożyli w remont nieruchomości;
   
 • OC w życiu prywatnym – chroni nas przed szkodami, które nieumyślnie wyrządzimy osobom trzecim, czyli np. sąsiadom czy administracji budynku. To rozszerzenie najczęściej przydaje się w sytuacji, w której dojdzie do zalania w skutek awarii pralki czy pęknięcia wężyka;
   
 • Home Assistance – zbiór usług, które towarzystwo zobowiązuje się świadczyć ubezpieczonemu. Dodatek przydatny np. przy drobnych awariach hydraulicznych, sprzętu AGD czy komputerów.

Kiedy ubezpieczenie mieszkania komunalnego nie działa?

Każda polisa mieszkaniowa, również w wariancie dla najemcy, ma pewne ograniczenia w postaci limitów, karencji i wyłączeń odpowiedzialności. Wszystkie one są zawsze szczegółowo opisane w OWU polisy i koniecznie trzeba się z nimi zapoznać jeszcze przed podpisaniem umowy.

Poniżej kilka przykładowych sytuacji, w których najemca może mieć problem z uzyskaniem odszkodowania:

 • celowe działanie lub rażące niedbalstwo;
 • szkoda powstała w skutek braku wymaganego prawem przeglądu, np. zapalenie się sadzy w kominie przy zaniedbaniu przeglądu kominiarskiego;
 • szkody wywołane powodzią w okresie karencji (najczęściej dopiero po 30 dniach od podpisania umowy zaczyna obowiązywać ochrona przed powodzią);
 • minimalne szkody, np. do 100 zł, jeśli polisa zawiera taki zapis;
 • niewłaściwe podłączenie sprzętu lub użytkowanie go niezgodnie z instrukcją;
 • przechowywanie bądź korzystanie z materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych;
 • szkody powstałe w wyniku aktów terrorystycznych, wojny, stanu wojennego czy zamieszek.

Dodajmy, że w przypadku zniszczenia mienia, które nie jest własnością najemcy, tylko wynajmującego, czyli gminy, tylko gmina może uzyskać odszkodowanie, jeśli oczywiście posiada ważną polisę.

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania komunalnego? 

Polisy dla najemców są z zasady tańsze od polis dla właścicieli, ponieważ mają ograniczony zakres ochrony. Koszt ubezpieczenia zależny jest w tym przypadku od sumy ubezpieczenia (SU) mienia ruchomego, czyli jego deklarowanej wartości oraz zakresu ochrony, czyli liczby ryzyk w podstawie i rozszerzeń. 

Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie mieszkania komunalnego o konkretnych parametrach:

 • lokalizacja: Gliwice;
 • powierzchnia użytkowa: 50 m2;
 • kondygnacja: piętro pośrednie;
 • SU mienia ruchomego: 60 000 zł.

Pod uwagę wzięliśmy zakres ochrony obejmujący podstawowe zdarzenia losowe, powódź, kradzież z włamaniem, dewastację oraz wandalizm.

Wypowiedź eksperta

Mieszkanie komunalne o wymienionych wyżej parametrach można ubezpieczyć już za 99 zł, a maksymalny roczny koszt takiej polisy to 404 zł. Warto zwrócić uwagę, że różnica pomiędzy skrajnymi ofertami są dość duża, bo wynosi aż 305 zł. Niektóre propozycje uwzględniają również wliczony w cenę pakiet Home Assistance, pakiet medyczny lub ochronę od dewastacji.
Ewelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomościEwelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomości

Ubezpieczenie mieszkania komunalnego – przykładowe ceny

TU

Dodatkowo z zakresie ochronyKoszt za 12 miesięcy

Wiener

Home assistance, dewastacja99 zł

Benefia

Home assistance, przedmioty szklane114 zł
Europa

Home assistance, dewastacja132 zł
INTER Ubezpieczenia

Home assistance, dewastacja, All Risk135 zł
Mtu24.pl

Home assistance139 zł
Europa

Home assistance, dewastacja, powódź, All Risk

168 zł
UNIQA

Home assistance, dewastacja, pakiet medyczny

178 zł
Link4

Home assistance, dewastacja, All Risk

382 zł
GeneraliHome assistance, dewastacja, NNW dla psa i kota, pakiet medyczny, All Risk404 zł

Tabela 1. Źródło: rankomat.pl. Stan na 19.06.2024 r.

TU SPRAWDZISZ CENY

Jak wykupić mieszkanie komunalne na własność?

Jeśli jesteśmy zadowoleni z lokalizacji, metrażu i standardu mieszkania komunalnego, które jest przez nas użytkowane, możemy spróbować je wykupić. Najczęstszą przeszkodą przy nabyciu takiej nieruchomości są kwestie związane z jej własnością. Gdy lokal znajduje się na działce nienależącej do gminy, to gmina nie może nam go sprzedać. 

Jeśli nie ma przeciwskazań prawnych do zakupu nieruchomości, najpierw powinniśmy zgromadzić odpowiednią dokumentację:

 • umowę najmu mieszkania na czas nieokreślony;
 • decyzję o przyznaniu lokalu;
 • zaświadczenie o zameldowaniu;
 • opcjonalnie inne dokumenty, np. akt zawarcia małżeństwa czy akt zgonu współmałżonka.

Wszystkie te dokumenty wraz z odpowiednim wnioskiem powinniśmy złożyć w urzędzie gminy i dopiero wówczas zostaniemy poinformowani o cenie mieszkania. Dopełnienie wszystkich formalności najczęściej trwa mniej więcej pół roku.

TU SPRAWDZISZ CENY

Ważne informacje

1. Właścicielem mieszkania komunalnego jest gmina, a lokatorzy są najemcami

2. Mieszkania komunalne przeznaczone są dla osób o stabilnym dochodzie, które nie posiadają żadnej innej nieruchomości

3. Lokatorzy mieszkań komunalnych mogą wykupić polisę mieszkaniową, która uwzględnia np. mienie ruchome, kradzież z włamaniem czy OC w życiu prywatnym

4. Mieszkanie komunalne można wykupić od gminy po przedłożeniu odpowiednich dokumentów

Ubezpieczenie mieszkania komunalnego – najczęściej zadawane pytania

 1. Jak zaoszczędzić na ubezpieczeniu mieszkania komunalnego?

  Cena polisy mieszkaniowej uzależniona jest m. in. od wewnętrznej polityki poszczególnych towarzystw, dlatego też warto porównywać ze sobą oferty ubezpieczycieli. Zniżkę można uzyskać również przez opłacenie całej składki jednorazowo (w ratach najczęściej wychodzi drożej); zamontowanie zabezpieczeń własnych, np. wzmocnionych drzwi czy atestowanych zamków (dotyczy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem); skorzystanie z oferty promocyjnej lub nabycie w pakiecie kilku produktów w jednym towarzystwie. Składkę obniży również zawężenie zakresu ochrony, jednak w ten sposób zmniejszamy również bezpieczeństwo swojego mienia.

 2. Jak długo trwa ubezpieczenie mieszkania komunalnego?

  Większość umów podpisywana jest na 12 miesięcy, jednak wszystko zależy do indywidualnych ustaleń z towarzystwem. Równie dobrze nieruchomość można ubezpieczyć na 2 albo nawet 3 lata. Problem możemy mieć natomiast z wykupieniem polisy na krócej, niż pół roku.

 3. Na co uważać podczas ubezpieczania mieszkania komunalnego?

  Zanim podpiszemy umowę z ubezpieczycielem powinniśmy dokładnie przeanalizować OWU polisy, zwracając uwagę w szczególności na wyłączenia odpowiedzialności, limity i karencje. Tego typu dokumenty dla laika nie są łatwe w odbiorze, jednak zapoznanie się z nimi jest bardzo ważne.

 4. Czy można ubezpieczyć mieszkanie komunalne?

  Nic nie stoi na przeszkodzie, by zdecydować się na ubezpieczenie mieszkania komunalnego. Nie musisz być właścicielem mieszkania, by móc nabyć polisę. Mieszkanie socjalne czy mieszkanie komunalne to nieruchomości, które jest tak samo narażone na wiele różnych zdarzeń, jak inne. Szkody wyrządzone przez sąsiada poprzez zalanie czy włamanie mogą zostać objęte ochroną polisową.

 5. Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania komunalnego?

  Ubezpieczenie mieszkania komunalnego nie jest drogim wydatkiem. Koszt składki zależny jest od metrażu mieszkania, wartości mienia ruchomego, które chcesz objąć ochroną oraz zakresu ochrony, na jaki się zdecydujesz.