Przed wakacjami warto zadbać o bezpieczeństwo swojej podróży. Lepiej nie ryzykować nieprzewidzianych wydatków i zadbać wcześniej o ubezpieczenie turystyczne. To ochrona, która zapewni wsparcie w razie choroby, nieszczęśliwego wypadku czy innych kłopotów podczas wyjazdu. Ciekawą opcję oferuje towarzystwo Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Nationale-Nederlanden”).

Ubezpieczenie turystyczne od Nationale-Nederlanden zapewni pomoc także w razie zachorowania na koronawirusa, a także zwrot za odwołaną lub skróconą wycieczkę. Oferowane są trzy warianty ochrony oraz atrakcyjne zniżki rodzinne. Sprawdziliśmy, co dokładnie zapewnia to ubezpieczenie i na jaki zakres wsparcia można liczyć. 

Jaki zakres ochrony zapewnia ubezpieczenie turystyczne w Nationale-Nederlanden? 

Ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny od Nationale-Nederlanden oferuje szeroki zakres wsparcia. W ramach polisy każdemu ubezpieczonemu oferowane są takie elementy ochrony, jak: 

 • pokrycie kosztów leczenia – do 1 000 000 zł oraz praktyczna pomoc w razie wypadku, nagłej choroby lub zaostrzenia choroby przewlekłej, 

 • Pomoc Assistance– organizacja transportu medycznego i powrotnego do kraju oraz pomoc w poszukiwaniu leczenia za granicą, 

 • wsparcie w razie zachorowania na COVID-19 – do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. 

Dodatkowo, w zależności od wybranego pakietu, ubezpieczenie turystyczne Nationale-Nederlanden zapewnia także: 

 • ubezpieczenie następstw wypadków (NW) – świadczenie w razie wypadku dla ubezpieczonego lub w razie jego śmierci dla jego bliskich, 

 • OC w życiu prywatnym – pokrycie kosztów spowodowanego wypadku lub szkody, 

 • ochronę bagażu – w razie kradzieży, utraty lub zniszczenia.  

Każdy z zakresów ochrony jest świadczony do wysokości sumy ubezpieczenia. Ubezpieczony może wybrać jeden z podstawowych pakietów ze stałymi kwotami lub samodzielnie dopasować wysokość sum ubezpieczenia, mając do dyspozycji takie opcje, jak: 

 • Koszty leczenia i Pomoc Assistance: 100 000 zł, 150 000 zł, 200 000 zł, 300 000 zł, 500 000 zł, 800 000 zł, 1 000 000 zł; 

 • OC w życiu prywatnym: 100 000 zł, 150 000 zł, 200 000 zł, 300 000 zł, 500 000 zł, 800 000 zł, 1 000 000 zł; 

 • NNW: 10 000 zł, 25 000 zł, 50 000 zł; 

 • ochrona bagażu: 1 000 zł, 2 000 zł, 5 000 zł. 

Ubezpieczenie działa od początku podróży — w przypadku wyjazdów zagranicznych, zaczyna działać jeszcze przed opuszczeniem terytorium Polski. W razie wypadku na terenie kraju ubezpieczyciel zapewnia pokrycie kosztów leczenia lub zapewni prywatną wizytę lekarza w razie nagłego zachorowania. 

Ubezpieczenie turystyczne Nationale-Nederlanden a Covid-19 – na co można liczyć? 

W razie zarażenia się koronawirusem za granicą będzie można liczyć na wsparcie. Ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty leczenia do wysokości wybranej sumy ubezpieczenia.  

Ponadto, w ramach ubezpieczenia na wyjazd zagraniczny oferowane jest także sfinansowanie kosztów pobytu w izolacji (w tym zakwaterowania, wyżywienia, transportu powrotnego) po dodatnim teście diagnostycznym.  

Jakie rozszerzenia oferuje ubezpieczenie turystyczne Nationale-Nederlanden? 

Poza standardową ochroną można liczyć także na szereg dodatków. Dzięki temu ubezpieczenie można dopasować pod kątem swoich potrzeb, charakteru wyjazdu czy planowanych w czasie wakacji aktywności.  

Ubezpieczenie turystyczne Nationale-Nederlanden można rozbudować o takie dodatkowe elementy, jak: 

 • ochrona sprzętu sportowego – otrzyma się odszkodowanie w razie uszkodzenia utraty lub kradzieży nart, deski snowboardowej, roweru, sprzętu do nurkowania czy deski surfingowej,  

 • Assistance samochodowe – zapewniona zostanie pomoc w razie problemów z pojazdem w czasie podróży (np. holowanie czy wynajem auta zastępczego), 

 • koszty odwołania lub skrócenia wakacji – w razie konieczności rezygnacji z podróży zostaną zwrócone koszty potrącone przez organizatora, ubezpieczenie to jednak należy zakupić nie później niż 48 godzin po rezerwacji wyjazdu, 

 • uprawianie sportów zimowych – ochrona podczas uprawiania takich dyscyplin, jak bobsleje, bojery, hokej, kite-skiing, kite-snowboarding, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe po oznaczonych trasach, saneczkarstwo, snowboard zjazdowy, 

 • uprawianie sportów ekstremalnych - baloniarstwo, base jumping, biegi długodystansowe powyżej 10 km, downhill, freeskiing, heliboarding, heliskiing, jazda na quadach, jazda na skuterach wodnych, kolarstwo górskie, lotniarstwo, mountainboarding, motocross, motolotniarstwo, nurkowanie z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego poniżej 30 m (również na zatrzymanym oddechu – freediving), paralotniarstwo, parkour, pilotowanie jakichkolwiek statków powietrznych (zgodnie z definicją ustawy prawo lotnicze), pływanie jachtem żaglowym powyżej 20 mil morskich od brzegu, rafting lub inne sporty wodne, które uprawiasz na rzekach górskich, skoki na gumowej linie, skoki narciarskie, snowboard lub narciarstwo poza oznakowanymi trasami, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe i motorowodne, sporty walki, street luge, szybownictwo, udział w polowaniach na zwierzęta, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, do której używasz sprzętu zabezpieczającego (liny, raki, czekan, uprząż), wyścigi konne, uczestniczenie w wyprawach do miejsc, które charakteryzują się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu: pustynia, góry powyżej 5500 m n.p.m., busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe albo śnieżne, które wymagają użycia sprzętu asekuracyjnego. 

 • zaostrzenie choroby przewlekłej do 100% sumy gwarantowanej – pomoc w razie zaostrzenia się chorób zdiagnozowanych przed wyjazdem i wymagających stałego leczenia, takich jak astma, cukrzyca, alergie czy nadciśnienie. 

Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne? Warianty ochrony w Nationale-Nederlanden 

 • Minimum (zawiera Koszty leczenia i Pomoc Assistance), 

 • Optimum (zawiera Koszty leczenia i Pomoc Assistance, NW oraz OC w życiu prywatnym), 

 • Premium (pełny pakiet zawierający Koszty leczenia i Pomoc Assistance, NW, OC w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie bagażu). 

W przypadku każdego z tych wariantów można dodać rozszerzenia ochrony. Składka podstawowa zostanie podwyższona o wybrane elementy. 

Kiedy ubezpieczenie turystyczne w Nationale-Nederlanden zapewni nam wsparcie? 

Polisa gwarantuje nam pomoc między innymi w takich sytuacjach, jak: 

 • kontuzje i wypadki, 

 • zgubiony na lotnisku bagaż, 

 • zachorowanie na Covid-19, 

 • zamknięte wyciągi z powodu złej pogody (zwrot kosztów za niewykorzystany karnet), 

 • odwołanie wycieczki z przyczyn losowych, 

 • awaria samochodu. 

Kiedy ubezpieczenie turystyczne w Nationale-Nederlanden nie zadziała? 

Każde ubezpieczenie turystyczne ma szereg włączeń ochrony. Są to sytuacje, w których mimo posiadanego ubezpieczenia nie będzie można liczyć na wsparcie ubezpieczyciela.  

Można do nich zaliczyć takie zdarzenia, jak: 

 • wyczynowe uprawiania sportów bez wykupienia rozszerzenia ochrony o ten element, 

 • planowane leczenie, 

 • wojna, działania wojenne, konflikty zbrojne, 

 • aktywny i dobrowolny udziału w aktach przemocy lub w aktach terroru, 

 • umyślne działanie lub rażące niedbalstwo, 

 • użycie broni siecznej, kłutej i palnej, w tym gazowej, 

 • leczenie przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport do miejsca zamieszkania, 

 • leczenie psychoanalityczne lub psychoterapeutyczne, 

 • operacje plastyczne lub zabiegi kosmetyczne, 

 • pierwotna rekonstrukcja aparatu więzadłowego kolana, 

 • związane z ciążą (za wyjątkiem jednej wizyty lekarskiej związanej z nagłym pogorszeniem się oraz porodu, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży), 

 • kradzieży z włamaniem, dokonanej z bagażnika dachowego pojazdu samochodowego w przypadku, gdy bagażnik nie był wyposażony w zamek zabezpieczający, 

 • wylanie się płynów, tłuszczów, barwników lub substancji żrących, 

 • pozostawienia sprzętu sportowego bez opieki, 

 • szkody polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników bagażu podróżnego, 

 • w zakresie NW szkody powstałe wskutek świadomego samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę oraz próby samobójczej i wszelkich chorób. 

Ile kosztuje ubezpieczenie podróżne w Nationale-Nederlanden?  

Polisę tego typu można kupić od 5 zł dziennie. Niemniej na jej ostateczna ceną ma wpływ wiele czynników – wybrane sumy ubezpieczenia i dodatkowe rozszerzenia ochrony. Wszystko więc zależy od tego, dokąd i na jak długo wyjeżdżasz oraz jakiego rodzaju wsparcia potrzebujesz. 

Zniżka dla dużych rodzin i nie tylko 

Jeśli planuje się zakup ubezpieczenia turystycznego na wyjazd z przynajmniej jednym dzieckiem otrzyma się 10% zniżki rodzinnej. 

Specjalną ofertę Nationale-Nederlanden przygotowało także dla rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny. Wystarczy przy zakupie polisy wpisać numer swojej Karty Dużej Rodziny we właściwym polu, a składka zostanie obniżona o 20%. Ten rabat łączy się z zniżką dla rodzin z dziećmi. 

Dodatkowo przy zakupie ubezpieczenia na wyjazd za granicą trwający co najmniej 14 dni, 3 dni ochrony zostanie przyznane gratis.  

Jak kupić ubezpieczenie turystyczne w Nationale-Nederlanden? 

To bardzo proste. Wystarczy przejść na stronę Nationale-Nederlanden, określić swoje potrzeby i wymagania, jak kraj czy czas wyjazdu, a następnie przejść do kalkulacji składki. Można wybrać jeden z trzech dostępnych wariantów ochrony, a następnie samodzielnie dostosować wysokość sum ubezpieczenia oraz dopasować potrzebne rozszerzenia. 

Następnie wystarczy podać swoje dane osobowe oraz opłacić składkę za pomocą płatności internetowych. Dokument ubezpieczenia zostanie wysłany na podany adres mailowy. 

Jak skorzystać z ubezpieczenia na wyjazd zagraniczny? 

Na dokumencie ubezpieczenia znajduje się numer do Centrum Alarmowego Nationale-Nederlanden. Tam w razie jakichkolwiek problemów podczas wyjazdu zagranicznego należy zgłosić potrzebę uzyskania pomocy. Konsultant podpowie, gdzie udać się do szpitala, co krok po kroku robić dalej i jak uzyskać wsparcie finansowe, prawne czy logistyczne. 

Wpis powstał we współpracy z Nationale-Nederlanden TU S.A 

Co warto wiedzieć?

 1. Ubezpieczenie turystyczne od Nationale-Nederlanden zapewnia ochronę w czasie wyjazdów za granicę.
 2. Pokrywa koszty leczenia i ratownictwa, zapewnia NNW, OC oraz ochronę bagażu.
 3. Polisę można rozszerzyć o dodatkowe elementy, jak uprawianie sportów wysokiego ryzyka, rezygnację z wakacji czy o Assistance samochodowe.
 4. Takie ubezpieczenie jest dostępne jest od kilku złotych dziennie.