Przy poważnym zachorowaniu bardzo ważna jest druga opinia medyczna, która potwierdzi postawioną wcześniej diagnozę. Szczególnie, gdy leczenie może być ciężkie, kosztowne, lub długotrwałe. Dzięki dodatkowej opinii medycznej możemy zdecydować się na też na lepszą metodę leczenia.

Sprawdzamy, w czym pomocna będzie druga opinia lekarska, co dzięki temu możemy zyskać i jak w tym wszystkim może nam pomóc posiadanie ubezpieczenia na życie

Co oznacza druga opinia medyczna?

Drugą opinię medyczną możemy uzyskać w sytuacji, gdy zostanie u nas zdiagnozowana poważna choroba. Zgłoszenie roszczenia ubezpieczycielowi może wymagać drugiej opinii medycznej, która potwierdzi postawioną wcześniej diagnozę. Taka opinia odbywa się bez naszego udziału – ubezpieczyciel przekazuje nasze dokumenty medyczne w ręce specjalisty, który stwierdza czy diagnoza została postawiona słusznie.

Plusem takiego rozwiązania jest z całą pewnością możliwość wyeliminowania błędu lekarskiego, który może spotkać każdego z nas. W sytuacji, gdy z różnych przyczyn lekarz postawi błędną diagnozę – druga opinia medyczna może uchronić nas przed stresem, pobytem w szpitalu czy kosztownym leczeniem. 

Jak działa druga opinia medyczna?

Druga opinia medyczna wymaga od nas dokumentacji medycznej, którą zebraliśmy w celu zgłoszenia roszczenia. Na podstawie informacji, specjaliści w ramach współpracy z ubezpieczycielem rozważają zarówno diagnozę, jak i metody leczenia, które mogą przynieść najlepsze efekty. 

Po przejściu procedury (8 kroków opisane niżej) ubezpieczony otrzymuje raport zawierający:

 • opis przypadku, 
 • diagnozę, 
 • zalecenia dotyczące dalszego leczenia, 
 • listę pytań do omówienia ze swoim lekarzem, 
 • informacje o specjaliście i instytucji wydającej drugą opinię medyczną (przetłumaczone na język polski)
 • dane wynikające z najnowszych badań naukowych i materiały edukacyjne dotyczące przypadku (również w ojczystym języku ubezpieczonego).

Czas realizacji drugiej opinii medycznej (razem z jej tłumaczeniem) wynosi przykładowo od 11 do 18 dni roboczych, licząc od momentu zebrania kompletu dokumentacji medycznej.

Ubezpieczony po otrzymaniu drugiej opinii medycznej ma jeszcze 30 dni na przekazanie dodatkowych pytań. A lekarz prowadzący ubezpieczonego w kraju ma możliwość odbycia w formie audio konferencji z wydającym opinię specjalistą zza granicy. 

Kiedy przydaje się druga opinia medyczna?

Jest kilka powodów, dla których ważna jest dodatkowa opinia medyczna. Na przykładzie choroby nowotworowej takie konsultacje mogą zapewnić:

 • świadomość, że leczenie zostanie pokierowane jak najlepiej,
 • pewność i komfort psychiczny,
 • możliwość skorzystania z nowoczesnych metod leczenia,
 • lekarza o najwyższych kompetencjach,
 • pomoc w razie rzadkiego typu nowotworu,
 • pomoc, gdy nie dawano szans na wyleczenie.

Leczenie choroby nowotworowej bywa bardzo skomplikowane i może wymagać niestandardowych rozwiązań oraz nowoczesnych technik leczenia. Nie każdy lekarz jest na bieżąco z nowoczesnymi metodami leczenia, przez co ta niezwykle ważna wiedza może nam umknąć podczas stawiania diagnozy. 

Ubezpieczenie, które gwarantuje dodatkowe konsultacje medyczne, zapewnia również komfort psychiczny, ponieważ zyskujemy pewność, że nasza diagnoza jest analizowana przez najlepszych specjalistów, których kompetencje w tym kierunku są naprawdę na wysokim poziomie. 

Pomoc mogą również uzyskać te osoby, u których został zdiagnozowany bardzo rzadki przypadek nowotworu oraz te, u których rokowania nie są najlepsze. Dodatkowa opinia medyczna może znaleźć sposób na leczenie takich właśnie przypadków, a pieniądze z polisy umożliwią zarówno kosztowne leczenie, jak i wyjazd za granicę, jeśli będzie on niezbędny.

Ubezpieczenie z drugą opinią medyczną - przykłady

Skorzystanie z dodatkowej opinii medycznej jest możliwe wtedy, gdy posiadamy standardową ochronę z polisy na życie oraz odpowiednie rozszerzenie dotyczące poważnego zachorowania lub konkretnie drugiej opinii medycznej. Na kilku przykładach zobaczmy, czym różnią się od siebie poszczególne rozwiązania, dzięki czemu każdy z nas będzie mógł dopasować odpowiednią ofertę dla siebie.

Aviva

Zagraniczna Druga Opinia Medyczna jest umową dodatkową, która jak sama nazwa wskazuje, zapewnia przede wszystkim zagraniczną analizę naszego stanu zdrowia. Takie rozszerzenie jest możliwe, gdy posiadamy polisę Aviva Twoje Życie. Z opinii medycznej możemy skorzystać my, jako ubezpieczeni, ale również nasz partner lub partnerka oraz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia. 

Co zapewnia nam takie rozwiązanie w ramach choroby zagrażającej życiu:

 • diagnozę eksperta,
 • ocenę dotychczasowego leczenia,
 • propozycję dalszego leczenia.

Warto dodać, że oferta grupy Aviva oferuje również w ramach tego pakietu wsparcie na wypadek chorób, które nie są bezpośrednio zagrożeniem życia. W takiej sytuacji ubezpieczony może liczyć ocenę stanu zdrowia oraz propozycję dalszego leczenia. Polisa zabezpiecza ochroną aż 32 poważnych zachorowań.

Nationale Nederlanden

Klienci towarzystwa ubezpieczeniowego Nationale Nederlanden mogą zdecydować się na zakup rozszerzenia Druga Opinia Medyczna. W tym wypadku ubezpieczyciel oferuje trzy warianty polisy – drugą opinię krajową, drugą opinię krajową i zagraniczną oraz drugą opinię krajową, zagraniczną i organizację procesu leczenia. 

Ubezpieczenie zapewnia telekonsultacje medyczne lub wizytę u specjalisty, transport medyczny do placówki medycznej, transport z placówki medycznej, pobyt w hotelu w razie konieczności oraz dowóz leków. W sytuacji organizacji leczenia za granicą – ubezpieczyciel zapewnia również pomoc tłumacza. 

MetLife

W przypadku polisy MetLife Druga Opinia Medyczna wymagana jest polisa podstawowa MetLife Gwarantowana Ochrona. Suma ubezpieczenia wynosi w tym rozszerzeniu wynosi 100 000 zł. Ubezpieczyciel zapewnia nam dwie konsultacje w roku, a 6 konsultacji w tracie całej umowy. 

Polisa zabezpiecza 22 różne poważne zachorowanie, uwzględnia jednak również inne podobne choroby, które zagrażają życiu ubezpieczonego.

AXA

Polisa AXA Druga Opinia Medyczna obejmuje ochroną osoby między 13, a 61 rokiem życia. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy z możliwością kontynuowania ochrony. Rozszerzenie zapewnia dodatkową opinię medyczną, pomoc w tłumaczeniu dokumentacji medycznej oraz pomoc w planowaniu oraz organizacji leczenia.

Allianz

Ubezpieczenie Allianz Best Doctors zapewnia nie tylko dodatkowe konsultacje medyczne w celu postawienia poprawnej diagnozy, ale również planuje i realizuje leczenie za granicą.

Maksymalna suma ubezpieczenia w przypadki tego rozszerzenia to 2 000 000 euro.

Ubezpieczyciel zapewnia drugą opinię medyczną, rekomenduje odpowiednie placówki na całym świecie, a następnie pomaga zorganizować podróż oraz pobyt za granicą.

Druga opinia medyczna w wybranych firmach ubezpieczeniowych

PolisaSzczegóły
Aviva
Zagraniczna Druga Opinia Medyczna
Ochroną objęty ubezpieczony + partner/partnerka + dzieci do 25 r.ż., dodatkowa opinia medyczna, ocena leczenia oraz propozycja dalszego leczenia
Nationale Nederlanden
Druga Opinia Medyczna
Polisa zapewnia nie tylko dodatkową opinię medyczną, ale również dowóz leków, transport medyczny oraz organizację procesu leczenia
MetLife
Druga Opinia Medyczna
SU 100 000 zł, 22 poważnych zachorowań, 2 konsultacje medyczne na rok
AXA
Druga Opinia Medyczna
Dla osób między 13, a 61 rokiem życia, dodatkowe konsultacje medyczne, tłumaczenie dokumentów oraz pomoc w organizacji leczenia
Allianz
Best Doctors
SU do 2 000 000 euro, kompleksowa pomoc w organizowaniu leczenia za granicą

Tabela 1. Opracowanie własne

Jak skorzystać z drugiej opinii medycznej?

Aby skorzystać z dodatkowej opinii medycznej, należy skontaktować się z ubezpieczycielem. Musimy mieć świadomość, że możliwość dodatkowej konsultacji dotyczy określonych przypadków zdrowotnych, zatem najważniejsze, by choroba, którą chcemy dobrze zdiagnozować, znajdowała się na liście chorób objętych ochroną.

Następnie musimy przesłać pełną dokumentację medyczną. Specjaliści, którzy współpracują z naszym ubezpieczycielem będą weryfikować dane oraz analizować przebieg naszej choroby. Jeśli nasza polisa uwzględnia leczenie zagraniczne – specjaliści zajmują się tłumaczeniem dokumentów oraz wysłaniem ich w odpowiednie miejsca na świecie – np. do specjalistycznej placówki w Stanach.  Po zebraniu wszelkich możliwych informacji – ubezpieczyciel kontaktuje się z nami w celu przekazania informacji. 

8 kroków do uzyskania drugiej opinii medycznej

Krok 1Ubezpieczony pacjent posiada już diagnozę i otrzymał propozycję leczenia
Krok 2Ubezpieczony pacjent kontaktuje się z infolinią swojego TU
Krok 3Autoryzacja prawa do skorzystania z usługi drugiej opinii medycznej
Krok 4Ubezpieczony przesyła dokumentację medyczną do partnera TU
Krok 5Partner TU sprawdza kompletność dokumentacji (jeśli druga opinia medyczna ma być postawiona za granicą – także tłumaczy dokumenty i przysyła do odpowiedzialnej jednostki medycznej)
Krok 6Opracowanie drugiej opinii medycznej
Krok 7Partner TU sprawdza kompletność dokumentacji (jeśli druga opinia medyczna została postawiona za granicą – także tłumaczy dokumenty)
Krok 8Ubezpieczony pacjent otrzymuje raport 

Tabela 2. Opracowanie na postawie luxmed.pl

Czy w NFZ można mieć drugą opinię medyczną?

Próba uzyskania dodatkowej opinii medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest prosta, ale możliwa. 

Wizyta u specjalisty wymaga od nas skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Z tym skierowaniem udajemy się do odpowiedniej placówki, gdzie przyjmuje specjalista i podczas rejestracji wizyty – zostawiamy skierowanie, które jest podstawą do odbycia wizyty. Jedno skierowanie umożliwia odbycie jednej wizyty, zatem dodatkowe konsultacje będą wymagały dodatkowego skierowanie. W tym wypadku internista może nie chcieć wypisać nam kolejnego skierowania. Jeśli mamy wątpliwości co do postawionej diagnozy lub kompetencji lekarza – możemy udać się do specjalisty w ramach prywatnych praktyk, jak również skorzystać z pomocy ubezpieczenia na życie. 

Ważne informacje

1. Drugą opinię medyczną może zapewnić nam polisa na życie, w sytuacji gdy nabędziemy odpowiednie rozszerzenie ochrony

2. Dodatkowe konsultacje pomogą postawić prawidłową diagnozę oraz dopasować odpowiednie leczenie 

3. W ramach rozszerzenia dotyczącego drugiej opinii medycznej możemy również skorzystać z opcji zagranicznego leczenia

4. Alternatywą dla publicznej opieki lekarskiej w kwestii drugiej opinii medycznej jest skorzystanie z oferty ubezpieczyciela