Najczęściej egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B zdają kursanci w Jeleniej Górze (53%),a najrzadziej w Łodzi (24,9%). Z kolei najwyższy odsetek zdawalności części teoretycznej kursu występuje w Lublinie (58,9%),a najniższy w Bolesławcu (45,2%).

W większości mniejszych ośrodków szkolenia kierowców, łatwiej uzyskać prawo jazdy niż w miastach wojewódzkich. Odwrotna tendencja dotyczy zdawalności teoretycznej części egzaminu – wynika z analizy statystyk Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD),przygotowanej przez portalnaukijazdy.pl.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

  • Ceny OC w 5 minut
  • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
  • Pomoc 200 agentów

Egzamin teoretyczny najrzadziej zdawany w Gorzowie Wlkp. 

Najczęściej kursanci zdają egzamin teoretyczny w mieście wojewódzkim w Lublinie (58,9%). Wysoki odsetek zdawalności zanotowały również ośrodki w Rzeszowie, Bydgoszczy (58,5%) i w Łodzi (58,2%).

w którym mieście wojewódzkim najłatwiej zdać egzamin teoretyczny

Natomiast najrzadziej kursanci w mieście wojewódzkim zdają egzamin teoretyczny w Gorzowie Wlkp. (48,8%). Nieco łatwiej uzyskać możliwość rozpoczęcia praktycznej części egzaminu  w Opolu (52,3%) oraz Olsztynie (55,1%).

Egzamin praktyczny najrzadziej zdawany w Łodzi 

Najczęściej kursanci uzyskują prawo jazdy w mieście wojewódzkim w Rzeszowie (39,2%). Nieco trudniej zdać egzamin praktyczny we Wrocławiu (38,3%) oraz w Białymstoku (38,1%).

w którym mieście wojewódzkim najłatwiej zdać egzamin praktyczny

W Łodzi odsetek zdawalności egzaminu praktycznego wynosi jedynie 24,9%. Nieznacznie łatwiej uzyskać prawo jazdy w Szczecinie (27,8%) i Opolu (28,1%).

W którym mniejszym mieście warto zdać egzamin teoretyczny?

Egzamin teoretyczny najczęściej zdają kursanci w Lublinie (58,9%), a także Rzeszowie i Bydgoszczy (58,5%). Wszystkie z nich są miastami wojewódzkimi. Jednak niekiedy łatwiej zaliczyć część teoretyczną kursu na prawo jazdy w mniejszym ośrodku.

W województwie podlaskim łatwiej zdać egzamin teoretyczny w Suwałkach (58,4%) niż w Białymstoku (57,3%). Podobnie jest w śląskim, gdzie odsetek zdawalności jest wyższy w Bielsku-Białej (58,2%) w porównaniu do Katowic (57,8%). Identyczna sytuacja występuje w mazowieckim, w którym łatwiej uzyskać prawo przystąpienia do części praktycznej w Ostrołęce (57,4%),niż w Warszawie (56,5%).

W którym mieście najłatwiej zdać egzamin teoretyczny

Jednocześnie w większości miast wojewódzkich łatwiej jest zdać egzamin teoretyczny niż w mniejszych ośrodkach. Najniższy odsetek zdawalności występuje w Bolesławcu (45,2%) w dolnośląskim. Nieco lepiej jest w Lesznie (48,4%) w wielkopolskim, w Ciechanowie (48,6%) w mazowieckim, a także w Nowym Sączu (48,7%) w małopolskim.

gdzie w polsce najtrudniej zdać egzamin teoretyczny

Warto wiedzieć! W dwóch województwach kursanci mogą przystąpić zarówno do egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego tylko w jednym ośrodku. W świętokrzyskim są to Kielce, a w opolskim Opole.

W którym mniejszym ośrodku warto zdać egzamin praktyczny?

Łatwiej egzamin praktyczny zdać w większości mniejszych ośrodków niż w miastach wojewódzkich. Najwyższy odsetek zdawalności występuje w Jeleniej Górze (53%) w dolnośląskim. Natomiast w stolicy Dolnego Śląska, Wrocławiu prawo jazdy uzyskuje jedynie 38,3% kursantów.

gdzie w polsce najłatwiej zdać egzamin praktyczny

Podobnie jest w mazowieckim. W Ostrołęce odsetek zdawalności egzaminu praktycznego wynosi (51,9%),a w Warszawie zaledwie (34,2%). Z takim samym przypadkiem mamy do czynienia w wielkopolskim. W Kaliszu prawo jazdy uzyskuje 49,6% kursantów, a w Poznaniu tylko 32,1%.

Zdecydowanie najrzadziej egzamin praktyczny zdają kursanci z Łodzi (24,9%). W czołówce z niskim odsetkiem zdawalności znalazły się również mniejsze ośrodki. To Koszalin (25,4%) w województwie zachodniopomorskim, a także Radom (25,6%) w mazowieckim.

gdzie w polsce najtrudniej zdać egzamin praktyczny

Jak długość posiadania prawa jazdy wpływa na cenę OC?

Zwykle im dłuższy staż posiadania prawa jazdy, tym kierowca może liczyć na niższą cenę OC. Bycie wieloletnim właścicielem samochodu sprawia, że przez długi okres opłacamy składki na obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu. Jednocześnie jeśli jeździmy bezkolizyjnie, towarzystwa ubezpieczeniowe zaproponują nam wyższe zniżki.

Natomiast młodzi i niedoświadczeni kierowcy są zaliczani przez ubezpieczycieli do grupy wysokiego ryzyka. Niestety niebezpodstawnie, co potwierdzają policyjne statystyki. W 2019 r. osoby w przedziale wiekowym 18-24 lata charakteryzowały się  najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków drogowych na 10 tys. populacji. Tym bardziej więc przed zakupem OC, początkujący kierowcy powinni dokładnie porównać ceny polis w różnych towarzystwach. W prosty sposób mogą to zrobić w kalkulatorze rankomat.pl

Co warto wiedzieć?

  1. Najczęściej egzamin praktyczny zdają kursanci w Jeleniej Górze (53%).
  2. Najrzadziej egzamin praktyczny zaliczają kursanci z Łodzi (24,9%). 
  3. Najczęściej egzamin teoretyczny zdają kursanci z Lublina (58,9%).
  4. Najrzadziej egzamin teoretycznych zaliczają kursanci z Bolesławca (45,2%).