Ukończyłeś kurs na prawo jazdy kat. B? Przed Tobą jeszcze ostatnia prosta, czyli państwowy egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny. Ich przebieg jest ustalany odgórnie. Nie musisz się więc martwić na przykład tym, że egzaminator zaskoczy Cię nietypowym zadaniem.

- Unikaj negatywnych myśli, wykonuj polecenia egzaminatora, postaraj się przewidzieć każdą sytuację na drodze – takie i wiele podobnych rad z pewnością otrzymałeś już od osób, które egzamin na prawo jazdy mają za sobą. My dorzucamy do nich cenne (a może i cenniejsze?) wskazówki dotyczące przebiegu egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Podpowiemy Ci między innymi, ile czasu będziesz miał na zapoznanie się z treścią każdego pytania podczas egzaminu teoretycznego z kategorii B, jakie umiejętności są sprawdzane na placu manewrowym i jakie zadania trzeba wykonywać obowiązkowo podczas jazdy w ruchu ulicznym.

Kto może przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kategorii B?

Na egzamin teoretyczny (który powinieneś zaliczyć w pierwszej kolejności) możesz zapisać się po uzyskaniu indywidualnego numeru profilu kandydata na kierowcę (PKK). Co istotne, nie musisz z tym czekać aż do ukończenia kursu kat. B w szkole jazdy. Przepisy dopuszczają sytuację, w której uczysz się sam, zdajesz cześć teoretyczną egzaminu państwowego i dopiero później zapisujesz się na kurs obejmujący wyłącznie lekcje praktyczne.

Podsumowując, możesz zapisać się na egzamin teoretyczny:

 • przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy – po zdaniu części teoretycznej egzaminu będziesz zwolniony z 30 godzinnego szkolenia teoretycznego w szkole jazdy,
 • po zakończeniu całego kursu na prawo jazdy. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest oczywiście osiągnięcie minimalnego wieku przewidzianego dla danej kategorii prawa jazdy. W przypadku kat. B jest to 18 lat, z niewielkim odstępstwem – kandydat na kierowcę może przystąpić do egzaminu państwowego nie wcześniej niż miesiąc przed uzyskaniem pełnoletności (zgodnie z Art. 50. 1. Ustawy o kierujących pojazdami).  

Państwowy egzamin na prawo jazdy kategorii B jest przewidziany nie tylko dla osób, które chcą uzyskać pozwolenie na kierowanie pojazdami po raz pierwszy, ale również tych, którzy ubiegają się o przywrócenie uprawnienia cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji.

Uwaga! Jeśli ukończyłeś pełny kurs na prawo jazdy kategorii B, zdałeś egzamin wewnętrzny w ośrodku szkolenia kierowców i chcesz zapisać się na państwowy egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny, pamiętaj, że będzie to możliwe dopiero wtedy, gdy zostanie zaktualizowany Twój numer PKK, czyli po wysłaniu do PKK drogą elektroniczną odpowiedniej informacji przez Twoją szkołę jazdy. Status PKK możesz sprawdzić na stronie Info-Car.

Jak zapisać się na egzamin na kat. B?

Termin egzaminu możesz ustalić na dwa sposoby: przez Internet za pośrednictwem strony https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/zapisz-sie-na-egzamin-na-prawo-jazdy lub osobiście w siedzibie WORD. 

Co jest potrzebne do ustalenia terminu egzaminu?

Czego potrzebujesz, aby zapisać się na egzamin prawa jazdy przez Internet?

Czego potrzebujesz, aby zapisać się na egzamin prawa jazdy w siedzibie WORD?

 • konta w serwisie info-car

 • numeru PKK (profil kandydata na kierowcę)

 • Twojego numeru PESEL

 • Twoich danych osobowych (imię i nazwisko)

 • środków pieniężnych na koncie, aby opłacić rezerwację egzaminu online

 • dokumentu tożsamości

 • Twojego numeru PKK 

 • dowodu wniesienia opłaty za egzamin

Ile kosztuje egzamin na prawo jazdy kat. B w 2023 roku?

Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z Art. 56a. 1. Ustawy o kierujących pojazdami wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego określa sejmik województwa w drodze uchwały (aktu prawa miejscowego). Taka opłata nie może przekraczać:

 • 50 zł za egzamin teoretyczny
 • 200 zł za przeprowadzenie części praktycznej kat. B i B1
 • 250 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E

W praktyce, właśnie te najwyższe pułapy cenowe zostały przyjęte przez poszczególne organy samorządowe. Na dzień dzisiejszy nie udało nam się znaleźć ani jednej uchwały sejmiku, która przewiduje niższe niż 50 zł lub 200 zł opłaty za egzaminy na kat. B.

Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat. B w 2023 roku?

Państwowy egzamin na prawo jazdy możesz zdać w dowolnym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego (WORD) w kraju. Jak przebiegają przygotowania do egzaminu?

 1. Przed egzaminem zostanie sprawdzona Twoja tożsamość (np. na podstawie dowodu osobistego czy paszportu).
 2. Zostaniesz poproszony o zajęcie wyznaczonego stanowiska komputerowego, przy którym przystąpisz do egzaminu (odbywa się on z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego).
 3. Egzaminator wyjaśni Ci wszystkie szczegóły przeprowadzania egzaminu.

Egzamin ma formę testów jednokrotnego wyboru. Pytania mogą być wyświetlane w postaci scenariusza, wizualizacji czy też opisu. Każde z nich zostało zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu - zestaw pytań egzaminacyjnych jest wybierany spośród ok. 4000 odgórnie ustalonych zadań.

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy B składa się w sumie z 32 pytań. Część podstawowa zawiera 20 pytań, a specjalistyczna 12 pytań. Czas przeznaczony na wszystkie odpowiedzi wynosi 25 minut. Pamiętaj, że tylko jedna odpowiedź jest poprawna i co ważne - do zamkniętego pytania nie możesz już wrócić.
 • Część podstawowa egzaminu teoretycznego

Wyświetlane przez system informatyczny pytania mają z reguły formę fotografii lub krótkich filmów przestawiających określoną sytuację na drodze. Na zapoznanie się z treścią każdego z nich będziesz mieć 20 sekund, a na udzielenie odpowiedzi kolejne 15 sekund (czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi nie odlicza się podczas wyświetlania filmu). Aby wskazać poprawną odpowiedź wybierz „TAK” lub „NIE”.

 • Część specjalistyczna egzaminu teoretycznego

Tutaj wybierasz poprawną odpowiedź z trzech możliwych wariantów: A, B lub C. W tej części masz nieco więcej czasu (50 sekund) na zapoznanie się z pytaniem i udzieleniem prawidłowej odpowiedzi.

Ile potrzeba punktów, aby zdać egzamin teoretyczny?

Wszystkie pytania w części teoretycznej dzielą się na 3 grupy:

 • o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego za 3 punkty
 • o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2 punkty
 • o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego za 1 punkt.

Maksymalnie możesz otrzymać 74 punkty. Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy kat. B potrzebujesz 68 punktów – Twój wynik zostanie wyświetlony na ekranie zaraz po zakończeniu egzaminu.

 Z czego składa się egzamin na prawo jazdy kat. B – część teoretyczna   

Część podstawowa

Część specjalistyczna

Liczba pytań

20

12

Rodzaj odpowiedzi

TAK lub NIE

A, B lub C

Maksymalna liczba punktów

46

28

Rozkład punktacji

10 pytań za 3 punkty,

6 pytań za 2 punkty,

4 pytania za 1 punkt

6 pytań za 3 punkty,

4 pytania za 2 punkty,

2 pytania za 1 punkt 

Ograniczenie czasowe

20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania

15 sekund na wybór odpowiedzi

50 sekund na zapoznanie się z treścią  pytania i udzielenie odpowiedzi

Przebieg i zasady egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. B w 2023 roku

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części teoretycznej będziesz mógł przejść do drugiego etapu, czyli do zaliczenia części praktycznej. Niekoniecznie dzieje się to od razu po pierwszym egzaminie. Większość kandydatów na kierowcę umawia się na egzamin praktyczny dopiero po zdaniu testów.  

Co obejmuje część praktyczna egzaminu na prawo jazdy?

Egzamin praktyczny kat. B rozpoczynasz na placu manewrowym wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Jeśli uda Ci się wykonać poprawnie polecenia egzaminatora, pozostanie jeszcze sprawdzenie Twoich umiejętności w ruchu drogowym na drogach publicznych.

Pamiętaj, że dwukrotne nieprawidłowe wykonanie tego samego zadania egzaminacyjnego lub spowodowanie przez Ciebie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym skutkuje przerwaniem egzaminu i otrzymaniem negatywnego wyniku.

Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym dla kategorii B

Na placu manewrowym wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego powinieneś wykazać się umiejętnościami w zakresie:

 • panowania nad pojazdem odpowiednim dla uprawnień prawa jazdy kategorii B,
 • manewrowania pojazdem. 

Poszczególne zadania obejmują: czynności kontrolno-obsługowe, przygotowanie pojazdu do jazdy, jazdę pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku) oraz ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. Poniżej omawiamy każdą z nich.

1. Czynności kontrolno-obsługowe pojazdu

W tej części egzaminu zostaną wylosowane dla Ciebie 2 zadania do wykonania (na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut). Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu polega na skontrolowaniu płynów w pojeździe i sygnału dźwiękowego oraz działania świateł.

Jakie zadanie podczas egzaminu na planu manewrowym możesz wylosować?

Sprawdzenie płynów oraz działania sygnału dźwiękowego

Sprawdzenie świateł

Wskazanie, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników można sprawdzić:

 • poziom oleju w silniku 

 • poziom płynu hamulcowego

 • poziom płynu chłodzącego silnik

 • poziom płynu w spryskiwaczach

lub sprawdzenie działania sygnału dźwiękowego

 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych

 • działanie świateł mijania

 • działanie świateł drogowych

 • działanie świateł hamowania "STOP (ich działanie może potwierdzić egzaminator)

 • działanie świateł cofania

 • działanie świateł kierunkowskazów (lewego i prawego)

 • działanie świateł awaryjnych

 • działanie świateł przeciwmgłowych 

 • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony) 

2. Przygotowanie do jazdy pojazdem

Podczas tego zadania powinieneś pamiętać przede wszystkim o odpowiednim ustawieniu fotela, zagłówka i lusterek (uwaga! regulujesz je dopiero wtedy, gdy fotel kierowcy został już prawidłowo ustawiony), sprawdzeniu czy zostały zamknięte wszystkie drzwi pojazdu oraz klapa bagażnika, a także o zapięciu pasów bezpieczeństwa.

3. Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)

W przypadku niewłaściwego wykonania zadania, będziesz mógł powtórzyć manewr. Jeśli zaliczysz dwie nieudane próby, egzamin zostanie przerwany. Za błąd może zostać uznane np.:

 • Najechanie na linię (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
 • Potrącenie pachołka lub tyczki,
 • Zgaśnięcie silnika,
 • Niezachowana płynna jazda pasem ruchu (np. zatrzymanie pojazdu na pasie ruchu),
 • Nieodpowiednia obserwacja toru jazdy pojazdu do tyłu (powinieneś trzymać się techniki obserwacji przez tylną szybę pojazdu i lusterka).

4. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Podobnie jak w przypadku jazdy pasem ruchu, wykonując zadanie możesz popełnić jeden błąd. Uznaje się za niego sytuację, w której zgaśnie silnik lub pojazd cofnie się o więcej niż 0,2 m (20 cm).

Poszczególne zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym dla kat. B - egzamin praktyczny

Jeśli zaliczyłeś z wynikiem pozytywnym wszystkie zadania na placu manewrowym, czeka Cię jeszcze egzamin praktyczny z umiejętności jazdy w ruchu drogowym. Zanim wyjedziesz na drogę, egzaminator udzieli Ci wskazówek co do przebiegu egzaminu (np. w jaki sposób będą przekazywane jego polecenia).

Uwaga! Podczas jazdy po mieście egzaminator nie może poprosić Cię o wykonanie zadania sprzecznego z obowiązującymi przepisami i tym samym zakłócić bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Egzamin praktyczny w ruchu drogowym obejmuje zadania obowiązkowe. Należy do nich prawidłowy manewr/prawidłowa jazda podczas:

 1. Wjazdu na drogę z obiektu przydrożnego (zwykle realizowane podczas wyjazdu z WORD)
 2. Jazdy drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi 
 3. Jazdy drogami jednokierunkowymi
 4. Przejazdu przez skrzyżowania
 5. Przejazdu przez przejścia dla pieszych
 6. Parkowania (miejsce parkowania wyznacza egzaminator)
 7. Wykonania manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej
 8. Przejazdu przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują one na Twojej trasie egzaminacyjnej)
 9. Przejazdu obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują one na Twojej trasie egzaminacyjnej)
 10. Wykonywania manewrów wyprzedzania, omijania, wymijania, zmiany pasa ruchu i kierunku oraz manewru zawracania na skrzyżowaniu
 11. Hamowania od prędkości co najmniej 50 km/h aż do zatrzymania we wskazanym miejscu

Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym podczas egzaminu

Jazda w ruchu drogowym powinna trwać co najmniej 40 minut. Egzaminator może jednak skrócić ten czas do 25 minut, o ile w tym czasie wykonasz prawidłowo wszystkie obowiązkowe zadania egzaminacyjne. Może się też zdarzyć tak (czego oczywiście Ci nie życzymy!), że egzamin praktyczny zostanie natychmiast przerwany z powodu Twojego zachowania zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników ruchu drogowego (zgodnie z art. 52. 2 Ustawy o kierujących pojazdami).  

Jakie zachowanie osoby egzaminowanej skutkuje przerwaniem egzaminu państwowego?   

Zachowania kandydata na kierowcę, które upoważnia egzaminatora do natychmiastowego przerwania jazdy w ruchu drogowym, zostały wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (załącznik nr 2, tabela nr 1).

ZACHOWANIA OSOBY EGZAMINOWANEJ ZAGRAŻAJĄCE BEZPOŚREDNIO ŻYCIU I ZDROWIU UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO SKUTKUJĄCE PRZERWANIEM EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

1

Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.

2

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

3

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

4

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.

5

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.

6

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.

7

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.

8

Niezastosowanie się do:

 • sygnałów świetlnych,

 • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

 • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

9

Niezastosowanie się do znaków:

 • „stop”,

 • „zakaz wjazdu …”,*

 • „zakaz skręcania w lewo”,

 • „zakaz skręcania w prawo”,

 • „nakaz jazdy...”,*

 • „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”,

 • „linia podwójna ciągła”,

 • „zakaz ruchu”.

10

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

 • na skrzyżowaniu,

 • pojazdom szynowym,

 • rowerzystom,

 • podczas zmiany pasa ruchu,

 • w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

 • podczas włączania się do ruchu,

 • podczas cofania.

11

Naruszenie zakazu zawracania.

12

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.

13

Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.

14

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

 • na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

 • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

 • na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

 • na skrzyżowaniach,

 • na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

 • na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15

Niezastosowanie się do znaku, „zakaz wyprzedzania”.

16

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

17

Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.

18

Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.

* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu. Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Jaki wynik egzaminu może uzyskać osoba egzaminowana?

Po części praktycznej egzaminu państwowego możesz otrzymać ocenę:

 • Pozytywną - jeśli poprawnie wykonałeś wszystkie zadania egzaminacyjne,
 • Negatywną - jeżeli dwukrotnie nieprawidłowo wykonałeś to samo zadanie egzaminacyjne lub egzamin został przerwany:

- z powodu Twojego zachowania świadczącego o możliwości stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym,
- w przypadku powstania zagrożenia dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu (zarówno na placu manewrowym ośrodka egzaminowania, jak i w ruchu drogowym),
- z powodu naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Kiedy po zdaniu egzaminu można jeździć samochodem?

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B wystarczy poczekać na wydanie przez wydział komunikacji dokumentu prawa jazdy. Pamiętaj, że dopiero wtedy będziesz mógł wsiąść za kierownicę samochodu.

Obecnie nie ma obowiązku wożenia ze sobą „fizycznego” prawa jazdy, ponieważ uprawnienia do kierowania pojazdami danej osoby są sprawdzane w systemie CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego trzeba jednak poczekać aż taka informacja zostanie tam zamieszczona przez starostwo powiatowe

Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.plKamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Do momentu uzyskania informacji z urzędu, że dokument prawa jazdy został przygotowany i czeka na odbiór, nie możesz jeździć samochodem. Masz prawo jednak kierować autem wtedy, gdy dokument czeka na Ciebie w urzędzie i np. nie zdążyłeś go odebrać (gdy Twoje prawo jazdy widnieje już w systemie CEPiK).

Co grozi za jazdę nieubezpieczonym samochodem? 

Posiadasz już prawo jazdy kategorii B i zamierzasz kupić swój pierwszy samochód? Pamiętaj, że już od pierwszego dnia, w którym staniesz się jego właścicielem, powinieneś posiadać ważne ubezpieczenie OC. Nawet za jeden dzień bez polisy grozi wysoka kara nakładana przez UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). 

Kary za brak OC w 2023 roku

Pamiętaj, że kara za brak OC nie ogranicza się tylko do opłaty wymaganej przez UFG. Znacznie poważniejsze konsekwencje czekają kierowcę, który spowoduje kolizję lub wypadek podczas jazdy nieubezpieczonym pojazdem. W takim przypadku będzie on musiał zapłacić za wszystkie szkody z własnej kieszeni (UFG wypłaci odszkodowanie wszystkim pokrzywdzonym, ale potem zwróci się do sprawcy o zwrot poniesionych kosztów).

Zastanawiasz się, gdzie kupić najtańsze OC? Chętnie pomożemy Ci w poszukiwaniach. Skorzystaj z naszej porównywarki cen OC i AC i porównaj oferty kilkunastu firm.

Porównaj ceny OC i AC

Przeczytaj również: Gdzie najłatwiej zdać egzamin na prawo jazdy

Co warto wiedzieć

 • Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu teoretycznego kat. B, powinny mieć 18 lat (egzamin można zdawać nie wcześniej niż miesiąc przez uzyskaniem pełnoletności) oraz posiadać numer PKK.
 • Do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kategorii B możesz przystąpić przed lub po zakończeniu kursu w szkole jazdy.
 • Egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. B możesz zaliczyć dopiero po pozytywnym zdaniu testów (części teoretycznej).
 • Podczas egzaminu praktycznego zostaną sprawdzone Twoje umiejętności jako kierowcy na placu manewrowym WORD oraz w ruchu drogowym.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Ile błędów można zrobić na egzaminie praktycznym kat. B?

  Zgodnie z przepisami, masz prawo popełnić jeden błąd podczas wykonywania danego zadania (np. podczas jazdy po łuku). Jeśli powtórzysz ten sam błąd drugi raz, otrzymasz negatywny wynik egzaminu. Egzaminator może także w dowolnym momencie przerwać egzamin praktyczny, jeżeli uzna, że Twoje zachowanie stworzyło zagrożenie w ruchu drogowym.

 2. O czym warto pamiętać na egzaminie praktycznym na prawo jazdy?

  Przede wszystkim, podczas egzaminu praktycznego skup się na jeździe z zachowaniem zasad ruchu drogowego. Pamiętaj, że kandydatów na kierowcę czasami gubią drobne przewinienia. Jeśli chodzi o jazdę po mieście, to przede wszystkim: zachowaj bezpieczną odległość podczas omijania, zwracaj uwagę na rowerzystów i pieszych nie tylko na „zebrach” (np. omijaj kałuże – nie możesz ich ochlapać), zwracaj uwagę na znaki drogowe i sygnalizację świetlną i rozglądaj się uważnie przy każdym manewrze. Pamiętaj także, że egzamin kończy się dopiero po dojechaniu do siedziby WORD-u i zgaszeniu silnika, a nie w momencie, gdy egzaminator mówi Ci, że nie popełniłeś żadnego błędu i możecie wracać. 

 3. Jak bezstresowo zdać egzamin na prawo jazdy?

  Każda osoba w indywidualny sposób przechodzi sytuacje stresowe, a niestety – egzamin na prawo jazdy zwykle do takich należy. Wszystkim kandydatom na kierowcę powinno jednak pomóc unikanie negatywnych myśli typu „i tak się nie uda” czy porównywanie się do osób doświadczonych za kierownicą. Podczas egzaminu postaraj się po prostu wykonać wszystkie polecenia egzaminatora najlepiej jak potrafisz i nie bój się jego reakcji. Egzaminator nie chce na pewno sprowokować Cię do błędnego zachowania i nie życzy Ci źle. 

 4. W jaki dzień najlepiej zdawać egzamin na prawo jazdy kategorii B?

  Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ zależy to przede wszystkim od Twoich preferencji. Przykładowo, jeśli wolisz uniknąć śliskiej nawierzchni drogi czy obfitych opadów śniegu, zaplanuj egzamin w okresie letnim (choć i tak nie masz wtedy gwarancji, że np. nie trafisz na ulewę). Jeśli natomiast chodzi o najlepszy dzień i godzinę na egzamin, to zwróć uwagę przede wszystkim na natężenie ruchu drogowego - jeżeli wolisz uniknąć korków, to raczej nie planuj egzaminu na piątkowe popołudnie czy godziny szczytu (np. pomiędzy 15:00 a 18:00). Z kolei, jeśli najwięcej energii masz o poranku, to zapisz się na egzamin w pierwszej połowie dnia. 

 5. Jak młody kierowca może zaoszczędzić na OC?

  Każdy ubezpieczyciel zwraca uwagę na wiek kierowcy i jego doświadczenie za kierownicą. Nie unikniesz więc dopłaty do polisy OC, jeśli należy do grona najmłodszych osób. Możesz jednak spróbować obniżyć składkę wybierając „odpowiedni” samochód. Zazwyczaj najniższe ceny OC dotyczą małych aut miejskich o niewielkiej pojemności silnika. Towarzystwa premiują też niektóre marki (np. droższe oferty trafiają do właścicieli BMW, a tańsze – Skody czy Toyoty).   Chcesz kupić tanie OC? Porównaj oferty wyliczone specjalnie dla Ciebie przez różnych ubezpieczycieli i wybierz najtańszą z nich. Pomoże Ci w tym nasz kalkulator cen OC i AC.