W ramach polisy mieszkaniowej można ubezpieczyć wiele nieoczywistych przedmiotów, w tym siłowniki i automatykę bram. Wyjaśniamy, na czym polega takie ubezpieczenie, przed czym chroni i ile trzeba za nie zapłacić.

Napędy bram nie należą do tanich produktów, a mogą zostać uszkodzone zarówno wskutek zdarzeń losowych, jak i celowego działania osób trzecich. Warto więc pomyśleć o ubezpieczeniu siłowników i automatyki bram, zwłaszcza że taka polisa nie jest jakoś szczególnie droga, a przy okazji zabezpiecza również inne mienie. 

Co to jest ubezpieczenie siłowników?

W każdej polisy mieszkaniowej znajdziemy dział z definicjami, ale próżno szukać tam siłowników jako odrębnego rodzaju mienia. 

Towarzystwa najczęściej traktują je jako stały element ogrodzenia i bramy, a samo ogrodzenie jest jedną z budowli na posesji i – podobnie jak altanę, garaż wolnostojący czy murowany grill – można je włączyć w ubezpieczenie nieruchomości.  

Kiedy przyda się ubezpieczenie siłowników i napędów do bram? 

Brama wraz z całym ogrodzeniem może zostać zniszczona przez naturalne zdarzenia, którym nie sposób zapobiec. Może ją uszkodzić huragan, zapadanie ziemi, spadające drzewa, maszty czy słupy znajdujące się w pobliżu. W niektórych lokalizacjach zniszczenia może wywołać też fala powodziowa. 

Całe ogrodzenie, jako że znajduje się na skraju posesji, zagrożone jest nie tylko przez czynniki naturalne, ale i celowe oraz przypadkowe działanie człowieka. Do siłowników i automatyki bram łatwy dostęp mają osoby trzecie, które mogą je zniszczyć lub ukraść. Do tego trzeba doliczyć ryzyko uderzenia pojazdu mechanicznego, samochodu oraz motocykla.

Gdzie ubezpieczyć siłowniki z polisy mieszkaniowej?

Ubezpieczenie siłowników i napędu bram nie występuje jako samodzielny produkt. Niektóre towarzystwa, jak PZU, Link4 Generali czy Warta oferują je jednak jako element polisy mieszkaniowej. 

Przykładowo, Link4 w polisie Dom ubezpiecza dodatkowo siłowniki i automatykę bram od kradzieży zwykłej, a także zwraca koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Warunkiem jest włączenie do zakresu ochrony murów i stałych elementów nieruchomości. Jednocześnie ochroną nie są objęte szkody powstałe wskutek zadrapania, poplamienia, zmiany barwy lub odpryśnięcia kawałków powierzchni siłowników i automatyki bram.

PZU w polisie dom ubezpiecza dodatkowo budowle (zaliczając do nich siłowniki i automatykę bram) od kradzieży z włamaniem.

Generali chroni też siłowniki i automatykę bram na wypadek awarii w ramach Home Assistance.

W TU Warta (polisa Dom Komfort Plus) siłowniki są chronione jako stałe elementy ogrodzenia, a dokładniej:

 • stałe elementy ogrodzenia od kradzieży -  siłowniki bram, wideodomofony;
 • ogrodzenie domu jednorodzinnego od skutków wandalizmu (np. graffiti), a nawet uderzenie własnym pojazdem;
 • obiekty małej architektury od kradzieży – altana, basen wraz z instalacją, huśtawka przymocowana do podłoża;
 • zewnętrzne elementy przed kradzieżą - miedziane rynny, anteny, punkty oświetleniowe, baterie słoneczne.

Przed czym polisa mieszkaniowa chroni siłowniki?

Jeśli włączymy w polisę ogrodzenie wraz siłownikami i automatyką bramy, to takie mienie może być chronione przed takimi samymi zdarzeniami, jak sam dom i jego elementy stałe. Chodzi m.in. o:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozja, 
 • upadek statku powietrznego,
 • dym i sadza,
 • opad, 
 • śnieg i lód,
 • grad,
 • huragan,
 • osuwanie się ziemi,
 • zapadanie się ziemi,
 • lawina,
 • uderzenie pojazdu,
 • upadek drzew i masztów,
 • trzęsienie ziemi,
 • akcja ratownicza.

Dokładny zakres ochrony jest zawsze wskazany w dokumencie OWU.

Wśród zdarzeń często dostępnych jako rozszerzenia i kluczowych dla kompleksowej ochrony siłowników i automatyki bram, trzeba wymienić:

 • przepięcie – jako nagły spadek lub skok napięcia powodujący uszkodzenie siłowników elektrycznych w bramach;
 • powódź – zdarzenie zagrażające wszystkim zabudowaniom na posesji;
 • kradzież z włamaniem i kradzież zwykłą – elementy ogrodzenia, z racji ich usytuowania, są łakomym kąskiem dla złodziei;
 • wandalizm – zdecydowanie łatwiej zniszczyć ogrodzenie i jego elementy, niż np. elewację budynku, w którym przebywają ludzie i który jest położony w pewnym odstępie od ulicy. 

Kiedy ubezpieczenie siłowników nie działa?

Siłowników, podobnie jak innych przedmiotów i obiektów, nie da się ubezpieczyć na każdą okazję. Wymieńmy sobie kilka przykładów okoliczności, w których towarzystwo ma prawo do uchylenia się od odszkodowania:

 • nieprawidłowe podłączenie lub użytkowanie urządzenia;
 • wady fabryczne i uszkodzenia podlegające pod gwarancję producenta;
 • zniszczenia mienia przez nas samych, np. w skutek rażącego niedbalstwa;
 • zniszczenia spowodowane pod wpływem substancji psychoaktywnych;
 • awaria będąca skutkiem przepięcia podczas robienia remontu;
 • upadek drzewa na ogrodzenie, jeśli wycinka przeprowadzona była niezgodnie z przepisami;
 • zniszczenia powstałe w wyniku wojny, stanu wojennego czy działań terrorystycznych;
 • uszkodzenie bramy przez falę powodziową, jeśli zdarzenie miało miejsce przed 30 dniem od wykupienia polisy (dla powodzi obowiązuje karencja, najczęściej 30-dniowa).

Towarzystwa wprowadzają też limity, zarówno kwotowe, jak i procentowe. Przykładowo za szkodę na napędzie bramy możemy uzyskać maksymalnie 5 tysięcy złotych, ale nie więcej niż 10% sumy ubezpieczenia wszystkich budowli. 

Mimo istnienia pewnych uniwersalnych zapisów, ograniczenia w polisie są indywidualną kwestią każdego towarzystwa. Zachęcamy więc do wnikliwej analizy OWU polisy, a w szczególności działu traktującego o wyłączeniach odpowiedzialności.

Ile kosztuje ubezpieczenie siłowników?

Średni koszt polisy mieszkaniowej to 200-300 zł w skali roku. Każde rozszerzenie ubezpieczenia nieco zwiększa składkę, ale jedne dodatki są droższe, a inne tańsze. Wśród kosztowniejszych rozszerzeń można wymienić np. ruchomości domowe, powódź, kradzież z włamaniem czy rozbudowane pakiety OC w życiu prywatnym i Home Assistance. Włączenie w polisę napędu bramy, owszem, zwiększy składkę, ale raptem o kilka procent. Więcej zapłacimy natomiast za uwzględnienie w polisie wszystkich budowli znajdujących się na posesji i ich elementów stałych, czyli m. in. siłowników. 

Co oprócz siłowników warto ubezpieczyć?

Ogrodzenie wraz z bramą wjazdową to tylko jeden z obiektów znajdujących się na posesji, które można włączyć w polisę mieszkaniową. Na tej liście znajdują się również:

 • garaże wolnostojące,
 • altany,
 • szopy,
 • budynki gospodarcze,
 • murowane grille,
 • rośliny ogrodowe i doniczkowe,
 • studnie,
 • oczka wodne,
 • baseny,
 • rzeźby i innego typu ozdoby,
 • wszelkiego typu instalacje dla dzieci (piaskownice, trampoliny, huśtawki, itd.),
 • krzyże i kapliczki,
 • boiska sportowe i korty tenisowe,
 • chodniki i podjazdy,
 • parasole ogrodowe,
 • przydomowa pasieka (w ramach ubezpieczenia zwierząt domowych traktowanych przez towarzystwa jak mienie ruchome).

Z polisy mieszkaniowej można więc ubezpieczyć niemal wszystkie budowle, konstrukcje i obiekty znajdujące się na posesji. Wyłączone z ochrony są tylko zabudowania, które nie są na trwałe połączone z gruntem, czyli np. tunele foliowe czy blaszane garaże

– wyjaśnia Michał Ratajczak, ekspert ubezpieczeń nieruchomości Rankomat.

Ubezpieczenie nieruchomości może również dotyczyć obiektów znajdujących się poza posesją, jak domek letniskowy, nagrobek czy garaż znajdujący się w określonej odległości od domu, np. 2 kilometrów.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie siłowników nie jest dostępne jako samodzielny produkt

2. Ochrona napędu bram dostępna jest jako rozszerzenie polisy mieszkaniowej i tylko w wybranych towarzystwach

3. Siłowniki warto chronić nie tylko przed zdarzeniami losowymi, ale również przed kradzieżą czy wandalizmem

4. Oprócz elementów ogrodzenia, w polisie mieszkaniowej można uwzględnić również wiele innych budowli stojących na posesji, a także roślinność ogrodową

Ubezpieczenie siłowników - najczęściej zadawane pytania

 1. Na jak długo można ubezpieczyć siłowniki i automatykę bram?

  Ochrona napędu bram obowiązuje tak długo, jak cała polisa mieszkaniowa. Nieruchomości najczęściej ubezpiecza się na rok, ale równie dobrze można podpisać umowę na 2 czy 3 lata. Problematyczne są tylko ubezpieczenia krótkoterminowe, czyli poniżej 6 miesięcy.
 2. Ile dostanę odszkodowania za zniszczenie siłowników?

  Wysokość rekompensaty zależy od wielkości szkody i sumy ubezpieczenia, czasem też od limitów. Jeśli ubezpieczyliśmy siłowniki i automatykę bram na kwotę adekwatną do ich wartości, a dojdzie do szkody całkowitej, to odszkodowanie pokryje pełne koszty zniszczeń. Jeśli w polisie wpisany jest limit, np. maksymalnie 5000 zł za uszkodzenie omawianego mienia, to nie możemy liczyć na wyższą rekompensatę.
 3. Kiedy otrzymam odszkodowanie za zniszczenie siłowników?

  Terminy wypłaty odszkodowania z polisy mieszkaniowej są takie same dla każdego rodzaju mienia. W przypadku bezspornej części rekompensaty, poszkodowany powinien otrzymać ją do 30 dnia od zgłoszenia szkody. Sporna część odszkodowania – wymagająca dodatkowych ustaleń – zostanie wypłacona po dodatkowych 15 dniach.
 4. Czy dostanę odszkodowanie, jeśli uderzę w ogrodzenie własnym autem i uszkodzę napęd bramy?

  Jeśli uszkodzenie siłowników będzie wynikało z winy któregoś z domowników, to odszkodowanie nie przysługuje. Dotyczy to zarówno prowadzenia pojazdu, jak i innych aktywności, przy których można mówić o celowym działaniu lub rażącym niedbalstwie. Rekompensatę uzyskamy tylko wtedy, kiedy za kierownicą auta będzie siedziała osoba trzecia albo szkoda będzie dotyczyła wyłącznie ogrodzenia (np. w TU Warta).
 5. Czy można ubezpieczyć ogrodzenie w budowanym domu?

  Polisa dla domu w budowie z założenia ma ograniczony zakres ochrony. Zdarzają się jednak oferty, w których istnieje możliwość ubezpieczenie ogrodzenia, bramy i jej stałych elementów. Przykładem takiej polisy jest Generali z myślą o domu.