Komisja Nadzoru Finansowego zapowiedziała podniesienie kar dla ubezpieczycieli za niedotrzymywanie terminu wypłaty odszkodowań z tytułu polis OC. Podczas posiedzenia w dniu 23.03.2010 r. Komisja ukarała kolejnych pięć towarzystw ubezpieczeniowych.

Firmy ubezpieczeniowe mają obowiązek wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie. W przypadku, gdy wyjaśnienie sprawy okazuje się skomplikowane, czas na wypłatę może ulec przedłużeniu o 2 tygodnie. W szczególnych sytuacjach, np. jeśli sprawa opiera się o sąd, okres ten może się wydłużyć do 90 dni.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

  • Ceny OC w 3 minuty
  • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
  • Pomoc 200 agentów

Jak się okazuje, towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze wywiązują się z tego obowiązku. W pierwszym kwartale tego roku KNF nałożył kary na dziesięć towarzystw ubezpieczeniowych, na łączną kwotę 140 tys. złotych, za nieterminowe wypłaty odszkodowań. Mimo kar dla towarzystw ubezpieczeniowych, w dalszym ciągu pojawiają się sygnały o nieprawidłowościach w zakresie terminu wypłaty odszkodowania. Dlatego też KNF chce zaostrzyć środki nadzorcze.