Planujesz wyrobić prawo jazdy na samochody osobowe, ciężarowe powyżej 3,5 tony lub autobusy? Masz już prawo jazdy i chcesz zdobyć kolejną kategorię? W każdym przypadku będziesz musiał utworzyć profil kierowcy.

W 2014 r. wprowadzone zostały nowe zasady uzyskiwania prawa jazdy. Aktualnie każdy kandydat na kierowcę musi posiadać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Dzięki posiadaniu przez niego indywidualnego numeru, ośrodki szkoleniowe, ośrodki egzaminacyjne i urzędy wydające prawo jazdy mogą szybko zidentyfikować przyszłego kierowcę w systemie teleinformatycznym. Dowiedz się, jakie dokumenty są do tego niezbędne i jak przebiega cała procedura.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czym jest Profil Kandydata na Kierowcę?

Definicji profilu Kandydata na Kierowcę należy szukać w ustawie o kierujących pojazdami. Zgodnie z nią przez PKK należy rozumieć elektroniczny dokument generowany przez organ wydający prawo jazdy (np. starostwo powiatowe). Dokument ten zawiera zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę, która stara się uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdem wybranej kategorii.

Daniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.plDaniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl

Profil kierowcy zostaje utworzony w systemie teleinformatycznym, do którego dostęp mają m.in. ośrodki szkoleniowe i egzaminacyjne. Przyszły kierowca również ma dostęp do profilu i może skontrolować status procedury ubiegania się o prawo jazdy.

PKK w skrócie - co warto wiedzieć?

1. Czym jest Profil Kandydata na Kierowcę?

Profil kierowcy to dokument w formie elektronicznej, który zawiera informacje o osobie ubiegającej się o prawo jazdy. Każdemu kandydatowi zostaje przypisany unikalny numer.

2. Czy muszę mieć PKK, chcąc zdobyć kolejną kategorię prawa jazdy?

Tak. Jeżeli posiadasz już prawo jazdy i chcesz zdobyć uprawnienia do kierowania np. autobusami, będziesz musiał założyć PKK.

3. Jak założyć profil kierowcy?

Masz trzy możliwości – możesz to zrobić w urzędzie (osobiście lub przez pełnomocnika), wysłać wniosek i załączniki pocztą lub złożyć wniosek elektronicznie.

4. Ile trzeba zapłacić za PKK?

Za utworzenie PKK nie musisz nic płacić – usługa jest realizowana bezpłatnie. Zapłacisz dopiero za prawo jazdy – 100,50 zł.

5. Ile czeka się na utworzenie PKK?

Z reguły 2 dni robocze. Jeżeli do urzędu wniosek dostarczysz osobiście ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, numer otrzymasz od ręki. W innych sytuacjach oczekiwanie może się przedłużyć nawet do 2 miesięcy.

Kto musi uzyskać numer PKK i jak długo jest on ważny?

Jeżeli planujesz zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami, potrzebujesz Profilu Kandydata na Kierowcę. Numeru PKK będziesz potrzebował również wówczas, gdy:

 • masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać kolejną kategorię,
 • chcesz otrzymać wtórnik,
 • chcesz zmienić prawo jazdy z powodu zmiany danych,
 • starasz się o przywrócenie utraconych uprawnień,
 • chcesz odzyskać zatrzymane prawo jazdy.

Jak długo ważny jest profil kierowcy? Osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami, często zastanawiają się, ile czasu jest ważny numer PKK. Indywidualny numer przypisany kandydatowi jest ważny bezterminowo.

Jakie dokumenty są niezbędne, aby utworzyć PKK?

Utworzenie PKK wymaga złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy wraz z wymaganymi załącznikami. Wzór wniosku znajdziesz m.in. na stronach internetowych starostw powiatowych i na stronie internetowej gov.pl.

Drukujesz wniosek? Urzędnicy przyjmą od Ciebie tylko wniosek wydrukowany dwustronnie na jednej kartce formatu A4 i w oryginalnym rozmiarze.

Komplet dokumentów, które należy złożyć w urzędzie, składa się z wniosku i załączników. Będziesz musiał posiadać:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi,
 • aktualne zdjęcie – kolorowe, o wymiarach 35x45 mm,
 • dokument potwierdzający adres zameldowania – jeżeli posiadasz nowy dowód osobisty bez adresu, będziesz musiał uzyskać zaświadczenie o zameldowaniu w dowolnym urzędzie gminy,
 • prawo jazdy (ksero)– dotyczy osób chcących uzyskać uprawnienia na kolejną kategorię,
 • orzeczenie od psychologa o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – dotyczy to kandydatów na kierowcę, którzy starają się o prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E,
 • pisemną zgodę rodziców albo opiekuna prawnego – dotyczy osób, które dopiero ukończą 18 lat; zgoda powinna zostać wyrażona w formie pisemnej przy urzędniku.

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku urzędnicy nie utworzą PKK – zostaniesz wezwany do dostarczenia brakujących załączników.

Jak utworzyć Profil Kandydata na Kierowcę?

Procedura uzyskania indywidualnego numeru PKK nie jest skomplikowana i czasochłonna – po skompletowaniu dokumentów musisz je złożyć w urzędzie, okazując przy tym urzędnikom dokument tożsamości. W zależności od miejsca zamieszkania wniosek wraz z załącznikami będziesz musiał złożyć w:

 • starostwie powiatowym – kandydat na kierowcę składa dokumenty w swoim miejscu zamieszkania,
 • urzędzie miasta – jeżeli kandydat na kierowcę mieszka w mieście na prawach powiatu,
 • urzędzie dzielnicy – gdy kandydat na kierowcę mieszka w Warszawie.

Dokumentów nie musisz dostarczać osobiście – możesz to zrobić przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno członek Twojej rodziny (np. rodzic, brat lub siostra), jak i radca prawny. W przypadku profesjonalnego pełnomocnika konieczne będzie uregulowanie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Wniosek wraz z kompletem dokumentów możesz też wysłać do urzędu pocztą.

Jak złożyć wniosek o PKK przez Internet?

Od pewnego czasu wniosek o PKK możesz złożyć również online. Jeżeli chcesz uzyskać tą drogą PKK, powinieneś założyć konto na Elektronicznej Skrzynce Podawczej systemów Pojazd i Kierowca (ESP PiK) – www.esp.pwpw.pl. Następnie wybierz link „Złóż nowy wniosek” i wypełnij poszczególne pola formularza. Podpisanie wniosku jest równoznaczne z jego wysłaniem. Wniosek możesz podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Gdzie i jak odebrać numer PKK?

Numer PKK wydaje ten urząd, w którym złożyłeś wniosek. Masz dwie możliwości odbioru przypisanego do Ciebie numeru PKK – w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Ile czeka się na wydanie numeru PKK?

Urzędnicy mają obowiązek wygenerować profil kierowcy w systemie teleinformatycznym w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych. Może się jednak zdarzyć, że:

 • otrzymasz numer PKK od razu – jeżeli Twój wniosek będzie kompletny i składasz go osobiście,
 • będziesz czekał miesiąc – jeżeli np. dostarczyłeś negatywne orzeczenie lekarskie,
 • otrzymasz PKK w ciągu 2 miesięcy – jeżeli urzędnicy stwierdzą, że muszą uzyskać dodatkowe wyjaśnienia.

Ile kosztuje wydanie profilu kandydata? Numer jest generowany bezpłatnie. Zapłacisz dopiero za prawo jazdy – 100,50 zł.

Do czego służy Profil Kandydata na Kierowcę?

Indywidualny profil kierowcy usprawnia obieg informacji między szkołą jazdy, ośrodkiem egzaminacyjnym a urzędem wydającym prawo jazdy. Dzięki funkcjonowaniu PKK wszystkie podmioty zaangażowane w proces wydawania prawa jazdy mają szczegółowe informacje o kandydacie, które mogą też uzupełniać. Przykładowo ośrodek szkoleniowy może zamieścić informację o wyniku egzaminu wewnętrznego.

PKK eliminuje papierowy obieg dokumentów między poszczególnymi instytucjami. To z kolei minimalizuje ryzyko oszustwa czy zgubienia dokumentów.

Dla przyszłego kierowcy rozwiązanie to jest też wygodne – nie musi on dostarczać kompletu dokumentów do WORD po ukończeniu szkolenia na kierowcę.

Jakie informacje zawiera profil kierowcy?

Prawidłowo wygenerowany PKK zawiera szereg informacji o przyszłym kierowcy, na podstawie których pracownicy podmiotów mających dostęp do systemu teleinformatycznego, mogą go zidentyfikować oraz zamieścić dodatkowe dane. Są to:

 • kod terytorialny – jest to identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju,
 • data utworzenia profilu,
 • unikalny numer – za jego pomocą kandydat na kierowcę jest identyfikowany,
 • dane osobowe i kontaktowe przyszłego kierowcy – imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, obywatelstwo, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • skan fotografii dołączonej do wniosku,
 • wskazanie, jakiej kategorii prawa jazdy dotyczy profil,
 • numer, data wydania i kategorie prawa jazdy – jeżeli kandydat posiada już prawo jazdy,
 • numer, data wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • wskazanie, czego dotyczy wniosek, np. wydanie prawa jazdy, wymiana wydanego prawa jazdy czy skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
 • informacja o ukończonym szkoleniu dla osób, które ubiegają się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • informacja o wyniku egzaminu państwowego.

Status swojego PKK możesz sprawdzić online, korzystając ze strony info-car.pl. Do zalogowania się będziesz potrzebował jedynie swojego numeru PESEL, imienia i nazwiska.

Jak zapisać się do szkoły jazdy i kiedy złożyć wniosek o PKK?

Kiedy złożyć wniosek o PKK? Uzyskanie numeru PKK otwiera drogę do ubiegania się o prawo jazdy. Gdy odbierzesz numer, możesz zapisać się do wybranej szkoły jazdy. Z uwagi na załączniki, które będziesz musiał dołączyć do wniosku, optymalna procedura wygląda następująco:

 • udaj się do lekarza, który jest uprawniony do wykonywania badań osób kierujących pojazdami lub wybierz ośrodek szkoleniowy – szkoła wskaże Ci lekarza,
 • skompletuj pozostałe wymagane dokumenty, które będziesz musiał złożyć wraz z wnioskiem,
 • złóż wniosek o PKK na jeden z wyżej opisanych sposobów.

Po odebraniu numeru PKK możesz rozpocząć kurs prawa jazdy w ośrodku szkoleniowym, a następnie zdać egzamin. Pamiętaj, że masz dwie możliwości – możesz:

 • zapisać się na kurs teoretyczny i praktyczny w szkole jazdy,
 • samodzielnie przygotować się do kursu teoretycznego – wówczas weźmiesz udział tylko w kursie praktycznym.

Jeżeli zdasz egzamin, stosowna informacja zostanie zamieszczona w Twoim PKK. Wówczas pozostanie Ci tylko opłacenie prawa jazdy i jego odebranie.

Co warto wiedzieć

 • Profil Kandydata na Kierowcę to elektroniczny dokument. Znajdują się w nim informacje o osobie zamierzającej zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami.
 • PKK jest zakładany bezpłatnie po złożeniu dokumentów we właściwym urzędzie. Dokumenty można złożyć w urzędzie osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika albo elektronicznie.
 • Bez PKK nie jest możliwe rozpoczęcie kursu na prawo jazdy w ośrodku szkoleniowym i przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy.
 • Ośrodki szkoleniowe, egzaminacyjne i urzędy wydające prawo jazdy aktualizują informacje w PKK. Kandydat na kierowcę ma dostęp do statusu procedury za pośrednictwem strony info-car.pl.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o PKK

 1. Jak starać się o profil kierowcy stacjonarnie?

  Wystarczy udać się do urzędu i złożyć stosowny wniosek (możesz go wcześniej pobrać ze strony urzędu, wydrukować i wypełnić lub odebrać na miejscu). W zależności od Twojego miejsca zamieszkania, będzie to starostwo powiatowe, urząd miasta lub urząd dzielnicy (w przypadku Warszawy).

  Do wniosku dołącz niezbędne dokumenty: kolorowe i aktualne zdjęcie (wym. 3,5 x 4,5 cm- jak do dowodu osobistego), prawo jazdy wraz z kserokopią (jeśli posiadasz już prawo jazdy), dowód osobisty lub paszport (jeśli nie ukończyłeś 18 lat i nie posiadasz jeszcze dowodu osobistego wystarczy legitymacja szkolna), orzeczenie lekarza uprawnionego, orzeczenie psychologiczne (prawo jazdy kategorii C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E), pisemną zgodę rodzica albo opiekuna prawnego (jeśli nie ukończyłeś 18 lat i ubiegasz się o prawo jazdy kategorii AM, A1, B1, B, T), zagraniczne prawo jazdy wraz kserokopią (jeśli chcesz wymienić prawo jazdy nieokreślone w konwencjach o ruchu drogowym).

 2. Jak złożyć wniosek elektroniczny o PKK na ESP PiK?

  W tym celu załóż konto na Elektronicznej Skrzynce Podawczej systemów Pojazd i Kierowca. Po rejestracji konta i zalogowaniu się, kliknij odnośnik „Złóż nowy wniosek”. Następnie wybierz urząd oraz rodzaj sprawy i zweryfikuj poprawność swoich danych osobowych. Po weryfikacji zostaniesz poproszony o uzupełnienie dodatkowych informacji oraz dodanie załączników. W ostatnim etapie możliwe będzie wyświetlenie podglądu Twojego wniosku. Później pozostaje już tylko podpisanie dokumentu przy użyciu podpisu kwalifikowanego. Jest ono równoznaczne z jego wysłaniem.

 3. Jakie parametry powinny mieć załączniki do wniosku o PKK wysyłanego elektronicznie?

  Zalecane parametry dla załączników (skanów) do wniosku o PKK to:

  • w formacie JPEG: rozmiar pliku nie większy niż 200 KB, kompresja dla obrazów - poziom jakości nie mniejszy niż 80/100
  • w formacie PDF: rozmiar pliku nie większy niż 200kB*liczba stron załącznika typu pdf
 4. Czy cudzoziemiec może ubiegać się o PKK?

  Tak. Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy powinien dołączyć do wniosku odpowiedni dokument potwierdzający jego prawo do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. kopię karty pobytu, wizy, czy zaświadczenie, że studiuje w naszym kraju od co najmniej 6 miesięcy.

 5. Czy muszę dołączyć do wniosku o wymianę prawa jazdy kserokopię  dokumentu wydanego za granicą i orzeczenie lekarza?

  Jeśli starasz się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą (nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym), dołącz do wniosku kserokopię posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula RP. Jeżeli z posiadanego przez Ciebie dokumentu prawa jazdy wynika, że orzeczenie lekarza uprawnionego jest ważne, kserokopia orzeczenia nie będzie potrzebna.

 6. Czy do wniosku o PKK mogę załączyć zdjęcie przedstawiające mnie w nakryciu głowy?

  Nie, chyba, że jest to podyktowane względami religijnymi. Osoba nosząca nakrycie głowy w związku z zasadami swojego wyznania, może dodać do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, pod warunkiem, że wizerunek twarzy będzie w pełni widoczny. Dodatkowo, do wniosku trzeba załączyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Polsce. 

 7. Czy dopuszczalne jest zdjęcie do PKK w okularach z ciemnymi szkłami?

  Tak, ale tylko w przypadku wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. W takim przypadku, do wniosku należy dołączyć odpowiednie orzeczenie (o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat) wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 8. Jak sprawdzić przez Internet, czy moje prawo jazdy jest do odbioru?

  Możesz skorzystać w tym celu z bezpłatnej usługi na stronie https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/sprawdz-status-prawa-jazdy. Aby wygenerować stosowną informację, wystarczy posłużyć się swoim numerem PESEL, datą urodzenia lub numerem PKK (wybrać z listy jedną z opcji i wpisać dane w odpowiednie pole). Odpowiedź otrzymasz od razu.

  Pamiętaj, że nowe prawo jazdy można odebrać po 30 dniach od złożenia wniosku, choć zazwyczaj jest gotowe wcześniej. Tylko w szczególnych przypadkach termin ten się wydłuża.