UWAGA! Sytuacja dotycząca pandemii koronawirusa jest bardzo dynamiczna. Poszczególne państwa zmieniają zasady dla podróżujących z dnia na dzień. Tekst będzie aktualizowany na bieżąco.

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 07.09.2021

Pandemia koronawirusa trwa nadal. Kolejne obostrzenia ograniczają naszą codzienność. Wydawać by się mogło, że nie ma szans na podróżowanie. Tymczasem  wielu celebrytów, ale i zwykłych turystów mimo szerzącego się na całym świecie Covid-19 wciąż wyjeżdża. Sprawdzamy dokąd z Polski można latać bez testów i kwarantanny.

Jest grupa krajów, która wciąż ma zamknięte granice. Inne pozwalają na wjazd, ale nie obejdzie się bez wykonania testu na obecność koronawirusa lub kilkudniowej kwarantanny. Niektóre państwa wpuszczają podróżnych bez żadnych obostrzeń i restrykcji. Mimo tego, że tam można wjechać bez przeszkód, to już powrót do Polski będzie wiązał się z koniecznością poddania się krajowym rozporządzeniom. 

Powrót do Polski z zagranicy - jakie zasady obowiązują?

Po powrocie z zagranicznego wyjazdu każdego przekraczającego polską granicę obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Według aktualnych rozporządzeń Rady Ministrów taki stan potrwa przynajmniej do 31 sierpnia 2021 roku.

Pod pewnymi warunkami przyjeżdżający do kraju mogą zostać zwolnieni z nakazu kwarantanny. Dzieje się tak, jeśli:

 • podróżny przedstawi aktualny negatywny wynik test PCR lub antygenowego na obecność SARS-CoV-2 wykonanego do 48 godzin przed powrotem do Polski lub wykonanego na terenie kraju do 48 godzin po przekroczeniu granicy - dotyczy tylko krajów należących do Unii Europejskiej oraz EFTA,
 • podróżny jest zaszczepiony przeciwko Covid-19,
 • podróżny jest ozdrowieńcem, a chorobę przebył w ciągu ostatniego pół roku,
 • podróżni są dziećmi poniżej 12 roku życia i podróżując z zaszczepionymi opiekunami,
 • podróżni wracający z krajów nienależących do UE i EFTA  otrzymają negatywny wynik testu w 7. dniu kwarantanny.

Gdzie można lecieć na wakacje bez kwarantanny po przylocie?

W Europie i na świecie nie brakuje miejsc, które można odwiedzić i to bez konieczności odbywania kwarantanny. Taką możliwość dają następujące państwa:

- w Europie:

 • Albania- od 6 września wjazd bez kwarantanny jest możliwy na podstawie certyfikatu unijnego Covid lub innego zaświadczenia o szczepieniu bądź byciu ozdrowieńcem. Osoby niezaszczepione muszą okazać negatywny wynik testu RT-PCR przeprowadzonego do 72 godzin przed wjazdem na terytorium kraju lub szybkiego testu antygenowego przeprowadzonego 48 godzin przed wjazdem na terytorium kraju. Nie dotyczy to dzieci do 6 - ego roku życia, jak oraz osób tylko przejeżdżających przez Albanię,

 • Andora - wjazd możliwy na podstawie negatywnego wyniku testu na koronawirusa wykonanego najpóźniej 72 godziny przed przekroczeniem granicy, nie dotyczy przyjeżdżających z Hiszpanii i Francji,

 • Austria - trzeba przedstawić negatywny wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 wydanego w języku niemieckim lub angielskim wraz z zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczenie o zaszczepieniu bądź ozdrowieniu,

 • Belgia - podróżujący z zielonej strefy (a za taką uznana jest Polska) nie muszą okazywać testu, zaświadczenia o szczepieniu ani nie są kierowani na kwarantannę,

 • Bośnia i Hercegowina -  wymagane jest okazanie negatywnego testu na koronawirus SARS-CoV-2 typu PCR wykonanego w ciągu 48 h, licząc od daty wykonania testu,

 • Bułgaria - wymagany negatywny wynik testu na Covid-19, wykonany do 48 godzin przed przyjazdem lub ważny certyfikat unijny UE Covid,

 • Chorwacja - podróżujący z Polski mogą wjeżdżać na podstawie zaświadczenia o przyjęciu pełnej dawki szczepienia (nie starsze niż 270 dni), statusu ozdrowieńca (maksymalnie do 270 dni po ostatnim pozytywnym teście) lub negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (PRC nie starszy niż 72 godziny, antygenowy nie starszy niż 48 godzin),

 • Cypr - wjazd bez obostrzeń, Polska uznawana jest za kraj ze strefy zielonej, nie ma obowiązku okazywania testu ani odbywania kwarantanny,

 • Czarnogóra- by uniknąć kwarantanny, należy okazać zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciwko Covid-19 lub zaświadczenie o  zaszczepieniu pojedynczą dawką przeciwko Covid-19, byciu ozdrowieńcem bądź posiadać negatywny wynik testu PCR na COVID-19, nie starszy niż 72 godziny lub testu antygenowego, który nie jest starszy niż 48 godzin,

 • Czechy - wymagane jest zaświadczenie o przyjęciu pełnego cyklu szczepień, statusie ozdrowieńca (do pół roku) lub negatywnego wyniku testu (PCR lub antygenowego),

 • Dania - wymagany negatywny test PCR (nie starszy niż 48 godzin) lub antygenowy (nie starszy niż 72 godziny) bądź zaświadczenie o przyjęciu pełnego cyklu szczepień lub byciu ozdrowieńcem (maksymalnie do 8 miesięcy po przebyciu choroby),

 • Estonia - brak obostrzeń przy wjeździe,

 • Finlandia - brak obostrzeń przy wjeździe,

 • Francja - należy posiadać negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa lub zaświadczenie o szczepieniu oraz wypełnić oświadczenie o braku symptomów zakażenia koronawirusem i kontaktu z osobą zakażoną,

 • Grecja - wymagany jest negatywny wynik testu na obecność koronawirusa typu PCR lub antygenowego w języku angielskim, testu nie muszą okazywać osoby i zaszczepione oraz osoby, które okażą pozytywny wynik testu PCR wykonanego od 30 do 180 dni po zakażeniu,

 • Hiszpania - możliwy wjazd bez żadnych obostrzeń z krajów niskiego ryzyka (Polska aktualnie uznawana jest za kraj niskiego ryzyka),

 • Holandia - brak obostrzeń dla krajów z zielonej strefy (Polska jest do takiej zaliczona),

 • Irlandia- wjazd możliwy po okazaniu zaświadczenia o szczepieniu, byciu ozdrowieńcem (do 180 dni po przebytej chorobie) lub negatywnego wyniku testu, nie starszego niż 72 godziny,

 • Islandia - kwarantanna nie dotyczy zaszczepionych, ale przy wjeździe należy okazać negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego),

 • Kosowo - wjazd możliwy na podstawie negatywnego wyniku PCR,

 • Litwa - przy wjeździe wymagane jest okazanie negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego, zaświadczenia o zaszczepieniu lub statusie ozdrowieńca,

 • Luksemburg - wjazd drogą lądową bez obostrzeń, przy przylocie wymagane okazanie negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego na obecność koronawirusa, stosowne dokumenty muszą być przetłumaczone na język francuski, niemiecki lub angielski, z kwarantanny zwalnia też zaświadczenie o szczepieniu lub byciu ozdrowieńcem,

 • Łotwa - brak obostrzeń przy wjeździe dla zaszczepionych krajów z zielonej strefy (Polska jest do nich zaliczana), niezaszczepieni muszą okazać negatywny wynik testu,

 • Macedonia - wymagane okazanie negatywnego wyniku testu, zaświadczenia o szczepieniu lub byciu ozdrowieńcem,

 • Mołdawia - wjazd możliwy dla osób z krajów zielonej strefy, ale należy posiadać zaświadczenie o szczepieniu,

 • Monako - wymagany negatywny wynik testu, certyfikat szczepienia lub zaświadczenie o byciu ozdrowieńcem,

 • Niemcy - od 1 sierpnia 2021 r. przy podróży drogą lądową i samolotem wymagany test lub unijny certyfikat Covid,

 • Norwegia- brak obostrzeń przy bezpośrednich lotach z Polski i dla osób posiadających certyfikat Covid, podróżujący drogą lądową muszą poddać się testom na granicy,

 • Portugalia - wymagane okazanie negatywnego wyniku testu NAAT/antygenowego lub certyfikatu unijnego UE Covid,

 • Rumunia - brak obostrzeń przy wjeździe,

 • Serbia - wymagany negatywny wynik testu,

 • Słowacja - wymagany negatywny wynik testu lub certyfikat unijny UE Covid,

 • Słowenia - należy posiadać certyfikat unijny Covid lub negatywny wynik testu,

 • Szwajcaria- wjazd bez obostrzeń dla podróżujących własnym samochodem, zaszczepionych i ozdrowieńców, w pozostałych przypadkach wymagany negatywny wynik testu,

 • Szwecja- wymagane okazanie negatywnego wyniku testu PCR, LAMP lub antygenowego na obecność SARS-CoV-2, nie starszego niż 48 godzin lub certyfikatu unijnego UE Covid,

 • Ukraina - należy posiadać ubezpieczenie oraz negatywny wynik testu PCR  przeprowadzony w ciągu 72 godzin przed przekroczeniem granicy lub zaświadczenie o zaszczepieniu,

 • Węgry - wjazd samochodem bez dodatkowych obostrzeń,

 • Włochy - konieczna jest rejestracja pobytu na EU Digital Passenger Locator Form oraz przedstawienie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR lub antygenowego, wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy lub zaświadczenia o szczepieniu bądź przebyciu Covid-19.

- w pozostałych krajach świata:

 • Arabia Saudyjska - wjazd bez kwarantanny możliwy dla zaszczepionych oraz ozdrowieńców, którzy posiadają negatywny wynik testu PCR,

 • Armenia - wjazd możliwy na podstawie negatywnego wyniku testu lub zaświadczenia o szczepieniu (w języku ormiańskim, angielskim lub rosyjskim, podpisanego przez kierownika placówki, w której się szczepiło, na papierze firmowym, z pieczątką)

 • Bahamy - wymagane jest posiadanie wizy zdrowotnej, negatywnego wyniku testu wykonanego w dniu przyjazdu lub zaświadczenia o szczepieniu,

 • Bahrajn - zaszczepieni, którzy posiadają negatywny wynik testu są zwolnieni z kwarantanny,

 • Botswana - wymagane okazanie testu PCR z negatywnym wynikiem,

 • Brazylia- możliwy jest wjazd drogą lotniczą na podstawie negatywnego wyniku testu PCR wykonanego w laboratorium akceptowanym przez rząd Brazyli, dokument musi być przygotowany w języku portugalskim, hiszpańskim lub angielskim, z testu zwalnia zaświadczenie o przechorowaniu Covid-19,

 • Czad - konieczne okazanie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, starszego nie więcej niż 72 godziny,

 • Dominikana - wymagane wypełnienie specjalnego formularza przy wjeździe, w kraju obowiązuje godzina policyjna od 19:00 do 5:00 od poniedziałku do piątku oraz od 17:00 do 5:00 rano w soboty i niedziele,

 • Dżibuti - wjazd bez kwarantanny tylko dla zaszczepionych, konieczne jest posiadanie negatywnego wyniku testu, wykonanego nie później niż 3 dni przed podróżą,

 • Egipt- wymagane okazanie negatywnego wyniku testu PCR na Covid-19, przetłumaczonego na język angielski lub język arabski nie starszego niż 72 godzin lub wykonanie testu na lotnisku,

 • Ekwador - należy okazać negatywny wynik testu PCR, wykonany najwcześniej na 3 dni przed podróżą lub zaświadczenie o szczepieniu oraz wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia,

 • Etiopia - wymagany jest negatywny wynik testu PCR w formie elektronicznej,

 • Gambia - należy okazać negatywny wynik testu PCR,

 • Gruzja - wymagane jest okazanie negatywnego wyniku testu lub zaświadczenia o przyjęciu pełnego cyklu szczepionki,

 • Gwatemala  - należy okazać negatywny wynik testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą lub zaświadczenie o szczepieniu,

 • Honduras - należy posiadać negatywny wynik testu PCR, nie starszego niż 72 godziny,

 • Irak - należy okazać negatywny wynik testu PCR,

 • Iran - wymagane jest okazanie negatywnego wyniku testu PCR lub certyfikatu unijnego UE Covid,

 • Jordania - należy wykonać test przed wyjazdem, posiadać ubezpieczenie turystyczne chroniące w razie zachorowania na Covid-19, zarejestrować się na stronie visitjordan.gov.jo i uiścić opłatę za test wykonany na lotnisku, z tego testu zwolnione są osoby w pełni zaszczepione,

 • Kamerun - należy okazać negatywny wynik testu PCR, test będzie wykonany też po przylocie na lotnisku,

 • Katar - wjazd dla zaszczepionych jest możliwy, ale na lotnisku wykonany zostanie test,

 • Kazachstan - konieczne okazanie negatywnego wyniku testu PCR, nie starszego niż 3 dni,

 • Kenia - wymagane wypełnienie formularza oraz okazanie wygenerowanego kodu QR, wymagany jest także negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu 96 godzin przed podróżą,

 • Kirgistan - przy wjeździe należy okazać negatywny wynik testu na koronawirusa lub certyfikat unijny UE Covid,

 • Kostaryka - wymagane wypełnienie karty Zdrowia i posiadanie ubezpieczenia turystycznego oraz powrotnego biletu lotniczego,

 • Lesotho - okazanie negatywnego wyniku testu PCR jest obowiązkowe,

 • Liberia - należy okazać negatywny wynik testu PCR, pobrać aplikację Lib Travel i wypełnić specjalny formularz, test wykonany zostanie także na lotnisku,

 • Malediwy -wymagany negatywny wynik testu na Covid-19 oraz wypełnienie deklaracji na temat stanu zdrowia,

 • Maroko - należy okazać negatywny wynik testu PCR lub zaświadczenie o szczepieniu oraz wypełnić fiszkę sanitarną rozdawaną w samolocie,

 • Meksyk- brak obostrzeń przy wjeździe do kraju,

 • Mozambik - wymagany jest negatywny wynik testu PCR wykonany na 72 godziny przed podróżą,

 • Nikaragua - wymagane okazanie negatywnego wyniku testu,

 • Panama - przed wylotem należy okazać negatywny wynik testu PCR lub antygenowego wykonany najpóźniej na 48 godzin przed podróżą,

 • Paragwaj - konieczny jest negatywny wynik testu, nie starszy niż 72 godziny, zwolnieni są z niego ozdrowieńcy,

 • Peru - wymagany jest negatywny wynik testu PCR nie starszy niż 72 godziny,

 • Republika Południowej Afryki - przylatujący muszą okazać negatywny wynik testu PCR wykonany najpóźniej na 72 godziny przed wyjazdem,

 • Republika Zielonego Przylądka - wymagany negatywny wynik testu na Covid-19,

 • Salwador - wjazd możliwy jest na podstawie negatywnego wyniku testu PCR lub zaświadczenia o szczepieniu,

 • Seszele - konieczne jest okazanie negatywnego wyniku testu, posiadanie ubezpieczenia od Covid-19, izolacji oraz kwarantanny i rezerwacja w certyfikowanym ośrodku turystycznym,

 • Somalia - wymagany jest negatywny wynik testu PCR wykonany na 96 godzin przed podróżą,

 • Sudan - należy okazać negatywny wynik testu PCR nie starszy niż 72 godziny sporządzony w języku angielskim lub arabskim,

 • Tanzania i Zanzibar - wymagane okazanie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na obecność Covid-19, nie starszego niż 72 godzin,

 • Togo - przylatujący są zobowiązani do okazania negatywnego wynik testu PCR,

 • Tunezja - obowiązkowe jest okazanie negatywnego wyniku testu PCR z kodem QR, wykonanego najwcześniej na 72 godziny przed wyjazdem,

 • Turcja - wymagany negatywny wynik testu na Covid-19 lub zaświadczenie o szczepieniu,

 • Uzbekistan - wjazd możliwy na podstawie negatywnego wyniku testu,

 • Wyspy Świętego Tomasza i Książęca - wymagane jest okazanie negatywnego wyniku testu na SARS-COV-2 wykonanego maksymalnie na 72 godziny przed wylotem,

 • Zambia - konieczne jest okazanie negatywnego wynik testu PCR,

 • Zjednoczone Emiraty Arabskie (dotyczy tylko Dubaju) - wymagany wydrukowany negatywny test  PCR na obecność SARS-CoV-2 wykonany w ciągu 72 godzin przed odlotem

Gdzie można latać z Polski bez testu na Covid-19?

Są to niektóre z tych krajów, które znajdują się na liście powyżej. Liczba państw, które zezwalają na wjazd bez konieczności przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność koronawirua oraz bez konieczności odbycia kwarantanny jest bardzo krótka. Są to takie kraje, jak:

 • Belgia 
 • Cypr 
 • Estonia 
 • Finaldnia
 • Dominikana
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Kostaryka
 • Meksyk (nie dotyczy lotów linią KLM)
 • Norwegia (przy bezpośrednim locie z Polski)
 • Rumunia,
 • Szwajcaria (tylko przy wjeździe prywatnym samochodem),
 • Węgry (tylko przy wjeździe własnym samochodem).

Dokąd mogą podróżować zaszczepieni?

Coraz więcej państw decyduje się na zniesienie obostrzeń dla osób, które się zaszczepiły i posiadają przeciwciała. Na chwilę obecną podróżowanie bez konieczności odbycia kwarantany i zwolnienie z przedstawienia testu jest możliwe w następujących krajach:

- w Europie:

 • Austria
 • Bułgaria 
 • Chorwacja 
 • Cypr 
 • Czarnogóra 
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja 
 • Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie
 • Islandia
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Macedonia
 • Madera 
 • Malta
 • Mołdawia
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwecja
 • Włochy

- na świecie:

 • Arabia Saudyjska
 • Armenia
 • Bahamy
 • Bahrajn
 • Belize
 • Egipt
 • Ekwador
 • Gruzja
 • Gwatemala
 • Iran
 • Izrael
 • Kirigistan
 • Maroko
 • Salwador
 • Turcja
UWAGA! Samo szczepienie nie wystarczy. Konieczne może być przedstawienie zaświadczenia o zaszczepieniu. Warto też pamiętać, że nie wszystkie kraje honorują szczepionkę rosyjską oraz chińską. Niektóre państwa wymagają, by od przyjęcia drugiej dawki minęło 14 dni. 

Bezpieczne podróże w dobie Covid-19 - o czym pamiętać?

Przede wszystkim należy obserwować swój stan zdrowia i w razie zauważenia objawów choroby od razu poddać się samoizolacji. Trzeba też bezwzględnie przestrzegać miejscowych zasad dotyczących reżimu sanitarnego oraz dystansu społecznego, nosić maseczkę oraz często dezynfekować ręce. Lepiej unikać zatłoczonych miejsc oraz komunikacji publicznej. 

Ubezpieczenie turystyczne a Covid-19 - jak je wybrać?

Na koronawirusa można zachorować wszędzie, nawet podczas pobytu za granicą. To może wiązać się oczywiście z koniecznością leczenia, a nawet hospitalizacji. O ile na terenie Unii Europejskiej i państw należących do EFTA w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego pomoc będzie udzielona bezpłatnie (w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, może być wymagane częściowe pokrycie kosztów), to już w pozostałych państwach świata całość leczenia trzeba pokryć z własnej kieszeni.

Niektóre kraje (jak np. wspomniana Kostaryka) wymagają okazania ubezpieczenia przy przekraczaniu granicy. Bez względu na te wymogi polisę lepiej mieć. Obecnie większość ubezpieczycieli gwarantuje pokrycie kosztów leczenia w razie zachorowania na Covid-19. Poza tym ubezpieczenie powinno zapewniać również:

 • NNW,
 • koszty ratownictwa,
 • OC w życiu prywatnym,
 • Assistance,
 • ochronę bagażu i sprzętu,
 • dodatkowe rozszerzenia, jak np. uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych, choroby przewlekłe czy zdarzenia pod wpływem alkoholu.

ubezpieczenie od Covid-19
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Signal Iduna
Koszty leczenia
90 357 zł
Ratownictwo
27 161 zł
Bagaż
-
3,31 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 15 000 złleczenie w razie zachorowania na Covid-19pokrycie kosztów testu zleconego przez lekarzaprzedłużony pobyt opiekuna w razie zachorowania dziecka
Proama
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
5,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 20 000 złleczenie w razie zachorowania na Covid-19pokrycie kosztu testu z wynikiem pozytywnym zleconego przez lekarza lub placówkę medycznąprzedłużony pobyt z powodu zachorowania dzieckapokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu
AXA Assistance
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
7,70 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złleczenie w razie zachorowania na Covid-19pokrycie kosztu testu zleconego przez lekarzapokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testupokrycie kosztów kwarantanny
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
1 354 651 zł
Ratownictwo
451 550 zł
Bagaż
4 516 zł
19,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 45 155 złOC: 451 550 złleczenie w razie zachorowania na Covid-19pokrycie kosztu testu z wynikiem pozytywnymprzedłużony pobyt z powodu zachorowania dzieckapokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testupokrycie kosztów kwarantanny
ubezpieczenie od Covid-19
Signal Iduna
3,31 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
90 357 zł
Ratownictwo
27 161 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 15 000 złleczenie w razie zachorowania na Covid-19pokrycie kosztów testu zleconego przez lekarzaprzedłużony pobyt opiekuna w razie zachorowania dziecka
Proama
5,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 20 000 złleczenie w razie zachorowania na Covid-19pokrycie kosztu testu z wynikiem pozytywnym zleconego przez lekarza lub placówkę medycznąprzedłużony pobyt z powodu zachorowania dzieckapokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu
AXA Assistance
7,70 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złleczenie w razie zachorowania na Covid-19pokrycie kosztu testu zleconego przez lekarzapokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testupokrycie kosztów kwarantanny
Europa Ubezpieczenia
19,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
1 354 651 zł
Ratownictwo
451 550 zł
Bagaż
4 516 zł
Dodatkowo: NNW: 45 155 złOC: 451 550 złleczenie w razie zachorowania na Covid-19pokrycie kosztu testu z wynikiem pozytywnymprzedłużony pobyt z powodu zachorowania dzieckapokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testupokrycie kosztów kwarantanny

Taką polisę można mieć już od 3 zł dziennie. Warto dopasować ją pod kątem swoich potrzeb, kierunku wyjazdu (w krajach świata suma gwarantowana kosztów leczenia powinna być wyższa niż na terenie Europy) oraz planowanych aktywności.

Co warto wiedzieć?

 1. Mimo pandemii do wielu krajów świata można podróżować.
 2. Część państw wymaga negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa lub odbycia kwarantanny.
 3. Niektóre kraje wpuszczają turystów bez żadnych obostrzeń.
 4. Podróżując w dobie pandmii warto mieć ze sobą ubezpieczenie turystyczne pokrywające koszty leczenia w razie zachorowania na Covid-19.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Do jakich krajów można podróżować bez kwarantanny?

  Aktualnie bez konieczności odbycia kwarantanny można wjechać do Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Hiszpanii, na Wyspy Kanaryjskie do Luksemburga, Macedonii, na Maderę i na Maltę, do Szwecji, na Dominikanę, do Egiptu, Kenii, na Kostarykę, Kubę, Malediwy, do Republiki Zielonego Przylądka, Turcji, Tanzanii i Zanzibaru do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

 2. Gdzie można wjechać bez testu na koronawirusa?

  Aktualnie bez żadnych obostrzeń, w tym również bez konieczności okazania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 można wjechać na teren Albanii, Dominikany, Kostaryki, Macedonii, Meksyku oraz Tanzanii i Zanzibaru.

 3. Czy powrocie do Polski trzeba poddać się kwarantannie?

  Tak, każdy powracający z zagranicy objęty jest 10-dniową kwarantanną. Zwolnieni są z niej jedynie ozdrowieńcy (do pół roku po zachorowaniu), zaszczepieni, uczniowie oraz ich opiekunowie, medycy oraz inne wybrane grupy zawodowe oraz osoby które przedstawią negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

 4. Czy można ubezpieczyć się od zachorowania na Covid-19?

  Tak, obecnie większość ubezpieczycieli oferuje ubezpieczenie turystyczne zapewniające pokrycie kosztów leczenia także w razie zachorowania na Covid-19. Nie trzeba opłacać dodatkowej składki, taka opcja znajduje się w podstawowym zakresie ochrony.