Ruszyły kontrole domów i mieszkań w zakresie opłacania abonamentu RTV. Czy wpuszczać kontrolera do nieruchomości, kiedy można omówić kontroli i ile wynosi kara za niepłacenie abonamentu RTV?

Termin płatności za użytkowanie radioodbiornika i telewizora mija 25 stycznia. Po tym czasie kontrolerzy Poczty Polskiej i Urzędu Skarbowego sprawdzają dowody wpłat za abonament RTV.

Jak wygląda kontrola abonamentu RTV?

Kontroli abonamentu RTV mogą dokonywać tylko wybrane osoby. To pracownicy Poczty Polskiej i Urzędu Skarbowego – po okazaniu odpowiedniego upoważnienia do wykonywania takiej kontroli. 

Celem kontroli jest ustalenie, czy posiadacz odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego dokonuje opłaty za ich używanie.

WAŻNE!
Przed wpuszczeniem kontrolera do domu i mieszkania masz prawo żądać okazania legitymacji służbowej, a dla potwierdzenia danych osobowych także dowodu osobistego.

Czy wpuszczać kontrolera do nieruchomości?

Nie masz obowiązku wpuszczania kontrolera do domu i mieszkania. Przepisy prawne są sformułowane mało precyzyjnie, a z Ustawy o radiofonii i telewizji jednoznacznie nie wynika, aby lokator musiał wpuścić kontrolera w celu stwierdzenia, czy opłaca abonament RTV.

Co z kontrolą radia w samochodzie?

Abonament RTV dotyczy też kierowców, ale nie wszystkich. Kontrolerzy mogą też weryfikować kwestię opłat za radioodbiorniki, ale tylko w samochodach służbowych, czyli tych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ile kary za brak abonamentu RTV 2024?

Wspomniana ustawa przewiduje za to precyzyjnie wysokość kary za brak abonamentu RTV. Jest to 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2024 r. kara za brak abonamentu wynosi 819 zł. Dla kierowców aut służbowych to maksymalnie 104,4 zł za każdy samochód na firmę. Z kolei minimalna kara w przypadku całej floty aut firmowych zaczyna się od 261, jednak może być znacznie wyższa.

Pamiętaj, że jeśli wcześniej zarejestrowałeś odbiornik, jednak przestałeś płacić abonament, do zaległej opłaty dochodzą odsetki.

Co istotne, zaległości z tytułu opłat abonamentowych przedawniają się po upływie 5 lat, od końca roku w którym upłynął termin płatności.

Kto nie płaci abonamentu RTV?

Z opłat za abonament radiowo-telewizyjny zwolnione są niektóre osoby. To: 

1. Osoby starsze niż 75 lat.
2. Osoby z I grupą inwalidzką oraz:

  • całkowicie niezdolne do pracy,
  • ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • z trwałą lub okresową całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym.

3. Osoby niesłyszące, jeśli stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu.
4. Osoby niewidome, jeśli ostrość wzroku nie przekracza 15%.
5. Bezrobotni, ale zarejestrowani w Urzędzie Pracy.
6. Osoby z prawem do zasiłku przedemerytalnego.
7. Weterani wojenni lub wojskowi, w tym:

  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • członkowie rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

8. Osoby po 60 roku życia z prawem do emerytury, jeśli jej wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Jak skorzystać ze zwolnienia opłacania abonamentu RTV?

W placówce poczty należy okazać dokument, który upoważnia do zwolnienia z opłaty abonamentowej za radio i telewizję. Wystarczy dowód osobisty, zaświadczenie o byciu inwalidą czy weteranem wojennym – w zależności od przynależności do grupy zwolnionej z abonamentu RTV.

Oprócz dokumentu należy w urzędzie Poczty Polskiej złożyć wypełnione oświadczenie.

PORÓWNAJ CENY

Ważne informacje

1. Termin płatności za użytkowanie radioodbiornika i telewizora mija 25 stycznia

2. Po tym czasie pracownicy Poczty Polskiej i Urzędu Skarbowego mogą kontrolować domy i mieszkania w celu ustalenia płatności za abonament RTV

3. Kara za brak abonamentu wynosi do 819 zł 

4. Zaległości z tytułu opłat abonamentowych przedawniają się po upływie 5 lat