Bank PKO jest jednym z nielicznych, który oferuje polisę na życie bez pośrednictwa towarzystw ubezpieczeniowych, bo… sam jest towarzystwem. Oferowana polisa to PKO Moje Życie24 dostępna w  pakietach. Cena za pakiet zależy od wybranej sumy ubezpieczenia. Mamy do wyboru 4 warianty – od 1000 zł do 30 000 zł. 

Podczas zwykłej wizyty w placówce banku możemy otrzymać atrakcyjną ofertę w korzystnych warunkach – warto wiedzieć o produktach bankowych coś więcej, by umieć podjąć dobrą decyzję. Właśnie dlatego sprawdźmy co w zakresie ubezpieczenia na życie oferuje nam PKO.

Co oferuje ubezpieczenie na życie w PKO? 

Dla klientów banku PKO oferowana jest polisa Moje Życie24. W przypadku ubezpieczeń na życie oferowanych przez banki – ubezpieczycielem zazwyczaj jest towarzystwo ubezpieczeniowe, które z danym bankiem współpracuje. PKO oferuje natomiast ubezpieczenie z własnego źródła – bowiem ubezpieczycielem jest PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Oferta jest dokładnie sprecyzowana, składki są dość niskie, ale równocześnie sumy ubezpieczenia nie przekraczają kwoty 30 000 zł. W polisie PKO Moje Życie24 możemy się ubezpieczyć na wypadek:

 • zgonu – składka od 1,50 zł do 16 zł miesięcznie; 
 • zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – składka od 50 gr do 1 zł miesięcznie; 
 • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy – składka od 3,50 zł do 8 zł miesięcznie;
 • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku – składka od 50 gr do 1 zł miesięcznie;
 • poważnego zachorowania – składka od 4 zł do 10 zł miesięcznie;

Dostępne są 4 warianty w zależności od sumy ubezpieczenia. Z kolei każdy z 3 pakietów to różne zdarzenia – możemy wybrać 1, 2 lub wszystkie pakiety z 5 zdarzeniami. 

Moje Życie24 w PKO - zakres i sumy ubezpieczenia

PakietZdarzenieWysokość składki miesięcznej
IZgon ubezpieczonego1,50 zł6,50 zł11 zł16 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku0,50 zł0,50 zł1 zł1 zł
IITrwała i całkowita niezdolność do pracy3,50 zł5 zł8 zł
Trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku NW0,50 zł1 zł1 zł
IIIPoważne zachorowanie4 zł7 zł10 zł
Suma ubezpieczenia1000 zł 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 

Tabela 1. Opracowanie na podstawie informacji PKO.

Jak widać – składki miesięcznie nie są za wysokie. Tutaj jednak należy zwrócić uwagę na to, że sumy ubezpieczenia są dość niskie. Taka forma zabezpieczenia nie będzie zatem dobra dla każdego. Gdy chcemy zabezpieczyć się na wyższą kwotę np. 100 000 zł lub 300 000 zł – będziemy musieli znaleźć inne rozwiązanie.

Dla kogo jest polisa PKO Moje Życie24?

Polisy na życie nie może nabyć każdy – należy być klientem danego banku – posiadać konto, kartę kredytową lub kredyt.
Tak samo jest w przypadku banku PKO – oferta PKO Moje Życie24 to polisa skierowana do osób, które posiadają konto w PKO z dostępem do serwisu internetowego iPKO. 

WAŻNE!
Klienci banku PKO nie muszą przejmować się terminami płacenia składek, ponieważ bank pobiera składkę poprzez stałe zlecenie. 

Dodatkowo mamy również ograniczenie wiekowe oraz zdrowotne. Do ubezpieczenia PKO mogą zatem przystąpić osoby między 18 a 57 rokiem życia. Czas trwania umowy wynosi 3 lata – możemy więc uzyskać maksymalny czas ochrony nie dłużej niż do 60 roku życia.

Ponadto do polisy Moje Życie24 nie mogą przystąpić te osoby, które w przeciągu ostatniego roku zachorowały na:

 • udar mózgu,
 • chorobę niedokrwienną serca,
 • nowotwór złośliwy,
 • cukrzycę leczoną insuliną,
 • marskość wątroby, 
 • chorobę trzustki,
 • niewydolność nerek, która wymaga dializowania.

Ta polisa zatem nie będzie dobrym rozwiązaniem dla każdego z nas. Należałoby zatem zastanowić się dobrze – czy przedstawiana oferta odpowiada naszym wymaganiom.

Polisa na życie PKO jako ubezpieczenie grupowe

W przypadku ubezpieczeń bankowych możemy mówić o konkurencyjnie niskich cenach. Działają one na zasadzie ubezpieczeń grupowych – tzw. rozproszenie odpowiedzialności to czynnik, który pozwala obniżyć ubezpieczycielowi cenę składki. Oferta trafia do szerokiego grona odbiorców, co zapewnia firmie ubezpieczeniowej większe dochody.

W przypadku ubezpieczeń na życie lepszym rozwiązaniem jest zakup indywidualnej polisy na życie. Jest to rozwiązanie, w którym od początku do końca mamy wpływ na ostateczny kształt naszego ubezpieczenia – cenę, czas trwania umowy, zakres ochrony czy sumę ubezpieczenia. W przypadku polisy oferowanej przez bank – nie mamy większego wyboru poza kilkoma wariantami cenowymi. 

Osoby, które zbliżają się górnej granicy wiekowej, jaką w ofercie ma PKO – również mają inne możliwości – wiele ofert na rynku ubezpieczeniowym oferuje dzisiaj możliwość zakupu polisy do 65, 70 czy 80 roku życia. Warto więc przemyśleć zakup takiego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie indywidualne bardzo często oferuje również pakiet assistance, w ramach którego możemy liczyć na wsparcie ubezpieczyciela w inny sposób niż finansowy, jak np.: transport medyczny, pomoc psychologa, dowóz leków, wizyta domowa lekarza lub pielęgniarki, pomoc w zorganizowaniu rehabilitacji, pomoc domowa po hospitalizacji.

Wyłączenie odpowiedzialności w polisie na życie PKO

Dobra oferta ubezpieczenia na życie powinna mieć jasno określone okoliczności zdarzeń ubezpieczeniowych, które nie uprawniają do otrzymania świadczenia. Ten zapis umowy warto znać, by uniknąć rozczarowania na przyszłość. Ubezpieczyciel w konkretnych przypadkach może odmówić odszkodowania – są to najczęściej sytuacje, w których ubezpieczony działał niejako na swoją niekorzyść. 

W przypadku polisy PKO również otrzymujemy dokładnie sprecyzowane wyłączenia odpowiedzialności. Zaliczamy do nich: 

 • zgon ubezpieczonego w wyniku samobójstwa,
 • zgon ubezpieczonegoa w wyniku próby lub dokonania przestępstwa,
 • trwała lub całkowita niezdolność do pracy, mająca związek z wypadkiem lub zdiagnozowaną chorobą w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy,
 • wystąpienie NW lub poważnego zachorowania w wyniku zdarzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • leczenie lub wykonywanie zabiegów medycznych odbywających się poza kontrolą lekarza lub osób właściwie uprawnionych,
 • uszczerbek na zdrowiu lub zgon ubezpieczonego w wyniku czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroryzmu lub aktach przemocy.

Nasz typ – czy warto mieć ubezpieczenie z banku?

Niewysoka cena w stosunku do zakresu ochrony może nas zachęcić, jednak należy również posiadać kilka podstawowych informacji, by podjąć dobrą decyzję. Zadbajmy o to, by zakup polisy nie stał się zbędnym wydatkiem, tylko faktycznie zapewniał nam jak największe korzyści.

Warto zatem zastanowić się nad swoją sytuacją – finansową, życiową i zdrowotną i wybrać te płaszczyzny życia, które objęte są największym ryzykiem. W sytuacji, gdy uprawiamy regularnie jakiś sport – największym zagrożeniem może być kontuzja i pobyt w szpitalu. Z kolei, jeśli np. palimy papierosy, mamy nadwagę i dużo pracujemy – ryzyko zachorowania rośnie z każdym rokiem coraz bardziej.

Dobrze będzie przemyśleć również kwestie finansowe – zarówno to, na jaką kwotę chcielibyśmy się ubezpieczyć – czy bardziej odpowiada nam kwota 50 000 zł, czy może 200 000 zł, jak i fakt – ile pieniędzy miesięcznie jesteśmy w stanie zainwestować w polisę na życie. Na rynku ubezpieczeniowym jest wiele kuszących ofert o wysokich sumach ubezpieczenia, które zapewnić nam mają wysokie odszkodowania – jednak składka miesięczna będzie adekwatnie wysoka.

Dla wielu osób oferta banku PKO może być korzystnym rozwiązaniem – szczególnie gdy polisy na życie w ogóle nie posiadamy. Jeśli jednak potrzebujemy ściśle określonej ochrony i sumy ubezpieczenia – warto samodzielnie poszukać odpowiedniej oferty np. porównując polisy z pomocą rankingu ubezpieczeniowego.

Podsumowując – każdy z nas potrzebuje innego rodzaju zabezpieczenia. Musimy zatem uwzględnić nasze finanse, wiek, kondycję zdrowotną oraz potrzeby względem ubezpieczenia. Oferta banku może wydać się nam atrakcyjna – jednak przy bardziej dokładnym zapoznaniu się z ofertą może okazać się, że jest niewystarczająca wobec naszych potrzeb – suma ubezpieczenia rzędu 10 000 – 30 000 zł jest sumą niewysoką i nie sprosta oczekiwaniom wielu z nas.

Zakup dobrego ubezpieczenia wiąże się ze znajomością możliwości, a te są możliwe – gdy dokonamy porównania ofert ubezpieczeniowych. Konkurencyjna oferta może zapewnić nam w tej samej cenie lepszą ochronę lub niższą cenę składki przy identycznym zakresie ochrony. Dlatego przed podjęciem decyzji – warto sprawdzić również inne dostępne oferty ubezpieczeń na życie. 

Ważne informacje

1.    Zakup polisy PKO Moje Życie24 jest możliwy wyłącznie dla klientów banku

2.    Ubezpieczycielem banku PKO jest PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

3.    Oferta Moje Życie24 posiada 4 warianty sumy ubezpieczenia od 1000 zł do 30 000 zł

4.    Aby dowiedzieć się, czy warunki PKO są dobre, warto porównać polisę z innymi przez kalkulator online