Każdy, kto miał do czynienia z opieszałością ubezpieczyciela naprawiającego auto z OC lub spotkał się z odmową wypłaty odszkodowania, zna instytucję jaką jest Rzecznik Ubezpieczonych. To do niego właśnie kierowane były prośby o interwencje, kiedy towarzystwo odrzucało wszelkie skargi. Teraz jego obowiązki przejmuje Rzecznik Finansowy. Co to oznacza dla przeciętnego kierowcy?

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

  • Ceny OC w 5 minut
  • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
  • Pomoc 200 agentów

Co zmienia nowa ustawa

Zmiana i utworzenie Rzecznika Finansowego nie powinna nikogo zmartwić. Nowa instytucja nie tylko przejęła zadania tej już rozwiązanej, ale też otrzymała znacznie szersze możliwości, aby jeszcze skuteczniej pomagać właścicielom pojazdów. W ustawie wprowadzono przede wszystkim inne zasady rozpatrywania skarg i reklamacji od klientów firm ubezpieczeniowych.

Korzyści dla poszkodowanych

Ustawa wprowadza lepsze standardy jeśli chodzi o rozwiązywanie sporów z ubezpieczycielami. Zgodnie z jej zapisami:

  • na rozpatrzenie skargi lub reklamacji towarzystwa mają 30 dni, a w sprawach skomplikowanych 60 dni,
  • brak odpowiedzi lub decyzji w wyznaczonym czasie będzie oznaczał, że ubezpieczyciel akceptuje nadesłaną skargę,
  • w nadesłanej decyzji towarzystwo ma obowiązek w sposób jasny i wyczerpujący uzasadnić swoje stanowisko,
  • ubezpieczyciel musi poinformować klienta o możliwościach odwołania się od jego decyzji i innych drogach dochodzenia swoich racji.

Rzecznik Finansowy strona internetowa

Co może Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy oprócz tego, że w dalszym ciągu może interweniować w zakładach ubezpieczeń, otrzymał nowe narzędzia, które z pewnością ułatwią mu to zadanie:

  • jeśli ubezpieczyciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków należycie, Rzecznik Finansowy może nałożyć karę w wysokości do 100 tys. zł,
  • za zgodą osoby poszkodowanej, może w jej imieniu postawić przed sądem ubezpieczyciela, który dopuszcza się nieuczciwych działań.

Polubowne załatwienie sprawy

Nowa ustawa nie tylko nakłada dodatkowe obowiązki na ubezpieczycieli i daje Rzecznikowi Finansowemu nowe narzędzia, ale także kładzie nacisk na próbę rozwiązania konfliktu bez oddawania sprawy do sądu, czyli poprzez polubowne rozwiązanie sprawy. Rzecznik będzie mógł przeprowadzić tego rodzaju postępowania na wniosek jednej ze stron (choć zapewne w znakomitej większości przypadków będzie to klient), po wniesieniu opłaty w wysokości 50 zł. Ważnym zapisem nowej ustawy jest to, że ubezpieczyciel nie będzie mógł odmówić wzięcia udziału w tego typu posiedzeniu, a jego obecność jest obowiązkowa.

Wady zmian

Nowo wprowadzone przepisy zostały przygotowane przede wszystkim z myślą o klientach. Jednak pojawia się pewna niedogodność, o której warto pamiętać. Aby móc poprosić Rzecznika Finansowego o pomoc, trzeba będzie wyczerpać wszelkie drogi porozumienia się z ubezpieczycielem. Nie będzie można jak do tej pory robić tego w dowolnym momencie.