Bank PKO BP oferuje swoim klientom możliwość zakupu ubezpieczenia na życie. Takie rozwiązanie może kosztować od kilku złotych do nawet kilkuset złotych miesięcznie. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 1 000 000 zł, w przypadku polisy do kredytu hipotecznego suma ubezpieczenia może być wyższa. Sprawdzamy jakie warunki należy spełnić, by przystąpić do polisy oraz jaki zakres ochrony ma do zaoferowania PKO Bank Polski.

Placówki bankowe oprócz usług finansowych, starają się rozszerzyć zakres oferowanych produktów i od lat proponują swoim klientom możliwość zakupu ubezpieczenia. To rozwiązanie, które ma swoje mocne i słabe strony. Przed zakupem takiego ubezpieczenia, warto dobrze zapoznać się z ofertą, by podjąć później przemyślaną i świadomą decyzję.

Co oferuje bank PKO w zakresie ubezpieczeń?  

W sytuacji, gdy planujemy ubezpieczyć swoje życie, możemy samodzielnie przejrzeć dostępne oferty indywidualnych polis na życie. Innym rozwiązaniem jest zakup polisy grupowej w miejscu zatrudnienia lub zakup ubezpieczenia oferowanego nam przez bank. Takie rozwiązanie umożliwia PKO Bank Polski. Z całą pewnością jest to możliwość szybkiego i niedrogiego ubezpieczenia, jednak takie ubezpieczenie ma swoje plusy i minusy. 

PKO BP w zakresie ochrony życia przygotowało dla swoich klientów sześć produktów polisowych:

Możemy zapewnić ochronę na przyszłość dla siebie, swoich bliskich, jak i zabezpieczyć kredyt w banku. Każde z tych rozwiązań może być dobre dla kogoś innego, zatem przybliżamy najważniejsze szczegóły oferty.

Kto ubezpiecza – bank czy TU?   

Banki, które umożliwiają zakup ubezpieczenia na życie, najczęściej nie oferują własnych produktów ubezpieczeniowych, a współpracują z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym.

W tym przypadku bank również nie jest ubezpieczycielem, a ochronę oferuje nam PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń. Firma ta od 25 lat działa na polskim rynku ubezpieczeniowym, zatem może pochwalić się solidnym doświadczeniem.

Jakie ubezpieczenie na życie oferuje bank PKO?   

Bank PKO oferuje bardzo różne możliwości. Należą do nich zarówno podstawowa ochrona życia, ochrona NNW dla dziecka, jak i zabezpieczenie dla osób, które decydują się na kredyt lub pożyczkę właśnie w tym banku. Każda z poniższych ofert różni się zarówno w zakresie ochrony, wysokości sumy ubezpieczenia, jak i progu wiekowego, w jakim możemy przystąpić do zakupu polisy. Sprawdźmy, co mogą zapewnić nam poszczególne oferty ubezpieczeniowe z PKO.

PKO Moje Życie24

Polisa Moje Życie24 zapewnia ubezpieczonemu ochronę życia, zdrowia, zgon bliskiej osoby oraz niezdolności do pracy.

Minimalna składka w przypadku tego ubezpieczenia to 6 zł miesięcznie. Na zakup polisy zdecydować się mogą osoby między 18 a 57 rokiem życia. 
 

Koszt polisy Moje Życie24

Zdarzenia

Wysokość składki

Zgon Ubezpieczonego

1,50 zł6,50 zł11 zł16 zł

Zgon Ubezpieczonego wskutek NW

0,50 zł0,50 zł1 zł1 zł

Trwała i całkowita niezdolność do pracy

-3,50 zł5 zł8 zł

Trwała i całkowita niezdolność do pracy wskutek NW

-0,50 zł1 zł1 zł

Poważne zachorowanie

-4 zł7 zł10 zł

SU

1 000 zł10 000 zł20 000 zł30 000 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na pkoubezpieczenia.pl.

Umowa ubezpieczeniowa jest podpisywana na okres 3 lat. Po upływie tego czasu może zostać kontynuowana o kolejne 3 lata. 
Polisę mogą nabyć wyłącznie klienci PKO, którzy posiadają w banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Bezpieczny Plan Ubezpieczenie na życie 

W przypadku polisy na życie PKO Bezpieczny Plan Ubezpieczenia na życie, bank zapewnia ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego. Takie zdarzenie będzie podstawą do wypłaty świadczenia, a możliwe sumy ubezpieczenia do wyboru to m.in.:

 • 300 000 zł,
 • 500 000 zł,
 • 1 000 000 zł.

Ubezpieczenie mogą nabyć osoby w wieku 18-65 lat, a umowa zawierana jest na 5 lat.
 

Koszt polisy Bezpieczny Plan Ubezpieczenia na życie

Wiek ubezpieczonego w chwili przystąpienia do polisy

SU 300 000 złSU 500 000 złSU 1 000 000 zł

35 lat

42,48 zł59,77 zł121,59 zł

45 lat

116,64 zł164,08 zł307,88 zł

55 lat

307,54 zł439,72 zł805,31 zł

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na pkoubezpieczenia.pl.

Ubezpieczenie na życie do kredytu i pożyczki hipotecznej 

To rozwiązanie dla osób, które decydują się na kredyt lub pożyczkę hipoteczną w banku PKO BP. W przypadku, gdy SU nie przekracza 1 mln zł, ubezpieczony nie musi wypełniać ankiety medycznej, a wystarczy złożenie oświadczenia o stanie zdrowia. Polisa chroni na wypadek śmierci ubezpieczonego, jego trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Do polisy mogą przystąpić osoby między 18 a 70 rokiem życia.  Warunkiem przystąpienia jest również zdolność do pracy i brak prawa do renty stałej lub czasowej z tytułu niezdolności do pracy. Dla ubezpieczyciela ważne jest również, by osoba ubiegająca się o polisę, nie była w ciągu ostatnich 12 miesięcy diagnozowana w zakresie poważnych chorób.

Polisa Ubezpieczenie na życie do kredytu I pożyczki hipotecznej to produkt, którego umowa zawierana jest na rok z możliwością przedłużania aż do zakończenia spłaty kredytu. W przypadku wypłaty świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, ochrona trwa maksymalnie do 65 roku życia.

Ubezpieczenie na życie do kredytu i pożyczki hipotecznej

Składka

Wysokość kredytu

332,76 zł rocznie

za każde 100 000 zł salda zadłużenia - dla nowych kredytów i pożyczek hipotecznych

27,73 zł miesięcznie

za każde 100 000 zł salda zadłużenia - dla kredytów i pożyczek, które już spłacamy

Tabela 3. Opracowanie własne

Ochrona dla Ciebie 

Polisa PKO Ochrona Dla Ciebie to ubezpieczenie, które nabyć mogą klienci banku do pożyczki gotówkowej. Umowę mogą podpisać osoby, które ukończyły 18 lat, a swoją ostatnią ratę spłacą przed osiągnięciem 75 roku życia. Warunkiem jest decyzja o pożyczce gotówkowej na okres przynajmniej 2 miesięcy oraz w kwocie wynoszącej minimum 100 000 zł.

Ubezpieczenie chroni bliskich ubezpieczonego w sytuacji jego śmierci oraz samego ubezpieczonego w chwili, gdy straci pracę, poważnie zachoruje lub trafi do szpitala z powodu nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczony może liczyć na maksymalnie 6 świadczeń w wysokości rat pożyczki lub 100% SU w sytuacji, gdy dojdzie do zgonu ubezpieczonego (pieniądze trafią do wskazanych w umowie osób).

W przypadku tej polisy w chwili podpisywania umowy, klient banku nie mógł chorować ani otrzymać poważnej diagnozy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dokładne zasady i przypadki chorobowe opisane są w dokumencie OWU.

Umowa z ubezpieczycielem zawierana jest na czas spłaty kredytu, jednak nie dłużej niż na okres 10 lat.
Wysokość składki jest zależna od wysokości naszej pożyczki oraz liczby rat, jakie zostały nam do spłacenia.

Ochrona dla Ciebie+ 

To rozwiązanie podobne do poprzedniego, jednak skierowane jest do tych klientów banku PKO, którzy zdecydowali się na pożyczkę lub kredyt go o wartości większej niż 100 000 zł. 

Aby przystąpić do zakupu polisy, należy mieć ukończone 18 lat, jednak ostatnia rata pożyczki powinna zostać spłacona przed 75 urodzinami.

Umowa jest zawierana na czas spłaty zobowiązania wobec banku, ale nie powinna być dłuższa niż 10 lat.

Ochrona dla tej polisy dotyczy śmierci ubezpieczonego oraz poważnego zachorowania. Dodatkowo klient banku może zdecydować się na Pakiet pomocowy, który zapewni również wsparcie w razie:

 • konsultacji lekarskich (10 świadczeń),
 • badań specjalistycznych (również TK i RM),
 • diagnostyki laboratoryjnej,
 • rehabilitacji (do 2 000 zł),
 • konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (do 1 000 zł),
 • pobytu w sanatorium (do 3 000 zł). 

Ponadto ubezpieczyciel zapewnia również dostęp do teleopieki kardiologicznej. 

Ubezpieczenie na życie do karty kredytowej 

Bank PKO BP umożliwia również zakup ubezpieczenia do karty kredytowej. Jest to oferta dla osób między 18 a 65 rokiem życia.

Polisa zapewnia świadczenie w sytuacji:

 • zgonu ubezpieczonego,
 • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy wskutek NW,
 • inwalidztwa wskutek NW.

Składka dla tego ubezpieczenia jest opłacana w systemie miesięcznym, a warunkiem koniecznym przy zakupie polisy jest posiadanie w PKO BP karty kredytowej. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy i może zostać przedłużona.

Jak uzyskać świadczenie z polisy w banku PKO? 

Zgłoszenie roszczenia powinno odbywać się telefonicznie lub za pomocą formularza online, pod numerem Centrum pomocy ubezpieczyciela, który można znaleźć na stronie internetowej banku. Jeśli w bliskiej okolicy mamy placówkę banku PKO BP, również możemy wybrać się osobiście.

Bardzo ważne jest, by przedstawić ubezpieczycielowi pełną dokumentację, która będzie potwierdzała zdarzenie objęte ochroną. Brak części dokumentów lub danych osobowych może skutkować wydłużeniem czasu oczekiwania na wypłatę świadczenia.

Czy polisa kupiona w banku to dobry pomysł? 

Ubezpieczenie, które możemy nabyć podczas wizyty w banku, jest z pewnością prostym rozwiązaniem, przez co łatwiej podjąć decyzję o zakupie. Należy jednak pamiętać o tym, że nie jest to rozwiązanie korzystne dla wszystkich, głównie ze względu na nasze indywidualne i różne potrzeby.

Jakie są plusy zakupu polisy w banku:

•    szybki i prosty zakup,
•    niska składka ubezpieczeniowa,
•    składka pobierana jest z konta bankowego,
•    minimum formalności.

Warto jednak mieć na uwadze również minusy takiego rozwiązania:

•    wybór ograniczony jest do jednego towarzystwa ubezpieczeniowego,
•    brak możliwości modyfikowania umowy,
•    ograniczone możliwości ubezpieczenia, 
•    zakres ochrony, który może nie odpowiadać na nasze indywidualne potrzeby.

Pamiętajmy o tym, że ubezpieczenie na życie powinno być dopasowane do naszych oczekiwań i indywidualnych wymagań. Ubezpieczenie, które zakupimy indywidualnie, może mieć większą SU niż wartość naszej pożyczki i oferować nam zdecydowanie większy zakres ochrony. Dobrze jest zatem zastanowić się nad tym, kogo chcemy chronić oraz w jaki sposób.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy na życie? 

Zanim zdecydujemy się na zakup polisy i podpiszemy umowę z ubezpieczycielem, warto sprawdzić wszystkie szczegóły dotyczące naszego ubezpieczenia. Sprawdźmy, czy zgadza się wysokość sumy ubezpieczenia, czy zakres ochrony to dokładnie to, na czym nam zależało oraz jak długo trwa umowa oraz czas karencji w wybranej przez nas polisie.

W czasie spotkania z doradcą ubezpieczeniowym, możemy zmienić zdanie dotyczące wysokości zabezpieczenia czy rodzaju ochrony, na jakiej nam zależy. W związku z tym, doradca może nam sprzedać nieco inny produkt ubezpieczeniowy. 

Gdzie szukać ubezpieczenia oprócz banku? 

W znalezieniu odpowiedniego ubezpieczenia na życie pomocne może być porównanie. Dzięki temu możemy dotrzeć do ofert różnych ubezpieczycieli, których wcześniej nie braliśmy pod uwagę, a posiadają korzystne dla nas warunki umowy. Możemy być zaskoczeni, jak różnią się od siebie oferty pod względem ceny oraz zakresu ochrony. 

Samodzielnie porównanie ofert może być czasochłonne i skomplikowane, dlatego warto skorzystać z pomocy porównywarki ubezpieczeniowej. Na czym polega takie narzędzie?

Zadaniem porównywarki jest znalezienie ubezpieczeń na podstawie udzielonych przez nas informacji: preferowanej sumy ubezpieczenia, konkretnego zakresu ochrony, wieku, w jakim jesteśmy oraz tego, jaki zawód wykonujemy. Dzięki temu wyeliminowane zostają te produkty, które nie spełniają tych warunków. Z porównywarką szybko i łatwo dotrzemy do najbardziej solidnych ofert oraz do możliwie tańszych rozwiązań. 
 

Ważne informacje

1.    Zakup polisy PKO Moje Życie24 jest możliwy wyłącznie dla klientów banku

2.    Ubezpieczycielem banku PKO jest PKO Ubezpieczenia.

3.    Oferta Moje Życie24 posiada 4 warianty sumy ubezpieczenia od 1000 zł do 30 000 zł

4.    Aby sprawdzić, czy warunki PKO są dla nas wystarczające, warto porównać polisę z innymi przez kalkulator online 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie w PKO

 1. Czy trzeba być klientem banku PKO, by móc kupić ubezpieczenie?

  Tak, zakup polisy w PKO BP wymaga tego, żebyśmy byli klientem banku. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń ochronnych, jak i produktów, które łączą się z kredytem, pożyczką lub kartą kredytową.

 2. Gdzie i kiedy działa ochrona z ubezpieczenia w PKO?

  Ochrona z polisy w PKO BP działa przez całą dobę i na całym świecie. Możemy zatem cieszyć się pełną ochroną w czasie trwania umowy z ubezpieczycielem. 

 3. Czy mogę kupić polisę PKO, jeśli posiadam już inne ubezpieczenie?

  Tak, można nabyć ubezpieczenie, jeśli posiadamy już inną polisę. W przypadku ubezpieczeń na życie możemy posiadać kilka różnych produktów w zależności od naszych potrzeb i możliwości finansowych. Dwa ubezpieczenia mogą zapewnić nam podwójne odszkodowanie w przyszłości.

 4. W jakim wieku można przystąpić do zakupu polisy w PKO?

  Wiek, w jakim możemy przystąpić do zakupu ubezpieczenia w PKO BP jest zależny od rodzaju ubezpieczenia. Różnice dotyczą górnej granicy wiekowej, ponieważ każdą z wyżej wymienionych polis można nabyć po 18 roku życia. Ubezpieczenie Moje Życie24 można nabyć najpóźniej przed ukończeniem 57 lat, z kolei Bezpieczny Plan na życie przed ukończeniem 65 roku życia. Ubezpieczenie do kredytu lub pożyczki hipotecznej można zakupić do 70 roku życia.