Polisa turystyczna za 3,74 złotych za dzień zapewnia pokrycie kosztów leczenia na 80 000 złotych. To może nie wystarczyć. Przykładowo w Chorwacji za dobę w szpitalu trzeba zapłacić około 65 euro, a w USA - od 500 do kilku tysięcy USD. Jaka w takim razie jest optymalna cena ubezpieczenia turystycznego? 

Przeciętny turysta, wybierając ubezpieczenie na typowy urlop nie zwraca uwagi na szczegóły i zakres ochrony polisy. Liczy się przede wszystkim cena. Tymczasem zbyt niska suma gwarantowana może nie wystarczyć na pokrycie kosztów leczenia. Z kolei najwyższa cena nie zawsze idzie w parze z najwyższą jakością. Sprawdziliśmy to na podstawie najtańszej polisy na podróż po Europie (jako kierunek wyjazdu wskazaliśmy Bułgarię) i po świecie (konkretnie na Seszele), podobnie jak w najdroższym wariancie. 

Dlaczego EKUZ nie wystarczy na podróż za granicę?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia ubezpieczone w ramach polskiego NFZ osoby do otrzymania podstawowej pomocy medycznej podczas przebywania w krajach UE lub UFTA, na takich samych zasadach, jak obywatele tych krajów. 

Ochrona jaką gwarantuje EKUZ nie jest jednak wystarczająca podczas podróży zagranicznej. Zazwyczaj nie obejmuje bowiem ważnych aktualnie elementów, takich jak koszty związane z izolacją lub kwarantanną podczas zachorowania na COVID-19. 

Co więcej, kata najczęściej nie będzie przydatna podczas wizyty u stomatologa lub prywatnego lekarza. Tymczasem zwykłe, refundowane usługi publicznej służby zdrowia mogą okazać się niewystarczające. EKUZ nie przyda się również w razie konieczności odbycia akcji ratowniczej lub poszukiwawczej. Tymczasem koszty ratownictwa lub poszukiwań – zwłaszcza z użyciem helikoptera – są zazwyczaj bardzo wysokie i mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy euro. 

W niektórych krajach EKUZ nie zwróci również kosztów hospitalizacji lub transportu karetką, jeśli nie doszło do ratowania życia. 

Nie można zapominać również o tym, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego działa tylko w krajach członkowskich UE i UFTA. Jeśli więc planujemy spędzić wakacje na innym kontynencie, EKUZ nie będzie przydatny nawet w niewielkim stopniu. 

Od czego zależy cena ubezpieczenia?

 • Zakres i sumy gwarantowane polisy – chyba najważniejszy czynnik decydujący o cenie polisy. Z reguły im więcej elementów objętych jest ochroną oraz im wyższe są sumy gwarantowane ubezpieczenia, tym więcej zapłacimy za polisę. Ważne będzie przede wszystkim ubezpieczenie KL, OC oraz NNW

 • Ochrona w razie zachorowania na COVID-19 - obecnie to jeden z kluczowych elementów każdego, nawet najtańszego ubezpieczenia na zagraniczny wyjazd. Każda, nawet ta niedroga polisa powinna zapewniać pomoc w razie zachorowania. Wybierając ubezpieczenie dla siebie nie można jednak zapomnieć o kosztach związanych z izolacją, kwarantanną, powrotem do kraju, czy opieką nad chorym dzieckiem. Czasami tańsze polisy nie zawierają takich elementów, jednak zdarza się – o czym warto pamiętać – że bywa przeciwnie i to właśnie droższe opcje ubezpieczeniowe okazją się mniej korzystne pod tym kątem. 

 • Rozszerzenia ochrony – jeśli podczas podróży zamierzamy uprawiać sporty ekstremalne lub wysokiego ryzyka, powinniśmy wykupić dodatkowe rozszerzenie. Podobnie w przypadku zdarzeń pod wpływem alkoholu, chorób przewlekłych, czy ubezpieczenie pracy fizycznej. 

 • Kierunek podróży – oczywiście im dalej tym drożej. Kraje europejskie wymagają nieco niższych sum gwarantowanych niż te poza Europą. 

 • co jeszcze wpływa na cenę polisy turystycznej

Kto zapłaci za polisę mniej? 

Mniej za ubezpieczenie zapłacą dzieci, czy raczej ich rodzice lub opiekunowie. Niepełnoletni turyści mogą zostać objęci podstawową ochroną na terenie Europy już od 2,74 zł/dzień. Poza naszym kontynentem najtańsze ubezpieczenie wyniesie natomiast 3,64 zł./dzień. 

Na niższe koszty mogą liczyć również turyści, którzy wykupili wycieczkę w biurze podróży wraz z podstawowym ubezpieczeniem na wyjazd. Taka polisa nie jest zazwyczaj wystarczająca, natomiast dokupując do niej nawet podstawowe ubezpieczenie na rankomat.pl znacznie zwiększymy jej zakres. 

Kto zapłaci za polisę więcej?

Za polisę więcej zapłacą przede wszystkim osoby chore przewlekle. Z wyższymi kosztami polisy muszą liczyć się także osoby, które podczas urlopu planują aktywnie spędzać czas – na stoku, lub uprawiając sporty przez ubezpieczycieli uznawane za ekstremalne lub wysokiego ryzyka. Więcej za ochronę mogą zapłacić też osoby starsze - ubezpieczyciele indywidualnie określają, kto zapłaci zwyżkę za wiek.

Miłośnicy wysokoprocentowych trunków także powinni wykupić rozszerzenie (klauzula alkoholowa), które może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Jeśli zabieramy ze sobą w podróż sprzęt sportowy lub elektroniczny który chcemy zabezpieczyć w ramach ochrony bagażu, kwota ubezpieczenia także będzie wyższa. 

Ile kosztuje najtańsza polisa na podróż po Europie?

Polisę, która zapewnia wsparcie na terenie Europy i – w przypadku niektórych ubezpieczycieli – również w państwach basenu Morza Śródziemnego - w najtańszym wariancie możemy wykupić już za 3,74 zł/dziennie. Takie ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów leczenia (KL) na 80 000 złotych i koszty ratownictwa na 50 000 złotych. 

W razie nieszczęśliwego wypadku można liczyć na odszkodowanie w wysokości 14 000 zł, przy uszczerbku na zdrowiu otrzymamy taką samą kwotę odszkodowania, a w przypadku śmierci, bliscy ubezpieczonego otrzymają 7 000 złotych. 

Ochroną objęte są także sporty (49 aktywności zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia) oraz opóźnienie lotu powyżej 6 godzin (suma ubezpieczenia: 600 złotych). 

COVID-19: 

UBEZPIECZENIE 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

Suma kosztów leczenia w razie zachorowania na COVID-19 

W ramach tej polisy suma ubezpieczenia chorego w razie zachorowania na COVID-19 wynosi 80 000 złotych 

Pokrycie kosztów testu 

Ubezpieczenie zagwarantuje także pokrycie kosztów testu - jeśli ten zostanie zlecony przez lekarza, niezależnie od wyniku 

Zachorowanie dziecka 

Ochroną objęty jest również przedłużony pobyt opiekuna w razie zachorowania dziecka (400zł./dzień max 7 dni) 

Izolacja 

Jeśli chodzi o izolację, ubezpieczyciel - w tym przypadku Allianz - gwarantuje zakwaterowanie i wyżywienie (5 400 złotych), a także transport powrotny do kraju (bez limitu) 

Kwarantanna 

W przypadku kwarantanny koszty zakwaterowania i wyżywienia to 5 400 złotych, jednak ubezpieczenie nie obejmuje powrotnego transportu do Polski. 

Czy taka polisa wystarczy? To minimalny zakres dla osób planujących wyjazd połączony ze zwiedzaniem i wypoczynkiem. Suma gwarantowana powinna wystarczyć na terenie krajów Unii Europejskiej, gdzie częściową refundację leczenia zapewnia EKUZ. 

Czego brakuje w polisie? Nie ma ubezpieczenia bagażu – w razie kradzieży nie można liczyć na odszkodowanie. Polisa nie obejmuje też OC w życiu prywatnym, zagubienia bagażu przez linie lotnicze oraz części sportów uznawanych za wysokiego ryzyka lub ekstremalne. 

Rozszerzenia ochrony: 

 • Sporty wysokiego ryzyka: brak 

 • Sporty ekstremalne: brak 

 • Choroby przewlekłe: brak 

 • Zdarzenia pod wpływem alkoholu: brak 

Dla kogo taka polisa? Dla wyjeżdżających na wakacje na terenie Unii Europejskiej i EFTA, osób szukających dodatkowej polisy na wyjazd z biurem podróży, dla planujących weekendową wycieczkę czy jednodniowy pobyt za granicą. 

Ile kosztuje najdroższa polisa na podróż po Europie?

Polisę, która będzie ważna na terenie całej Europy i w niektórych krajach świata można kupić również w najdroższym wariancie. Takie ubezpieczenie będzie kosztować 68,15 zł/dzień. Gwarantuje ono jednak bardzo szeroki zakres ochrony – przede wszystkim koszty leczenia na 500 000 złotych i koszty ratownictwa na 50 000 złotych. 

Dodatkowo polisa zapewnia ochronę w ramach NNW - suma ubezpieczenia oraz uszczerbek na zdrowiu wynoszą po 50 000 złotych każde. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej jej bliscy otrzymają natomiast odszkodowanie w wysokości 20 000 złotych. 

Jeśli natomiast chodzi o polisę OC, suma ubezpieczenia to 100 000 złotych. W przypadku szkody osobowej kwota jest taka sama. Jeśli natomiast chodzi o szkody w mieniu – kwota wynosi 10 000 złotych. 

W cenie zawarte jest także OC sportowe  w wysokości 100 000 złotych. Ochroną objęty jest także sprzęt sportowy  (4 000 złotych, w ramach ubezpieczenia bagażu). 

Poza tym ochroną objęty jest bagaż (na 4 000 zł w razie kradzieży i zniszczenia, na 1 000 zł w razie opóźnienia przez linie lotnicze) oraz sprzęt elektroniczny (na 4 000 zł). 

Polisa zawiera również pełny pakiet Assistance

 • zwrot kosztów rozmów telefonicznych, 

 • organizację i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia, 

 • organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego dzieci i członków rodziny, 

 • pokrycie kosztów opieki nad dziećmi, 

 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48 godzin, 

 • pomoc prawną, 

 • pożyczkę na kaucję, 

 • zastępstwo kierowcy, 

 • samochód zastępczy 

COVID-19: 

UBEZPIECZENIE 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

Suma kosztów leczenia w razie zachorowania na COVID-19 

W ramach tej polisy suma ubezpieczenia chorego w razie zachorowania na COVID-19 wynosi 500 000 złotych 

Pokrycie kosztów testu 

Ubezpieczenie zagwarantuje także pokrycie kosztów testu - jeśli ten zostanie zlecony przez lekarza, niezależnie od wyniku 

Zachorowanie dziecka 

Ochroną objęty jest również przedłużony pobyt opiekuna w razie zachorowania dziecka w wysokości 400 zł./dzień (koszty zakwaterowania (max 7 dni) W ramach Świadczenia „Wizyta Członka Rodziny”) 

Izolacja 

Jeśli chodzi o izolację, ubezpieczyciel - w tym przypadku Allianz - gwarantuje zakwaterowanie i wyżywienie (5 400 złotych), a także transport powrotny do kraju (bez limitu) 

Kwarantanna 

W przypadku kwarantanny koszty zakwaterowania i wyżywienia to 5 400 złotych, jednak ubezpieczenie nie obejmuje powrotnego transportu do Polski. 

Czy taka polisa wystarczy? To bardzo szeroki zakres ochrony, zawierający praktycznie wszystkie elementy ubezpieczenia turystycznego. Sumy gwarantowane są bardzo wysokie i z pewnością wystarczą na pokrycie kosztów leczenia czy ratownictwa. 

Czego brakuje w polisie? Ochroną nie są objęte zdarzenia pod wpływem alkoholu. Brakuje też Assistance dla samochodów. 

Rozszerzenia ochrony:

 • sporty wysokiego ryzyka: tak 

 • sporty ekstremalne: tak 

 • choroby przewlekłe: tak 

 • zdarzenia pod wpływem alkoholu: brak 

Dla kogo taka polisa? Takie ubezpieczenie sprawdzi się w przypadku długich podróży lub zwiedzania kilku krajów jednocześnie. Sumy gwarantowane są wysokie i zapewnią pełną ochronę. Polisa zawiera wszystkie niezbędne elementy dla turysty planującego wypoczynek, zwiedzanie i aktywności sportowe, w tym sporty ekstremalne i wysokiego ryzyka. 

Ile kosztuje najtańsza polisa na podróż po świecie?

To ubezpieczenie, które sprawdzi się w przypadku wyjazdów poza Europę z uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych, które są jednym z najczęściej wybieranych kierunków pozaeuropejskich. Możne je zakupić za 5,22 zł./dziennie. Polisa zapewnia pokrycie kosztów leczenia i ratownictwa na 200 000 zł, NNW na 30 000 zł i OC w życiu prywatnym na 50 000 zł. 

Ochroną objęte jest opóźnienie lotu powyżej 5 godzin oraz zdarzenia pod wpływem alkoholu. Ochronie podlega także 114 sportów. W przypadku opóźnienia lotu (o 6h), ubezpieczyciel również wypłaci odszkodowanie (200 złotych). 

W ramach standardowego Assistance polisa zapewnia: 

 • całodobowy dyżur telefoniczny 

 • kontakt i telekonferencję z osobą bliską 

 • transport na teren Polski albo kraju zamieszkania 

 • transport zwłok 

 • przekazanie informacji 

 • pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów 

 • pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu 

 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych 

 • transport i pokrycie kosztów pobytu osób towarzyszących w podróży zagranicznej w razie śmierci ubezpieczonego 

 • organizację przyjazdu osoby bliskiej 

 • kierowcę zastępczego 

 • informacje przed podróżą 

 • zastępstwo w podróży służbowe 

 • odzyskiwanie danych z pakietu fotograficznego.

COVID-19: 

UBEZPIECZENIE 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

Suma kosztów leczenia w razie zachorowania na COVID-19 

W ramach tej polisy suma ubezpieczenia chorego w razie zachorowania na COVID-19 wynosi 500 000 złotych 

Pokrycie kosztów testu 

Ubezpieczenie zagwarantuje także pokrycie kosztów testu - jeśli ten zostanie zlecony przez lekarza, niezależnie od wyniku 

Zachorowanie dziecka 

Ochroną objęty jest również przedłużony pobyt opiekuna w razie zachorowania dziecka w wysokości 400 zł./dzień (koszty zakwaterowania (max 7 dni) W ramach Świadczenia „Wizyta Członka Rodziny”) 

Izolacja 

Jeśli chodzi o izolację, ubezpieczyciel - w tym przypadku AXA - gwarantuje zakwaterowanie i wyżywienie (5 400 złotych), a także transport powrotny do kraju (bez limitu) 

Kwarantanna 

W przypadku kwarantanny koszty zakwaterowania i wyżywienia to 5 400 złotych, jednak ubezpieczenie nie obejmuje powrotnego transportu do Polski. 

Czy taka polisa wystarczy? Zakres kosztów leczenia może nie wystarczyć w przypadku wyjazdu do  USA, ale za to w podróży do krajów niesłynących z aż tak wysokich kosztów leczenia będzie optymalny. Polisa zawiera bardzo bogaty pakiet Assistance, który sprawdzi się w dalekich podróżach. Ubezpieczenie posiada praktycznie wszystkie elementy ochrony wyjazdu zagranicznego. 

Czego brakuje w polisie? Polisa przede wszystkim nie zapewnia pokrycia kosztów izolacji i kwarantanny, w tym transportu chorej osoby do kraju. Ochroną nie został objęty bagaż ani (w podstawowej cenie) aktywności sportowe. Brakuje także Auto Assistance oraz - co bardzo ważne podczas zagranicznych wyjazdów - ubezpieczenia OC, zarówno w wersji podstawowe jak i sportowej 

Rozszerzenia ochrony:

 • Sporty wysokiego ryzyka: brak 

 • Sporty ekstremalne: brak 

 • Choroby przewlekłe: brak 

 • Zdarzenia pod wpływem alkoholu: za dopłatą w wysokości 15% składki (istnieje możliwość rozszerzenia ochrony na zdarzenia spowodowane pod wpływem alkoholu) 

Dla kogo taka polisa? To ubezpieczenie optymalne na podróż zagraniczną do krajów ze średnimi kosztami leczenia. Sprawdzi się w przypadku wyjazdów połączonych z wypoczynkiem i zwiedzaniem.   

Ile kosztuje najdroższa polisa na podróż po świecie?

Najdroższa polisa dostępna w naszej porównywarce kosztuje 101,10 zł./dzień. W takiej wysokiej cenie można liczyć na „full” opcję. Ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów leczenia na 500 000 złotych oraz kosztów ratownictwa na 50 000 złotych. 

W razie nieszczęśliwych wypadków (NNW) odszkodowanie zostanie wypłacone z sumy gwarantowanej 40 000 zł, jeśli dojdzie do uszczerbku na zdrowiu również, natomiast w przypadku śmierci ubezpieczonej osoby, jej bliscy otrzymają 20 000 złotych. 

Jeśli chodzi o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – suma ubezpieczenia oraz szkody osobowe to w tym przypadku kwoty po 100 000 złotych. Szkody w mieniu wycenione zostały na 10 000 złotych. 

W przypadku OC sportowego suma ubezpieczenia to 100 000 złotych. Polisa zapewnia także ubezpieczenie sprzętu sportowego (4 000 zł, w ramach ubezpieczenia bagażu). Ochroną objęte jest aż 126 sportów. 

Bagaż i sprzęt elektroniczny również są chronione. Suma gwarantowana ubezpieczenia oraz sprzętu elektronicznego to 4 000 złotych, natomiast w przypadku opóźnienia bagażu otrzymamy natomiast 1 000 złotych. 

COVID-19: 

UBEZPIECZENIE 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

Suma kosztów leczenia w razie zachorowania na COVID-19 

W ramach tej polisy suma ubezpieczenia chorego w razie zachorowania na COVID-19 wynosi 500 000 złotych 

Pokrycie kosztów testu 

Ubezpieczenie zagwarantuje także pokrycie kosztów testu - jeśli ten zostanie zlecony przez lekarza, niezależnie od wyniku 

Zachorowanie dziecka 

Ochroną objęty jest również przedłużony pobyt opiekuna w razie zachorowania dziecka w wysokości 400 zł./dzień (koszty zakwaterowania (max 7 dni) W ramach Świadczenia „Wizyta Członka Rodziny”) 

Izolacja 

Jeśli chodzi o izolację, ubezpieczyciel - w tym przypadku Allianz - gwarantuje zakwaterowanie i wyżywienie (5 400 złotych), a także transport powrotny do kraju (bez limitu) 

Kwarantanna 

W przypadku kwarantanny koszty zakwaterowania i wyżywienia to 5 400 złotych, jednak ubezpieczenie nie obejmuje powrotnego transportu do Polski. 

Pełny Assistance obejmuje: 

 • Zwrot kosztów rozmów telefonicznych 

 • Organizację i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia 

 • Organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego dzieci i członków rodziny 

 • Pokrycie kosztów opieki nad dziećmi 

 • Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48 godzin 

 • Pomoc prawną 

 • Pożyczkę na kaucję 

 • Zastępstwo kierowcy 

 • Organizację samochodu zastępczego 

Czy taka polisa wystarczy? To bardzo bogaty zakres ochrony, który wystarczy we wszystkich krajach świata. Polisa zawiera praktycznie wszystkie elementy ubezpieczenia turystycznego. Można liczyć na pomoc w każdej trudnej sytuacji podczas wyjazdu zagranicznego, 

Czego brakuje w polisie? Polisa nie posiada Assistance samochodowego ani ubezpieczenia zdarzeń, do których dojdzie pod wpływem alkoholu. Nie zapewnia także transportu powrotnego do Polski w przypadku kwarantanny. 

Rozszerzenia ochrony:

 • Sporty wysokiego ryzyka: w cenie 
 • Sporty ekstremalne: w cenie 
 • Choroby przewlekłe: w cenie 
 • Zdarzenia pod wpływem alkoholu: brak 

Dla kogo taka polisa? Idealna na długi wyjazd, połączony ze zwiedzaniem i uprawianiem sportów. Ubezpieczenie sprawdzi się także w krajach słynących z wysokich kosztów leczenia. 

Jaka jest optymalna cena polisy?

Różnice pomiędzy najniższą i najwyższą ceną ubezpieczenia turystycznego są bardzo duże. Jak więc wybrać najbardziej optymalną polisę? Najlepiej dopasowując ją do swoich potrzeb, kierunku i charakteru wyjazdu. Na typowo wypoczynkowy urlop w Bułgarii nie potrzebujemy polisy za ponad 60 złotych dziennie, podobnie jak w przypadku braku chorób przewlekłych, czy chęci uprawiania sportów ekstremalnych. 

 

Cena nie powinna być jedynym wyznacznikiem wyboru ubezpieczenia, ale faktyczny zakres ochrony dopasowany do tego, co będzie się robiło podczas pobytu za granicą. Najlepiej porównać ceny w kalkulatorze, wybierając między różnymi sumami gwarantowanymi i zakresem ochrony. Najtańsza polisa może nie wystarczyć na pokrycie kosztów leczenia, a najdroższa nie posiadać elementu, który akurat będzie potrzebny podczas naszej podróży. 

Patrycja PałkaPatrycja Pałka

Dlatego zamiast na cenę, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na swoje potrzeby. Kompleksowe ubezpieczenie zagwarantuje pełną ochronę i wsparcie w każdej problematycznej sytuacji za granicą, chroniąc przed dotkliwymi konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków, chorób, czy innych zdarzeń podczas zagranicznej podróży. 

Wakacje zagraniczne
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Wiener
Koszty leczenia
90 465 zł
Ratownictwo
36 186 zł
Bagaż
-
39,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł
AXA Partners
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
54,88 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł17 sportów pandemia Covid-19
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
135 698 zł
Ratownictwo
22 616 zł
Bagaż
1 357 zł
63,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 13 570 zł10 sportówpandemia Covid-19
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
89,88 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 złOC: 50 000 zł49 sportówpandemia Covid-19
Wakacje zagraniczne
Wiener
39,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
90 465 zł
Ratownictwo
36 186 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł
AXA Partners
54,88 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł17 sportów pandemia Covid-19
Europa Ubezpieczenia
63,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
135 698 zł
Ratownictwo
22 616 zł
Bagaż
1 357 zł
Dodatkowo: NNW: 13 570 zł10 sportówpandemia Covid-19
Allianz
89,88 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 złOC: 50 000 zł49 sportówpandemia Covid-19

 

Co warto wiedzieć?

 1. Najtańsza polisa dostępna jest za 3,74 zł dziennie. 
 2. Najdroższą na terenie Europy można mieć za około 70 zł/dzień, a na świecie za nieco ponad 100 zł dziennie.
 3. Optymalna cena polisa powinna być dopasowana do zakresu ochrony, kierunku i charakteru wyjazdu.
 4. Najlepiej więc porównać ubezpieczenia samodzielnie i wybrać coś dla siebie. 

Najczęściej zadawane pytania

 1. Od czego zależy cena ubezpieczenia turystycznego?

  Cena polisy na zagraniczny wyjazd zależy przede wszystkim od zakresu i gwarantowanych sum ubezpieczenia. Znaczenie ma oczywiście również kierunek i długość wyjazdu, a także ewentualne rozszerzenia ochrony. ​​​​​​

 2. Czy ubezpieczyciele oferują zniżki dla rodzin?

  Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują zniżki, np. dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Mniej zapłacimy także korzystając z dostępnej w niektórych TU opcji jednej polisy dla całej rodziny. Zniżki mogą czasem otrzymać również rodzice z dziećmi i osoby poniżej 25 roku życia. 

 3. Czy ubezpieczenie dla dziecka będzie tańsze? T

  Tak, polisa dla dziecka – zarówno w przypadku wyjazdu do Europy jak i poza nią – jest tańsza niż ubezpieczenie dla osoby dorosłej. 

 4. Czy zakres polisy ma wpływ na cenę?

  Tak – zakres ubezpieczenia jest jednym w najważniejszych czynników wpływających na cenę ubezpieczenia turystycznego. Im wyższe sumy gwarantowane KL, OC, czy NNW, tym – przeważnie – wyższa cena. Również ilość wchodzących w skład całościowej ochrony elementów ma znaczenie – np. oferty bez ubezpieczenia w razie izolacji czy kwarantanny w razie zachorowania na COVID-19 są w przeważającej większości przypadków tańsze niż te, które gwarantują wysokie sumy odszkodowania.