Jeśli szukasz dla swojego dziecka ubezpieczenia, które zadziała od pierwszych dni jego życia, sprawdź NNW noworodka. Taka polisa chroni finansowo malucha od następstw nieszczęśliwych wypadków i jest dostępna od ok. 50 złotych miesięcznie.

NNW, czyli ochroni od następstw nieszczęśliwych wypadków często oznacza także, że w ramach polisy maluch ma zapewnioną odpowiednią opiekę medyczną oraz, jeśli jest taka potrzeba, rehabilitację. Poza NNW na rynku są dostępne także inne produkty ubezpieczeniowe dedykowane małym dzieciom, takie jak np. polisa zdrowotna, ubezpieczenie na życie czy też polisa posagowa. Jak działa ochrona oferowana przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Co powinno zawierać ubezpieczenie noworodka?

Ubezpieczenie noworodka zapewnia wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, daje również poczucie bezpieczeństwa oraz duży komfort psychiczny. W sytuacji, gdyby coś się stało, rodzina może liczyć nie tylko na pomoc w postaci świadczeń finansowych, ale także organizację niektórych usług, np. opieki medycznej czy też rehabilitacji.

Dobre ubezpieczenie noworodka powinno zawierać

 • pakiet NNW, czyli ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczyciel pokrywa wtedy koszty badań specjalistycznych, leczenia, zakupu leków, rehabilitacji oraz konsultacji specjalistycznych;
 • dodatkowy pakiet – wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje możliwość rozszerzenia polisy np. o organizację badań specjalistycznych lub zapewnienie opieki medycznej w domu, w cenie ubezpieczenia.

Polisę dla noworodka można rozszerzyć także o:

 • pomoc psychologiczną po hospitalizacji;
 • szybki dostęp do informcji po wypadku (infolinia medyczna, rehabilitacyjna);
 • transport medyczny pomiędzy miejscem zamieszkania a placówką medyczną;
 • zwrot kosztów wycieczki, którą trzeba było odwołać z powodu wypadku dziecka.

Jakie ubezpieczenie wybrać dla noworodka?

Na rynku jest dostępnych wiele produktów ubezpieczeniowych przeznaczonych dla małych dzieci. Jakie ubezpieczenie noworodka wybrać? Warto zainteresować się wspomnianą już polisą NNW, a także rodzinnym ubezpieczeniem na życie, polisą zdrowotną i posagową.

Ochrona noworodka z NNW dla dziecka

Ubezpieczenie noworodka NNW działa już od chwili narodzin. Umowa jest podpisywana zwykle na okres jednego roku, ochrona obowiązuje przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu. Polisa zapewnia odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczyciel zobowiązuje się także do organizacji oraz pokrycia kosztów opieki powypadkowej. 

NNW dla noworodka można wykupić m.in. w Nationale-Nederlanden, Uniqa, Aviva i PZU. Ile kosztuje? W Nationale-Nederlanden cena za polisę wynosi już od 50 złotych, natomiast suma ubezpieczenia (SU): od 500 do nawet 10 000 złotych, w zależności od zdarzenia. 

Jeśli chodzi o wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, przykładowe z nich to: leczenie eksperymentalne i niepotwierdzone badaniami, a także udział dziecka w aktywnościach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze.

Ochrona noworodka z polisy na życie dla rodziny

Noworodka da się ubezpieczyć w ramach rodzinnej polisy na życie, zakupionej indywidualnie bądź za pośrednictwem pracodawcy. Polisa zapewnia wsparcie finansowe w przypadku nagłej śmierci głównego ubezpieczonego – jego rodzina otrzymuje z tego tytułu wysokie odszkodowanie.  

Ubezpieczenie na życie można rozszerzyć o polisę z tytułu urodzenia dziecka – wtedy rodzice otrzymają świadczenie także z powodu powiększenia się rodziny. Taki produkt ubezpieczeniowy oferują Aviva oraz PZU. Cena za polisę wynosi od 30 złotych miesięcznie, SU to od 100 zł do nawet 200 000 złotych (w zależności od zdarzenia). 

Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli do śmierci ubezpieczonego doszło w okresie 2 lat od zawarcia umowy lub w wyniku:

 • czynnego udziału w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych; 
 • działań wojennych; 
 • celowego popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego albo jego małżonka. 

Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności znajduje się w ogólnych warunkach umowy (OWU) każdego produktu ubezpieczeniowego.

Ochrona noworodka z polisy zdrowotnej dla dziecka

Zdrowotna polisa dla noworodka pozwala zaoszczędzić wiele środków, skraca również czas oczekiwania na wizytę u specjalisty. W ramach zakupionego pakietu przysługuje prywatna konsultacja lekarska bez uiszczania dodatkowych opłat. 

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia oferowane są także dodatkowe świadczenia finansowe, np. za każdy dzień hospitalizacji – taki produkt ubezpieczeniowy oferuje np. Uniqa. Cena za polisę wynosi od 35 złotych miesięcznie, natomiast SU sięga od 60 złotych dziennie (za pobyt w szpitalu) do 38 000 złotych (wsparcie w razie poważnego zachorowania). 

Jeśli chodzi o wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, zalicza się do nich np. sytuację, w której rodzice zataili przed ubezpieczycielem faktyczny stan zdrowia dziecka. Szczegółowy spis wyłączeń można znaleźć w OWU polisy. 

Ochrona noworodka z polisy posagowej

Polisa posagowa to ubezpieczenie, które pozwala zaoszczędzić dużo środków na przyszłość dziecka. Ubezpieczenie polega na gromadzeniu wpłacanych składek i następnie wypłacie świadczenia, gdy dziecko osiągnie pełnoletność. 

Ubezpieczenie posagowe gwarantuje również ochronę na wypadek utraty rodzica. Jeśli w czasie trwania umowy doszło do jego śmierci, towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do opłacania składki w jego imieniu aż do końca umowy. 

Taki produkt ubezpieczeniowy jest dostępny w TU Warta. Cena za polisę zależy od kilku czynników, takich jak np. wiek osoby ubezpieczonej, czas trwania umowy czy też wybrany zakres ochrony. Wysokość renty dla dziecka wynosi nawet 3 000 złotych miesięcznie. 

Pieniądze nie zostaną wypłacone, jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpiła wskutek samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego na własną prośbę, a także leczenia, terapii lub zabiegów o charakterze medycznym przeprowadzanych poza kontrolą lekarzy. Szczegółowy spis wszystkich wyłączeń można znaleźć w OWU polisy. 

Miesięczna skłądka to minimum 100-120 zł. Taka kwota obejmuje część ochronną i oszczędnościową.

Ubezpieczenie noworodka – rodzaje polis

Typ polisy

Szczegóły

NNW
 • działa od chwili narodzin
   
 • zapewnia wypłatę odszkodowania z tytułu nieszczęśliwego wypadku
   
 • zapewnia opiekę powypadkową, ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów oraz organizacji

rodzinna na życie

 • polisa zapewnia wsparcie finansowe z tytułu śmierci głównego ubezpieczonego
   
 • ubezpieczenie można rozszerzyć, np. o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

zdrowotna

 • wizyta prywatna u specjalisty bez kolejek
 • specjalistyczne badania dedykowane najmłodszym - w zakresie lub ze zniżką
posagowa
 • ubezpieczenie pozwala zgromadzić środki na przyszłość dziecka
   
 • polisa gwarantuje także ochronę na wypadek utraty rodzica

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie oferty wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z 10.05.2021 r.

Czy za noworodka przysługuje świadczenie z polisy?

Ubezpieczenie noworodka można wykupić już na etapie planowania ciąży. Jest to tzw. polisa na wypadek urodzenia dziecka. W ramach ubezpieczenia przysługuje wypłata określonej sumy ubezpieczenia z tytułu powiększenia rodziny. Dodatkowo polisa zapewnia opiekę medyczną po porodzie, gwarantuje również wysokie odszkodowanie, jeśli maluch urodzi się z wadą wrodzoną.  

Wiele firm ubezpieczeniowych, takich jak np. Aviva, obejmuje ochroną również sytuacje przysposobienia dziecka. Para, która adoptuje malucha w wieku do lat 10, także otrzyma wsparcie finansowe.

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie dla małego dziecka?

Ubezpieczenie noworodka zapewnia nieocenione wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, takich jak nieszczęśliwy wypadek czy też urodzenie dziecka z wadą wrodzoną. Pary, które myślą o powiększeniu rodziny, mogą wybierać pomiędzy różnorodnymi produktami ubezpieczeniowymi i dostosować je do własnych potrzeb. 

Rodzice opłacający składki mają prawo liczyć na pomoc w organizacji leczenia szpitalnego dziecka. Dostępne są również polisy, które pozwalają zabezpieczyć przyszłość pociechy. Duży atut ubezpieczenia dla małego dziecka to jego cena – jak na tyle korzyści jest ona dość niska.

Ile kosztuje ubezpieczenie noworodka?

Wysokość minimalnej składki miesięcznej polisy zdrowotnej w Uniqa wynosi 35 złotych, natomiast cena ubezpieczenia NNW noworodka w Nationale-Nederlanden to wydatek rzędu od 50 złotych. Polisę posagową można wykupić w PZU już za 100 złotych miesięcznie, tymczasem ubezpieczenie na życie dla rodziny w Generali kosztuje 20 złotych.

Ubezpieczenie noworodka to wiele korzyści za niewielkie pieniądze. Wysokość składki zaczyna się już od 20 złotych miesięcznie, w zależności od rodzaju ubezpieczenia. Dla małego dziecka można wykupić nie tylko polisę NNW, ale także inne produkty ubezpieczeniowe, np. polisę posagową lub zdrowotną. Jeśli rodzice planują powiększenie rodziny, mogą wykupić polisę z tytułu urodzenia dziecka. Ostateczna cena zależy od wybranego wariantu, liczby rozszerzeń, wieku ubezpieczonego oraz sumy ubezpieczenia

mówi Julia Mendrela, ekspert ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat.

Na co uważać podczas zakupu ubezpieczenia noworodka?

Przed zakupem ubezpieczenia noworodka należy zwrócić uwagę na dokument OWU i zawarte tam informacje na temat wyłączeń odpowiedzialności oraz karencji. Lista wyłączeń odpowiedzialności to wykaz sytuacji, w których ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania.

Z kolei karencja to okres, kiedy, mimo podpisania umowy, nie zostanie jeszcze wypłacone świadczenie. W przypadku polisy z tytułu urodzenia dziecka karencja wynosi 9-12 miesięcy – ubezpieczenia nie zadziała, gdy kobieta już jest w ciąży.  Wyjątek stanowią niektóre polisy grupowe – gdy w firmie zostaje zatrudniona nowa pracownica, może ona od razu przystąpić do ochrony, bez zachowania okresu karencji.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie noworodka można wykupić już pierwszych dni jego życia, dostępne są także polisy dla par, które planują ciążę

2. Ubezpieczenie noworodka może mieć postać polisy NNW, ubezpieczenia na życie dla rodziny, polisy zdrowotnej lub posagowej

3. Ceny polisy dla noworodka zaczynają się już od 20 złotych miesięcznie, ostateczny koszt zależy od wybranego wariantu i SU

4. Przed zakupem polisy dla dziecka zawsze warto porównać kilka ofert, a także sprawdzić OWU – dzięki temu uda się wybrać najlepszy produkt

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie noworodka

 1. Jak wygląda procedura zawarcia umowy ubezpieczenia noworodka?

  Zawarcie umowy ubezpieczeniowej następuje na podstawie wniosku i pod warunkiem wpłaty pierwszej składki. Wniosek można złożyć bezpośrednio u przedstawiciela wybranego TU lub zdalnie – online, bądź też telefonicznie (w zależności od produktu ubezpieczeniowego).
 2. Czy ubezpieczenie noworodka zapewnia wsparcie, gdy dziecko urodzi się chore?

  Tak, w ramach niektórych ubezpieczeń można liczyć na wsparcie w trudnych sytuacjach, takich jak urodzenie wcześniaka czy też dziecka z wadą wrodzoną lub narodziny martwego dziecka.
 3. Czy ubezpieczenie z tytułu urodzenia dziecka przysługuje w ciąży mnogiej?

  Tak, ciąża mnoga klasyfikuje do skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej. Co więcej, niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe honorują urodzenie więcej niż jednego dziecka większym odszkodowaniem, np. w wysokości 150% SU.
 4. Czy, aby kupić ubezpieczenie noworodka, konieczne są badania lekarskie?

  W większości ubezpieczyciel nie wymaga wykonania badań lekarskich, wystarczy wypełnienie ankiety, w której określa on stan swojego zdrowia. Dopiero w przypadku wysokich sum ubezpieczenia lub gdy TU ma wątpliwości co do stanu zdrowia opisanego w ankiecie, ubezpieczony może zostać skierowany na badania.