Hulajnogi elektryczne biją rekordy popularności, ale też przyczyniają się do coraz większej liczby wypadków. Przeanalizowaliśmy, jak można ubezpieczyć się na taką okoliczność, co daje nam taka polisa i ile trzeba za nią zapłacić.

Hulajnoga elektryczna zaliczana jest grona urządzeń transportu osobistego (UTO). Jej wymiary nie mogą przekroczyć 0,9 m szerokości i 1,25 m długości, a waga musi zamykać się w 20 kg. Mogą nią jeździć osoby od 10 roku życiu z maksymalną prędkością 25 km/h. 

Co ważne, na hulajnogach elektrycznych można poruszać się po chodnikach, co już samo w sobie zwiększa ryzyko wypadku i uszkodzenia sprzętu oraz ciała, zarówno kierującego, jak i osób trzecich. Warto więc pomyśleć, jak finansowo zabezpieczyć się na taką okoliczność.

Jak ubezpieczyć hulajnogę elektryczną?

Ubezpieczenie hulajnogi elektrycznej nie jest obowiązkowe, ponieważ osoby jeżdżące na tym sprzęcie traktowane są jak piesi, a nie jak kierowcy samochodów czy motocykli, których przepisy zobowiązują do posiadania polisy komunikacyjnej OC.

Dla użytkowników hulajnóg dostępne są dwa produkty ubezpieczeniowe: OC w życiu prywatnym w ramach polisy mieszkaniowej oraz dedykowane ubezpieczenie dla użytkowników UTO, które najczęściej łączy w sobie dwa produkty - odpowiedzialność cywilną i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

OC w życiu prywatnym to zwykle dodatek do polisy mieszkaniowej. Żeby móc go wykupić, trzeba najpierw ubezpieczyć dom lub mieszkanie minimum przed zdarzeniami losowymi.

Polisa dla użytkowników rowerów i hulajnóg może być też samodzielnym produktem, jak np. w Nationale-Nederlanden. Na ubezpieczenie to składa się: ochrona NNW, pomoc assistance, odszkodowanie w razie uszkodzenia, kradzieży lub rabunku sprzętu, a także pieniądze na pokrycie wyrządzonych szkód (do 50 000 zł) w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Istnieje również możliwość wykupienia polisy dla użytkowników hulajnogi jako dodatku do polisy komunikacyjnej (np. Compensa czy PZU).

SPRAWDŹ UBEZPIECZENIE HULAJNOGI

PAMIĘTAJ!
Za szkody wywołane wadami fabrycznymi można pociągnąć do odpowiedzialności również producenta hulajnogi, jeśli sprzęt jest na gwarancji.

Ubezpieczenie hulajnogi elektrycznej a ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Jak już wspomnieliśmy, OC w życiu prywatnym to dodatek do polisy mieszkaniowej. Jeśli chcemy je wykupić, musimy najpierw ubezpieczyć nieruchomość minimum przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi. Pakiet OC w życiu prywatnym zabezpieczy nas przed finansowymi skutkami szkód, jakie wyrządzimy osobom trzecim podczas określonych aktywności odbywających się na obszarze ubezpieczonego domu czy mieszkania lub w przestrzeni publicznej. Chodzi tutaj m. in. o:

 • zniszczenie mienia lub uszkodzenie ciała osób trzecich podczas rekreacyjnej jazdy rowerem, hulajnogą lub innymi UTO;
 • zalanie sąsiada w skutek np. pęknięcia wężyka od pralki;
 • zniszczenia mienia, np. na klatce schodowej, powstałe z winy naszych dzieci lub zwierząt domowych;
 • szkody spowodowane podczas innych aktywności, np. użytkowania dronów.

Każde towarzystwo ma nieco inaczej skonstruowany pakiet OC, co przekłada się zarówno na różny zakres ochrony, jak i maksymalną wysokość odszkodowania, czyli tzw. sumę ubezpieczenia (SU). W ramach jednego towarzystwa dostępne są często różne warianty OC: bardziej i mniej rozbudowane, z różnymi SU i zakresami ochrony, dedykowane wynajmującym i najemcom, itd.

Ubezpieczenie hulajnogi przed kradzieżą w ramach polisy mieszkaniowej

Hulajnogi elektryczne, chociażby z racji swoich niewielkich gabarytów i wagi, a także sporej wartości i popularności, są szczególnie narażone na kradzież. Na taką okoliczność też można się zabezpieczyć finansowo. Wystarczy w polisie mieszkaniowej uwzględnić kilka dodatków:

1. Ruchomości domowe – hulajnoga, podobnie jak np. rower, traktowana jest jako ruchomość domowa (mienie ruchome) i można ją włączyć w ochronę z polisy wykupując stosowny dodatek. Najczęściej jest to rozszerzenie niezbędne do poszerzenia ochrony również o kradzież.

2. Kradzież z włamaniem – dotyczy kradzieży z obszaru ubezpieczonej nieruchomości, podczas której złodzieje pozostawili widoczne ślady swojej obecności, czyli np. zbitą szybę.

3. Kradzież zwykła – zdarzenie, po którym nie zostają ślady. Ma miejsce np. wtedy, kiedy złodziej wchodzi do mieszkania przez uchylone okno.

4. Rabunek – odnosi się do zdarzeń odbywających się poza miejscem ubezpieczenia, czyli np. na ulicy. Jest związany z użyciem siły lub groźbą jej użycia.

Ubezpieczenie dla hulajnogi i innych UTO

Ubezpieczenie dedykowane posiadaczom urządzeń transportu osobistego jest stosunkowo nowym produktem na rynku i nie wszystkie towarzystwa posiadają je w swojej ofercie. Takie polisy oferują jednak m. in. Link4, Wiener, Nationale-Nederlanden, PZU czy Compensa.

Najczęściej jest to połączenie OC oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Wykupując taki produkt zabezpieczamy się więc i przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim, i przed uszczerbkiem na zdrowiu, jakiego sami możemy doznać podczas jazdy hulajnogą elektryczną czy rowerem.

Ubezpieczenie dla użytkowników hulajnogi – od czego zależy cena?

Jeśli chodzi o polisę dla użytkowników UTO, to jej cena uzależniona jest głównie od sumy ubezpieczenia (SU) oraz od polityki towarzystwa – każdy ubezpieczyciel nalicza składkę w innej wysokości. Polisy dla użytkowników hulajnogi elektrycznej są dosć drogie – np. 230 zł za rok ubezpieczenia sprzętu wartego 2000 zł w Nationale-Nederlanden.

W podobnej cenie można chronić zarówno sprzęt, jak własne i cudze zdrowie w ramach polisy mieszkaniowej, chronić przy okazji całą nieruchomość. Tu ostateczna cena będzie jednak zależała od paru czynników, jak:

 • wartość nieruchomości;
 • palność konstrukcji;
 • zakres ochrony – liczba ryzyk w podstawie i rozszerzeń;
 • historia ubezpieczenia;
 • liczba lokatorów i ich wiek (pełnoletniość);
 • kwestie formalno-prawne (własność, stosunek najmu, działalność gospodarcza na terenie nieruchomości);

Sam dodatek OC w życiu prywatnym, który jest kluczowy dla posiadaczy i użytkowników hulajnogi, to koszt rzędu kilkudziesięciu złotych rocznie. Oczywiście, i tutaj są pewne różnice cenowe, które wynikają głównie z poziomu sum ubezpieczenia – np. za OC z SU na poziomie 50 000 zł zapłacimy mniej, niż gdy SU wynosi 100 000 zł.

Kiedy nie zadziała ubezpieczenie hulajnogi?

Każda polisa posiada swoje ograniczenia, czyli tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Ich listę i charakterystykę znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Wyłączenia w każdym towarzystwie są nieco inne, jednak generalnie nie możemy liczyć na odszkodowanie, gdy:

 • użytkowaliśmy hulajnogę pod wpływem środków odurzających;
 • przejechaliśmy na czerwonym świetle lub złamaliśmy inny przepis drogowy;
 • szkoda jest skutkiem wady fabrycznej;
 • celowo kogoś potrąciliśmy;
 • potrąciliśmy osobę z nami spokrewnioną lub mieszkającą;
 • ukradzioną nam hulajnogę pozostawioną w nieodpowiednim miejscu lub pomieszczeniu bez określonych zabezpieczeń;
 • celowo zniszczyliśmy swój sprzęt;
 • wypadek spowodowała osoba, której pożyczyliśmy urządzenie, a która nie jest członkiem naszego gospodarstwa domowego.

Ile kosztuje ubezpieczenie hulajnogi elektrycznej?

Sprawdziliśmy, jakie są koszty polisy mieszkaniowej uwzględniającej ubezpieczenie hulajnogi. 

Kalkulacje przeprowadziliśmy dla dwóch zakresów ochrony: ubezpieczenie murów, elementów stałych i ruchomości przed zdarzeniami losowymi plus OC w życiu prywatnym, a także wariant dodatkowo poszerzony o kradzież z włamaniem. 

Składki wylicza się zawsze dla nieruchomości o konkretnych parametrach. W tym przypadku było to 80-metrowe własnościowe mieszkanie, w którym przebywa na co dzień małżeństwo z dzieckiem (2 dorosłych i 1 nieletni).

Najtańsza polisa uwzględniająca OC w życiu prywatnym kosztuje 248 zł, a najdroższa 315 zł - wynika z naszej przykładowej kalkulacji. Wariant z kradzieżą z włamaniem to wydatek rzędu minimalnie 277 zł, maksymalnie 800 zł. Dla takiej polisy średnia składka to 458 zł. W tym przypadku rozstrzał pomiędzy skrajnymi propozycjami cenowymi jest spory, ale wynika to głównie z wysokiej składki, jaką trzeba zapłacić w Inter Polska – wyraźnie odstaje od pozostałych propozycji.

A jak wyglądają różnice w cenach za oba warianty w polisy w jednym towarzystwie? Tutaj różnice bywają niewielkie (28 zł w Generali i 29 zł w Proamie), ale też dość wyraźne (260 zł w Mtu24.pl i 485 zł w Inter Polska).

Ubezpieczenie hulajnogi elektrycznej – przykładowe oferty

TUPolisa mieszkaniowa z OC w życiu prywatnym

Polisa mieszkaniowa z OC w życiu prywatnym i od kradzieży z włamaniem

Proama

248 zł277 zł

Generali

257 zł285 zł

Mtu24.pl

266 zł526 zł

Link4

286 zł404 zł

Inter Polska

315 zł800 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na: 4.01.2021 r.).

Ważne informacje

1. Według prawa hulajnoga elektryczna jest zaliczana do urządzeń transportu osobistego (UTO)

2. Ubezpieczenie hulajnogi elektrycznej nie jest obowiązkowe, ale wskazane z racji dużej liczby wypadków

3. Od szkód związanych z posiadaniem hulajnogi można ubezpieczyć się wykupując polisę mieszkaniową z pakietem OC, polisę komunikacyjną ze specjalnym dodatkiem lub osobną polisę dedykowaną użytkownikom UTO

4. OC w życiu prywatnym to rozszerzenie polisy mieszkaniowej, które zabezpiecza nas przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim