Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

29% Polaków deklaruje, że regularnie jeździ na nartach. Narciarstwo jednak należy do sportów wysokiego ryzyka - a za granicą to ryzyko może być bardzo kosztowne ze względu na konieczność pokrycia kosztów ratownictwa i leczenia. Dlatego warto zainwestować w ubezpieczenie na narty. Podpowiadamy, co powinna zawierać taka polisa i jak ją wybrać. 

narciarze odpoczywają na stoku
Porównaj ceny

Ubezpieczenie przygotowane z myślą o narciarzach nieznacznie różni się od standardowego, turystycznego ubezpieczenia. Jest dopasowane do specyfiki aktywnego wyjazdu i zapewnia nieco większą, bardziej kompleksową ochronę podczas sportowego wypoczynku na stoku. Zapewnia przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia i ratownictwa, chroni w razie nieszczęśliwych wypadków w ramach NNW i oc. Ubezpieczyć można też swój bagaż i sprzęt sportowy. 

Czy jazda na nartach jest bezpieczna?

Według doniesień portalu Vice Sports, przypadków śmiertelnych wśród narciarzy jest mniej niż 100 rocznie. Najwięcej wypadków zdarza się na stokach w Szwajcarii – niemal 3 wypadki na 1000 dni jazdy narciarza. Nieco lepiej jest we Francji i Stanach Zjednoczonych – dochodzi do 2,5 wypadków. Bezpieczniejszymi stokami może pochwalić się Norwegia - wskaźnik wypadków to 1,3 na 1000 dni jazdy. Najmniejsze ryzyko wypadków dotyczy szusujących w Austrii, kolebce europejskiego narciarstwa  - dochodzi tam do 0,6 wypadków na 1000 dni jazdy narciarza.;

Narciarzom najczęściej przytrafiają się kontuzje kolan– to aż 35% wszystkich urazów. Spora część problemów dotyczy też kostek oraz stóp (20% kontuzji). Podczas wypadków na urazy narażone są też kończyny górne – głównie ramiona i barki (17%) oraz ręce (7%). 6% kontuzji dotyczy pleców. Najmniej na urazy narażona jest głowa – to 5% wszystkich zdarzeń – na co wpływ ma fakt noszenia przez większość narciarzy kasków.

Dlaczego EKUZ nie wystarczy na wyjazd na narty?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (ekuz) to dowód ubezpieczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, który uprawnia do otrzymania bezpłatnej opieki medycznej podczas wyjazdu za granicę. EKUZ obowiązuje w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Ochrona zdrowotna, jaką zapewnia karta, jest jednak ograniczona i swoim zakresem obejmuje jedynie najważniejsze, często podstawowe usługi medyczne.

Z nieodpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej możemy skorzystać przede wszystkim w nagłych, wymagających pilnej interwencji medycznej sytuacjach, takich jak groźny wypadek, czy nagła choroba. Jeśli naszemu życiu zagraża niebezpieczeństwo i konieczna jest interwencja lekarza, w większości przypadków karta pozwoli nam uniknąć związanych z tym kosztów.

EKUZ zapewnia także dostęp do podstawowej, publicznej opieki medycznej, pod warunkiem, że zagraniczna placówka ma podpisaną umowę z lokalną kasą chorych. W ramach takiej ochrony możemy również liczyć na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją recept wypisanych przez lekarza.

Kiedy EKUZ nie zadziała?

 • EKUZ nie zapewnia choćby bezpłatnego leczenia stomatologicznego, które w krajach europejskich bywa bardzo kosztowne. 
 • Nie pokrywa także kosztów prywatnej opieki, która jest szczególnie ważna w przypadku wyjazdu na narty. Jeśli na stoku dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, często pomoc medyczna musi zostać udzielona natychmiastowo. W zimowych kurortach dostęp do publicznej służby zdrowia bywa natomiast utrudniony. Jeśli podczas aktywności doznamy urazu, będziemy zmuszeni udać się do najbliższego lekarza, a takie usługi wiążą się z kosztami rzędu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset euro.
 • EKUZ nie pokrywa kosztów transportu poszkodowanej osoby karetką, chyba że życie pacjenta było zagrożone lub wystąpiły inne ważne wskazania. Jeszcze bardziej problematyczny może okazać się powrót chorego do kraju - to poszkodowany zostaje obarczony kosztami przejazdu i towarzyszącej mu opieki medycznej. To naprawdę wysokie kwoty, które mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
 • Problem pojawia się również w przypadku akcji poszukiwawczych i ratowniczych. Jeśli podczas pobytu na stoku dojdzie do zdarzenia, które będzie wymagało interwencji ratownictwa górskiego, EKUZ nie pokryje związanych z tym kosztów. W krajach europejskich koszty ratownictwa są natomiast bardzo duże, nawet przy akcjach mniej zaawansowanych.

Jakie są przykładowe koszty leczenia i ratownictwa?

Wysokość kosztów leczenia, ratownictwa czy transportu medycznego jest uzależniona od kraju, do którego się wybieramy. W większości przypadków EKUZ pozwala pokryć jedynie częściowe koszty leczenia oraz leków (gwarantując około 60-70% refundacji),tylko w nielicznych przypadkach zwrot kosztów jest całkowity. Poniżej prezentujemy wybrane koszty leczenia w krajach popularnych wśród polskich narciarzy:

Wizyta lekarskaPobyt w szpitalu/dobaWizyta u stomatologaTransport karetkąTransport powrotny do krajuRatownictwo góskie
Czechy30 kč90 kč90 kč90 kč100% płatny100% płatne
Słowacjabezpłatnie2-10 euro2 euro0,10 euro/km100% płatny100% płatne
Austriabezpłatnie12-20 euroczęściowa opłatabezpłatnie100% płatny100% płatne
Francja7-8 euro18 euro7-8 euro35% kosztów100 płatny100% płatne

Źródło: ekuz.nfz.gov.pl

Co powinna zawierać polisa dla narciarzy?

Każda polisa powinna być dostosowana do naszych indywidualnych potrzeb. ubezpieczenie na narty może zawierać szereg rozszerzeń, które będą przydatne w określonych okolicznościach. To, co ważne i przydatne dla doświadczonych narciarzy uprawiających sporty ekstremalne, nie będzie priorytetem dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki na stoku. Istnieje jednak kilka podstawowych elementów, które powinna zawierać każda polisa narciarska:

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) - chroni przed ponoszenia kosztów związanych z leczeniem i innymi usługami medycznymi. Pobyt w szpitalu, transport karetką, wizyta u specjalisty (także stomatologa),czy wykupienie niezbędnych leków to ogromny wydatek, który ubezpieczyciel pokryje jedynie wtedy, gdy posiadamy ubezpieczenie KL. Warto pamiętać, aby suma gwarantowana ubezpieczenia była odpowiednio wysoka i adekwatna do miejsca pobytu. W skład kosztów leczenia wliczany jest także transport medyczny - powrót do kraju to ważny element każdej polisy turystycznej. Koszty takiego transportu mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy euro, dlatego warto upewnić się, że wybrana polisa zapewnia ochronę w tym zakresie.
 • Koszty ratownictwa - poza granicami Polski ratownictwo górskie jest odpłatne i przeważnie bardzo drogie. Jeśli polisa pokrywa koszty ratownictwa, nie będziemy musieli martwić się finansową odpowiedzialnością za skutki nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń wymagających interwencji ratowników.
 • Assistance - pozwoli objąć ubezpieczonego oraz jego bliskich opieką w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia podczas wyjazdu. Zapewnia nie tylko pomoc w postaci informacji i porad, lecz także pokrycie kosztów takich jak nocleg, wcześniejszy powrót do kraju czy przyjazd członka rodziny do poszkodowanego. Assistance często gwarantuje również opiekę nad dziećmi, kiedy ich rodzice lub opiekunowie są poszkodowani.
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - na jego podstawie ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie z tytułu poniesienie szkód osobowych (na przykład trwały uszczerbek na zdrowiu). Warto zadbać o to, aby suma gwarantowana takiego ubezpieczenia była odpowiednio wysoka.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) - przyda się przede wszystkim wtedy, gdy w wyniku spowodowanego przez nas wypadku ucierpią osoby trzecie. OC uchroni nas przed kosztami będącymi następstwem wyrządzenia szkody, a nasze ubezpieczenie pokryje odszkodowanie dla osoby przez nas poszkodowanej.
 • ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego - zagwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku zniszczenia lub kradzieży sprzętu/bagażu, pod warunkiem że przedmioty te były odpowiednio chronione i zabezpieczone.
 • Klauzula alkoholowa - umożliwia pokrycie kosztów leczenia i NNW w razie gdy do wypadku dojedzie po wpłem alkoholu, co w standardowych polisach jest  wyłączeniem ochrony. 
 • Sporty ekstremalne - to  rozszerzenie ochrony przydatne dla tych, którzy podczas zimowego wypoczynku planują uprawiać sporty uznane przez ubezpieczyciela za ekstremalne. Ich dokładną listę znaleźć można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) każdego z towarzystw.

Jakie aktywności wymagają rozszerzenia o sporty ekstremalne?

Większość ubezpieczycieli traktuje amatorską jazdę na nartach lub snowobardzie po wytyczonych trasach jako aktywność pdowyższonego ryzyka. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) każdego z towarzystw możemy jedak znaleźć pewne odmiany narciarstwa i snowboardingu zaliczane do sportów ekstrmalnych. Do dyscyplin okołonarciarskich, które wymagają takiego dodatkowego rozszerzenia zalicza się najczęściej:

 • freeskiing - sposób uprawiania narciarstwa, polegający na wykonywaniu skoków na specjalnie przygotowanych do tego skoczniach, ślizganie się na poręczach oraz boksach, a także wykonywanie ewolucji w powietrzu (salta, obroty, graby).
 • heliskiing - to wykonywanie zjazdów narciarskich na stokach, które znajdują się poza specjalnie wyznaczonymi trasami i na które narciarze transportowani są helikopterem.
 • snowboarding i narciarstwo poza wyznaczonymi trasami - zjazdy ze stoków, które nie są do tego celu specjalistycznie przygotowane.
 • narciarstwo akrobatyczne (dowolne) - sposób uprawiania narciarstwa, w którym możliwe jest wykonywanie wielu czynności, takich jak skoki akrobatyczne, jazda po muldach, skicross, czy half pipe.
 • jazda skibobem - dyscyplina, w której wykorzystuje się specjalny pojazd, będący połączeniem nart i roweru.

Co zapewnia klauzula alkoholowa?

Planując aktywny wypoczynek na stoku, warto zastanowić się nad rozszerzeniem swojej polisy o klauzulę alkoholową. Taki dodatek zwalnia nas z ponoszenia kosztów wynikających ze zdarzeń, do których doszło, kiedy pozostawaliśmy pod wpływem alkoholu. Jeśli w chwili nieszczęśliwego zdarzenia u osoby ubezpieczonej stwierdzono stan nietrzeźwości (zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce jest to powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi),ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Dotyczy to zarówno kosztów leczenia jak i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Przykład: Podczas wyjazdu na narty do Hiszpanii łamiemy nogę w wyniku wypadku na stoku. Konieczna jest hospitalizacja, wykonanie kilku skomplikowanych badań oraz transport medyczny. Przed tym zdarzeniem spożywaliśmy jednak alkohol. Jeśli nie mieliśmy wykupionej klauzuli alkoholowej, ubezpieczyciel odmówi pokrycia kosztów medycznych związanych z leczeniem.

Istnieją jednak pewne wyjątki, w których klauzula alkoholowa nie obowiązuje. Przede wszystkim nie obejmuje ona ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC). Oznacza to, że wszelkie spowodowane przez nas wypadki, w których ucierpi osoba trzecia, nie będą objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela, jeśli dojedzie do nich, kiedy będziemy nietrzeźwi. Klauzula nie ma także zastosowania przy okazji ogólnych wyłączeń, jak na przykład zdarzenia, do których doszło w wyniku złamania prawa lub rażącego zaniedbania.

Przykład: Podczas zimowego wyjazdu do narciarskiego kurortu w Austrii jesteśmy sprawcami wypadku drogowego. W chwili zdarzenia pozostajemy pod wpływem alkoholu i łamiemy przepisy ruchu drogowego. W takiej sytuacji ubezpieczyciel nie pokryje kosztów naszego leczenia i nie wypłaci odszkodowania, chociaż rozszerzyliśmy naszą polisę o klauzulę alkoholową.

Ile kosztuje ubezpieczenie na narty?

Ostateczna cena ubezpieczenia zależy od wybranej oferty, dodatków i rozszerzeń. Trzeba więc ochronę dopasować do kierunku wyjazdu, planowanych aktywności i indywidualnych potrzeb. Polisę na narty w rankomat.pl można znaleźć już od 3,70 zł dzienie. Poniżej prezentujemy przykładowe ceny ubezpieczenia na narty w różnych towarzystwach.

Przykładowe ceny dwudniowego ubezpieczenia dla jednej osoby dorosłej wyjeżdżającej do Austrii:

AXANationale NederlandenSignal IdunaAviva
Dzienny koszt7,39 zł11,75 zł12,55 zł15 zł
Suma gwarantowana kosztów leczenia 200 000 zł150 000 zł20 000 euro60 000 zł
Suma gwarantowana kosztów ratownictwa200 000 zł50 000 zł6 000 euro12 000 zł
HospitalizacjaTAKTAKTAKTAK
Leczenie ambulatoryjneTAKTAKTAKTAK
Transport medyczny do krajuTAKTAKTAKTAK
Transport zwłokTAKTAKTAKTAK
Stomatolog900 zł1 000 zł250 euro150 euro
NNW20 000 złNIE15 000 zł10 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu20 000 złNIE15 000 zł10 000 zł
Śmierć10 000 złNIE15 000 zł10 000 zł
Ubezpieczenie dla aktywnychTAKTAKTAKTAK
OC w życiu prywatnymNIE150 000 zł60 000 euro100 000 euro
Szkody osoboweNIE150 000 zł60 000 euro100 000 euro
Szkody w mieniuNIE150 000 zł60 000 euro100 000 euro
Zdarzenia po alkoholuNIETAKNIENIE
Opóźnienie lotu200 zł200 zł250 euroNIE

Żródło: rankomat.pl

Jak wykupić ubezpieczenie na narty w serwisie rankomat.pl?

Wystarczy porównać oferty dostępne w naszym kalkulatorze, wybierając kierunek i cel wyjazdu oraz uzupełniając krótki formularz. Do wyboru jest kilkanaście różnych ofert, po opłaceniu składki online na maila otrzyma się polisę w PDF-ie, wystarczy ją zapisać lub wydrukować i zabrać na stok

Co warto wiedzieć?

 1. Ubezpieczenie na narty to standardowa polisa turystyczna rozszerzona o ochronę sportów wysokiego ryzyka.
 2. Warto zadbać, by taka polisa zapewniała pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa, NNW, OC oraz ubezpieczenie bagażu i nart.
 3. Polisę na narty można wzbogacić o ochronę zdarzeń pod wpływem alkoholu.
 4. Do wyboru są różne warianty polis, najtańsze ubezpieczenie na narty można mieć od 3,70 zł dziennie.