Polisa ubezpieczenia po sprzedaży mieszkania może zostać przy nowym właścicielu nieruchomości, ale na to potrzeba zgody ubezpieczyciela. Sprawdzamy, co może zrobić z polisą zarówno sprzedający, jak i kupujący mieszkanie.

Zainteresowanie mieszkaniami na polskim rynku nieruchomości od lat nie słabnie. Tylko w 2021 r. doszło do ponad 250 000 transakcji kupna, jak podaje GUS. To oznacza, że co roku kilkaset tysięcy lokatorów staje przed dylematem, co zrobić z polisą mieszkaniową, jeśli sprzedaje, ale też kupuje lokal.

Gra jest warta świeczki, jeśli ubezpieczenie mieszkania kosztowało ponad 500 czy 1000 zł i więcej, bo część składki można odzyskać. Ale czy tak się rzeczywiście stanie w każdym przypadku? Przeanalizowaliśmy kilka różnych scenariuszy związanych z polisą po sprzedaży mieszkania.

Co dzieje się z polisą po sprzedaży mieszkania?

Po sprzedaży ubezpieczonego mieszkania mamy właściwie trzy rozwiązania:

1. Polisa jest nadal ważna, ale jej termin niedługo wygaśnie, więc w przypadku nieopłacenia składki na kolejny okres ubezpieczenie przestanie obowiązywać. Tu sytuacja zależy od tego, czy mieszkanie jest obciążone hipoteką.

2. Polisa jest na tyle długo ważna i wartościowa, że opłaca nam się rozwiązać umowę TU, aby odzyskać część składki za niewykorzystany okres ochrony. Decyzja o ewentualnym zwrocie części składki zależy od TU.

3. Polisę bez względu na czas trwania przepisujemy na nowego właściciela. W tym przypadku również opiniuje TU, bo może się okazać, że mieszkanie zwiększyło swoją wartość.

WAŻNE!
Informacja o rozwiązaniu czy przedłużeniu umowy polisowej w związku ze zbyciem nieruchomości powinna znajdować się w dokumencie OWU polisy. Dla pewności warto skontaktować się bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Co dzieje się z polisą po sprzedaży mieszkania z kredytem?

Mieszkanie z kredytem hipotecznym musi być ubezpieczone. Nie ma takiego obowiązku prawnego, ale banki, które udzielają pożyczki za zakup nieruchomości, wymagają dodatkowej ochrony na wypadek pożaru, zalania i innego zdarzenia, które może doprowadzić szkody całkowitej. Wtedy TU wypłaci odszkodowanie do banku.

Ale wróćmy do samej polisy mieszkaniowej. Bez względu na to, czy kupiliśmy mieszkanie na kredyt czy za gotówkę, o dalszych losach polisy decyduje ubezpieczyciel, który sprzedał polisę do mieszkania. TU może zatem w zależności od tego, którą stronę transakcji reprezentujemy:

 • przepisać polisę na kupującego mieszkanie,
 • rozwiązać polisę sprzedającego mieszkanie.
PAMIĘTAJ!
Do momentu spłaty kredytu hipotecznego dom lub mieszkanie muszą posiadać przynajmniej podstawowe ubezpieczenie nieruchomości.

Co z ubezpieczeniem po zakupie mieszkania od dewelopera?

Jeśli decydujemy się na mieszkanie z rynku pierwotnego, taki lokal najczęściej znajduje się na etapie budowy. Czasem jeszcze nie ma nawet fundamentów, więc kupujemy tzw. dziurę w ziemi. Ale nawet jeśli blok mieszkalny ma już ściany, okna i wylewkę, to bez odbioru technicznego i podpisaniu aktu notarialnego nie możemy legalnie zamieszkać.

Deweloper nie odsprzedaje nam oczywiście swojej polisy, która ma zupełnie inną konstrukcję.  

Musimy sami zadbać o polisę mieszkaniową: 

 • do czasu uzyskania odbioru technicznego – dla mieszkania w budowie;
 • po uzyskaniu odbioru technicznego – dla mieszkania zamieszkałego.

Ponownie to ubezpieczyciel decyduje, w jaki sposób przekształci umowę polisową – rozwiąże starą i wypłaci niewykorzystaną składkę czy, co bardziej prawdopodobne, zaproponuje aneks, dzięki czemu nie straci ubezpieczonego klienta.

Ubezpieczenie mieszkania po sprzedaży – przepisy prawne

Polskie prawo uwzględnia i reguluje taką sytuację, jak ubezpieczenie mieszkania po sprzedaży.

W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody ubezpieczyciela, chyba że umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej

- artykuł 823 paragraf 1 Kodeksu cywilnego. 

Kluczowy jest paragraf 2 tego samego artykułu, który mówi, że w razie przeniesienia praw na kupującego przedmiot (czyli w tym przypadku mieszkanie) przechodzą także obowiązki, które ciążyły na sprzedającym, chyba że strony za zgodą ubezpieczyciela umówiły się inaczej. I kwestia ubezpieczenia - pomimo tego przejścia obowiązków sprzedający odpowiada solidarnie z kupującym za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia (mieszkania) na kupującego.

A co się stanie w razie braku przeniesienia praw przedmiotu ubezpieczenia na kupującego? Paragraf 3 informuje, że wtedy „stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę”.

Jak długo ważne jest ubezpieczenie po sprzedaży mieszkania?

Obecnie zasada terminu ważności ubezpieczenia po sprzedaży mieszkania jest prosta – ochrona z polisy mieszkaniowej wygasa wraz z dniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Jednak mieszkania nie sprzedaje się z dnia na dzień i jeśli jest ono ubezpieczone, to o zmianie właściciela, należy poinformować wcześniej towarzystwo ubezpieczeniowe. TU rozwiąże umowę ubezpieczenia z chwilą sprzedaży mieszkania lub przepisze umowę na nabywcę.

PAMIĘTAJ!
W sytuacji, gdy na sprzedawanym mieszkaniu ciąży kredyt hipoteczny, ciągłość ubezpieczenia musi być zachowana, czego zresztą wymaga bank udzielający pożyczki.

Przeniesienie ubezpieczenia na nowego właściciela

Od towarzystwa ubezpieczeń zależy, czy nowy właściciel będzie kontynuował polisę mieszkaniową sprzedającego. Oczywiście, wtedy w umowie będzie figurował kupujący.

Jeśli ubezpieczyciel nie przedłuży ubezpieczenia, a tym samym polisa nie przejdzie na kupującego mieszkanie, sprzedający otrzyma zwrot niewykorzystanej składki.

Odzyskanie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia

Po przyznaniu zwrotu niewykorzystanej składki, sprzedający otrzyma pieniądze na podane konto w terminie do 30 dni od daty sprzedaży nieruchomości.

Wcześniej należy złożyć do TU podanie o zwrot niewykorzystanej składki. Ubezpieczyciel wyliczy te kwotę procentowo w oparciu o czas trwania umowy (12 miesięcy, 2 lub 3 lata) i sposób płatności (z góry, w ratach).

Jak wypowiedzieć polisę po sprzedaży mieszkania?

Aby wypowiedzieć polisę mieszkaniową z powodu sprzedaży mieszkania, warto skorzystać z gotowego wzoru.

Pobierz wzór wypowiedzenia

Wypełniony i podpisany własnoręcznie formularz najlepiej przesłać mailowo do TU w formie skanu. 

PAMIĘTAJ!
Poinformuj TU o sprzedaży ubezpieczonego mieszkania odpowiednio wcześniej. Dotyczy to zwłaszcza mieszkania z kredytem hipotecznym.

Gdzie kupić polisę mieszkaniową?

Bez względu na to czy kupujemy, czy sprzedajemy mieszkanie, warto posiadać ubezpieczenie nieruchomości, które już od około 100 zł rocznie chroni finansowo najcenniejsze mienie.

PORÓWNAJ CENY

Polisę można łatwo i niedrogo rozbudować o przydatne dodatki, jak kradzież z włamaniem, powódź, przepięcie, pakiet Home Assistance czy OC w życiu prywatnym. Aby to zrobić, wystarczy skorzystać z kalkulatora ubezpieczeniowego online. To narzędzie pozwoli w kilka chwil porównać nawet pod 50 ofert wiodących na rynku towarzystw ubezpieczeniowych.

Ważne informacje

1. Jeśli ubezpieczenie jest ważne, a mieszkanie zmienia właściciela, to ubezpieczyciel decyduje, czy polisa będzie przepisana na nowego właściciela 

2. Sprzedawane mieszkanie, na którym ciąży kredyt hipoteczny, musi mieć ciągłość ubezpieczenia ze względu na wymagania banku, który udzielił pożyczki 

3. W razie rozwiązania umowy ze sprzedającym mieszkanie, ma on prawo do zwrotu niewykorzystanej składki 

4. Aby odzyskać składkę za niewykorzystany okres ochrony, należy przesłać wypełniony wniosek do TU 

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie po sprzedaży mieszkania

 1. Czy ubezpieczenie mieszkania przechodzi na nowego właściciela?

  Tak, ubezpieczenie mieszkania przechodzi na nowego właściciela zarówno w przypadku mieszkania na kredyt, jak i kupowanego za gotówkę.

 2. Czy ubezpieczenie mieszkania przedłuża się automatycznie?

  Tak, ubezpieczenie mieszkania przedłuża się automatycznie na taki sam okres, na jaki zostało zawarte, czyli 12 miesięcy, 2 lata lub 3 lata. Jeśli nie chcemy przedłużać dotychczasowej umowy albo zmienić TU, należy wypowiedzieć polisę najpóźniej na 30 dni przed jej wznowieniem.

 3. Co z ubezpieczeniem mieszkania po śmierci właściciela?

  Po śmierci właściciela ubezpieczenie mieszkania przechodzi na nowego nabywcę lub zostaje rozwiązane. Wszystko zależy od tego, czy na mieszkaniu ciąży kredyt hipoteczny.

 4. Czy mogę sprzedać mieszkanie razem z ubezpieczeniem?

  Tak, można sprzedać mieszkanie razem z ubezpieczeniem. Należy jedynie pamiętać o poinformowaniu TU, które przepisze umowę ubezpieczenia na nowego właściciela nieruchomości.

 5. Czy mogę skorzystać z ubezpieczenia mieszkania poprzedniego właściciela?

  Tak, ale wcześniej należy przepisać umowę ubezpieczenia na kupującego. O tym fakcie należy wcześniej powiadomić TU – powinien to zrobić sprzedający mieszkanie.

 6. Jak długo mam czekać na zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczenia?

  Na zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczyciel ma 30 dni od chwili otrzymania wniosku.