Musisz wiedzieć, ankieta medyczna jest niezwykle potrzebna w ubezpieczeniu na życie. Pomaga obliczyć stopień ryzyka Twojego zachorowania, śmierci lub innych zagrożeń. Ubezpieczyciel zbiera o Tobie kluczowe informacje, a na podstawie udzielonych odpowiedzi przygotowuje ofertę skrojoną na Twoją miarę. Dzięki temu nie przepłacisz i zyskasz uczciwe warunki ochrony.

Brak ankiety medycznej powinien stanowić dla Ciebie sygnał ostrzegawczy. Takie ubezpieczenie będzie droższe, ale przy tym może zagwarantować Ci znacznie słabsze warunki ochrony. Nie warto przepłacać tylko po to, by uniknąć kilku pytań z ankiety medycznej. Sprawdzamy, czego możesz spodziewać się w ankiecie medycznej. 

Co potrzebujesz wiedzieć o ankiecie medycznej? 

Ankieta medyczna jest formą wywiadu w zakresie Twojego ogólnego stanu zdrowia. W ten sposób ubezpieczyciel może dotrzeć do informacji o Twojej sytuacji zdrowotnej, a na jej podstawie ma szansę ustalić ryzyko, jakie Ciebie dotyczy. 

Taka ankieta jest bardzo ważnym elementem w zawieraniu umowy polisowej, szczególnie, jeśli zależy Ci na dobrych warunkach tej umowy. 

Warto zaznaczyć, że towarzystwo ubezpieczeniowe może poprosić Cię o wypełnienie ankiety lub wykonanie badań lekarskich. Jeśli wypełnisz ankietę, a Twoje odpowiedzi będą wzbudzać pewne wątpliwości – ubezpieczyciel może skierować Cię na badania lekarskie. Takie badania są dla Ciebie całkowicie darmowe, a ich zadaniem jest ustalenie kilku ważnych szczegółów, które mogą mieć wpływ na rozszerzenie Twojej ochrony w ubezpieczeniu na życie. 

PORÓWNAJ CENY

W jakim celu ubezpieczyciel musisz ją wypełnić? 

Firma ubezpieczeniowa, by móc zaproponować Ci atrakcyjne warunki ochrony oraz umowy, musi wykluczyć ryzyko poważnego zachorowania oraz śmierci w najbliższej przyszłości. Jest to forma zabezpieczenia przed nieuczciwymi klientami, którzy mogliby planować wyłudzenie wysokiego odszkodowania np. z tytułu zdiagnozowania ciężkiej choroby. 

Ankieta medyczna ma na celu zweryfikować, w jakim stanie zdrowia podchodzisz do zakupu polisy. Na podstawie udzielonych przez Ciebie informacji ubezpieczyciel może ustalić ryzyko, jakie Cię dotyczy.  

Jeśli uda się wykluczyć ryzyko, towarzystwo ubezpieczeniowe może zaoferować Ci znacznie więcej, np. wyższą sumę ubezpieczenia, bardziej dopasowaną ochronę lub niższą cenę składki. Dlatego właśnie warto decydować się wyłącznie na takie oferty, które wymagają wypełnienia ankiety medycznej. 

O co ubezpieczyciel może zapytać w ankiecie o stanie zdrowia? 

Zanim wypełnisz formularz, warto żebyś dowiedział się, jakie informacje dla ubezpieczyciela będą istotne. Każda ankieta medyczna w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych może być nieco inna, jednak pytania będą dotyczyć podobnych zagadnień. 

Ubezpieczyciel może zapytać Cię m.in. o

 • przebyte wcześniej poważne choroby, 
 • przebyte wcześniej hospitalizacje, 
 • przebyte wcześniej operacje chirurgiczne, 
 • choroby występujące wśród najbliższych, 
 • palenie papierosów, spożywanie alkoholu, 
 • zwolnienia lekarskie dłuższe niż 14 dni, 
 • choroby genetyczne w rodzinie, 
 • choroby nowotworowe w rodzinie, 
 • nieprawidłowości w badaniach krwi lub moczu. 

Na tej podstawie ubezpieczyciel może określić czy w najbliższym czasie zagraża Ci poważne zachorowanie jak np. zawał serca czy nowotwór złośliwy. Takie ryzyko trudno ustalić na podstawie samego wieku czy wykonywanego zawodu. Jeśli osoba zainteresowana zakupem polisy na życie w ostatnich latach kilkukrotnie znalazła się w szpitalu, a jej wyniki badań przekraczają przyjęte normy – to jej ryzyko dotyczące zdrowia i życia jest znacznie wyższe niż w przypadku pozostałych osób.  

W formularzu możesz trafić również na pytania dotyczące formy spędzania wolnego czasu. To pytanie ma ustalić, czy ubezpieczony aktywnie dba o zdrowie, ale też czy uprawia sporty wysokiego ryzyka, jak np. wspinaczka wysokogórska. Podejmowanie ryzykownych działań może wpłynąć na cenę polisy, ale i jej zakres ochrony.  

Dlaczego należy podawać tylko prawdziwe informacje? 

Przy wypełnianiu ankiety medycznej jesteś zobowiązany do udzielania wyłącznie prawdziwych informacji o swoim stanie zdrowia. W przeciwnym razie skutki mogą być dla Ciebie bardzo niekorzystne.  

Podanie nieprawdziwych informacji podlega wyłączeniu odpowiedzialności. Taka informacja może wyjść na jaw w chwili, gdy będziesz się ubiegać o odszkodowanie. Ubezpieczyciel będzie mieć wówczas wgląd w Twoją dokumentację medyczną. Jeśli dowie się z niej, że już wcześniej leczyłeś się na jakieś schorzenie lub przebywałeś z tego samego powodu w szpitalu, a nie poinformowałeś o tym przy zawieraniu umowy, może odmówić wypłaty świadczenia. 

Wyłączeniu odpowiedzialności podlega zarówno zatajenie informacji, jak i podanie nieprawdziwych informacji o swoim stanie zdrowia.  

Zobacz, jak wygląda ankieta medyczna 

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, ankieta medyczna może być bardziej lub mniej rozbudowana. Czego mogą dotyczyć pytania w ankiecie medycznej? Dla ubezpieczyciela znaczenie ma m.in.

 • wzrost i waga, 
 • zażywane leki, 
 • ilość wypitego alkoholu w przeciągu ostatniego miesiąca, 
 • ilość papierosów wypalonych w ostatnich 12 miesiącach, 
 • zażywanie innych substancji odurzających, 
 • wyniki badań diagnostycznych w ciągu ostatnich 10 lat, 
 • hospitalizację w ciągu ostatnich 10 lat, 
 • stosowanie leków dłużej niż 14 dni w ciągu ostatnich 10 lat, 
 • wystąpienie określonych chorób lub objawów. 

Ubezpieczyciel może również zapytać o sposób spędzania wolnego czasu. Niektóre hobby mogą zostać uznane za niebezpieczne lub kontuzjogenne, przez co wpłyną na koszt polisy lub warunki ochrony. 

Czy wiesz, ile zapłacisz za takie ubezpieczenie?  

Koszt ubezpieczenia na życie to sprawa bardzo indywidualna i dotyczy również polisy bez ankiety medycznej. Cena takiego rozwiązania jest zależna od: 

 • rodzaju ubezpieczenia – inną składkę zapłacimy w przypadku polisy grupowej, inną w przypadku ubezpieczenia bezterminowego,
 • wybranej SU – składka dla SU 10 000 zł będzie niższa niż dla polisy o SU 50 000 zł, 
 • wybranego wariantu ochrony – im większy zakres ochrony, tym droższa będzie składka. 

ILE KOSZTUJE POLISA BEZ ANKIETY MEDYCZNEJ 

TU 

Polisa 

SU 

Wysokość składki 

PZU 

Ubezpieczenie grupowe P Plus 

Jest zależna od wybranego wariantu 

Składka zależy od wybranego wariantu, SU, zakresu ochrony 

4Life Direct 

Bezterminowe ubezpieczenie na życie 

Do 50 000 zł 

Składka zależy od wybranej SU, wariantu polisy oraz wieku, w jakim przystępujemy do zakupu 

Tabela 1. Opracowanie własne.  

Ubezpieczenie bez badań lekarskich i ankiety medycznej – czy warto? 

Brak ankiety medycznej lub badań lekarskich powinien być dla Ciebie sygnałem ostrzegawczym – taka polisa ma znacznie mniej do zaoferowania. W ubezpieczeniu bez ankiety medycznej możesz spodziewać się niskiej sumy ubezpieczenia, wyższej składki oraz wąskiego zakresu ochrony.  

Udzielając kilku istotnych z punktu widzenia ubezpieczyciela odpowiedzi, możesz otrzymać znacznie więcej. Czy warto zatem uniknąć ankiety medycznej? Odpowiedź brzmi: nie. Towarzystwo ubezpieczeniowe, które nie wymaga wypełniania formularza medycznego nie podejmie ryzyka ubezpieczenia na wysoką sumę.  

Pamiętajmy o tym, że ubezpieczenie na życie to produkt, który powinien być dopasowany do naszych konkretnych potrzeb. Jeśli zależy nam na ochronie długoterminowej lub takiej, która będzie gwarantować określone wsparcie w trudnych chwilach – warto takiego rozwiązania poszukać zamiast decydować się na pierwszą lepszą ofertę.

Alicja OrłowskaAlicja Orłowska

Zakup powinien być przemyślany i opierać się na porównaniu wielu różnych ofert, by znaleźć opcję najlepszą dla siebie. Wnikliwe analizowanie różnych możliwości może być bardzo czasochłonne i trudne.Dlatego w tym celu warto skorzystać z narzędzia, które ma te zadanie ułatwić, a jest to porównywarka ubezpieczeniowa. 

PORÓWNAJ CENY

Zadaniem porównywarki jest zebranie informacji o poszukiwanej przez Ciebie ofercie i na podstawie udzielonych odpowiedzi przeprowadzeniu selekcji polis. Dzięki temu unikniesz przeglądania tych ubezpieczeń, które są poza kręgiem Twoich zainteresowań. Porównywarka pomoże Ci szybko i łatwo dotrzeć do najbardziej korzystnych finansowo ofert.  

Ważne informacje

1. Ankieta medyczna to sposób zabezpieczenia dla towarzystwa ubezpieczeniowego przed nieuczciwymi działaniami klientów 

2. W ankiecie medycznej nie wolno zatajać informacji lub podawać informacji nieprawdziwych, ponieważ może skutkować to wyłączeniem odpowiedzialności 

3. Ankieta medyczna ma na celu ustalić aktualny stan zdrowia w chwili zawierania umowy i na tej podstawie ocenić ryzyko zdrowotne i życiowe 

4. Polisa na życie bez ankiety medycznej nie ma zbyt wiele do zaoferowania 

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie bez ankiety medycznej

 1. O co może zapytać ubezpieczyciel w ankiecie medycznej?

  Ubezpieczyciel w ankiecie medycznej zadaje pytania dotyczące naszego zdrowia. Mogą to być zatem pytania dotyczące przebytych chorób, hospitalizacji, zażywanych leków czy chorób występujących wśród naszych krewnych. W ankiecie medycznej może również pojawić się pytanie dotyczące nieprawidłowości w naszych wynikach badań diagnostycznych, stosowania używek oraz sposobu spędzania wolnego czasu.

 2. Czy można kupić polisę na życie, jeśli wcześniej występowała choroba nowotworowa?

  Tak, można nabyć polisę w takiej sytuacji. Dla ubezpieczyciela będzie mieć to jednak znaczenie i może wpływać na koszt polisy. Należy jednak zwrócić uwagę na okres, w jakim przeszło się chorobę nowotworową, ponieważ niektóre ankiety pytają o choroby przebyte w ciągu ostatnich np. 10 lat. Oznacza to, że przejście choroby nowotworowej w dzieciństwie może nie wliczać się w ocenę ryzyka.

 3. Czy mamy obowiązek odpowiedzi na pytania w ankiecie medycznej?

  Tak, w ankiecie medycznej jesteśmy zobowiązani do podania prawdziwych informacji i nie zatajania faktów o swoim stanie zdrowia. W przeciwnym razie ubezpieczyciel, który zorientuje się, że nie podaliśmy prawdziwych danych dotyczących zdrowia, może odstąpić od warunków umowy.

 4. Czy w polisie grupowej obowiązuje ankieta medyczna?

  Zazwyczaj polisy grupowe nie wymagają szczegółowej ankiety medycznej, jednak można spotkać się z ofertami, które zamiast wnikliwej ankiety stosują 3 lub 4 ogólne pytania dotyczące naszego stanu zdrowia. 

 5. Czy ubezpieczyciel może zapytać o używki?

  Tak, w ankiecie medycznej może pojawić się pytanie o używki. Palenie papierosów, regularne spożywanie alkoholu lub innych substancji podnosi ryzyko poważnego zachorowania oraz śmierci, co ma duże znaczenie w ocenie ryzyka polisowego.

 6. Czy trzeba zapłacić za badania lekarskie związane z zakupem polisy na życie?

  Nie, za badania lekarskie związane z zakupem ubezpieczenia nie trzeba płacić, to ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z badaniami. Takie badania są wykonywane najczęściej w placówkach, z którymi współpracuje towarzystwo ubezpieczeniowe.