Polisa turystyczna za 3 zł zapewnia pokrycie kosztów leczenia na 20 000 euro. To może nie wystarczyć. Przykładowo w Chorwacji za dobę w szpitalu trzeba zapłacić około 600 zł, a w USA aż ponad 2000 zł. Jaka w takim razie jest optymalna cena ubezpieczenia turystycznego?

Przeciętny turysta, wybierając ubezpieczenie na typowy urlop nie zwraca uwagi na szczegóły i zakres ochrony polisy. Liczy się przede wszystkim cena. Tymczasem zbyt niska suma gwarantowana może nie wystarczyć na pokrycie kosztów leczenia. Z kolei najwyższa cena nie zawsze idzie w parze z najwyższą jakością. Sprawdziliśmy to na podstawie najtańszej polisy na podróż po Europie (jako kierunek wyjazdu wskazaliśmy Chorwację) i po świecie (konkretnie do Stanów Zjednoczonych), podobnie jak w najdroższym wariancie.

Najtańsza polisa na podróż po Europie

Polisę, która zapewnia wsparcie na terenie Europy i u większości ubezpieczycieli również w państwach basenu Morza Śródziemnego i niektórych krajach graniczących z naszym kontynentem, jak np. Gruzja w najtańszym wariancie dostępna jest za 3,11 zł/dziennie. Zapewnia pokrycie kosztów na 20 000 euro i koszty ratownictwa na 6 000 euro.

W razie nieszczęśliwego wypadku można liczyć na odszkodowanie w wysokości 15 000 zł. Ochroną objęte są także sporty (83 aktywności zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia) oraz opóźnienie lotu powyżej 5 godzin.

Najtańsza polisa na podróż po Europie

Czy taka polisa wystarczy? To minimalny zakres dla osób planujących wyjazd połączony ze zwiedzaniem i wypoczynkiem. Suma gwarantowana powinna wystarczyć na terenie krajów Unii Europejskiej, gdzie częściową refundację leczenia zapewnia EKUZ.

Czego brakuje w polisie? Nie ma ubezpieczenia bagażu – w razie kradzieży nie można liczyć na odszkodowanie. Polisa nie obejmuje też OC w życiu prywatnym, zagubienia bagażu przez linie lotnicze oraz części sportów uznawanych za wysokiego ryzyka lub ekstremalne.

Cena z rozszerzeniem:

 • sporty wysokiego ryzyka: brak
 • sporty ekstremalne: brak
 • choroby przewlekłe: 7,46 zł
 • zdarzenia pod wpływem alkoholu: brak

Dla kogo taka polisa? Dla wyjeżdżających na wakacje na terenie Unii Europejskiej i EFTA, osób szukających dodatkowej polisy na wyjazd z biurem podróży, dla planujących weekendową wycieczkę czy jednodniowy pobyt za granicą.

Najdroższa polisa na podróż po Europie

Polisę, która będzie ważna na terenie całej Europy i w niektórych krajach świata można kupić również w najdroższym wariancie. Takie ubezpieczenie będzie kosztować 60 zł/dzień. Obejmuje bardzo szeroki zakres – przede wszystkim koszty leczenia na 300 000 euro i  koszty ratownictwa na 5 000 euro, NNW na 50 000 zł oraz OC na 200 000 euro. Poza tym ochroną objęty jest bagaż (na 4 000 zł w razie kradzieży i zniszczenia, na 1 000 zł w razie opóźnienia przez linie lotnicze) oraz sprzęt elektroniczny (na 2 000 zł).

Polisa zawiera również ubezpieczenie chorób przewlekłych i pełny pakiet Assistance :

 • zwrot kosztów rozmów telefonicznych,
 • organizację i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia,
 • organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego dzieci i członków rodziny,
 • pokrycie kosztów opieki nad dziećmi,
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48 godzin,
 • pomoc prawną,
 • pożyczkę na kaucję,
 • zastępstwo kierowcy,
 • samochód zastępczy.

Najdroższa polisa na podróż po Europie

Czy taka polisa wystarczy? To bardzo szeroki zakres ochrony, zawierający praktycznie wszystkie elementy ubezpieczenia turystycznego. Sumy gwarantowane są bardzo wysokie i z pewnością wystarczą na pokrycie kosztów leczenia czy ratownictwa.

Czego brakuje w polisie? W cenie nie ma zapewnionej ochrony podczas uprawniania sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych. Ochroną nie są objęte także zdarzenia pod wpływem alkoholu. Brakuje też Assistance dla samochodów.

Cena z rozszerzeniem:

 • sporty wysokiego ryzyka: brak
 • sporty ekstremalne: brak
 • choroby przewlekłe: w cenie
 • zdarzenia pod wpływem alkoholu: brak

Dla kogo taka polisa? Takie ubezpieczenie sprawdzi się w przypadku długich podróży lub zwiedzania kilku krajów jednocześnie. Sumy gwarantowane są wysokie i zapewnią pełną ochronę. Polisa zawiera wszystkie niezbędne elementy dla turysty planującego wypoczynek, zwiedzanie i amatorskie aktywności sportowe.

Najtańsza polisa na podróż po świecie

To ubezpieczenie, które sprawdzi się w przypadku wyjazdów poza Europę z uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych, które są jednym z najczęściej wybieranych kierunków pozaeuropejskich. Możne je zakupić za 7 zł dziennie. Polisa zapewnia pokrycie kosztów leczenia i ratownictwa na 200 000 zł, NNW na 30 000 zł i OC w życiu prywatnym na 50 000 zł. Ochroną objęte jest opóźnienie lotu powyżej 5 godzin oraz zdarzenia pod wpływem alkoholu.

W ramach standardowego Assistance polisa zapewnia: 

 • całodobowy dyżur telefoniczny, 
 • kontakt i telekonferencję z osobą bliską, 
 • transport na teren Polski albo kraju zamieszkania, 
 • transport zwłok, 
 • przekazanie informacji, 
 • pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów, 
 • pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu, 
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych, 
 • transport i pokrycie kosztów pobytu osób towarzyszących w podróży zagranicznej w razie śmierci ubezpieczonego,
 •  organizację przyjazdu osoby bliskiej, 
 • kierowcę zastępczego, 
 • informacje przed podróżą, 
 • zastępstwo w podróży służbowej
 • odzyskiwanie danych z pakietu fotograficznego.

Najtańsza polisa na podróż po świecie

Czy taka polisa wystarczy? Zakres kosztów leczenia może nie wystarczyć w przypadku wyjazdu do  USA, ale za to w podróży do krajów niesłynących z aż tak wysokich kosztów leczenia będzie optymalny. Polisa zawiera bardzo bogaty pakiet Assistance, który sprawdzi się w dalekich podróżach. Ubezpieczenie piosiada praktycznie wszystkie elementy ochrony wyjazdu zagranicznego.

Czego brakuje w polisie? Ochroną nie został objęty bagaż ani (w podstawowej cenie) aktywności sportowe. Brakuje także Auto Assistance.

Cena z rozszerzeniem:

 • sporty wysokiego ryzyka: 20 zł/dzień
 • sporty ekstremalne: 20 zł/dzień
 • choroby przewlekłe: w 13 zł/dzień
 • zdarzenia pod wpływem alkoholu: w cenie

Dla kogo taka polisa? To ubezpieczenie optymalne na podróż zagraniczną do krajów ze średnimi kosztami leczenia. Sprawdzi się w przypadku wyjazdów połączonych z wypoczynkiem i zwiedzaniem.  

Najdroższa polisa na podróż po świecie

Najdroższa polisa dostępna w naszej porównywarce kosztuje 78 zł dziennie. W takiej wysokiej cenie można liczyć na „full” opcję. Ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów leczenia na 300 000 euro oraz ratownictwa na 5 000 euro. W razie nieszczęśliwych wypadków odszkodowanie zostanie wypłacone z sumy gwarantowanej 50 000 zł, a w przypadku OC w życiu prywatnym – w wysokości  200 000 euro. 

Bagaż i sprzęt elektroniczny są chronione na wypadek kradzieży. W razie opóźnienia lotu powyżej 5 godzin zostanie wypłacone odszkodowanie. W cenie polis objęte są ochroną choroby przewlekłe, uprawienie sportów na 40 000 euro oraz zdarzenia pod wpływem alkoholu.

Pełny Assistance obejmuje: 

 • zwrot kosztów rozmów telefonicznych,
 • organizację i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia, 
 • organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego dzieci i członków rodziny, 
 • pokrycie kosztów opieki nad dziećmi, 
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48 godzin, 
 • pomoc prawną, 
 • pożyczkę na kaucję, 
 • zastępstwo kierowcy,
 • organizację samochodu zastępczego.

Najdroższa polisa na podróż po świecie

Czy taka polisa wystarczy? To bardzo bogaty zakres ochrony, który wystarczy we wszystkich krajach świata. Polisa zawiera praktycznie wszystkie elementy ubezpieczenia turystycznego. Można liczyć na pomoc w każdej trudnej sytuacji podczas wyjazdu zagranicznego,

Czego brakuje w polisie? Polisa nie posiada tylko Assistance samochodowego.

Cena z rozszerzeniem:

 • sporty wysokiego ryzyka: w cenie do 40 000 euro
 • sporty ekstremalne: w cenie do 40 000 euro
 • choroby przewlekłe: w cenie
 • zdarzenia pod wpływem alkoholu: w cenie

Dla kogo taka polisa? Idealna na długi wyjazd, połączony ze zwiedzaniem i uprawianiem sportów. Ubezpieczenie sprawdzi się także w krajach słynących z wysokich kosztów leczenia. ‘

Optymalna cena polisy, czyli jaka?

Różnice pomiędzy najniższą i najwyższą ceną ubezpieczenia turystycznego są bardzo duże. Jak więc wybrać najbardziej optymalną polisę? Najlepiej dopasowując ją do swoich potrzeb, kierunku i charakteru wyjazdu. Na tydzień w Chorwacji nie potrzebujemy polisy za 68 zł dziennie, ale za to przyda nam się Auto Assistance. Cena nie powinna być jedynym wyznacznikiem wyboru ubezpieczenia, ale faktyczny zakres ochrony dopasowany do tego, co będzie się robiło podczas pobytu za granicą.

co jeszcze wpływa na cenę polisy turystycznej

Najlepiej porównać ceny w kalkulatorze, wybierając między różnymi sumami gwarantowanymi i zakresem ochrony. Najtańsza polisa może nie wystarczyć na pokrycie kosztów leczenia, a najdroższa nie posiadać elementu, który akurat będzie potrzebny podczas Twojej podróży.

Dlatego najlepiej nie oglądać się tylko i wyłącznie na cenę, ale przede wszystkim na swoje potrzeby. Takie ubezpieczenie zagwarantuje pełną ochronę i wsparcie w każdej problematycznej sytuacji za granicą.

Co warto wiedzieć?

 1. Najtańsza polisa dostępna jest za 3,1 zł dziennie. 
 2. Najdroższą na terenie Europy można mieć za 60 zł/dzień, a na świecie za 78 zł dziennie.
 3. Optymalna cena polisa powinna być dopasowana do zakresu ochrony, kierunku i charakteru wyjazdu.
 4. Najlepiej więc porównać ubezpieczenia samodzielnie i wybrać coś dla siebie.