Utrata kluczyków do samochodu to stres, niepotrzebne koszty i spory kłopot. To także potencjalny problem z wypłatą odszkodowania z polisy AC. Sprawdź, jak zabezpieczyć się przed utratą pieniędzy i kradzieżą.

Jednym z mniej oczywistych dla większości kierowców pytań, na jakie trzeba odpowiedzieć podczas zawierania umowy polisy autocasco, jest pytanie o liczbę oryginalnych kluczyków do ubezpieczanego auta. Ta niby prosta rzecz może natomiast przysporzyć wielu problemów. Jednym z nich jest odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Podpowiadamy, jak ustrzec się przed takim scenariuszem oraz o czym pamiętać, wybierając polisę AC.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Zgubione kluczyki do auta a odszkodowanie z autocasco

Kiedy dojdzie do kradzieży samochodu, jego kierowca musi zmierzyć się z wieloma problemami i formalnościami. Problematyczne w takiej sytuacji może okazać się zagubienie kluczyków, nawet jeśli doszło do niego jakiś czas temu. Utrata nawet jednego kompletu, jeżeli nie zostanie od razu zgłoszona do ubezpieczyciela, może bowiem skutkować odmową wypłaty odszkodowania w przypadku kradzieży.

Utrata lub zgubienie kluczyka do auta dla wielu z nas nie wydaje się być w pierwszej chwili dużym problemem. Choć dorobienie nowego kompletu często jawi się jako najprostsze rozwiązanie, trzeba przemyśleć ten krok. Jeśli bowiem posiadamy wykupione ubezpieczenie AC, musimy dopilnować najpierw dopełnienia obowiązków, jakie nakłada na nas w takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe. Choć dokładne zalecenia w kwestii formalności po utracie kluczyka znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) każdego z ubezpieczycieli, można wskazać kilka najbardziej ogólnych punktów, których trzeba dopilnować aby uzyskać odszkodowanie w razie kradzieży. Kierowca posiadający autocasco w opisanej sytuacji jest zobowiązany do:

 • Niezwłocznego poinformowania ubezpieczyciela o utracie kluczyka
 • Powiadomienia policji, jeśli kluczyk został skradziony
 • Wymiany zamków w pojeździe oraz przekodowanie antywłamaniowych zabezpieczeń
 • Zabezpieczenia samochodu przed ewentualną kradzieżą na czas potrzebny do wymiany zabezpieczeń, na przykład poprzez pozostawienie auta na parkingu strzeżonym.

Trzeba pamiętać, że w sytuacji kradzieży samochodu, to na ubezpieczonym kierowcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zadbał on o zachowanie odpowiednich środków ostrożności, które miały zapobiec kradzieży. Właściwe zabezpieczenie pojazdu, takie jak choćby autoalarm, czy trzymanie auta w garażu, nie pozwoli ubezpieczycielowi uznać nieszczęścia za wynik naszego rażącego niedbalstwa

wyjaśnia Daniel Bartosiewicz nasz ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych.wyjaśnia Daniel Bartosiewicz nasz ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych.

Gdzie ubezpieczyć samochód z jednym kluczykiem?

Czy to oznacza, że samochody z jednym kluczykiem nie mogą posiadać autocasco? Nie. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują bowiem możliwość ubezpieczenia AC dla aut, w których jeden z kluczyków zaginął lub został uszkodzony. Ochroną przed kradzieżą w takiej sytuacji objęte będą pojazdy ubezpieczone na przykład w PZU, Warcie, czy Allianz

Zdarza się jednak, że auto musi w takiej sytuacji spełnić dodatkowe wymagania. Cena polisy najczęściej będzie wtedy nieco wyższa niż w przypadku ubezpieczenia z kompletem kluczyków. Zapis o braku jednego kompletu powinien się także znaleźć w umowie ubezpieczeniowej.

Dlaczego kluczyki do auta są takie ważne?

Posiadanie kompletu kluczyków do auta to niezwykle istotna rzecz, brana pod uwagę przez większość ubezpieczycieli przy sprzedaży polisy autocasco. Przeznaczeniem kluczyka do auta jest nie tylko zainicjowanie zapłonu i uruchomienie auta, ale także zabezpieczenie przed niepowołanym użyciem. W wielu przypadkach posiadanie kluczyka jest tożsame z prawem własności pojazdu. Brak klucza jest istotną przeszkodą dla przeciętnego złodzieja w dokonaniu kradzieży. Musi sobie radzić inaczej albo odpuścić. Dlatego posiadanie oryginalnego klucza i wiedza o nim są tak ważne dla ubezpieczyciela, wystawiającego polisę AC.

Decydując się na zakup autocasco trzeba więc pamiętać o tym, by dokładnie przyjrzeć się kompletom kluczy do samochodu, które odziedziczyliśmy po poprzednim właścicielu. Ważne jest, by były one oryginalne. Dorabiane klucze mogą nie zostać uznane przez ubezpieczyciela za odpowiednie zabezpieczenie auta w przypadku jego kradzieży. Oznacza to, że podczas zgubienia, zniszczenia lub innej utraty kluczyka czy pilota, AC nie chroni dłużej auta przed kradzieżą.

Dlatego tak ważne jest, aby przed podpisaniem umowy AC bardzo dokładnie sprawdzić ilość kompletów kluczy do auta oraz ich działanie. Jeśli już na tym etapie zauważymy, że któryś z kluczyków zaginął lub jest uszkodzony, musimy zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi.

Przykład: Pani Anna kupiła używaną Skodę Octavię, do której otrzymała dwa kluczyki. Podczas zakupu polisy AC, kobieta zadeklarowała tę właśnie ilość wypełniając formularz. Pani Anna nie wiedziała jednak, że jeden z kluczyków jest uszkodzony i nie można nim otworzyć auta. Gdy to auto zostało skradzione, kobieta zgłosiła kradzież do ubezpieczyciela. Ten natomiast - mimo ważnej polisy autocasco - odmówił wypłaty odszkodowania za kradzież pojazdu, stwierdzając niezgodność liczby kluczyków. Towarzystwo ubezpieczeniowe w takiej sytuacji uznało bowiem, że wadliwy kluczyk w ogóle nie powinien zostać uwzględniony podczas zakupu polisy.

Kiedy i jak zgłosić utratę kluczyków do samochodu?

Utratę kluczyków do samochodu, niezależnie od powodu, trzeba jak najszybciej zgłosić ubezpieczycielowi. Nie ma na co czekać, ponieważ niepotrzebna zwłoka może skutkować brakiem wypłaty należnego odszkodowania. Większość towarzystw daje kierowcy od jednego do 7 dni na dopełnienie takiej formalności, jedna do tego czasu nasze auto nie będzie chronione. Jak zgłosić utratę kluczy do samochodu?

 • Przede wszystkim trzeba udać się do ubezpieczyciela i poinformować go o zagubieniu lub kradzieży kompletu
 • Jeśli mamy podstawy by podejrzewać kradzież, konieczna będzie również wizyta na policji w celu jej zgłoszenia
 • Kolejnym krokiem jest najczęściej wymiana zamków, zlecona przez ubezpieczyciela, by chronić auto
 • Wymienić należy także wszelkie inne zabezpieczenia, które kluczyk pozwalał wyłączyć
 • Najczęściej auto trzeba też dodatkowo zabezpieczyć, na przykład zostawiając je na strzeżonym parkingu na czas wymiany zamków.

Warto jednak pamiętać, by nie dorabiać utraconych kluczyków na własną rękę. Ubezpieczyciel jest bowiem w stanie dokładnie sprawdzić, czy dany komplet jest oryginalny czy nie. Jeśli odkryje, że klucze to jedynie kopia, może nie wypłacić pieniędzy z polisy. 

Odmowa wypłaty odszkodowania za zgubiony kluczyk - jak się odwołać?

Jeśli zgubimy kluczyk do samochodu i nie zgłosimy tego faktu ubezpieczycielowi w jak najkrótszym czasie po zdarzeniu, musimy liczyć się z możliwością odmowy wypłaty odszkodowania w razie kradzieży. Towarzystwo Ubezpieczeniowe może bowiem uznać takie zachowanie za przejaw rażącego niedbalstwa ze strony ubezpieczonego. W takim przypadku ubezpieczyciel ma możliwość uznać zdarzenie za konsekwencję nieodpowiedzialnego zachowania kierowcy. Mówi o tym Art. 815 par. 3 kodeksu cywilnego:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem paragrafów poprzedzających nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia paragrafów poprzedzających doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym”.

Warto jednak pamiętać, że od decyzji ubezpieczyciela można się odwołać. Podstawą do tego są okoliczności zdarzenia oraz to, czy błędna deklaracja dotycząca ilości kluczyków mogła realnie wpłynąć na zwiększenie prawdopodobieństwa kradzieży czy wypadku. Oznacza to, że aby ubezpieczyciel mógł odmówić wypłaty pieniędzy z polisy, musi udowodnić bezpośrednią zależność między problemami z kluczykiem a kradzieżą. Wyjątek od tego stanowią te przypadki, w których osoba ubezpieczona celowo wprowadziła ubezpieczyciela w błąd.

Przykład: Pan Damian w formularzu polisy AC zadeklarował posiadanie dwóch kluczy do samochodu. Będąc w kinie, mężczyzna nie pilnował swojej marynarki, w kieszeni której znajdował się jeden z kluczyków. Jego auto zostało skradzione w tym samym czasie, jednak ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Podstawą takiej decyzji był fakt, iż złodziej mógł wyjąć kluczyki z marynarki Pana Damian, co z kolei zostało potraktowane jako niedopatrzenie mężczyzny.

Co ubezpieczyciele mówią o utraconych kluczykach?

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i każde towarzystwo ubezpieczeniowe może dowolnie kształtować jego warunki. Ubezpieczający, podpisując się pod umową, wyraża akceptację tych warunków. Jakie warunki odnośnie do kluczyków mają czołowi polscy ubezpieczyciele? 

Ubezpieczyciel

Informacje zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia OWU

PZU

 • Za wypadek ubezpieczeniowy w przypadku PZU Pomoc w Drodze (PWD) uznaje się między innymi „[...]zniszczenie, kradzież, zagubienie lub utrata z innych przyczyn kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu [...]”
 • W sytuacji gdy dojdzie do kradzieży samochodu, kierowca jest zobowiązany przekazać ubezpieczycielowi ”kluczyki lub sterowniki służące do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu oraz kluczyki lub sterowniki służące do uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w które pojazd jest wyposażony, w celu ustalenia odpowiedzialności PZU w okolicznościach [...]”
 • Kierowca pojazdu ma obowiązek ”powiadomić PZU o utracie: dokumentów pojazdu, kluczyka lub sterownika, służącego do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu, lub kluczyka lub sterownika służącego do uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w które pojazd jest wyposażony [...]”

Hestia

 • Polisa AC nie pokrywa szkód powstałych na skutek kradzieży auta lub jego części, jeżeli ”[...] klucze lub urządzenia służące do otwarcia i uruchomienia pojazdu lub dokumenty pojazdu nie były zabezpieczone poza pojazdem przed dostępem osób niepowołanych”

Warta

 • Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody ”[...] polegające na kradzieży samochodu w przypadku pozostawienia w nim kluczyków bez nadzoru [...]”
 • Obowiązkiem kierowcy jest ”[...] zawiadamianie Warty na piśmie w czasie trwania umowy o zmianach ww. okoliczności, w szczególności takich jak utrata kluczyków [...]”
 • W przypadku kradzieży pojazdu, kierowca jest zobowiązany niezwłocznie przekazać ubezpieczycielowi ”[...] wszystkie posiadane kluczyki, karty i inne urządzenia służące do otwarcia i/lub uruchomienia ubezpieczonego pojazdu oraz wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zadeklarowane przy zawieraniu umowy ubezpieczenia [...]”

Compensa

 • Z zakresu ubezpieczenie wyłączone są szkody ”[...] polegające na wymianie kluczyków lub urządzeń służących do otwarcia pojazdu, uruchomienia silnika, odblokowania zabezpieczeń
 • przeciwkradzieżowych, chyba że utrata kluczyków lub urządzenia jest następstwem kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej,
 • wymuszenia rozbójniczego w rozumieniu Kodeksu karnego [...]”
 • Do wyłączeń zaliczają się także szkody ”[...] powstałe w następstwie kradzieży, będącej wynikiem pozostawienia bez nadzoru po opuszczeniu pojazdu przez kierowcę i pasażerów, w miejscu ogólnodostępnym, kluczyków lub innych urządzeń przewidzianych przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika [...]”
 • Ubezpieczyciel nie zapłaci także za szkody ”[...] powstałe w następstwie kradzieży pojazdu, będącej wynikiem niedokonania naprawy uszkodzonych zamków, wymiany utraconych kluczyków lub innych urządzeń służących do otwarcia pojazdu [...]”
 • Ubezpieczony ma obowiązek ”[...] powiadomić COMPENSĘ o zniszczeniu zamka oraz o utracie lub skopiowaniu kluczyków lub urządzeń przewidzianych przez producenta pojazdu do otwarcia pojazdu [...]”

Uniqa

 • Ponadto w przypadku utraty pojazdu w wyniku Kradzieży Ubezpieczyciel jest zwolniony od obowiązku wypłaty odszkodowania, jeżeli:
  1) ubezpieczeniony pojazd nie był zabezpieczony przed Kradzieżą w sposób przewidziany w konstrukcji pojazdu lub wyposażony w wymagane w Umowie Urządzenia zabezpieczające przed Kradzieżą wymienione we wniosku o ubezpieczenie [...] lub nie były one uruchomione w chwili dokonania Kradzieży (chyba, że Pojazd utracono na skutek rozboju), o ile pozostaje to w związku przyczynowym z kradzieżą Pojazdu,
  2) sprawca Kradzieży wszedł w posiadanie klucza/kluczy, karty/kart lub pilota/pilotów służacych do otwarcia lub uruchomienia Pojazdu za wiedzą lub na skutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub Użytkownika pojazdu, również w przypadku nienależytego zabepzieczenia przed kradzieżą klucza/kluczy, karty/kart lub pilota/pilotów służących do otwarcia lub uruchomienia Pojazdu (chyba że utracono je w wyniku rozboju), o ile pozostaje to w związku przyczynowym z Kradzieżą pojazdu, chyba że zapłata odszkodowania opdpowiada w danych okolicznościach względom słuszności".

Źródło: Ogólne warunki umów autocasco PZU, Warty, ERGO Hestii, Compensy oraz firmy Uniqa


 

Co warto wiedzieć?

 • Zgubienie kluczyków do auta może mieć znaczący wpływ na wypłatę odszkodowania z AC. Ubezpieczyciel może odmówić realizacji polisy, jeśli uzna, że kierowca nie dopełnił odpowiednich formalności w związku z utratą kluczyka.
 • Zgubienie lub kradzież kluczyka samochodowego musi zostać niezwłocznie zgłoszone ubezpieczycielowi. W przypadku kradzieży konieczna będzie również wizyta na policji.
 • Samochód z jednym kluczykiem można ubezpieczyć. Ceny polisy mogą być jednak wyższe niż w przypadku ubezpieczenia z kompletem kluczyków
 • W przypadku kradzieży lub zgubienia kluczyka, samochód musi zostać odpowiednio zabezpieczony, zanim fakt ten zostanie zgłoszony ubezpieczycielowi.
 • Brak kompletu kluczy do auta lub posiadanie niedziałającej czy dorabianej ich wersji może stanowi wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, jeśli wykupując polisę kierowca zadeklarował posiadanie dwóch oryginalnych i działających kompletów.
 • Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania, można odwołać się od jego decyzji. Trzeba jednak udowodnić, że nie doszło do sytuacji, którą ubezpieczyciel nazywa rażącym zaniedbaniem.
 • Przed zakupem polisy AC trzeba dokładnie zapoznać się z OWU każdego z towarzystw, aby poznać warunki, zakres i ewentualne wyłączenia odpowiedzialności.
   

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie pojazdu z jednym kluczykiem

 1. Czy można kupić AC dla samochodu z jednym zestawem kluczy?

  Tak, ale tylko u wybranych ubezpieczycieli, na przykład w PZU, Allianz czy Warcie. Cena polisy może być jednak wyższa, a w umowie mogą pojawić się dodatkowe zapisy.

 2. Czy dorobiony kluczyk jest przez ubezpieczyciela traktowany tak samo jak oryginalny?

  Nie. Dorabiane klucze do auta ubezpieczyciel może uznać za podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania, uznając je za mniej bezpieczną opcję niż oryginał. Poza tym dorabiany kluczyk może wskazywać na to, że sprawca kradzieży też go dorobił, jeśli miał dostęp do oryginalnego klucza. 

 3. Czy dla ubezpieczyciela ma znaczenie miejsce, w którym trzymamy samochód?

  Tak, zwłaszcza jeśli dojdzie do utraty kluczyka. Samochód najczęściej nie jest wtedy chroniony, więc trzeba zabezpieczyć go na własną rękę, na przykład parkując w garażu lub na strzeżonym parkingu.