Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Koronawirus SARS-CoV-2 dotarł już praktycznie do każdego miejsca na świecie. WHO ogłosiło pandemię, wiele państw zamyka granice, odwołuje loty. Odradzane są podróże nie tylko do zagrożonych rejonów, ale wszystkie, niekonieczne wyjazdy zagaraniczne. Wiele osób rezygnuje z zaplanowanych podróży. Ochronę przed utratą kosztów zapewnia ubezpieczenie. Sprawdzamy, czy epidemia koronawirusa ma wpływ na jego dzialanie. 

podróżujący ludzie w maskach
Porównaj ceny
CUR_URL:https://rankomat.pl/turystyka/czy-przez-koronawirusa-mozna-odwolac-wycieczke-z-biura-podrozy-ubezpieczenie-kosztow-rezygnacji-a-epidemia

Odwołanie wycieczki wiąże się z koniecznością utraty części poniesionych już kosztów. Biura podróży mają do tego prawo. Nie ma znaczenia, z jakiego powodu rezygnuje się z wyjazdu - koszty rezygnacji trzeba ponieść. W przypadku stanu nadzwyczajnego, jakim jest epidemia koronawirusa sytuacja może wyglądać nieco inaczej.

Polska Izba Turystyki rekomenduje swoim członkom zwracanie kosztów klientom, jeśli wyjazd musiał zostać odwołany ze wzglądu na nadzwyczajną sytuację, czyli ogłoszenie w danym regionie stanu epidemii. Aczkolwiek, PIT nie sanowi prawa i biura podróży mogą podchodzić inaczej do takiej sytuacji. Na wypadek konieczności rezygnacji z wyjazdu wielu więc klientów wykupuje ubezpieczenie. Czy ono zadziała w razie epidemii?

Co zapewnia ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży gwarantuje ochronę i zwrot kosztów poniesionych w wyniku rezygnacji lub przerwania wyjazdu. Do najbardziej powszechnych, uznawanych przez większość towarzystw ubezpieczeniowych, uzasadnionych powodów należą:

 • Anulowanie rezerwacji noclegu oraz biletów - ubezpieczenie od rezygnacji gwarantuje pełną ochronę w sytuacji, w której zmuszeni jesteśmy odwołać wcześniejszą rezerwację biletów lotniczych, autokarowych, kolejowych, czy promowych.

Przykład: Z nagłych, ujętych w OWU powodów, musimy odwołać wcześniejszą rezerwację biletów lotniczych. Jeśli posiadamy ubezpieczenie od rezygnacji, ubezpieczyciel zobowiązuje się zrekompensować nam poniesione w wyniku tego straty.

 • Rezygnacja z wycieczki, udziału w imprezach masowych i turystycznych, konferencjach i szkoleniach - jeśli z powodów, które ubezpieczyciel zawarł w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU),będziemy zmuszeni odwołać zaplanowaną i wykupioną uprzednio wycieczkę, polisa  pokryje koszty wynikające z zerwania umowy z biurem podróży.

Przykład: Dwa dni przed podróżą łamiemy nogę w poważnym wypadku. W wyniku tego nie możemy udać się na zaplanowany urlop. Jeśli posiadamy odpowiednie ubezpieczenie, nie będziemy musieli martwić się o poniesione w wyniku tego straty.

 • Zmiany związane z rezygnacją współuczestnika podróży - jeśli urlop planowaliśmy spędzić z osobą towarzyszącą, która z uzasadnionych powodów zrezygnuje z wyjazdu już po wykupieniu polisy, ubezpieczyciel zwróci nam koszty, które poniesiemy na przykład z związku ze zmianą rezerwacji.

Przykład: Nasz bliski, który miał towarzyszyć nam podczas urlopu, tydzień przed planowanym wyjazdem, został okradziony z niezbędnych podczas odbycia podróży, w wyniku czego musiał z tej ostatniej zrezygnować. Jeśli wykupiliśmy polisę od rezygnacji, ubezpieczyciel zwróci nam koszty poniesione w wyniku takiego zdarzenia, takie jak na przykład zmiana rezerwacji pokoju dwuosobowego na jednoosobowy.

 • Przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej - jeśli z powodu, który przez ubezpieczyciela zostanie uznany za zasadny, osoba ubezpieczona nie będzie w stanie kontynuować rozpoczętej wcześniej podróży, ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia wszelkich związanych z tym koszty.

Przykład: W trakcie wyjazdu dowiadujemy się, że w naszym domu doszło do włamania i musimy jak najszybciej stawić się na miejscu. Jeśli wykupiliśmy właściwą polisą, możemy wrócić do kraju nie tracąc niewykorzystanych pieniędzy. Dodatkowo w takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci nam koszt powrotu do kraju.

Kiedy można zrezygnować z podróży?

Ubezpieczyciel zwróci nam koszty poniesione w związku z przerwaniem lub rezygnacją z imprezy turystycznej, jeśli powód wycofania się będzie wynikiem nieprzewidzianej, nagłej, losowej sytuacji, niezależnej od ubezpieczonego. Szczegółowe informacje na temat tego, jakie sytuacje poszczególne towarzystwo definiuje jako uzasadnione, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) każdego z ubezpieczycieli.

Do najczęstszych powodów uprawniających do skorzystania z polisy od kosztów rezygnacji należą:

 • Nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba - dotyczy to zarówno osoby ubezpieczonej, jak  też współuczestników wyjazdu i osób bliskich. Choroba bądź uraz musi jednak być związana z tym, że ubezpieczony nie wyleczy się do czasu podróży.

Przykład: Trzy dni przed urlopem nasz bliski, który miał towarzyszyć nam w podróży, doznaje bardzo poważnego złamania w wypadku drogowym. W jego wyniku nie może samodzielnie się poruszać i musi pozostać w szpitalu. W takiej sytuacji możemy ubiegać się o zwrot kosztów związanych z rezygnacją z podróży.

 • Utrata dokumentów w wyniku kradzieży - rezygnacja z imprezy turystycznej będzie uzasadniona również w sytuacji, gdy w wyniku kradzieży stracimy niezbędne do odbycia podróży dokumenty (dowód osobisty, paszport, wizę). Kradzież musi być jednak udokumentowana.

Przykład: Tydzień przed planowanym urlopem zostajemy okradzeni. W wyniku tego zdarzenia tracimy dowód osobisty, niezbędna podczas zagranicznego wyjazdu. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji zapewni nam ochronę przed ponoszeniem kosztów związanych z odwołaniem podróży.

 • Zgon - w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, polisa pokryje  koszty związane z zerwaniem umowy z biurem podróży (również gdy śmierć nastąpi w wyniku przewlekłej choroby). W razie śmierci współuczestnika, ubezpieczyciel zwróci koszty odwołania imprezy turystycznej, jeśli do zdarzenia doszło w okresie maksymalnie od 45-60 dni (zależnie od ubezpieczyciela) poprzedzających termin planowanego wyjazdu.

Przykład: Nasz bliski umiera, kiedy jesteśmy na urlopie. W takiej sytuacji możemy wrócić do kraju, nie ponosząc finansowych konsekwencji przerwania wykupionej i opłaconej wcześniej wycieczki.

 • Poważne zdarzenia losowe - wszelkie sytuacje, do których dochodzi w sposób nagły, niezależne od osoby ubezpieczonej. To na przykład: zalanie mieszkania, włamanie, pożar, huragan. Wystąpienie takich zdarzeń nie może mieć jednak miejsca w terminie dłuższym niż 14 dni od planowanej daty wyjazdu.

Przykład: Dwa dni przed planowaną podróżą w naszym domu wybucha groźny pożar. W związku z formalnościami, które towarzyszą takiemu zdarzeniu, musimy przez dłuższy czas pozostać na miejscu. W takiej sytuacji ubezpieczyciel zwróci koszty związanych z anulowaniem urlopu.

Inne przykłady powodów uzasadnionego odwołania imprezy turystycznej, które uznaje większość ubezpieczycieli, to:

 • Komplikacje związane z ciążą
 • Utrata pracy
 • Wyznaczenie terminu pobytu w sanatorium (w ramach NFZ)
 • Reakcja alergiczna na obowiązkowe szczepienie
 • Otrzymanie wezwania do sądu
 • Ustalenie przez uczelnię wyższą (lub szkołę) warunkowego egzaminu (koniecznego do kontynuacji nauki)
 • Rozpoczęcie pracy (w przypadku osób wcześniej bezrobotnych)

Czy epidemia jest powodem do rezygnacji z wyjazdu?

Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji mogą swoim zakresem obejmować tylko niektóre powody rezygnacji, ściśle wymienione w OWU lub zapewniać ochronę "all risk". W większości przypadków ochroną objęte są zdarzenia losowe. Stan pademii ogłoszony przez WHO może być różnie interpretowany przez towarzystwa - niekonicznie może być sytuacją uznaną za losową. 

Epidemia, a także pandemia należy bowiem do jednego z głównych wyłączeń odpowiedzialności, o których ubezpieczyciele wspominają w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Przez epidemię rozumieć należy występowanie zwiększonej liczby zachorowań na daną jednostkę chorobową w określonym czasie i w określonym miejscu. Pandemia jest równoznacza z tym, że zachorować można w każdym miejscu na świecie. 

Przeczytaj więcej o koronawirusie w ubezpieczeniach

Zbieramy informacje od towrzystw ubezpieczeniowych i na bieżąco je aktualizujemy. Swoje stanowisko odnośnie koszty rezygnacji z podóży ogłosiły:

 • Signal Iduna - w ubezpieczeniu Koszty Imprezy Turystycznej – Bezpieczne Rezerwacje z odpowiedzialności  wyłączona jest rezygnacja z podróży oraz przerwanie uczestnictwa w imprezie
  turystycznej jeśli powstała w wyniku epidemii lub pandemii.
 • Axa Assistance - sprzedaż ubezpieczeń od kosztów rezygnacji w tej firmie została wstrzymana. 
 • Axa - sprzedaż polis od kosztów rezygnacji została wstrzymana. 

Ile kosztuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej?

Podobnie jak w przypadku innych polis, cena ubezpieczenia od kosztów poniesionych w wyniku odwołania zaplanowanego wcześniej wyjazdu zleży od kilku podstawowych czynników. To, jaki zwrot (i czy w ogóle) kosztów otrzymamy, jest uzależnione przede wszystkim od wybranego ubezpieczyciela, terminu oraz miejsca wyjazdu, liczby podróżnych, dodatkowych rozszerzeń, czy łącznej kwoty polisy.

Pełna suma ubezpieczenia jest najczęściej ustalana w oparciu o dokładne przeliczenie ogólnej, całościowej wartości podróży oraz określenie ryzyka rezygnacji lub przerwania.

Choć cena polisy niezależne od biura podroży może okazać się wyższa, najczęściej zapewnia ona także o wiele większy zakres i bezpieczeństwo. Koszt takiej polisy dla jednej dorosłej osoby oscyluje w granicach 10-15 złotych i więcej. Warto pamiętać, że ubezpieczenie od rezygnacji wykupić można odrębnie, lub jako rozszerzenie standardowego, podstawowego ubezpieczenia turystycznego.

Jeśli chcesz sprawdzić i porównać ceny ubezpieczenia w poszczególnych towarzystwach, skorzystaj z naszego kalkulatora ubezpieczeń turystycznych. Dzięki niemu zapoznasz się z szeroką ofertą konkretnych towarzystw, poznasz koszty wykupienia polisy, dostosujesz ją do indywidualnych potrzeb oraz bezpiecznie zakupisz ją online.

Co warto wiedzieć?

 1. Biura podróży mogą zwrócić koszty rezygnacji z podróży, ale nie są do tego prawnie zobligowane.
 2. Moża ubezpieczyć się na wypadek kosztów rezygnacji.
 3. Nie wszyscy ubezpieczyciele gwarantują możliwość rezygnacji z podróży na skutek epidemii. 
 4. Regulacje towrzystw mogą ulegać zmianom - trzeba na bieżąco śledzić doniesienia.