Sprawdzamy, na czym polega ubezpieczenie dodatkowe, które chroni finansowo na wypadek ciężkich chorób. Takie rozszerzenie ma w swojej ofercie m.in. PZU, Nationale-Nederlanden, ale jak się okazuje – każde towarzystwo na nieco innych warunkach.

Zakres ochrony w prawie każdej polisie na życie możemy dowolnie rozszerzyć, by zapewnić sobie wsparcie na wypadek trudnych losowych sytuacji. Do takich zdarzeń zaliczamy również poważne zachorowanie. Nagła choroba może bardzo skomplikować nasze życie rodzinne oraz zawodowe. Warto zatem wcześniej pomyśleć o takim rozwiązaniu.

PORÓWNAJ CENY

Ciężka choroba w polisie na życie, czyli co dokładnie?

Ochrona na wypadek ciężkiego zachorowania jest możliwa, gdy zdecydujemy się na zakup umowy dodatkowej w tym zakresie. Umowa podstawowa w polisie na życie zapewnia nam ochronę na wypadek śmierci, inne zdarzenia polisowe zostają zabezpieczone wyłącznie wtedy, gdy nabędziemy odpowiednie rozszerzenie.

Ciężkie zachorowanie może oznaczać zupełnie coś innego w przypadku różnych ubezpieczeń. Dlatego warto zwracać uwagę na to, jak ubezpieczyciel definiuje poważną chorobę. Bardzo często można spotkać się z listą chorób objętych ochroną. Może to być kilka lub nawet kilkadziesiąt różnych przypadków chorobowych, które będą w przyszłości stanowiły podstawę do wypłaty świadczenia. 

Sprawdź, jak wyglądają przykładowe formy ochrony

PZU opisuje poważne zachorowanie następująco: to choroba, uraz lub operacja chirurgiczna objęte naszą ochroną, określona i zdefiniowana w załączniku OWU. Załącznik zawiera z kolei listę 65 różnych przypadków objętych ochroną, w tym m.in.:

 • anemię aplastyczną,
 • angioplastykę tętnic wieńcowych,
 • niezłośliwy guz mózgu,
 • nowotwór złośliwy,
 • udar mózgu,
 • utratę kończyny,
 • zawał serca,
 • chorobę Alzheimera,
 • chorobę Parkinsona,
 • kleszczowe zapalenie mózgu,
 • ciężkie oparzenie,
 • gruźlicę,
 • stwardnienie rozsiane,
 • śpiączkę,
 • sepsę,
 • tężec,
 • zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji.

Powyższe zachorowania muszą jednak wystąpić w określonych okolicznościach. Przede wszystkim nie mogą wystąpić zaraz po zawarciu umowy, ponieważ taką możliwość zabezpiecza karencja oraz muszą to być choroby, które pojawiły się u ubezpieczonego po raz pierwszy. W sytuacji, gdy dawniej został u ubezpieczonego zdiagnozowany złośliwy nowotwór – ubezpieczyciel może odmówić zawarcia umowy lub jeśli umowa zostanie podpisana – odmówić wypłaty świadczenia.

W przypadku polisy oferowanej przez grupę Nationale-Nederlanden ochroną można objąć 56 poważnych chorób wymienionych w OWU oraz ok. 150 nowotworów wymienionych w OWU, w tym nowotwory łagodne, które wymagają operacji. Polisa Nationale-Nederlanden ochroną obejmuje m.in.:

 • nowotwór złośliwy,
 • zawał serca,
 • niezłośliwy guz mózgu,
 • udar mózgu,
 • zabieg chirurgiczny polegający na dokonaniu pomostu omijającego wieńcowego (bypass),
 • przeszczep narządów,
 • niewydolność nerek,
 • utratę wzroku,
 • utratę słuchu,
 • angioplastykę naczyń wieńcowych.

Jak widać – zakres ochrony w przypadku polisy Nationale-Nederlanden jest nieco inny, zatem każdy z nas samodzielnie powinien zdecydować, które przypadki chorobowe stanowią dla niego największe ryzyko i takie rozwiązanie wybrać.

Czy dla Ciebie jest to dobre rozwiązanie?

Musimy pamiętać o tym, że ochrona na wypadek poważnego zachorowania jest skierowana do konkretnej grupy odbiorców. Im starsi jesteśmy, tym większe ryzyko poważnego zachorowania jak np. zawału serca czy udaru mózgu. Z tego względu ubezpieczyciel będzie próbował zabezpieczyć się za pomocą ograniczeń wiekowych.

Polisa PZU – Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób oferuje ochronę dla osób do 65 roku życia. Umowa dostępna jest w dwóch wariantach: Standard oraz Premium. Maksymalny zakres ochrony dotyczy 62 różnych chorób.

Polisa Nationale-Nederlanden – Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania oraz na wypadek nowotworu zapewnia ochronę do 70 roku życia, możemy ją kupić do momentu, aż nie ukończymy 65 roku życia. Maksymalny zakres ochrony dotyczy 56 różnych chorób oraz ok. 150 nowotworów.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Odszkodowanie za nowotwór złośliwy - co warto wiedzieć?

To możesz zyskać po zakupie takiego rozwiązania

Przy poważnych zachorowaniu ważne jest szybkie rozpoczęcie leczenia. Często potrzebne może być również leczenie za granicą lub użycie nowoczesnych metod, które nie należą do tanich rozwiązań. Pieniądze z polisy mogą okazać się zatem bardzo ważną pomocą w drodze do wyzdrowienia.

Środki z polisy można przeznaczyć na dowolny cel – zarówno na leczenie, jak i rehabilitację czy wyjazd za granicę.

Warto jednak wspomnieć o tym, że umowy dodatkowe, które mają zabezpieczyć na wypadek poważnych chorób, oferują również pomoc innego rodzaju, jak np. badania diagnostyczne, czy genetyczne, które pozwolą na wczesne wykrycie choroby, czy też dodatkowe konsultacje u specjalisty, by potwierdzić postawioną diagnozę. W ten sposób możemy uniknąć błędnej diagnozy. W sytuacji poważnego zachorowania kluczowa może być także rehabilitacja, czy inne usługi assistance pomocne w codziennym życiu. 

Takie odszkodowanie przydać się może również w utrzymaniu dotychczasowego poziomu życia. To szczególnie ważne dla tych osób, które posiadają np. kredyt hipoteczny, a poważna choroba wyklucza ich z możliwości zarabiania. 

SPRAWDŹ TEŻ: Odszkodowanie za pobyt w szpitalu - jak, gdzie i ile?

Jakie masz możliwości do wyboru?

Przy wyborze polisy na życie razem z umową dodatkową, zwracajmy uwagę na szczegóły dotyczące polisy. Nie zawsze ubezpieczenie, które zapewni nam długą listę chorób objętych ochroną, będzie najlepszym rozwiązaniem, ponieważ może oferować wysoką dla nas składkę albo nie będzie nas stać na tak wysoką sumę ubezpieczenia, jaką byśmy chcieli mieć. Część osób np. z powodu wielu przypadków występujących w rodzinie – może spodziewać się zachorowania na konkretną chorobę i wówczas warto postawić na takie rozwiązanie, które zapewni ochronę akurat w tym zakresie.

Przykładowe polisy na wypadek ciężkiej choroby

Nazwa TU i polisy 

PZU
Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób

Nationale-Nederlanden
Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania oraz na wypadek nowotworów

Liczba jednostek chorobowych

19-6214-56 poważne zachorowania oraz 90-150 nowotworów

Wysokość sumy ubezpieczenia

15 000 - 1 000 000 zł20 000 - 1 000 000 zł

Czas trwania umowy

5 lat5 lat

Tabela 1. Opracowanie własne.

PORÓWNAJ CENY

Wyłączenia i ograniczenia, o których powinieneś wiedzieć

Zanim podpiszemy umowę z ubezpieczycielem, sprawdźmy dokładnie szczegóły dotyczące tej umowy, a przede wszystkim wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności. Są to okoliczności zdarzenia polisowego, które dają prawo ubezpieczycielowi do tego, by nie wypłacić nam świadczenia. Na przykładzie PZU zobaczmy, o jakich sytuacjach mowa.

PZU nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy wystąpienie ciężkiej choroby było skutkiem znanych ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu okoliczności, których ubezpieczający lub ubezpieczony nie podał do wiadomości ubezpieczyciela, a o które został przed zawarciem umowy zapytany. 

Jeśli ubezpieczony umyślnie nie podał ubezpieczycielowi do wiadomości wszystkich znanych mu okoliczności, o które został zapytany przed zawarciem umowy to, w razie wątpliwości, przyjmuje się, że wystąpienie ciężkiej choroby i jej następstwa są skutkiem tych okoliczności. 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli ciężka choroba wystąpiła wskutek nadużywania alkoholu przez ubezpieczonego (w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), zażywania przez niego narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii) oraz wskutek schorzeń spowodowanych nadużywaniem ww. substancji. 

Ponadto ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeśli dana sytuacja nie jest objęta zakresem ubezpieczenia, nie spełnia definicji wskazanych w umowie lub skończyła się nasza odpowiedzialność oraz w innych przypadkach, które wskazaliśmy w OWU.

Jeśli zatem przykładowo – ubezpieczony dozna wypadku samochodowego podczas prowadzenia pojazdu, w wyniku którego dojdzie do śpiączki lub utraty kończyny, ale policja na miejscu zdarzenia stwierdzi obecność alkoholu we krwi – ubezpieczyciel ma podstawę do tego, by nie wypłacić świadczenia. 

Gdzie możesz kupić takie ubezpieczenie?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych w swojej ofercie do polisy podstawowej może zaproponować nam zakup umowy dodatkowej, która zwiększy nas zakres ochrony.

Ochronę dotyczącą ciężkiego zachorowania zapewni nam zarówno Nationale-Nederlanden, Aegon, jak i Allianz czy PZU. Kluczowe w wyborze jest zatem porównanie, dzięki któremu można poznać szczegóły oferty.

Warto porównać nie tylko ceny poszczególnych produktów, ale również sam zakres ochrony, jak i sumę ubezpieczenia. 

Koszt dodatkowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby

Nazwa TU

Nazwa polisy dodatkowej

Suma ubezpieczeniaMiesięczna składka

NATIONALE-NEDERLANDEN

Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, 

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu (ONA/ON)

do 1 000 000 złustalana indywidualnie 

PZU

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich choróbdo 1 000 000 złustalana indywidualnie

Tabela 2. Opracowanie własne.

W razie trudności zawsze możemy skorzystać z pomocy rankingu ubezpieczeniowego, gdzie znajdziemy wiele ofert, które cieszą się dobrymi ocenami wśród specjalistów. Bez porównania ofert łatwo przepłacić i wybrać taką ochronę, która niewiele nam zapewni w przyszłości. 

Im więcej uwagi poświęcimy na to, by znaleźć odpowiednią ochronę, tym więcej korzyści w przyszłości przyniesie nam ubezpieczenie. Wybór polisy to kwestia indywidualna, zatem nie zawsze warto kierować się sugestiami naszych bliskich czy znajomych z pracy. Dobrze dopasowana oferta powinna również uwzględniać nasze możliwości finansowe, by w przyszłości opłacanie składki nie stanowiło dla nas zbyt dużego obciążenia finansowego. 

Ważne informacje

1. Ochrona na wypadek poważnego zachorowania jest możliwa przez zakup odpowiedniej umowy dodatkowej do ubezpieczenia na życie

2. Poważne zachorowanie może być różnie definiowane przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe

3. Polisa na życie powinna przedstawić nam listę chorób, które zostaną objęte ochroną

4. Bez porównania wielu ofert łatwo podjąć zbyt pochopną decyzję i przepłacić za ubezpieczenie lub dobrać ubezpieczenie niekoniecznie dobrze dostosowane do naszych potrzeb

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób

 1. Jakie choroby obejmuje ubezpieczenie?

  Lista chorób, jakie obejmuje ubezpieczenie  może różnić się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Ochroną objęte zostać mogą nowotwory złośliwe, w tym nowotwory łagodne, które wymagają operacji, zawał serca, udar mózgu, ale i inne przypadki chorobowe, które znaleźć można w dokumencie OWU.

 2. Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób?

  Cena ubezpieczenia zależna jest od kilku kluczowych czynników: sumy ubezpieczenia, zakresu ochrony oraz wieku i stanu zdrowia klienta. Takie dodatkowe ubezpieczenie może zatem kosztować kilkanaście złotych, jak i kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset złotych miesięcznie.

 3. Ile PZU płaci za ciężką chorobę?

  Kwota odszkodowania w PZU jest uzależniona od diagnozy oraz wybranej sumy ubezpieczenia. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi od 15 000 zł do 1 000 000 zł.

 4. Czego nie obejmuje ubezpieczenie od ciężkich chorób?

  Każde ubezpieczenie posiada w dokumencie OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) listę wyłączeń odpowiedzialności. To punkt, który jasno określa, w jakich okolicznościach ochrona może nie zadziałać. Dotyczy to m.in. chorób, które zostały zdiagnozowane przed zakupem ubezpieczenia.