Mapa ewidencyjna może być ci potrzebna do budowy domu, złożenia wniosku o kredyt hipoteczny czy podzielenia działki. To szczegółowy i oficjalny dokument, który co prawda przejrzysz bezpłatnie, ale jego uzyskanie wymaga dopełnienia pewnych formalności. Wyjaśniamy, czym jest mapa ewidencyjna i jak ją prawidłowo odczytywać?

Dawniej mapy ewidencyjne (inaczej kastralne) sporządzano odręcznie, jednak już wiele lat temu zaprzestano tych praktyk i obecnie takie mapy mają formę elektroniczną, co ułatwia wiele spraw, m. in. udostępnienie ich do wglądu zainteresowanym.

Z mapami ewidencyjnymi jest podobnie, jak z księgami wieczystymi – każdy może przejrzeć ich zawartość, jednak żeby wykorzystać ten dokument do jakichkolwiek formalnych działań, konieczne jest odpłatne pobranie wyrysu lub kopii.

Co to jest mapa ewidencyjna?

Zanim dowiesz się, czym właściwie jest mapa ewidencyjna, powinieneś poznać podstawową definicję mapy zasadniczej, ponieważ mapa ewidencyjna stanowi jej uzupełnienie.

Mapa zasadnicza jest własnością państwa ma charakter urzędowy (podobnie zresztą jak mapa ewidencyjna). Zawiera ona kluczowe informacje o usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, budynków, sieci uzbrojenia terenu, gruntów, całej infrastruktury technicznej, przebiegu ogrodzeń, itd. 

Mapa ewidencyjna jest więc uzupełnieniem mapy zasadniczej. Zawiera dane odnoszące się do ewidencji gruntów i budynków. Dokument ten służy głównie do sporządzania przez geodetów innych rodzajów map, ale do tego wątku jeszcze dojdziemy.

Kwestie związane z mapami ewidencyjnymi reguluje art. 23 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034).

Jakie dane zawiera mapa ewidencyjna?

Mapa ewidencyjna zawiera informacje w formie rysunków i opisów. Dotyczą one granic poszczególnych nieruchomości, numerów nieruchomości, klasy gruntów, danych adresowych budynków, położenia działek i budynków w przestrzeni.

Dodajmy, że mapy ewidencyjne sporządza się w następujących skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000 lub 1:5000. Wybór skali zależy od stopnia zurbanizowania danego terenu oraz struktury władania gruntów.

Szczegółową rozpiskę tych danych znajdziesz w poniższej tabeli.

Informacje zawarte na mapie ewidencyjnej

granice oraz numery działek ewidencyjnych

punkty graniczne

kontury budynków - z oznaczeniem rodzaju budynku lub ich bloków, jeżeli istnieją, a także numery najwyższych kondygnacji budynków lub ich bloków, albo najniższych kondygnacji budynków podziemnych lub ich bloków oznaczonych liczbą ujemną

kontury użytków gruntowych wraz z ich oznaczeniami

kontury klas bonitacyjnych wraz z ich oznaczeniami

granice jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa i obrębów ewidencyjnych oraz ich oznaczenia występujące w obszarze mapy

nazwy ulic i placów oraz związane z nimi numery porządkowe, a także nazwy cieków wodnych, zbiorników wodnych oraz innych obiektów fizjograficznych

znaki graficzne siatki kwadratów, z których przynajmniej dwa widoczne w obszarze mapy powinny być opisane współrzędnymi

inne elementy, które nie kolidują z danymi ewidencyjnymi, a pozwalają na uczytelnienie treści mapy

Źródło: geoportal360.pl (stan na: 28.06.2023 r.).

Do czego służy mapa ewidencyjna?

Głównym przeznaczeniem mapy ewidencyjnej gruntów i budynków jest wykorzystanie jej do tworzenia innych rodzajów map, konkretnie:

 • map do celów projektowych,
 • map podziałowych,
 • map do celów prawnych.

Jeśli planujesz postawić dom, będziesz musiał pozyskać do tego celu mapę ewidencyjną. Na jej podstawie geodeta stworzy mapę sytuacyjno-wysokościową, która będzie elementem projektu architektoniczno-budowlanego. To właśnie w takim celu najczęściej stosuje się mapę ewidencyjną.

Wśród pozostałych celów, do których można wykorzystać omawianą w tym artykule mapę, można wymienić:

 • uaktualnienie mapy zasadniczej;
 • podział działki na mniejsze parcele;
 • założenie księgi wieczystej;
 • oznaczenie nieruchomości;
 • ujawnienie budynku w księdze wieczystej;
 • ubieganie się o kredyt hipoteczny na inwestycję budowlaną;
 • załącznik do wniosku o ustalenie warunków zabudowy.

Jak widzisz, mapa ewidencyjna jest dość istotnym dokumentem, niezbędnym przy licznych czynnościach formalno-prawnych.

Gdzie uzyskać mapę ewidencyjną?

Zanim zaczniesz ubiegać się o mapę ewidencyjną, upewnij się, że potrzebna ci jest właśnie ona, a nie np. mapa zasadnicza. 

Mapy ewidencyjne umieszcza się w bazach danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, które to bazy dzielą się na zasoby centralne, wojewódzkie i powiatowe. Oczywiście, współcześnie mapy ewidencyjne przechowywane są w formie cyfrowej, a nie analogowej. Dzięki temu dostęp do nich jest bezproblemowy – możesz je za darmo przeglądać na stronie: www.geoportal.gov.pl. Jeśli jednak będziesz potrzebował mapy do konkretnego celu, np. do projektu budowlanego, będziesz musiał pozyskać dokument urzędowy w postaci kopii lub wyrysu mapy ewidencyjnej.

Miejscem, w którym możesz pozyskać wyrys lub kopię mapy ewidencyjnej jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który znajdziesz przy Starostwie Powiatowym. Warto wiedzieć, że procedura uzyskania mapy może potrwać nawet 10 dni, chociaż czasami dokument można uzyskać też od ręki.

Co obejmuje wyrys mapy ewidencyjnej?

Do celów natury prawnej, np. do założenia księgi wieczystej, najprawdopodobniej wystarczy ci wyrys mapy ewidencyjnej, który jest po prostu jej fragmentem. Sporządza się go dla wybranych lub wszystkich działek składających się na jedną jednostkę rejestrową.

Zawartość wyrysu mapy ewidencyjnej

nazwa organu, który wydał wyrys

oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego

tytuł

województwo, powiat, jednostka ewidencji, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego wraz z numerami działek

dane dotyczące skali

oznaczenie kierunku północnego

data sporządzenia

wskazanie, kto wydał wyrys

podpis osoby wydającej, elektroniczny lub zwykły.

 Źródło: geoportal360.pl (stan na: 28.06.2023 r.).

Ile kosztuje dostęp do mapy ewidencyjnej?

Przypomnijmy, że sam dostęp do mapy ewidencyjnej, czyli możliwość przeglądania jej online, jest bezpłatny. Dzięki temu możesz np. przeanalizować położenie działki lub budynku, który zamierzasz kupić. 

Jeśli zamierzasz wykorzystać mapę ewidencyjną do celów formalnych czy prawnych, musisz pozyskać oficjalny dokument, o który musisz zawnioskować i za który musisz zapłacić.

Wysokość opłat jest zależna od tego, co dokładnie chcesz pozyskać i do jakich celów.

Przykładowo:

 • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej (z klauzulą do wpisu do księgi wieczystej) w postaci dokumentu drukowanego kosztuje 150,00;
 • wyrys z mapy ewidencyjnej (z klauzulą do wpisu do księgi wieczystej) to wydatek rzędu 110 zł (dokument drukowany) lub 105 zł (dokument elektroniczny).

Stawki nie są więc ani symboliczne, ani szczególnie wygórowane.

Jak złożyć wniosek o wydanie mapy ewidencyjnej?

Do wypełnienia wniosku o pozyskanie mapy ewidencyjnej będą ci potrzebne precyzyjne dane lokalizacyjne działki, jej numer, obręb oraz jednostka ewidencyjna. Pamiętaj, że do wniosku musisz załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty.

Wnioskować możesz w tradycyjny sposób, czyli składając papierowy dokument w starostwie powiatowym, lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowe urzędu. W treści wniosku musisz:

 • wskazać przedmiot wniosku, którym będzie mapa ewidencyjna;
 • podać cel wnioskowania, np. do założenia księgi wieczystej;
 • wybrać formę, w jakiej chcesz otrzymać dokument – papierowa lub elektroniczna;
 • podać dane kontaktowe, w tym adres mailowy, jeśli chcesz uzyskać dokument elektroniczny.
PAMIĘTAJ!
Jeśli zależy ci na czasie, udaj się do starostwa osobiście, ponieważ w ten sposób masz szansę uzyskać mapę ewidencyjną od ręki.

Czy mapa ewidencyjna jest potrzebna do ubezpieczenia domu?

Współcześnie dom możesz ubezpieczyć bez konieczności okazywania jakichkolwiek dokumentów, w tym mapy ewidencyjnej. Polisę mieszkaniową o wybranym zakresie możesz kupić np. online, samodzielnie ustalając jej zakres ochrony oraz deklarując sumy ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów mienia. W tym celu musisz wprowadzić do formularz informacje dotyczące nieruchomości, historii ubezpieczenia czy kwestii formalno-prawnych. W praktyce, jeśli korzystasz np. z porównywarki ubezpieczeń, cała procedura zajmie ci dosłownie kilka minut.

Z poziomu porównywarki możesz od razu przejść zakupu polisy, opłacić składkę i objąć ochroną ubezpieczeniową swój dom lub mieszkanie nawet od następnego dnia roboczego.

Gdzie znajdę ubezpieczenie domu i działki?

Ubezpieczenie nieruchomości najlepiej kupić online, np. za pośrednictwem kalkulatora ubezpieczeń. Przez Internet możesz nabyć i polisę dla domu, i polisę dla mieszkania. Online dostępne są także ubezpieczenia dla nieruchomości w budowie. Produkt możesz samodzielnie skomponować, do podstawowego zakresu ochrony dobierając wybrane rozszerzenia: powódź, kradzież z włamaniem, stłuczenie przedmiotów szklanych czy OC w życiu prywatnym. Możesz też wybrać pomiędzy dwoma wariantami – ubezpieczeniem od ryzyk nazwanych i ubezpieczeniem od ryzyk wszystkich (All Risks).

PORÓWNAJ CENY

Porównywarka ubezpieczeń pozwoli ci w dosłownie kilka minut zestawić ze sobą minimum kilkanaście ofert do takich towarzystw, jak: Generali, Inter Polska, Proama, Link4, TU Europa, mtu24.pl, Wiener czy Benefia. Będziesz mógł porównać ich ceny oraz zakresy ochrony (na podstawie OWU oraz kart produktu). Po przeanalizowaniu dostępnych propozycji i wyborze jednej z nich, płynnie przejdziesz do zakupów, opłacisz składkę najwygodniejszy dla siebie sposób i na tym skończą się formalności. Twój dom lub mieszkanie będą ubezpieczone nawet od następnego dnia roboczego. 

Podsumowanie

1. Mapa ewidencyjna stanowi uzupełnienie mapy zasadniczej, a oba dokumenty generowane są przez urzędy i stanowią własność państwa

2. Mapy ewidencyjnej używa się do tworzenia innych map oraz do celów prawno-formalnych

3. Mapę ewidencyjną możesz za darmo przeglądać na stronie www.geoportal.gov.pl, ale pozyskanie jej wyrysu lub kopii wymaga wnioskowania i wniesienia opłaty

4. Mapę ewidencyjną możesz uzyskać w Starostwie Powiatowym, składając wniosek osobiście lub przez Internet

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o mapę ewidencyjną

 1. Co sprawdza się w mapie ewidencyjnej?

  Na mapie ewidencyjnej można sprawdzić, gdzie przebiegają granice działek i innych obiektów ewidencyjnych. Znajdują się tam dane o granicach konturów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych, a także ich oznaczenia. To również źródło wiedzy na temat konturów i oznaczeń budynków, które są objęte ewidencją.

 2. Czy mapa ewidencyjna jest płatna?

  Przeglądanie mapy ewidencyjnej online jest w zupełności darmowe, jednak za pozyskanie wyrysu lub kopii trzeba zapłacić, kilkadziesiąt lub ponad sto złotych.

 3. Czym różni się mapa ewidencyjna od mapy zasadniczej?

  Mapa zasadnicza jest podstawowym opracowaniem kartograficznym danego terenu, a mapa ewidencyjna jej uzupełnieniem. Mapa zasadnicza zawiera więcej informacji, ponieważ opisuje też ukształtowanie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu. Mapa ewidencyjna zawiera natomiast dane odnoszące się tylko do ewidencji gruntów i budynków. To podstawowa i kluczowa różnica między tymi dokumentami.

 4. W jakiej skali jest mapa ewidencyjna?

  Mapa ewidencyjna może być wykonana w następujących skalach: 1:1000, 1:500, 1:2000, 1:5000. Wybór skali jest zależny od struktury władania gruntów oraz od stopnia zurbanizowania danego terenu.
   

 5. Jak długo mapa ewidencyjna jest aktualna?

  Przepisy nie regulują okresu, w jakim mapa ewidencyjna jest aktualna. Dotyczy to zarówno kopii, jak i wyrysu. Dokumenty bezsprzecznie potwierdzając więc ważność zawartych w nich informacji tylko w dniu, w którym zostały wygenerowane.

 6. Czy mapy ewidencyjne są aktualizowane?

  Tak, mapy ewidencyjne są aktualizowane. Nie mają jednak daty ważności, a zawarte w nich informacje są oficjalnie potwierdzone na dzień, w którym dokument został wygenerowany.

 7. Kto wydaje mapę ewidencyjną?

  Mapę ewidencyjną można uzyskać wnioskując do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który znajduje się przy Starostwie Powiatowym. Dokument można uzyskać w formie papierowej lub elektronicznej.

 8. Czy mapę ewidencyjną można uzyskać online?

  Można, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek na stronie internetowej Starostwa Powiatowego i załączyć do niego potwierdzenie wniesienia opłaty. Mapa ewidencyjna zostanie wówczas przesłana na wskazany adres mailowy lub dostarczona pocztą, a sposób dostarczenia zależy od tego, co zaznaczyłeś we wniosku.