Druga opinia medyczna jest niezwykle istotna, gdy ubezpieczony poważnie zachoruje. Jej zadanie to potwierdzenie lub wykluczenie wcześniej postawionej diagnozy. Takie rozwiązanie może zapewnić ubezpieczenie na życie.

W przypadku gdy leczenie wymaga dużych nakładów finansowych i trwa długo, dodatkowa konsultacja okazuje się bardzo przydatna. Druga opinia medyczna często umożliwia skorzystanie z lepszej, nowocześniejszej metody leczenia. Pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy oraz zwiększa komfort psychiczny chorego, który jest bezcenny.

Kilka faktów o drugiej opinii medycznej

Uzyskanie drugiej opinii medycznej jest możliwe w sytuacji, gdy zostanie zdiagnozowana ciężka choroba. Często bywa ona wymagana w momencie zgłoszenia roszczenia ubezpieczycielowi. Jej cel to potwierdzenie postawionej wcześniej diagnozy.

Druga opinia medyczna wydawana jest bez udziału ubezpieczonego, ponieważ ubezpieczyciel przekazuje dokumentację zdrowotną specjaliście, który stwierdza, czy wydana wcześniej opinia o stanie zdrowia pacjenta jest słuszna.

Takie rozwiązanie jest niewątpliwie korzystne dla osoby, która wykupiła polisę. Dzięki ponownemu rozpatrzeniu przypadku przez innego lekarza ma szansę na upewnienie się co do swojej sytuacji zdrowotnej. Jeżeli pierwsza opinia medyczna była błędna, wtedy dodatkowa weryfikacja może uchronić przed pobytem w szpitalu, serią zbędnych badań, stresem oraz kosztownym leczeniem.

- mówi Ewelina Ratajczak, ekspertka ubezpieczeń w rankomat.pl

PORÓWNAJ CENY

Przeczytaj też:  Odszkodowanie za pobyt w szpitalu - jak, gdzie, ile?

Jak to właściwie działa?

Aby uzyskać dodatkową opinię medyczną, niezbędne jest przekazanie całej dokumentacji medycznej zebranej pod kątem zgłoszenia roszczenia. Na podstawie otrzymanych dokumentów specjaliści współpracujący z ubezpieczycielem rozważają diagnozę oraz metody leczenia, które mogą być skuteczne. Następnie ubezpieczony dostaje raport, który zawiera:

 • opis przypadku,
 • diagnozę,
 • zalecenia dotyczące dalszego leczenia,
 • listę pytań do omówienia z lekarzem prowadzącym,
 • dane specjalisty i instytucji medycznej wydającej drugą opinię medyczną (w języku polskim),
 • dane wynikające z najnowszych badań naukowych wraz z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi danego przypadku (w języku polskim i ojczystym języku osoby ubezpieczonej).

Na wydanie drugiej opinii medycznej czeka się z reguły (od momentu przekazania kompletu dokumentacji medycznej) od 11 do 18 dni roboczych. Czas ten uwzględnia również jej tłumaczenie. Osobie ubezpieczonej przysługuje dodatkowo 30 dni na zadanie do niej dodatkowych pytań.

Czy w NFZ można uzyskać drugą opinię medyczną?

Uzyskanie dodatkowej opinii medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest trudne i czasochłonne, ale możliwe. Należy posiadać skierowanie do specjalisty od lekarza pierwszego kontaktu. Z tym dokumentem powinno się zgłosić do odpowiedniej placówki, w której lekarz danej specjalizacji przyjmuje. Skierowanie zostawia się w rejestracji, ponieważ stanowi ono podstawę do odbycia wizyty. 

Należy pamiętać, że jedno skierowanie uprawnia do odbycia jednej wizyty, a to oznacza, że w sytuacji, gdy niezbędne będą dodatkowe konsultacje, wówczas konieczne będą również kolejne dokumenty. Jednak interniści nie zawsze są skłonni do wystawiania kilku skierowań. 

W przypadku gdy pacjent ma wątpliwości co do uzyskanej diagnozy czy kompetencji danego specjalisty, udaje się do lekarza prowadzącego prywatną praktykę lub kontaktuje się bezpośrednio ze swoim ubezpieczycielem. 

Ile zapłacisz za ubezpieczenie, które zapewnia taką opcję?

Koszt ubezpieczenia z drugą opinią medyczną jest uzależniony od oferty wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego.

DODATKOWA OPINIA MEDYCZNA

TU

Co oferuje

PZU – Organizacja leczenia za granicą

Wyniki badań zostaną zweryfikowane przez zagranicznego lekarza, który wyznaczy plan leczenia

Allianz – Zagraniczna druga opinia medyczna

W przypadku zdiagnozowania jednego z 32 różnych zachorowań, możesz otrzymać drugą opinię medyczną wystawioną przez zagranicznego lekarza

Pru – Ubezpieczenie Poważne Zachorowanie

Dostęp do indywidualnej porady specjalisty z wiodących ośrodków medycznych Ameryki Północnej, Europy lub Azji

Warta Ochrona

Wyniki badań zostają przetłumaczone oraz wysłane do specjalistów, którzy sporządzą raport dotyczący stanu zdrowia oraz wskazania co do sugerowanej terapii oraz placówek, które takiego leczenia mogą się podjąć, opinia sporządzana jest w ciągu 14 dni od przesłania kompletu dokumentów ubezpieczycielowi

Tab. 1. Opracowanie własne.

Na cenę polisy dodatkowej wpływ będzie mieć wybrana suma ubezpieczenie, ilość umów dodatkowych oraz wiek i stan zdrowia w chwili zawierania umowy. Takie dodatkowe rozwiązanie może zatem kosztować kilka, kilkanaście, jak i kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Zobacz, czy może Ci się to przydać 

Wykupienie polisy z drugą opinią medyczną może okazać się bardzo korzystne dla ubezpieczonego, zwłaszcza gdy zachoruje na chorobę nowotworową. Wówczas dzięki konsultacji może zyskać:

 • większy komfort psychiczny,
 • wyspecjalizowaną pomoc w przypadku rzadkiego typu nowotworu,
 • dostęp do lekarzy z najwyższymi kompetencjami,
 • świadomość, że leczenie będzie pokierowane w sposób, który ma zapewnić pacjentowi jak największe szanse na wyzdrowienie,
 • dostęp do nowoczesnych metod leczenia.

Choroby nowotworowe są bardzo złożone, a ich leczenie niezwykle skomplikowane, często nieszablonowe. Dlatego w wielu przypadkach należy sięgnąć po niestandardowe rozwiązania i nowoczesne techniki medyczne. Nie wszyscy lekarze są na bieżąco z nowościami dotyczącymi leczenia nowotworów, szczególnie tych rzadkich przypadków.

Dzięki ubezpieczeniu gwarantującemu dodatkowe konsultacje medyczne zyskuje się również bezcenny komfort psychiczny i pewność, że diagnoza jest analizowana przez kompetentnych specjalistów.

Nawet jeżeli rokowania są bardzo złe, a rodzaj nowotworu niezwykle rzadki, można uzyskać pomoc. Druga opinia medyczna ma pomóc w odnalezieniu skutecznego sposobu leczenia, natomiast pieniądze uzyskane z ubezpieczenia umożliwiają pokrycie kosztów procedur, w tym wyjazdów za granicę, jeżeli będą one niezbędne.

Jednak nie tylko choroby nowotworowe mogą być uwzględnione jako kwalifikujące do uzyskania dodatkowej opinii medycznej. Będą to również takie jednostki chorobowe jak:

 • udar mózgu,
 • utrata mowy, słuchu lub wzroku,
 • śpiączka,
 • niewydolność nerek,
 • stwardnienie rozsiane,
 • przeszczepy głównych narządów,
 • ostry zawał serca.

Co jeszcze możesz zyskać w ramach ubezpieczenia?

Wykupując polisę na życie, należy dokładnie zapoznać się z wszystkimi warunkami umowy. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swoją unikalną ofertę.

W wielu pojawiają się także takie możliwości jak wyjazd za granicę w celu podjęcia leczenia, tłumaczenie dokumentacji medycznej na język, którym posługuje się lekarz specjalista oraz ponowne tłumaczenie tekstu w celach sporządzenia raportu dla ubezpieczonego. Kolejnymi wartościami dodanymi wynikającymi z ubezpieczenia na życie z dodatkową opinią medyczną jest możliwość skorzystania z transportu medycznego, opłacenia operacji czy wypłata świadczenia z tytułu hospitalizacji.

Sprawdź również:  Odszkodowanie za nowotwór złośliwy

Jak możesz zrealizować taką usługę i czego będziesz potrzebować?

W celu skorzystania z dodatkowej opinii medycznej należy skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem. Ubezpieczony powinien mieć świadomość, że dodatkowa konsultacja przysługuje w określonych przypadkach zdrowotnych. Oznacza to, że by była ona możliwa, choroba, która musi zostać zdiagnozowana oraz znajdować się na liście chorób objętych przez polisę ochroną. Następnie należy przekazać pełną dokumentację medyczną ubezpieczycielowi, który odda ją swoim specjalistom w celu weryfikacji i analizy przebiegu choroby. 

Jeżeli umowa ubezpieczeniowa uwzględnia leczenia zagraniczne, specjaliści są zobowiązani do przetłumaczenia dokumentów i wysłania ich do odpowiednich miejsc na świecie, takich jak na przykład specjalistyczne placówki w Stanach Zjednoczonych, po zebraniu przez ubezpieczyciela wszelkich niezbędnych informacji. Następnie kontaktują się z właścicielem polisy w celu przekazania danych.

Jak zdobyć drugą opinię medyczną – instrukcja w kilku krokach:

 1. Właściciel polisy otrzymuje pierwszą diagnozę oraz propozycję leczenia.
 2. Ubezpieczony kontaktuje się ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym.
 3. Towarzystwo ubezpieczeniowe dokonuje weryfikacji i decyduje, czy ubezpieczonemu przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowej opinii medycznej.
 4. Właściciel polisy wysyła kompletną dokumentację medyczną do towarzystwa ubezpieczeniowego.
 5. Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawdza kompletność dokumentacji oraz dokonuje ewentualnego tłumaczenia, następnie przesyła dane do odpowiedniej jednostki medycznej.
 6. Opracowanie przez jednostkę medyczną drugiej opinii medycznej.
 7. Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawdza kompletność dokumentacji oraz dokonuje ewentualnego jej tłumaczenia.
 8. Ubezpieczony otrzymuje raport.

Na co zwracać uwagę przy zakupie polisy z drugą opinią medyczną?

Dokonując zakupu ubezpieczenia na życie, należy wziąć pod uwagę warunki, jakie zapewniają towarzystwa ubezpieczeniowe. Dlatego istotne jest dokładne przeanalizowanie umowy i dopytanie się o wszystkie szczegóły przed jej podpisaniem.

Ubezpieczony powinien wiedzieć, jakie warunki musi spełniać, by móc skorzystać z drugiej opinii medycznej. Ważne, by przyjrzeć się dokładnie takim parametrom jak: karencja, wyłączenia odpowiedzialności, suma ubezpieczeniowa czy zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Karencja to okres, bezpośrednio po zawarciu polisy, gdy ubezpieczyciel nie będzie wypłacał odszkodowania, jeżeli dojdzie do szkody. Jej zadaniem jest przeciwdziałanie wyłudzeniom. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów leczenia ani nie daje prawa do drugiej opinii medycznej, jeżeli do zachorowania doszło przed podpisaniem umowy ubezpieczenia. 

Wyłączeniem odpowiedzialności nazywa się listę różnych sytuacji, a szczególnie ich okoliczności, które opisane są w umowie ubezpieczenia. W przypadku ich wystąpienia towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Suma ubezpieczeniowa jest górną granicą odpowiedzialności ponoszoną przez ubezpieczyciela, czyli maksymalną kwotą odszkodowania

Zakres ochrony ubezpieczeniowej to rodzaj świadczenia, który przysługuje osobie ubezpieczonej w ramach wykupionej przez nią polisy na życie. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada swój katalog jednostek chorobowych, dlatego przed zgłoszeniem zachorowania do ubezpieczyciela należy sprawdzenie warunków umowy.

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na życie?

Aby wykupić polisę na życie, można skorzystać z kilku możliwości, jednak najbardziej skuteczna będzie analiza wielu różnych ofert ubezpieczeniowych. W tym celu pomóc może porównywarka polis.

Samodzielne przeglądanie ofert oraz dokumentów OWU może spowodować trudności z wybraniem odpowiedniej polisy. Porównywarka dokonuje selekcji, przez co niekorzystne dla nas oferty są eliminowane. Wystarczy wypełnić krótki formularz, w którym zaznaczamy, jakiego produktu poszukujemy i na podstawie udzielonych informacji zostaje przygotowana dopasowana do nas oferta.
 

PORÓWNAJ CENY

Ważne informacje

1. Drugą opinię medyczną może zapewnić nam polisa na życie, w sytuacji gdy nabędziemy odpowiednie rozszerzenie ochrony

2. Dodatkowe konsultacje pomogą postawić prawidłową diagnozę oraz dopasować odpowiednie leczenie 

3. W ramach rozszerzenia dotyczącego drugiej opinii medycznej możemy również skorzystać z opcji zagranicznego leczenia

4. Alternatywą dla publicznej opieki lekarskiej w kwestii drugiej opinii medycznej jest skorzystanie z oferty ubezpieczyciela

FAQ - najczęściej zadawane pytania o drugą opinię medyczną w polisie na życie

 1. Czy polisa z drugą opinią medyczną wymaga ankiety medycznej lub badań lekarskich?

  Wszystko jest uzależnione od wymagań konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. W razie wątpliwości należy skontaktować się z wybranym ubezpieczycielem w dowolnej formie (mailowej, telefonicznej lub osobiście udać się do placówki).

 2. W jakim wieku można kupić polisę z drugą opinią medyczną?

  Jest to ściśle określone w warunkach polis na życie. Przed zakupem warto sprawdzić dokument OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Wiek może różnic się od wieku, jaki obowiązuje w umowie głównej lub innych umowach dodatkowych.

 3. Czy można kupić tylko polisę z drugą opinią medyczną?

  By móc skorzystać z dodatkowej opinii medycznej, należy wykupić standardową polisę na życie wraz z rozszerzeniem uwzględniającym poważne zachorowanie lub taką, która zakłada wydanie drugiej opinii medycznej.

 4. Co zrobić, by skorzystać z drugiej opinii medycznej?

  Jeżeli dodatkowa opinia medyczna jest ujęta w wykupionej umowie ubezpieczeniowej, należy sprawdzić, czy choroba, którą dotknięty jest ubezpieczony, jest uwzględniona w specjalnej liście chorób. Gdy jest ona w wykazie, wówczas niezbędne jest skompletowanie pełnej dokumentacji medycznej i po wcześniejszym kontakcie (np. poprzez infolinię) z towarzystwem ubezpieczeniowym, wysłanie mu jej.