Po 2021 roku policja odnotowała kolejny spadek liczby wypadków w porównaniu do roku ubiegłego. Pozytywne dane nie dotyczą jednak wszystkich analizowanych obszarów. Z winy nietrzeźwych użytkowników dróg zginęło na polskich drogach o 1,2% więcej osób, a o 3% zwiększyła się liczba osób rannych.

W 2020 roku odnotowano w Polsce o 6748 wypadków drogowych mniej niż rok wcześniej. Był to największy (22,3%) spadek liczby takich zdarzeń od 2011 roku. W 2021 roku liczba wypadków zmniejszyła się o kolejne 3,1% (mniej o 724 zdarzenia). Korzystne statystyki dotyczą także osób poszkodowanych we wszystkich wypadkach. Są to jednak tylko dane ogólne.

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

  • Ceny OC w 3 minuty
  • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
  • Pomoc 200 agentów

Po rozbiciu liczby wypadków na poszczególne województwa okazuje się, że niektóre regiony odnotowały wzrost takich zdarzeń w stosunku do roku ubiegłego. 

W najnowszym raporcie policji dotyczącym wypadków drogowych w 2021 r. znalazły się także informacje dotyczące nietrzeźwych użytkowników dróg. Wynika z nich, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu nadal stanowi poważny problem.

Ile wypadków odnotowano w poszczególnych województwach?

W 2021 roku zgłoszono policji 22 816 wypadków drogowych. W ich wyniku zginęło 2245 osób, a 26415 zostało rannych. W porównaniu z 2020 rokiem, w każdym z wymienionych obszarów nastąpił spadek, odpowiednio o 3,1% (wypadki), 9,9% (ofiary śmiertelne) oraz 0,2% (osoby ranne).

Statystyki wypadkowe od 2015 roku

Niestety, nie w każdym z województw odnotowano mniej wypadków niż w roku poprzednim.  Wzrost liczby takich zdarzeń dotyczył 6. regionów. Pod tym względem najgorzej wypada woj. dolnośląskie, gdzie zgłoszono o 152 wypadki więcej. Na przeciwległym biegunie znalazła się natomiast Wielkopolska (spadek liczby wypadków o 413). 

Jeśli chodzi o łączną liczbę wypadków, to w czołówce znalazło się województwo mazowieckie (3 086 wypadków), wielkopolskie (2 409) i łódzkie (2 306).

WojewództwoWypadki drogowe w 2020 r.Wypadki drogowe w 2021 r.Wzrost / spadek liczby wypadków w porównaniu do 2020 r.
dolnośląskie1 5781 730+ 152
kujawsko-pomorskie827797- 30
lubelskie931892- 39
lubuskie607540- 67
łódzkie2 4362 306- 130
małopolskie2 2652 239- 26
mazowieckie (z KSP)2 9603 086+ 126
opolskie488537+ 49 
podkarpackie1 1671 222+ 55
podlaskie430433+3 
pomorskie1 8481 776- 72
śląskie2 3832 203- 180
świętokrzyskie831780- 51
warmińsko-mazurskie1 040920- 120
wielkopolskie2 8222409- 413
zachodniopomorskie927946+ 19 
źródło: Raporty policji "Wypadki drogowe w Polsce" z lat 2020 i 2021

W którym województwie wskaźniki liczby wypadków, zabitych i rannych są najwyższe?

Po uwzględnieniu różnic pomiędzy poszczególnymi regionami, m.in. w liczbie mieszkańców, natężeniu ruchu, powierzchni oraz innych uwarunkowań:

  • Największy wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków drogowych odnotowano w woj. podlaskim (18,2), kujawsko-pomorskim (15,3) oraz lubelskim i opolskim (15,1);
  • Największy wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków drogowych dotyczy woj. lubuskiego (120), łódzkiego (119,8) i mazowieckiego (bez KSP: 119,3).

W 2021 roku do największej liczby wypadków na 100 tys. mieszkańców doszło w województwie łódzkim (95). Nieco lepiej było w woj. mazowieckim bez KSP (79,3). Na trzecim miejscu zestawienia znalazło się natomiast pomorskie (75,7).

Nietrzeźwi na drodze to wciąż poważny problem

Choć w porównaniu z 2020 rokiem wypadkowość w Polsce spadła, nadal istnieje kategoria, gdzie statystyki nie prezentują się zbyt dobrze. Chodzi o wypadki z udziałem osób będących pod wpływem alkoholu.

Ogólne liczby mogą wprawdzie wydawać się obiecujące - z roku na rok liczba wypadków, w których uczestniczy osoba po spożyciu alkoholu jest mniejsza. W 2021 r. spadła ona z 2 540 na 2 499. Niestety, jednocześnie wzrosła liczba osób zabitych (o 4, +1,2%) i rannych (o 82, +3%).

Wypadki z udziałem nietrzeźwych kierowców w 2021 roku

Powyższe dane dotyczą wypadków z udziałem wszystkich nietrzeźwych użytkowników dróg (kierującego, pieszego czy pasażera). Co istotne, aż 77% z nich można byłoby uniknąć. Właśnie taki odsetek stanowili sprawcy wypadków będący pod działaniem alkoholu (spowodowali oni w 2021 roku 1920 wypadków). Mogło to ocalić życie 257 osób.

W 2021 roku 4% więcej poszkodowanych przez nietrzeźwych kierowców

Najliczniejsza grupa nietrzeźwych sprawców wypadków w 2021 roku to kierujący pojazdami. Z ich winy doszło do 1 602 wypadków, w których zginęło 212 osób, a 1 917 zostało rannych. Bilans osób poszkodowanych jest na tym obszarze największy - liczba osób, które doznały obrażeń ciała z winy nietrzeźwego kierowcy zwiększyła się w porównaniu do 2020 r. o 3,8% (z 1847 na 1917).

W grupie kierujących pojazdami będących pod działaniem alkoholu największe zagrożenie bezpieczeństwa stanowili kierowcy samochodów osobowych. Spowodowali oni 1066 wypadków, co stanowiło 66,5% wszystkich zdarzeń, do których doszło z winy kierującego pod działaniem alkoholu. Wskaźnik ten jest wyższy niż w roku ubiegłym o 1,6 p.p.

W 2021 roku w wypadkach zawinionych przez kierujących samochodami osobowymi zginęło 165 osób. Stanowi to aż 77,8% śmiertelnych ofiar zdarzeń spowodowanych przez kierujących pod działaniem alkoholu. Ranne w takich wypadkach zostały 1 374 osoby (71,7%). W każdym przypadku wskaźniki są wyższe niż w roku ubiegłym - w 2020 r. wynosiły one odpowiednio 75,5% oraz 68,3%.

Gdzie najczęściej dochodziło do wypadków z uczestnikiem pod wpływem alkoholu?

Na niechlubnym pierwszym miejscu pod względem liczby wszystkich wypadków z udziałem nietrzeźwego użytkownika drogi znalazło się województwo mazowieckie (wraz z KSP). W tym regionie odnotowano w 2021 r. aż 354 takie zdarzenia. Nie był to jednak region z największym wzrostem liczby wypadków w porównaniu do 2020 r. 

Na podium znalazło się województwo dolnośląskie (+ 21 wypadków), kujawsko-pomorskie (+16) oraz łódzkie (+14). Z kolei największy spadek liczby wypadków z udziałem uczestników ruchu będących pod działaniem alkoholu odnotowano w województwie śląskim (-62), lubelskim (-22) i pomorskim (-16). 

Wzrost i spadek wypadków z udziałem nietrzeźwych użytkowników dróg

Największy wzrost liczby ofiar śmiertelnych w 2021 roku odnotowano w woj. opolskim. W tym regionie, z winy uczestników ruchu będących pod działaniem alkoholu zginęło o 11 osób więcej niż rok wcześniej. Oprócz Opolszczyzny, jeszcze w 6. innych regionach liczba ofiar śmiertelnych była wyższa niż w 2020 roku. Na ich drogach zginęło od 1. (małopolskie) do 8. osób więcej (dolnośląskie).

Znacznie gorzej wygląda bilans wypadków z udziałem osób nietrzeźwych, których uczestnicy zostali ranni. Okazuje się, że aż w 11 województwach częściej dochodziło do takich zdarzeń niż w 2020 roku. Najgorzej pod tym względem wypada woj. łódzkie, gdzie liczba rannych wzrosła o 47 osób.

W którym województwie zwiększyła się liczba ofiar wypadkach z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu?

WojewództwoWzrost / spadek liczby osób rannych 2021 r. vs 2020 r.Wzrost / spadek liczby ofiar śmiertelnych 2021 r. vs 2020 r.
dolnośląskie+30+8
kujawsko-pomorskie+25+2
lubelskie-14-1
lubuskie+5bez zmian
łódzkie+47-1
małopolskie+5+1
mazowieckie (z KSP) +17-8
opolskie +11+11
podkarpackie +19-3
podlaskiebez zmian+4
pomorskie-14-6
śląskie-59-3
świętokrzyskie-13+4
warmińsko-mazurskie+11-3
wielkopolskie+5-8
zachodniopomorskie+7+7
źródło: Raporty policji "Wypadki drogowe w Polsce" z lat 2020 i 2021

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu to poważne kłopoty

Warto pamiętać, że stan po spożyciu alkoholu może skomplikować życie nie tylko kierowcy pojazdu, ale również osobie poszkodowanej w wypadku. Pierwszemu grozi mandat, grzywna lub nawet kara pozbawienia wolności.

Za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu grozi nawet do 12 lat pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zawieszenia kary (jeśli w wypadku inna osoba poniosła śmierć),  wysoka grzywna, a także odebranie prawa jazdy na 10 lat (na stałe, w przypadku najcięższych przestępstw).

Wiele zależy w tym przypadku od skutków zdarzenia i skali obrażeń poszkodowanych (czy będzie to kolizja, czy też np. wypadek z ofiarą śmiertelną),  ilości alkoholu we krwi, a także wcześniejszych incydentów związanych z kierowaniem pojazdem po alkoholu (tzw. recydywa).

Poszkodowany, który w chwili wystąpienia zdarzenia był nietrzeźwy, może natomiast odpowiadać za przyczynienie się do wypadku i otrzymać w związku z tym obniżone o odpowiedni procent odszkodowanie.

Należy również pamiętać, że zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowania, jeżeli kierujący wyrządził szkodę po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości.