Zapierające dech w piersiach widoki, rozwinięte ośrodki narciarskie oraz profesjonalne nartostrady – to gwarancja udanego urlopu zimowego. Chociaż francuskie Alpy to raj dla narciarzy i snowboardzistów, aktywny wypoczynek na stoku może skończyć się wypadkiem i kontuzją. Podpowiadamy, co zrobić, aby wymarzona podróż nie zamieniła się w stresujące doświadczenie. 

Francuskie Alpy to jeden z najlepiej przygotowanych na potrzeby turystów terenów narciarskich w Europie. Duże, profesjonalne ośrodki, rodzinne kurorty, gwarancja śniegu, pięknej pogody i dobrej zabawy to tylko niektóre z zalet dla miłośników białego szaleństwa.

Poniżej przedstawiamy praktyczne wskazówki dotyczące zagranicznego wyjazdu na narty oraz podpowiadamy, jakie ubezpieczenie wybrać, aby zimowy urlop nie oznaczał nieprzewidzianych wydatków. 

Wyjazd na narty do Francji – co zapewnia EKUZ?

Planując narciarskie wakacje we Francji należy zwrócić uwagę na ochronę, jaką podczas pobytu w tym kraju zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Choć swoim zakresem obejmuje ona obywateli Europy przebywających poza granicami swojego kraju, gwarantowana przez nią ochrona nie jest kompletna.

Przede wszystkim, co stanowi poważną niedogodność, EKUZ nie refunduje w ogóle kosztów leczenia w placówkach i klinikach prywatnych. Oznacza to, że jeśli doznamy wypadku w miejscu, gdzie nie ma dostępu do placówek, które podpisały umowę z odpowiednikiem polskiego NFZ – bez dodatkowego ubezpieczenia turystycznego nie otrzymamy zwrotu kosztów leczenia. Tymczasem narciarze często wybierają miejscowości, w których dostęp do publicznej opieki zdrowotnej jest mocno ograniczony lub wręcz niemożliwy.   

Niestety, w większości przypadków EKUZ zapewnia wyjeżdżającym turystom dostęp jedynie do podstawowej darmowej opieki medycznej. Nie zabezpiecza tym samym przed poważniejszymi finansowymi konsekwencjami nagłych wypadków i nieprzewidzianych sytuacji.

W związku z tym, jeśli podczas wypoczynku na stoku spotka nas wypadek, będziemy zdani na siebie i wykupione przed podróżą indywidualne ubezpieczenie turystyczne. Dlatego też warto zadbać o to, aby wybrana polisa zagwarantowała pokrycie kosztów wszelkich kosztów związanych z leczeniem i hospitalizacją oraz zapewniła pomoc z problematycznej sytuacji. 

Trzeba pamiętać, aby gwarantowana suma wybranej polisy była odpowiednio wysoka, ponieważ koszty leczenia we Francji – podobnie jak warunki – są wysokie. Koszt wizyty lekarskiej to nawet 50 euro, a w przypadku lekarza specjalisty nawet więcej. Wykupienie odpowiednich leków oraz wykonanie zaleconych badań to natomiast wydatek rzędu kilkudziesięciu euro. 

Nie można zapomnieć również o zabezpieczenia w razie konieczności transportu poszkodowanej osoby do kraju. EKUZ w ogóle nie pokrywa takich kosztów, tymczasem – mogą one być bardzo duże. Jeśli na skutek poważnego wypadku będziemy musieli zostać przewiezieni z powrotem do kraju, a nie wykupimy przed wyjazdem ubezpieczenia, licząc na kartę EKUZ, będziemy musieli za taki transport zapłacić nawet kilka tysięcy złotych. 

Jeśli chodzi o COVID-19, EKUZ zapewnia chorym podstawową pomoc. Polskie MSZ informuje, iż: 

We Francji otrzymasz pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju. Natomiast koszty transportu sanitarnego do Polski musisz pokryć we własnym zakresie.  

Czego EKUZ nie refunduje? 

Posiadanie karty EKUZ nie oznacza, że pomoc medyczna udzielona na terenie Francji, będzie całkowicie bezpłatna. Jak podaje polskie MSZ, turyści posiadający ważną kartę EKUZ – podobnie jak obywatele Francji – w wybranych sytuacjach – będą musieli samodzielnie pokryć koszty niektórych usług medycznych

Przykładowe świadczenia zdrowotne, które są płatne, to między innymi: 

 • Wizyta u internisty i dentysty – jej koszt to około 23 euro. Za taką usługę można otrzymać zwrot w wysokości 70% tej kwoty,  

 • Wizyta u lekarza specjalisty – całkowity koszt waha się w granicach 25 euro. Stawki mogą jednak różnić się między sobą, a ewentualną różnicę również pokrywa pacjent, 

 • Ryczałt za wizytę u lekarza – to 1 euro. Opłata nie jest konieczna, gdy w ciągu jednego dnia łączna suma ryczałtu przekroczyła 4 euro w tego samego lekarza, 

 • Opłata za leki – w tym przypadku fundusz zwraca 15%, 30%, 65% lub 100% ceny. Procent refundacji jest uzależniony od leku. Dodatkowo od zwrotu potrącana jest opłata 0,50 euro za każde opakowanie leku. 

 • Badania oraz analizy laboratoryjne – zwracane jest 60% poniesionych kosztów, przy czym ze zwrotu odlicza się dodatkowo 1 euro za każde badanie (nie więcej niż 4 euro jednego dnia). 

 • Leczenie szpitalne – najczęściej pacjent opłaca 20% kosztów i zostaje zwolniony z dodatkowej opłaty ryczałtowej (forfait journalier). Zdarza się jednak, że kasa zwraca 100% kosztów za leczenie szpitalne – w takiej sytuacji pacjent musi jednak uiścić dzienną opłatę ryczałtową w wysokości 18 euro. Dodatkowy ryczałt dotyczy tzw. czynności rozszerzonych (actes lourds), wykonywanych dodatkowo. 

 • Transport sanitarny we Francji – tu kasa zwraca 65% poniesionych kosztów. Pacjent opłaca jednak ryczałt 2 euro (jednak nie więcej niż 4 euro dziennie). 

 • Ratownictwo górskie – szczególnie ważne w przypadku narciarzy i snowboardzistów, jednak we Francji całkowicie płatne. Koszty akcji ratunkowych w górach mogą wynieść natomiast nawet kilkaset tysięcy złotych. 

Dlaczego trzeba mieć ubezpieczenie na narty do Francji?  

Narciarstwo to niezwykle przyjemny, ale i kontuzjogenny sport. Choć łagodne, powolne zjazdy z reguły nie są niebezpieczne, szybsza jazda na na nartach czy desce, zwłaszcza w formie ekstremalnej, może skończyć się poważnym urazem. Z przeprowadzonych badań wynika, że wypadku zdarzają się częściej mężczyznom niż kobietom, a także, że dotyczą głównie osób w wieku około 30 lat. 

Ryzyko kontuzji znacznie ogranicza używanie odpowiedniego sprzętu, takiego jak kask, czy ochraniacze. Nie zmienia to jednak faktu, że aktywny wypoczynek na stoku może skutkować uszkodzeniem ciała. 

Jakie kontuzje są najczęstsze wśród osób uprawiających zimowe sporty takie jak narty czy snowboard? 

 • Urazy głowy – 5% 

 • Urazy pleców – 6% 

 • Urazy ręki – 7% 

 • Urazy ramienia i barku – 17% 

 • Urazy kostek i stóp – 20% 

 • Urazy kolana – 35% 

Dlatego też, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przed wyjazdem na narciarski urlop warto wykupić odpowiednie ubezpieczenie turystyczne. Pokryje ono ewentualne koszty związane z leczeniem kontuzji i urazów.  

Co ciekawe, ubezpieczenie turystyczne, chroni nie tylko nas, ale poniekąd – również osoby trzecie, którym możemy nieświadomie wyrządzić krzywdę, np. wpadając na kogoś podczas szusowania.

Dzięki OC w życiu prywatnym (czyli ryzyku, które możemy dobrać do polisy ubezpieczeniowej), towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty wyrządzenia szkody innej osobie czy zniszczenia należącego do niej sprzętu. Również z tego względu posiadanie polisy jest zwyczajnie rozsądne. Koszty te mogą być bowiem bardzo wysokie.  

Warto też ponownie podkreślić, że EKUZ nie zapewnia refundacji leczenia prywatnego, które w przypadku nieszczęść, do jakich dochodzi na stoku, stanowi zazwyczaj jedyną szansę uzyskania szybkiej pomocy medycznej. Wokół ośrodków narciarskich najczęściej nie ma bowiem dostępu do lekarzy państwowych.  

Co powinno zawierać ubezpieczenie na narty do Francji?   

Każde ubezpieczenie narciarskie powinno pasować do naszych indywidualnych wymagań i potrzeb. Polisa na narty może obejmować swoim zakresem szereg rozszerzeń, które będą  niezbędne w określonych okolicznościach. To, co istotne i najbardziej przydatne dla doświadczonych narciarzy czy miłośników sportów ekstremalnych, nie będzie konieczne dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z nartami. 

Możemy jednak wskazać na kilka najważniejszych elementów, które powinny podstawowy stanowić element każdej polisy: 

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) – dbając o dopełnienie tego elementu uchronimy się przed koniecznością ponoszenia wysokich kosztów związanych z leczeniem, wykonywanymi zabiegami oraz innymi usługami medycznymi – również w placówkach i klinikach prywatnych. Operacja, badania, pobyt w szpitalu, wizyta u specjalisty (także stomatologa), jak również wykupienie niezbędnych lekarstw to duży wydatek, który towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje tylko w sytuacji, gdy poszkodowany posiada odpowiednie ubezpieczenie KL. Warto również zwrócić uwag na wysokość sumy gwarantowanej. Powinna ona być odpowiednio duża oraz adekwatna do miejsca wyjazdu, aby w całości mogła pokryć koszty związane z zaistniałymi szkodami. Nie powinna wynosić mniej niż 30 – 40 000 euro. 

 • Transport medyczny – transport medyczny do kraju to jeden z najistotniejszych elementów każdej turystycznej polisy. Koszty takiego transportu mogą bowiem sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy euro. Dlatego też warto upewnić się, że wykupiona przez nas polisa zapewni zabezpieczenie w takim zakresie. Warto pamiętać, że karta EKUZ w ogóle nie pokrywa kosztów transportu medycznego do Polski. Bez ubezpieczenia turystycznego – nie możemy w tym zakresie liczyć na żadną pomoc! 

 • Koszty ratownictwa – poza granicami Polski ratownictwo górskie jest zazwyczaj odpłatne i niezwykle drogie. Jeżeli wybrana polisa pokrywa koszty ratownictwa, nie będziemy musieli martwić się nagłą i niespodziewaną odpowiedzialnością finansową za zdarzenia wymagające interwencji ratownictwa. 

 • Assistance– zapewni osobie ubezpieczonej oraz jej bliskim opiekę i ochronę w przypadku nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdu. W zależności od wybranego pakietu, zagwarantuje nie tylko pomoc w formie najważniejszych informacji czy wskazówek, lecz także natychmiastowe porady oraz pokrycie kosztów jak nocleg, przyjazd członka rodziny do poszkodowanego, czy wcześniejszy powrót do kraju. Pakiet assistance najczęściej zapewnia także opiekę nad dziećmi, kiedy ich opiekunowie lub rodzice są osobami poszkodowanymi. 

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – na podstawie takiego ubezpieczenia towarzystwo wypłaci osobie poszkodowanej odszkodowanie z tytułu poniesienie osobowych szkód, takich jak na przykład trwały uszczerbek na zdrowiu. Warto zatroszczyć się, aby gwarantowana suma takiego ubezpieczenia była odpowiednio wysoka. 

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – istotne szczególnie w sytuacji, gdy w wyniku spowodowanego przez nas wypadku straty lub uszczerbku na zdrowiu doznają osoby trzecie. W takiej sytuacji ubezpieczenie OC ochroni nas przed często wysokimi kosztami będącymi następstwem spowodowania szkody, a nasze polisa pokryje sumę odszkodowanie dla osób, które doznały szkody wskutek naszego działania. 

 • Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego – na ten element warto zwrócić uwagę zwłaszcza, gdy na urlop zabieramy ze sobą sprzęt sportowy lub elektroniczny, który zazwyczaj jest bardzo cenny. Ubezpieczenie bagażu zapewni nam wypłatę odszkodowania w razie zniszczenia lub kradzieży sprzętu/bagażu. 

 • Klauzula alkoholowa – rozszerzenie szczególnie ważne podczas zagranicznego wyjazdu na narty. Jego zakup pozwoli uniknąć ponoszenia wysokich kosztów za wszelkie szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu. Dzięki klauzuli ubezpieczyciel nie będzie mógł również odmówić pokrycia kosztów hospitalizacji i leczenia, jeśli doświadczymy wypadku będąc w stanie nietrzeźwym. 

 • Sporty ekstremalne – przydatne dla tych, którzy podczas zimowego wypoczynku planują uprawiać sporty uznane przez ubezpieczyciela za ekstremalne. Ich dokładną listę znaleźć można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) każdego z towarzystw. 

 • Klauzula chorób przewlekłych – niezbędne rozszerzenie dla wszystkich osób, które cierpią na choroby przewlekłe (np. cukrzyca, astma, nowotwory, choroby autoimmunologiczne). Dokupienie tej klauzuli jest warunkiem refundacji przez towarzystwo ubezpieczeniowe leczenia, któremu ubezpieczony podda się za granicą w związku z pogorszeniem stanu zdrowia na skutek choroby przewlekłej. Wszystkie osoby, które chorują przewlekle, muszą pamiętać o tej klauzuli! 

 • Ubezpieczenie na wypadek zachorowania na COVID-19 – choć pandemia koronawirusa traci na intensywności, warto pamiętać, że zachorowania nadal się zdarzają. W zatłoczonych kurortach narciarskich ryzyko jest szczególnie duże. Warto więc wybrać polisę, która zapewnia ochronę również na wypadek zachorowania na COVID-19. Obecnie większość ubezpieczycieli gwarantuje taką ochronę w ramach standardowej polisy. Ubezpieczenie powinno zapewniać odpowiednio wysokie sumy gwarantowane w przypadku zachorowania i konieczności leczenia koronawirusa, a także kwarantanny, izolacji oraz późniejszego powrotu do kraju. 

Jakie aktywności wymagają rozszerzenia? 

Choć narciarstwo i snowboarding to sporty dość popularne, pewne ich odmiany uważane są za aktywności o podwyższonym ryzyku. O ile amatorska jazda na nartach czy desce po specjalnie przygotowanych, wyznaczonych do tego trasach wydaje się stosunkowo bezpieczna, o tyle bardziej wyczynowe dyscypliny związane z narciarstwem bywają ryzykowne. 

Niemniej – jazda na nartach i tak wymaga specjalnego rozszerzenia. Może ono jednak nie wystarczyć, gdy planuje się bardziej ekstremalne odmiany szusowania. Dlatego też większość ubezpieczycieli wprowadza pewne ograniczenia jeśli chodzi o zakres ochrony, jaki oferuje polisa dla narciarzy. 

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) każdego z towarzystw możemy znaleźć listę sportów wysokiego ryzyka oraz sportów ekstremalnych, która określa, jakie aktywności nie są objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela. 

Aby móc w pełni cieszyć się uprawianiem sportów uznanych za ekstremalne wysokiego ryzyka, nie martwiąc się przy tym o nieprzewidziane konsekwencje nagłych zdarzeń i wypadków, koniecznie rozważyć trzeba zwiększenie zakresu polisy, decydując się na rozszerzenie o sporty ekstremalne i wysokiego ryzyka. 

Do dyscyplin, które takiego rozszerzenia wymagają, zalicza się przede wszystkim: 

 • Freeskiing – sposób uprawiania narciarstwa, który polega na wykonywaniu skoków na specjalnie przygotowanych do tego skoczniach, ślizganie się na poręczach oraz boksach, a także wykonywanie ewolucji w powietrzu (salta, obroty, graby). 

 • Heliskiing – czyli wykonywanie zjazdów narciarskich na stokach, które znajdują się poza specjalnie przygotowanymi i wyznaczonymi trasami. Na trasy takie narciarze transportowani są helikopterem. 

 • Snowboarding i narciarstwo poza wyznaczonymi trasami – zjazdy ze stoków, które nie są do tego celu specjalnie przygotowane. 

 • Narciarstwo akrobatyczne (dowolne) – sposób uprawiania narciarstwa, w którym możliwe jest wykonywanie wielu niebezpiecznych czynności, takich jak skoki akrobatyczne, jazda po muldach, skicross, czy half pipe. 

 • Jazda skibobem – dyscyplina, w której wykorzystuje się specjalny pojazd, będący połączeniem nart i roweru. 

 • Skialpinizm – sport łączący wspinaczkę zimową, wędrówki na nartach oraz zjazdy narciarskie, w terenie górskim uchodzącym obiektywnie za niebezpieczny. 

 • Snowtubing – jazda po śniegu z wykorzystaniem dmuchanych dętek.  

 • Speleologia (alpinizm jaskiniowy) – dyscyplina związana z odkrywaniem i penetrowaniem jaskiń.  

Rozszerzenie o klauzulę alkoholową 

Planując aktywny urlop na stoku narciarskim, warto przemyśleć rozszerzenie polisy o klauzulę alkoholową. Pozwoli ona w spokoju cieszyć się zimowym szaleństwem, unikając przy tym ponoszenie wysokich kosztów wynikających z zaniedbań czy wypadków spowodowanych pod wpływem alkoholu. 

Jest to szczególnie ważne, ponieważ jeśli dojdzie do nieszczęścia, a u osoby ubezpieczonej zostanie stwierdzony stan nietrzeźwości (zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce jest to powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi), ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Dotyczy to zarówno kosztów leczenia jak i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

Takie rozszerzenie jest chętnie wybierane zwłaszcza przez narciarzy i osoby, które planują aktywny, ale swobodny wypoczynek. Całodzienna jazda na stoku oraz zimowa atmosfera urlopu sprzyjają spożywaniu alkoholu, a o wypadek na górskich trasach łatwo nie tylko wtedy, gdy jesteśmy nietrzeźwi.

Czasem wystarczy pozornie niewinna szklaneczka grzanego wina lub piwa, o które przecież tak łatwo w kurortach zimowych. Wykupienie wspomnianego rozszerzenia polisy uchroni przed komplikacjami oraz potencjalną stratą dużej sumy pieniędzy, jeśli będziemy uczestnikami lub sprawcami wypadku pozostając pod wpływem alkoholu. 

Przykład: Podczas wyjazdu na narty do Francji pani Anna łamie rękę zjeżdżając ze stoku na snowboardzie. Konieczna jest kilkudniowa hospitalizacja, wykonanie skomplikowanych badań, zabieg a także oraz transport medyczny. Przed wypadkiem Pani Anna spożywała jednak alkohol. Jeśli przed urlopem poszkodowana nie wykupiła rozszerzenia o klauzulę alkoholową ubezpieczyciel odmówi jej pokrycia wszelkich kosztów medycznych związanych z leczeniem. 

Istnieją jednak wyjątki, w których klauzula alkoholowa nie zapewni ubezpieczonemu pomocy. Nie obejmuje ona przede wszystkim ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC). Oznacza to, że spowodowane przez nas nieszczęśliwe zdarzenia i wypadki, w których ucierpi osoba trzecia, nie będą objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela, jeśli dojedzie do nich, kiedy będziemy nietrzeźwi. Klauzula nie ma także zastosowania w przypadku ogólnych wyłączeń, takich jak choćby zdarzenia, do których doszło w wyniku nieprzestrzegania prawa lub rażącego zaniedbania.

Magdalena KajzerMagdalena Kajzer

Przykład: Podczas zimowego wyjazdu do narciarskiego kurortu we Francji Pan Jan jest sprawcą wypadku drogowego. W chwili zdarzenia pozostaje on jednak pod wpływem alkoholu, w wyniku czego przekraczaj prędkość, łamiąc tym samym przepisy ruchu drogowego. W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma obowiązku pokrycia kosztów ewentualnego leczenia czy hospitalizacji Pana Jana. Ubezpieczyciel może również odmówić mu wypłaty odpowiedniego odszkodowania, mimo wykupionego rozszerzenia o klauzulę alkoholową. 

Ile kosztuje ubezpieczenie na narty do Francji? 

Cena ubezpieczenia na narty lub snowboard zależy od kilku czynników. Poza ilością osób ubezpieczonych, docelowym miejscem oraz długością wyjazdu, wpływ na wysokość stawki dziennej mają choćby sumy gwarantowane czy indywidualnie wybrane rozszerzenia. 

Zanim zdecydujemy się na wybór oferty konkretnego ubezpieczyciela, warto sprawdzić, jakie dodatkowe opcje powinna zawierać nasza polisa oraz jak wysokie powinny być sumy ubezpieczenia.

Minimalne kwoty polisy turystycznej na zagraniczny wyjazd na narty lub snowboard nie powinny być niższe niż: 

 • Ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu medycznego – gwarantowana suma nie niższa niż 30 – 40 tysięcy euro.  

 • Koszty ratownictwa – minimum 5 tysięcy euro. 

7-dniowy wyjazd na narty do Francji
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
AXA Partners
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
59,29 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złubezpieczenie Covid-19114 sportów objętych polisąOC sportowe: 250 000 złsprzęt sportowy
Generali
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
93,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 złOC: 100 000 złubezpieczenie Covid-192 sporty objęte polisąOC sportowe: 100 000 zł
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
97,37 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 300 000 złubezpieczenie Covid-1971 sportów objętych ochronąOC sportowe: 300 000 zł
Allianz
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
4 000 zł
190,82 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 40 000 złOC: 100 000 złubezpieczenie Covid-19OC sportowe: 100 000 zł 126 sportów objętych ochronąsprzęt sportowy
7-dniowy wyjazd na narty do Francji
AXA Partners
59,29 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złubezpieczenie Covid-19114 sportów objętych polisąOC sportowe: 250 000 złsprzęt sportowy
Generali
93,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 30 000 złOC: 100 000 złubezpieczenie Covid-192 sporty objęte polisąOC sportowe: 100 000 zł
Nationale-Nederlanden
97,37 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 300 000 złubezpieczenie Covid-1971 sportów objętych ochronąOC sportowe: 300 000 zł
Allianz
190,82 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
4 000 zł
Dodatkowo: NNW: 40 000 złOC: 100 000 złubezpieczenie Covid-19OC sportowe: 100 000 zł 126 sportów objętych ochronąsprzęt sportowy

Jak wykupić polisę szybko i bez wychodzenia z domu? 

1. Wchodzimy na stronę rankomat.pl. 

2. Wybieramy interesującą nas sekcję – w tym konkretnym przypadku będzie to „ubezpieczenie podróży”

3. Po wyborze właściwej sekcji mamy możliwość porównania cen polis u konkretnych ubezpieczycieli. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć zielony przycisk porównaj ceny. 

4. Teraz należy wybrać interesujące nas parametry i ewentualne opcje dodatkowe, takie jak:  

 • Kontynent i kraj, który planujemy odwiedzić. Możliwy jest wybór kilku kierunków, z wyróżnieniem jednego z nich jako docelowego. 

 • Cel wyjazdu – w tym przypadku „narty i snowboard”, ewentualnie „sporty wysokiego ryzyka” lub „sporty ekstremalne”, jeśli planujemy takie uprawiać. 

 • Okres ubezpieczenia – początkową i końcową datę planowanego wyjazdu. 

 • Liczbę osób, które mają być objęte ubezpieczeniem. 

5. Po porównaniu cen i oferty kilkunastu zaproponowanych polis, można wybrać tę najlepiej dostosowaną do własnych potrzeb. Aby szybko i wygodnie zakupić ją przez internet, klikamy przycisk kup online

6. W kolejnym kroku trzeba uzupełnić swoje dane osobowe. W tym miejscu należy podać między innymi numer telefonu, który posłuży do dalszego kontaktu w sprawie polisy. Na ten numer otrzymamy potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia, numer polisy oraz telefon do centrum alarmowego ubezpieczyciela. Polisa wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami zostanie wysłana również na nasz adres e-mail

7. Ostatni krok to wybór sposobu i metody płatności. Możliwe jest użycie karty płatniczej lub prosta płatność szybkim przelewem. 

8. To już prawie koniec – po zaksięgowaniu płatności otrzymamy wykupioną polisę oraz wszystkie niezbędne dokumenty i ważne informacje na podany wcześniej adres e-mail. 

I gotowe! To naprawdę szybkie i w pełni bezpieczne. Zakup polisy online to proste rozwiązanie, które pozwoli zadbać o bezpieczeństwo w trakcie każdego wyjazdu.  

Ile kosztuje najtańsze ubezpieczenie turystyczne do Francji?  

Ceny ubezpieczenia turystycznego na narty do Francji zależy od długości pobytu oraz dokładnego celu podróży. Na przykład narciarze, którzy poza zwykłą jazdą planują uprawiać zimowe sporty uznane za wysokiego ryzyka lub ekstremalne, zapłacą więcej.

Również osoby chorujące przewlekle zapłacą za polisę więcej. Choroby przewlekłe z oczywistych względów generują po stronie ubezpieczyciela większe ryzyko, co powoduje wzrost składki.  

Ubezpieczenie na narty za granicą nie jest jednak drogie. Zwykle stanowi jedynie niewielki ułamek całkowitej ceny wyjazdu. Warto też wziąć pod uwagę, że biorąc pod uwagę wysokość ewentualnych kosztów, będących konsekwencjami wypadków czy innych nieszczęśliwych zdarzeń na stoku, kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych wydanych na polisę, to naprawdę rozsądna inwestycja.  

Dorosła osoba, która nie choruje i nie planuje uprawiać innych sportów niż klasyczne narciarstwo czy snowboarding, polisę na wyjazd do Francji może kupić już za 4,31 zł za dzień. 

Najpopularniejsze kurorty we Francji 

Val Thorens, czyli najwyżej położony zimowy kurort w Europie mieści się na wysokości 2300 m n.p.m. 

Przynależy do tak zwanego obszaru Trzech Dolin, czyli Bellevill, Courchevel, Méribel. W całości kompleks tworzy jedną z największych stref narciarskich na świecie. Do dyspozycji narciarzy oddano tutaj około 600 km różnej trudności nartostrad. Najdłuższa z nich to Col de Laudzin, której długość to aż 12 km. Najwięcej jest tutaj tras czerwonych i niebieskich, jednak miłośnicy ekstremalnych, czarnych zjazdów oraz początkujący narciarze nastawieni na trasy zielone również znajdą coś dla siebie. 

Co więcej, na terenie ośrodka można uprawiać freeride oraz korzystać z oferty dobrze przygotowanego snow parku. Sam kurort niejednokrotnie wygrywał w rankingu World Ski Awards, zyskując tytuł Najlepszego Ośrodka Narciarskiego na świecie. 

Przykładowe ceny karnetów: 

Rodzaj karnetu 

Dzieci 

Dorośli  

Seniorzy 

4-godzinny 

42 EUR 

52.50 EUR 

47.20 EUR 

1-dniowy 

47.20 EUR 

59.00 EUR 

53.10 EUR 

1-dniowy (weekend) 

47.20 EUR 

59.00 EUR 

53.10 EUR 

2-dniowy 

91.20 EUR 

114.00 EUR 

102.60 EUR 

6-dniowy 

257.60 EUR 

322.00 EUR 

289.80 EUR 

 • Dzieci: 5-12 lat 

 • Dorośli: 13-64 lata 

 • Seniorzy: 65-74 lata  

Chamonix Mont Blanc – najstarszy francuski ośrodek dla narciarzy 

To tu mieści się najwyższy alpejski szczyt – Mont Blanc. W skład Chamonix wchodzi aż 6 dużych, samodzielnych kurortów narciarskich (Chamonix Mont Blanc, Le Brévent, La Flégère, Les Planards, Domaine de Balme i Les Grands Montets). Tutaj znajdziemy również najdłuższą na świecie linową kolejkę, którą dostaniemy się na wysokość 3777 m n. p. m. na Aiguille du Midi. 

W sumie ośrodek do dyspozycji turystów oddaje prawie 200 kilometrów profesjonalnych nartostrad, które zadowolą narciarzy o różnym stopniu umiejętności i zaawansowania. Znaleźć tu można zarówno ambitne, specjalnie przygotowane czarne trasy, jak i łagodne, idealne do nauki stoki. Chamonix to również świetne miejsce dla osób lubiących snowboard oraz narciarstwo biegowe. 

Przykładowe ceny karnetów: 

Rodzaj karnetu 

Mont Blanc Unlimited 

Chamonix Le Pass 

ChamSki Deal 

Cena 

74 EUR / 1 dzień 

113 EUR / 2 dni  

Od 39 EUR /  
1 dzień  

Obszar 

Brévent-Flégère, des Grands Montets, de Balme (Le Tour-Vallorcine), 
Aiguille du Midi, des Houches - Saint-Gervais,  Mont Blanc ski. 

Domaine Brévent-Flégère,  Domaine des Grands Montets, Domaine de Balme (Le Tour-Vallorcine), Le Savoy,  Plateau 2000 (Sommet TC Planpraz),  
La Vormaine et Les Chosalets,  
Plateau de Lognan, Planards 

Brévent, Flégère, Grands Montets, Domaine de Balme 

Długość tras 

1 000 km  

111 km  

Les Deux Alpes (Les 2 Alpes) – jeden z najlepszych alpejskich ośrodków narciarskich 

Świetnie przygotowany na potrzeby turystów z całego świata kurort znajduje się na wysokości od 1300 do aż 3600 m. n. p. m. Dzięki temu miłośnicy białego szaleństwa mogą korzystać tutaj z uroków zimowego stoku niemal przez cały rok, również wiosną. Poza typowym narciarskim sezonem, idealne warunki do jazdy gwarantuje lodowiec Mont de Lans. 

Na terenie ośrodka znajduje się wiele atrakcji – od największego europejskiego snow parku, poprzez dobrze zorganizowaną infrastrukturę. Les 2 Alpes to miejsce odpowiednie dla wymagających, szukających nowych doświadczeń turystów. Dobrze odnajdą się tu jednak również młodzi narciarze, którzy po całodziennym szaleństwie na stoku szukają odskoczni i relaksu w postaci nocnego, klubowego życia. 

Przykładowe ceny karnetów: 

Rodzaj karnetu 

Dzieci 

Młodzież 

Dorośli 

Seniorzy 

1-dniowy 

43,50 EUR 

50.00 EUR 

54.00 EUR 

50.50 EUR 

4-godzinny 

39.00 EUR 

46.00 EUR 

46.00 EUR 

43.00 EUR 

2-dniowy 

86.50 EUR 

108.00 EUR 

108.00 EUR 

101.00 EUR 

6-dniowy 

216.00 EUR 

270.50 EUR 

270.50 EUR 

252.50 EUR 

 • Dzieci: 5-12 lat 

 • Młodzież: 13-18 lat  

 • Dorośli: 19-64 lata  

 • Seniorzy: 65-71 lat 

Tignes, Val d’Isère – urokliwe miejsce, w którym sezon narciarski trwa aż do wiosny 

Tignes to malownicza, alpejska miejscowość położona po francuskiej stronie Wraz z pobliskim ośrodkiem Val d’Isère tworzy nowoczesny, świetnie przygotowany kompleks narciarski. Znajduje się tu ponad 300 kilometrów profesjonalnych tras, zarówno dla doświadczonych jak i początkujących miłośników narciarstwa. 

Szczególnie warte uwagi są jednak trasy na lodowcu Grande Motte (około 20 kilometrów). Kurort oferuje także inne atrakcje, takie jak snow parki czy tereny do freerid`u. To miejsce idealne zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów białego szaleństwa. 

Przykładowe ceny karnetów: 

Rodzaj karnetu 

Dzieci 

Dorośli 

Seniorzy 

5-dniowy 

230.00 EUR 

275.00 EUR 

230.00 EUR 

6-dniowy 

276.00 EUR 

330.00 EUR 

276.00 EUR 

7-dniowy 

276.00 EUR 

330.00 EUR 

276.00 EUR 

8-dniowy 

322.00 EUR 

385.00 EUR 

322.00 EUR 

 • Dzieci: 8-18 lat 

 • Dorośli: 19-64 lata  

 • Seniorzy: 65-74 lat 

Co warto wiedzieć?

 1. Francuskie Alpy oferują zapierające dech w piersiach widoki, rozwinięte ośrodki narciarskie oraz profesjonalne nartostrady.
 2. Na miłośników narciarstwa czekają lukusowe kurorty, liczne trasy oraz wiele atrakcji poza stokiem.
 3. Wyjeżdżając na narty do Francji, należy zabrać ze sobą odpowiednie ubezpieczenie.
 4. Polisa powinna zapewniać ochronę kosztów leczenia, także w razie zachorowania na Covid-19, NNW, OC, ubezpieczenie sprzętu i ratownictwo.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy aktualnie można wjechać do Francji?

  Tak, granice francuskie są otwarte.

 2. Czy przy wjeździe do Francji wystarczy dowód osobisty?

  Tak, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie muszą posiadać innych dokumentów przy przekraczaniu granicy. Zamiast dowodu osobistego można okazać także paszport. Polskie MSZ informuje, że wiza jest konieczna jedynie w przypadku wyjazdu do francuskich zamorskich wspólnot terytorialnych (poza metropolią i wymienionymi wyżej departamentami zamorskimi) na dłużej niż 90 dni.

 3. Czy na terenie Francji są otwarte stoki narciarskie?

  Tak, większość kurortów narciarskich na terenie Francji jest otwarta. Szczególnie te największe, najbardziej popularne stoki można odwiedzać tej zimy. Aby móc swobodnie z nich korzystać, nie trzeba posiadać paszportu sanitarnego.

 4. Czy EKUZ we Francji wystarczy?

  Niestety nie. Nawet osoby posiadające kartę EKUZ powinny dla własnego bezpieczeństwa wykupić polisę turystyczną. EKUZ ma szereg ograniczeń. Nie refunduje leczenia w placówkach prywatnych (a nie wszędzie mamy dostęp do placówek publicznych), czy kosztów transportu medycznego do Polski. Tymczasem ceny tych świadczeń mogą być nawet kilkunastokrotnie wyższe niż w Polsce. Nie warto ryzykować!  

 5. Na co zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia do Francji?

  Ubezpieczenie narciarskie do Francji powinno uwzględniać podstawowe ryzyka, takie jak koszty leczenia, ratownictwa, NNW, czy OC. To jednak nie wszystko. Osoby, którym nie wystarcza klasyczne narciarstwo i chciałyby spróbować sportów ekstremalnych, muszą rozszerzyć polisę o klauzulę sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka. Osoby chore przewlekle powinny dokupić klauzulę chorób przewlekłych. Narciarze, którzy zabierają ze sobą własny, kosztowny sprzęt, mogą ubezpieczyć również sprzęt sportowy lub bagaż.

 6. Czy można ubezpieczyć uprawianie sportów ekstremalnych?

  Tak. W tym celu konieczne jest jednak dokupienie do standardowej polisy rozszerzenia, tj. klauzuli sportów ekstremalnych. Przed zakupem polisy warto w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia sprawdzić, jakie sporty konkretny ubezpieczyciel uważa za ekstremalne.