Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Jeśli z naszego samochodu często korzysta młoda lub niedoświadczona za kierownicą osoba, powinniśmy powiadomić o tym towarzystwo ubezpieczeniowe. Jednocześnie warto ją dopisać do ubezpieczenia OC jako współwłaściciela pojazdu.

Porównaj ceny OC i AC

Często oprócz właściciela z samochodu korzystają również pozostali członkowie rodziny. Niekiedy również okazjonalnie użyczamy nasze auto znajomym czy sąsiadom. W poniższym artykule wyjaśniamy m.in., czy ubezpieczenie OC może kupić inna osoba niż posiadacz pojazdu, a także kto odpowiada za szkody i traci zniżki w razie wypadku bądź kolizji drogowej.

Czy ubezpieczenie OC może kupić inna osoba niż właściciel samochodu?

Firmy ubezpieczeniowe zawierają umowy ubezpieczenia OC z prawnymi posiadaczami pojazdów. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, oprócz właścicieli samochodów należą do nich leasingobiorcy czy spadkobiercy aut (po śmierci właściciela, nawet jeśli sprawa spadkowa nie została zakończona).

Oznacza to, że osoba użytkująca samochód, która nie jest jego posiadaczem nie może ubezpieczyć pojazdu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy właściciel auta (znacznie rzadziej leasingobiorca czy spadkobierca),upoważni ją do zakupu polisy OC.

Kto odpowiada za szkody spowodowane użyczonym samochodem?

Ubezpieczenie OC jest przypisane do danego pojazdu, a nie konkretnego kierowcy. Oznacza to, że jeśli użyczymy samochód innej osobie i spowoduje ona kolizję lub wypadek drogowy, to straty poniesione przez poszkodowanego pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe z naszej polisy. Jak to rozwiązanie działa w praktyce?

Przykład: Pan Jan, który jest właścicielem samochodu użyczył go na weekendową przejażdżkę swojemu sąsiadowi, panu Mariuszowi. Niestety okazjonalny użytkownik pojazdu spowodował kolizję. Koszty naprawy auta poszkodowanego zostaną pokryte z ubezpieczenia OC pana Jana, który niestety jednocześnie będzie musiał z własnej kieszeni zapłacić za remont swojego samochodu.

Jednak w powyższej sytuacji pan Mariusz musiałby zapłacić z własnej kieszeni za wyrządzone szkody, jeśli spowodowałby on kolizję pod wpływem alkoholu,  zbiegł z miejsca zdarzenia lub prowadził pojazd bez uprawnień. Wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek zapłaty za powstałe straty z ubezpieczenia OC. 

Uwaga! Jednocześnie firma ubezpieczeniowa może jednak zwrócić się do sprawcy (pana Mariusza) wypadku lub kolizji drogowej z regresem ubezpieczeniowym, czyli domagać się od niego zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Kto zyskuje, a kto traci zniżki w ubezpieczeniu OC?

Często z samochodu korzysta nie tylko jego właściciel. Zwykle rodzice będący doświadczonymi kierowcami z wypracowanymi przez lata zniżkami, udostępniają do użytkowania pojazdy zarejestrowane na siebie własnym dzieciom, które od niedawna posiadają prawo jazdy. Dzięki temu młode osoby nie muszą opłacać wysokich składek ubezpieczenia OC. Wystarczy, że właściciel zgłosi w towarzystwie ubezpieczeniowym syna lub córkę jako użytkownika auta.

Niestety powyższe rozwiązanie ma również wady. Jeśli w rodzinie jest kilku kierowców, a tylko jeden z nich jest właścicielem auta, to on poniesie konsekwencje nieostrożnej jazdy pozostałych użytkowników auta. Jeżeli któryś z nich spowoduje kolizję lub wypadek drogowy, to posiadacz pojazdu straci część wypracowanych przez lata zniżek.

Jednocześnie jedynie właściciel gromadzi zniżki, jeśli pozostali użytkownicy auta jeżdżą ostrożnie. W efekcielepszym rozwiązaniem może być dopisanie syna czy córki jako współwłaściciela do ubezpieczenia OC doświadczonego posiadacza pojazdu. Dzięki temu młody kierowca może zyskać – jeśli jeździ bezszkodowo, to wypracowuje zniżki. 

Czy trzeba zgłosić dodatkowego kierowcę firmie ubezpieczeniowej?

Jak wyjaśniliśmy powyżej, ubezpieczenie OC przypisane jest do danego pojazdu, a nie konkretnego kierowcy. W związku z tym jeśli np. sąsiad spowoduje kolizję lub wypadek drogowy należącym do nas samochodem, to szkody zostaną pokryte z naszej polisy. 

Jednocześnie jeżeli wcześniej nie zgłosiliśmy towarzystwu ubezpieczeniowemu, że z auta często będzie również korzystać młoda lub niedoświadczona osoba (np. współmałżonek czy dziecko),może to być dla nas dotkliwe finansowo. Jak to możliwe?

Firma ubezpieczeniowa chociaż zapłaci za szkody wyrządzone przez współmałżonka czy dziecko, to jednocześnie może dokonać rekalkulacji składki OC, czyli ponownego przeliczenia jej wysokości. Towarzystwo może potraktować jako celowe zatajenie faktu, że z pojazdu korzystał młody bądź niedoświadczony kierowca niewymieniony wcześniej w umowie ubezpieczenia.

Jak zgłosić dodatkowego kierowcę w firmie ubezpieczeniowej?

Jeśli na co dzień z naszego auta korzysta młody lub niedoświadczony kierowca (np. współmałżonek czy dziecko),to zgłośmy ten fakt w towarzystwie ubezpieczeniowym. Dzięki temu w razie wypadku bądź kolizji drogowej ubezpieczyciel nie tylko pokryje szkody z naszego ubezpieczenia OC, lecz także unikniemy innych dotkliwych strat finansowych.

Dodatkowo możemy młodego lub niedoświadczonego kierowcę dopisać do ubezpieczenia OC jako współwłaściciela pojazdu. Dzięki temu współmałżonek czy dziecko będzie mogło gromadzić zniżki na swoje konto (jednocześnie jeżeli członek rodziny spowoduje wypadek bądź kolizję drogową, to my stracimy wypracowane przez lata zniżki za bezszkodową jazdę).

Czy warto zawrzeć umowę użytkowania użyczonego samochodu?

Najczęściej jeśli oprócz właściciela z auta regularnie korzysta młody lub niedoświadczony kierowca, wystarczy powiadomić o tym towarzystwo ubezpieczeniowe. Jednak gdy okazjonalnie użyczamy auto sąsiadowi czy znajomemu na krótki wyjazd (np. na wakacje),to warto dodatkowo zawrzeć z nim umowę użytkowania pojazdu. Można to zrobić ustnie, lecz lepiej sporządzić ją pisemnie w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron.

Pisemna umowa może być przydatna np. jeśli osoba okazjonalnie korzystająca z auta przekroczy prędkość, a mandat zostanie przysłany do właściciela pojazdu. Warto również określić w niej dokładny czas użyczenia samochodu, jego markę i numer rejestracyjny, a także dane osobowe obu stron.

Co warto wiedzieć?

  1. Ubezpieczenie OC może kupić jedynie posiadacz pojazdu.
  2. Jeśli z naszego auta często korzysta młoda lub niedoświadczona osoba, powinniśmy powiadomić o tym ubezpieczyciela. 
  3. Warto młodego lub niedoświadczonego kierowcę uczynić współwłaścicielem naszego auta.
  4. W razie kolizji lub wypadku drogowego zniżki traci zarówno właściciel, jak i współwłaściciel pojazdu.